Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 708. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1615  —  708. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins.

Frá meiri hluta umhverfisnefndar.     1.      Í stað orðanna „verða kærðar“ í a-lið 1. gr., tvívegis í 2. gr., 1. efnismgr. 4. gr., 1. efnismgr. 11. gr., 1. efnismgr. 13. gr., 2. efnismgr. 15. gr., b-lið 16. gr., b-lið 25. gr. og tvívegis í 26. gr. komi: sæta kæru.
     2.      Í stað orðanna „verða kærðar“ í 2. efnismgr. 4. gr., 2. efnismgr. 8. gr., 2. efnismgr. 11. gr. og 2. efnismgr. 13. gr. komi: má kæra.
     3.      Í stað orðanna „Heimilt er að kæra ákvarðanir Umhverfisstofnunar skv. 38. og 41. gr.“ í 1. efnismgr. 15. gr. komi: Ákvarðanir Umhverfisstofnunar skv. 38. og 41. gr. sæta kæru.
     4.      Í stað orðanna „Heimilt er að kæra ákvarðanir Umhverfisstofnunar er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun leyfis skv. 3. gr.“ í 17. gr. komi: Ákvarðanir Umhverfisstofnunar er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun leyfis skv. 3. gr. sæta kæru.
     5.      Á undan orðinu „ráðherra“ í 22. gr. komi: Skipulagsstofnun og.
     6.      Í stað orðanna „má kæra“ í a-lið 27. gr. komi: sæta kæru.
     7.      Í stað orðanna „eru kæranlegar“ í a-lið 29. gr. og 32. gr. komi: sæta kæru.
     8.      Í stað orðanna „Heimilt er að kæra stjórnvaldsákvarðanir samkvæmt lögum þessum“ í 30. gr. komi: Stjórnvaldsákvarðanir samkvæmt lögum þessum sæta kæru.
     9.      Í stað orðanna „Rísi ágreiningur um ákvarðanir heilbrigðisnefndar er heimilt að vísa málinu“ í 33. gr. komi: Ákvarðanir heilbrigðisnefndar sæta kæru.