Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 826. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1799  —  826. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum (strandveiði, aflamark, samstarf, tekjur af veiðigjaldi, tímabundin ákvæði).

Frá Ásbirni Óttarssyni, Birni Val Gíslasyni, Sigurði Inga Jóhannssyni og Björgvini G. Sigurðssyni.


    Á eftir 6. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
    Í stað orðanna „1. september 2011“ í 2. málsl. ákvæðis til bráðabirgða V í lögunum kemur: 1. september 2012.