Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 788. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1877  —  788. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um gjaldeyrismál og tollalögum, með síðari breytingum.

Frá Pétri H. Blöndal.     1.      1.–6. gr. falli brott.
     2.      7. gr. orðist svo:
             Í stað dagsetningarinnar „30. september 2011“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða I og 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II í lögunum kemur: 31. desember 2011.
     3.      8. gr. orðist svo:
             Í stað dagsetningarinnar „30. september 2011“ í ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum kemur: 31. desember 2011.

Greinargerð.


    Hér er lagt til að heimild bráðabirgðaákvæða í lögum um gjaldeyrismál, nr. 87/1992, verði framlengd til 31. desember 2011. Að óbreyttu rennur heimildin út 30. september nk. en sú dagsetning var ákveðin með lögum nr. 81/2011 sem samþykkt voru 11. júní sl.