Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 708. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1954  —  708. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins.

Frá Merði Árnasyni.     1.      Við 3. gr.
                  a.      Á undan orðunum „1. málsl. 1. mgr. 29. gr.“ í a-lið komi: fyrra sinni í.
                  b.      Í stað orðanna „2. málsl. 17. gr.“ í b-lið komi: 2. málsl. 1. mgr. 17. gr.
                  c.      Í stað orðanna „2. málsl. 2. mgr. 4. gr.“ í c-lið komi: 3. málsl. 2. mgr. 4. gr.
                  d.      Við bætist nýr liður, svohljóðandi: Í stað orðsins „hann“ í 2. málsl. 1. mgr. 17. gr. laganna kemur: hún.
     2.      Við 5. gr. bætist nýr liður er verði c-liður, svohljóðandi: Í stað orðsins „hans“ í 2. málsl. og orðsins „hann“ í 5. málsl. 4. mgr. 5. gr. laganna kemur: hennar; og: hún.
     3.      V. kafli falli brott.
     4.      Við 12. gr. bætist nýr liður, svohljóðandi: Í stað orðsins „hann“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: hún.
     5.      Í stað tilvísunarinnar „39. gr.“ í 18. gr. komi: 49. gr.
     6.      Á eftir orðunum „13. gr. laganna og“ í 21. gr. komi: orðanna „úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála“ í.