Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 535. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 820  —  535. mál.
Tillaga til þingsályktunarum skipun rannsóknarnefndar til að skoða starfshætti forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis og Seðlabanka Íslands.

Flm.: Þór Saari, Birgitta Jónsdóttir, Margrét Tryggvadóttir.


    Alþingi ályktar, í samræmi við lög um rannsóknarnefndir, nr. 68/2011, að skipa sérstaka þriggja manna rannsóknarnefnd sem geri sjálfstæða og óháða rannsókn á starfsháttum forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis (síðar efnahags- og viðskiptaráðuneytis) og Seðlabanka Íslands. Nefndin skal kanna hvort og þá hvaða meinbugir voru á starfsháttum ráðuneytanna og Seðlabankans í aðdraganda hrunsins og hvað hefur verið gert til úrbóta. Rannsóknartíminn skal vera frá ársbyrjun 2005 til loka ársins 2011. Rannsóknin taki sérstaklega til samskipta milli ráðuneyta, Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins, ákvarðana sem teknar voru á tímabilinu og atburða sem tengjast falli bankanna.

Greinargerð.


    Í ljósi umfjöllunar um forsætis-, fjármála- og viðskiptaráðuneyti í skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (þskj. 1501, 705. mál 138. löggjafarþings 2009–2010) er lagt til að gerð verði rannsókn á ráðuneytunum þremur og þá sérstaklega horft til samskipta, ákvarðana og atburða sem tengjast falli bankanna.
    Ljóst þykir að í aðdraganda hrunsins hafi mikilvægar ákvarðanir verið teknar án umræðu í ríkisstjórn og eru dæmi um að viðkomandi fagráðherrar hafi ekki verið boðaðir á fundi um málefni sem heyrðu undir þeirra ábyrgðarsvið. Enn fremur var það ein af niðurstöðum þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að ábyrgð og eftirlit fagráðherra með sjálfstæðum stofnunum sem undir ráðuneyti þeirra heyrðu virtist verulega ábótavant. Í ljósi framangreinds er brýnt að gerð verði rannsókn á þeim ráðuneytum sem fjallað er um í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og lögð sérstök áhersla á að kanna samskipti ráðuneytanna við önnur ráðuneyti, Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitið, ákvarðanir sem teknar voru í viðkomandi ráðuneytum á tímabilinu og atburði sem tengjast falli bankanna.