Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 562. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1236  —  562. mál.

Síðari umræða.


Nefndarálit með breytingartillöguum tillögu til þingsályktunar um aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun.

Frá umhverfis- og samgöngunefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Tryggva Þorsteinsson og Höllu Garðarsdóttur frá Íslandspósti, Hildigunni Hafsteinsdóttur og Þuríði Hjartardóttur frá Neytendasamtökunum og Lárus Ólafsson frá Samtökum verslunar og þjónustu. Umsagnir bárust frá Íslandspósti, Neytendasamtökunum og Samtökum verslunar og þjónustu.
    Með tillögunni er ályktað að fela forsætisráðherra að setja á fót starfshóp sem kanna á þróun og regluverk í póstverslun og koma með tillögur að lagabreytingum og öðrum ráðstöfunum í því skyni að skapa póstverslun samkeppnisstöðu sem væri til hagsbóta fyrir neytendur og atvinnufyrirtæki.
    Eins og fram kemur í greinargerð með þingsályktunartillögunni þá hefur póstverslun farið vaxandi undanfarin ár og þörfin fyrir bætt lagaumhverfi á þessu sviði hefur aukist. Nefndin tekur því heilshugar undir þingsályktunartillöguna og fagnar því að settur verði starfshópur á fót í því skyni að efla og auðvelda póstverslun.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


    Í stað „1. september 2012“ komi: 1. desember 2012.

Alþingi, 25. apríl 2012.Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,


form., frsm.


Ólína Þorvarðardóttir.


Atli Gíslason.Mörður Árnason.


Árni Johnsen.


Ásmundur Einar Daðason.