Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 153. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Prentað upp.

Þingskjal 493  —  153. mál.

3. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2012.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BVG, VBj, SER, BGS, SkH).


I.    Eftirfarandi breytingar verði á númerum og heitum fjárlagaliða í sundurliðun 2 í fjárlögum fyrir árið 2012 og í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2012 eftir aðra umræðu þess í samræmi við breytingar á skipulagi Stjórnarráðsins vegna sameiningar ráðuneyta:
1. Við 04 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti.
Heiti kaflans verði: 04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.
2. Við 04-101-1.01 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa.
Liðurinn orðist svo: 04-101-1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa.
3. Við 04-190-1.98 Ýmis framlög sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis.
Liðurinn orðist svo: 04-190-1.98 Ýmis framlög atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis.
4. Við 04-331-1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar.
Liðurinn orðist svo: 14-251-1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar.
5. Við 04-332-1.01 Suðurlandsskógar.
Liðurinn orðist svo: 14-252-1.01 Suðurlandsskógar.
6. Við 04-334-1.01 Vesturlandsskógar.
Liðurinn orðist svo: 14-253-1.01 Vesturlandsskógar.
7. Við 04-335-1.01 Skjólskógar á Vestfjörðum.
Liðurinn orðist svo: 14-254-1.01 Skjólskógar á Vestfjörðum.
8. Við 04-336-1.01 Norðurlandsskógar.
Liðurinn orðist svo: 14-255-1.01 Norðurlandsskógar.
9. Við 04-405-1.01 Veiðimálastofnun.
Liðurinn orðist svo: 14-406-1.01 Veiðimálastofnun.
10. Við 04-831-6.20 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins.
Liðurinn orðist svo: 09-986-6.20 Jarðasjóður og Jarðeignir ríkisins.
11. Við 09 Fjármálaráðuneyti.
Heiti kaflans verði: 09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti.
12. Við 09-101-1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa.
Liðurinn orðist svo: 09-101-1.01 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa.
13. Við 11-101-1.01 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa.
Liðurinn færist á: 04-101-1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa.
14. Við 11-199-1.10 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra.
Liðurinn færist á: 04-199-1.10 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra.
15. Við 11-205-1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Liðurinn orðist svo: 04-501-1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
16. Við 11-240-1.01 Iðnaðarrannsóknir og stóriðja.
Liðurinn orðist svo: 04-502-1.01 Iðnaðarrannsóknir og stóriðja.
17. Við 11-242-1.10 Tækniþróunarsjóður.
Liðurinn orðist svo: 04-511-1.10 Tækniþróunarsjóður.
18. Við 11-251-1.10 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.
Liðurinn orðist svo: 04-521-1.10 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi.
19. Við 11-255-1.10 Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja.
Liðurinn orðist svo: 04-522-1.10 Styrkir til nýsköpunarfyrirtækja.
20. Við 11-299-1.10 Fastanefndir.
Liðurinn orðist svo: 04-190-1.10 Fastanefndir.
21. Við 11-299-1.15 Fjárfestingarstofan.
Liðurinn orðist svo: 04-528-1.15 Fjárfestingarstofan.
22. Við 11-299-1.19 Staðlaráð.
Liðurinn orðist svo: 04-528-1.19 Staðlaráð.
23. Við 11-299-1.30 Alþjóðlegt samstarf.
Liðurinn orðist svo: 04-528-1.30 Alþjóðlegt samstarf.
24. Við 11-299-1.48 Átak til atvinnusköpunar.
Liðurinn orðist svo: 04-528-1.48 Átak til atvinnusköpunar.
25. Við 11-299-1.98 Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög iðnaðarráðuneytis.
Liðurinn orðist svo: 04-528-1.98 Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög.
26. Við 11-301-1.01 Orkustofnun.
Liðurinn orðist svo: 04-571-1.01 Orkustofnun.
27. Við 11-371-1.01 Rekstur Orkusjóðs.
Liðurinn orðist svo: 04-581-1.01 Rekstur Orkusjóðs.
28. Við 11-373-1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis.
Liðurinn orðist svo: 04-583-1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis.
29. Við 11-375-1.11 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku.
Liðurinn orðist svo: 04-585-1.11 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku.
30. Við 11-399-1.22 Vistvænir orkugjafar.
Liðurinn orðist svo: 04-599-1.22 Vistvænir orkugjafar.
31. Við 11-399-1.24 Notendur utan samveitna.
Liðurinn orðist svo: 04-599-1.24 Notendur utan samveitna.
32. Við 11-399-1.98 Ýmis verkefni iðnaðarráðuneytis.
Liðurinn orðist svo: 04-599-1.98 Orkumál, ýmis verkefni.
33. Við 11-401-1.10 Byggðaáætlun.
Liðurinn orðist svo: 04-541-1.10 Byggðaáætlun.
34. Við 11-411-1.10 Byggðastofnun.
Liðurinn orðist svo: 04-542-1.10 Byggðastofnun.
35. Við 11-411-1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni.
Liðurinn orðist svo: 04-542-1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni.
36. Við 11-501-1.01 Ferðamálastofa.
Liðurinn orðist svo: 04-551-1.01 Ferðamálastofa.
37. Við 11-501-1.12 Markaðsstofur innanlands.
Liðurinn orðist svo: 04-551-1.12 Markaðsstofur innanlands.
38. Við 11-501-1.13 Markaðs- og kynningarmál erlendis.
Liðurinn orðist svo: 04-551-1.13 Markaðs- og kynningarmál erlendis.
39. Við 11-511-6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða.
Liðurinn orðist svo: 04-555-6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða.
40. Við 11-599-1.44 Markaðssókn í íslenskri ferðaþjónustu.
Liðurinn orðist svo: 04-559-1.44 Markaðssókn í íslenskri ferðaþjónustu.
41. Við 11-599-1.47 Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku.
Liðurinn orðist svo: 04-559-1.47 Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku.
42. Við 11-599-1.51 Háskólafélag Suðurlands, verkefnið Katla-Jarðvangur.
Liðurinn orðist svo: 04-559-1.51 Háskólafélag Suðurlands, verkefnið Katla- Jarðvangur.
43. Við 11-599-1.98 Ýmis ferðamál iðnaðarráðuneytis.
Liðurinn orðist svo: 04-559-1.98 Ferðamál, ýmis verkefni.
44. Við 11-999-1.90 Ýmis verkefni.
Liðurinn orðist svo: 04-190-1.91 Undirbúningur fyrir þátttöku í uppbyggingarsjóðum ESB.
45. Við 12-101-1.01 Efnahags- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa.
Liðurinn færist á: 04-101-1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa.
46. Við 12-190-1.15 Fastanefndir.
Liðurinn orðist svo: 04-190-1.10 Fastanefndir.
47. Við 12-190-1.20 Rafræn viðskipti.
Liðurinn orðist svo: 04-190-1.20 Rafræn viðskipti.
48. Við 12-190-1.24 Endurskoðendaráð.
Liðurinn orðist svo: 04-190-1.24 Endurskoðendaráð.
49. Við 12-190-1.90 Ýmis viðskipta- og bankamál.
Liðurinn orðist svo: 04-190-1.29 Ýmis viðskipta- og bankamál.
50. Við 12-199-1.10 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra.
Liðurinn færist á: 04-199-1.10 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra.
51. Við 12-402-1.01 Fjármálaeftirlitið.
Liðurinn orðist svo: 04-241-1.01 Fjármálaeftirlitið.
52. Við 12-411-1.01 Samkeppniseftirlitið.
Liðurinn orðist svo: 04-246-1.01 Samkeppniseftirlitið.
53. Við 12-431-1.01 Einkaleyfastofan.
Liðurinn orðist svo: 04-251-1.01 Einkaleyfastofan.
54. Við 12-501-1.01 Hagstofa Íslands.
Liðurinn orðist svo: 09-301-1.01 Hagstofa Íslands.
55. Við 12-811-1.10 Flutningssjóður olíuvara.
Liðurinn orðist svo: 04-861-1.10 Flutningssjóður olíuvara.
56. Við 12-831-1.10 Jöfnun flutningskostnaðar.
Liðurinn orðist svo: 04-862-1.10 Jöfnun flutningskostnaðar.
57. Við 14 Umhverfisráðuneyti.
Heiti kaflans verði: 14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti.
58. Við 14-101-1.01 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa.
Liðurinn orðist svo: 14-101-1.01 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa.
59. Við 14-190-1.98 Ýmis framlög umhverfisráðuneytis.
Liðurinn orðist svo: 14-190-1.98 Ýmis framlög umhverfis- og auðlindaráðuneytis.


II.    Eftirfarandi breytingar verði á fjárheimildum í sundurliðun 2 vegna breytingar á verkaskiptingu innan Stjórnarráðsins og vegna breyttrar staðsetningar í fjárlagalykli við stofnun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
60. Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
20,0 2,6     22,6
61. Við 04-101 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
27,0 -66,1 -39,1
62. Við bætist nýr fjárlagaliður:
04-190 Ýmis verkefni
a. 1.10 Fastanefndir
0,0 30,3 30,3
b. 1.11 Framkvæmd búvörusamnings
0,0 -0,8 -0,8
c. 1.15 Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða
0,0 -1,4 -1,4
d. 1.21 Lífræn ræktun
0,0 -3,7 -3,7
e. 1.35 Fiskifélag Íslands, sjóvinnukennsla
0,0 -7,8 -7,8
f. 1.36 Matvælasetur
0,0 -6,2 -6,2
g. 1.37 Hafréttarstofnun Íslands
0,0 -2,6 -2,6
h. 1.49 Úrskurðarnefndir
0,0 -28,1 -28,1
i. 1.94 Ýmis samningsbundin verkefni
0,0 8,8 8,8
j. 1.98 Ýmis framlög atvinnuvega- og
    nýsköpunarráðuneytis
0,0 11,5 11,5
k. Greitt úr ríkissjóði
0,0 0,0 0,0
63. Við 09-101 Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
    aðalskrifstofa
1.01 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa
26,5 41,4 67,9
64. Við 09-980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
1.01 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
8,9 2,1 11,0
65. Við 14-101 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
1.01 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
10,0 20,0 30,0


III.    Eftirfarandi breytingar verði á B-hluta, Fjármál ríkisfyrirtækja, í samræmi við breytingar á skipulagi Stjórnarráðsins vegna sameiningar ráðuneyta:
66. Við 31-301 Íslenskar orkurannsóknir.
Liðurinn orðist svo: 34-101 Íslenskar orkurannsóknir.


IV.    Eftirfarandi breytingar verði á C-hluta, Fjármál lánastofnana, í samræmi við breytingar á skipulagi Stjórnarráðsins vegna sameiningar ráðuneyta:
67. Við 51-101 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins.
Liðurinn orðist svo: 44-101 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins.
68. Við 51-371 Orkusjóður.
Liðurinn orðist svo: 44-581 Orkusjóður.
69. Við 51-411 Byggðastofnun.
Liðurinn orðist svo: 44-542 Byggðastofnun.