Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 568  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BVG, BjörgvS, GErl, LGeir, MSch).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við 00-101 Embætti forseta Íslands
a. 1.01 Almennur rekstur
172,1 16,6 188,7
b. 1.81 Opinberar heimsóknir
17,5 16,0 33,5
c. Greitt úr ríkissjóði
190,6 32,6 223,2
2. Við 00-610 Umboðsmaður Alþingis
a. 1.01 Umboðsmaður Alþingis
141,5 12,0 153,5
b. Greitt úr ríkissjóði
141,5 12,0 153,5
3. Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
335,9 18,0 353,9
b. Greitt úr ríkissjóði
335,9 18,0 353,9
4. Við 01-281 Atvinnuuppbygging og fjölgun
    vistvænna starfa
a. 1.01 Atvinnuuppbygging og fjölgun
    vistvænna starfa
196,0 -10,0 186,0
b. Greitt úr ríkissjóði
196,0 -10,0 186,0
5. Við bætist nýr fjárlagaliður:
01-283 Græna hagkerfið, ýmis verkefni
a. 6.51 Græna hagkerfið, ýmis verkefni
0,0 280,0 280,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 280,0 280,0
6. Við 01-902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
a. 6.01 Nýframkvæmdir
45,3 59,5 104,8
b. Greitt úr ríkissjóði
103,8 59,5 163,3
7. Við 02-201 Háskóli Íslands
a. 1.01 Háskóli Íslands
14.960,0 104,6 15.064,6
b. 6.50 Byggingarframkvæmdir og tækjakaup
969,5 800,0 1.769,5
c. Greitt úr ríkissjóði
10.101,2 571,6 10.672,8
d. Innheimt af ríkistekjum
1.293,8 333,0 1.626,8
8. Við 02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
a. 1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
397,2 12,0 409,2
b. Greitt úr ríkissjóði
198,7 12,0 210,7
9. Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
a. 1.01 Háskólinn á Akureyri
1.898,0 8,8 1.906,8
b. Greitt úr ríkissjóði
1.432,6 8,8 1.441,4
10. Við 02-216 Landbúnaðarháskóli Íslands
a. 1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands
1.137,0 13,5 1.150,5
b. Greitt úr ríkissjóði
605,6 13,5 619,1
11. Við 02-217 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
a. 1.01 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
479,7 1,2 480,9
b. Greitt úr ríkissjóði
263,0 1,2 264,2
12. Við 02-227 Háskólinn í Reykjavík
a. 1.01 Háskólinn í Reykjavík
2.079,0 49,8 2.128,8
b. Greitt úr ríkissjóði
2.079,0 49,8 2.128,8
13. Við 02-228 Listaháskóli Íslands
a. 1.01 Listaháskóli Íslands
688,1 61,3 749,4
b. Greitt úr ríkissjóði
688,1 61,3 749,4
14. Við 02-231 Rannsóknamiðstöð Íslands
a. 1.01 Rannsóknamiðstöð Íslands
325,6 177,2 502,8
b. Sértekjur
-133,0 -136,0 -269,0
c. Greitt úr ríkissjóði
226,4 41,2 267,6
15. Við 02-236 Rannsóknasjóður
a. 1.10 Rannsóknasjóður
1.337,0 -20,0 1.317,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.325,0 -20,0 1.305,0
16. Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
a. 1.25 Menntastofnun Íslands og Bandaríkjanna
12,0 2,5 14,5
b. 1.73 Reykjavíkurakademían
19,3 -1,9 17,4
c. 1.90 Háskólastarfsemi
217,8 2,4 220,2
d. Greitt úr ríkissjóði
489,8 3,0 492,8
17. Við 02-316 Fasteignir framhaldsskóla
a. 1.05 Fasteignir skóla
47,1 -16,5 30,6
b. Greitt úr ríkissjóði
55,3 -16,5 38,8
18. Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
a. 6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt
58,4 16,5 74,9
b. Greitt úr ríkissjóði
888,8 16,5 905,3
19. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.11 Sameiginleg þjónusta
95,5 -1,6 93,9
b. 1.24 Iðnnemasamband Íslands
5,1 -5,1 0,0
c. 1.38 Menntun á sviði kvikmyndagerðar
58,4 49,0 107,4
d. 1.45 Samband íslenskra framhaldsskólanema
0,0 5,1 5,1
e. 1.90 Framhaldsskólar, óskipt
213,6 330,0 543,6
f. Greitt úr ríkissjóði
1.282,4 377,4 1.659,8
20. Við 02-430 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
    og heyrnarskertra
a. 1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
    og heyrnarskertra
174,6 6,0 180,6
b. Greitt úr ríkissjóði
86,3 6,0 92,3
21. Við 02-451 Framhaldsfræðsla
a. 1.10 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
199,6 -77,0 122,6
b. Greitt úr ríkissjóði
1.435,9 -77,0 1.358,9
22. Við 02-720 Grunnskólar, almennt
a. 1.31 Sérstök fræðsluverkefni
71,3 24,0 95,3
b. Greitt úr ríkissjóði
185,7 24,0 209,7
23. Við 02-901 Fornleifavernd ríkisins
a. 1.01 Fornleifavernd ríkisins
109,5 -109,5 0,0
b. Sértekjur
-10,7 10,7 0,0
c. Greitt úr ríkissjóði
98,8 -98,8 0,0
24. Við 02-903 Þjóðskjalasafn Íslands
a. 1.01 Þjóðskjalasafn Íslands
301,0 1,0 302,0
b. 1.11 Héraðsskjalasöfn
24,3 2,0 26,3
c. Sértekjur
-37,0 5,0 -32,0
d. Greitt úr ríkissjóði
288,3 8,0 296,3
25. Við 02-905 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
a. 1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn
948,1 -22,5 925,6
b. Sértekjur
-206,3 26,0 -180,3
c. Greitt úr ríkissjóði
741,8 3,5 745,3
26. Við 02-908 Kvikmyndasafn Íslands
a. 1.01 Kvikmyndasafn Íslands
49,4 2,5 51,9
b. Greitt úr ríkissjóði
49,4 2,5 51,9
27. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-915 Minjastofnun Íslands
a. 1.01 Minjastofnun Íslands
0,0 135,6 135,6
b. Sértekjur
0,0 -10,0 -10,0
c. Greitt úr ríkissjóði
0,0 125,6 125,6
28. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-916 Fornminjasjóður
a. 6.10 Fornminjasjóður
0,0 32,2 32,2
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 32,2 32,2
29. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-917 Húsafriðunarsjóður
a. 6.10 Húsafriðunarsjóður
0,0 304,3 304,3
b. Sértekjur
0,0 -55,5 -55,5
c. Greitt úr ríkissjóði
0,0 248,8 248,8
30. Við 02-919 Söfn og menningarminjar
a. 1.90 Styrkir á sviði menningararfs
18,7 5,0 23,7
b. Greitt úr ríkissjóði
59,6 5,0 64,6
31. Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald
    og stofnkostnaður
a. 6.85 Náttúruminjasafn Íslands
0,0 500,0 500,0
b. 6.96 Byggðasöfn
23,9 15,0 38,9
c. Greitt úr ríkissjóði
109,0 515,0 624,0
32. Við 02-972 Íslenski dansflokkurinn
a. 1.01 Íslenski dansflokkurinn
137,0 -2,4 134,6
b. Sértekjur
-13,4 2,4 -11,0
33. Við 02-973 Þjóðleikhúsið
a. 1.01 Þjóðleikhúsið
987,2 7,8 995,0
b. Sértekjur
-277,8 -2,2 -280,0
c. Greitt úr ríkissjóði
709,4 5,6 715,0
34. Við 02-979 Húsafriðunarnefnd
a. 1.01 Húsafriðunarnefnd
31,8 -31,8 0,0
b. 6.10 Húsafriðunarsjóður
104,3 -104,3 0,0
c. Sértekjur
-60,5 60,5 0,0
d. Greitt úr ríkissjóði
75,6 -75,6 0,0
35. Við 02-981 Kvikmyndamiðstöð Íslands
a. 1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands
133,9 -16,7 117,2
b. 1.10 Kvikmyndasjóðir
570,0 470,0 1.040,0
c. Sértekjur
-31,7 21,7 -10,0
d. Greitt úr ríkissjóði
672,2 475,0 1.147,2
36. Við 02-982 Listir
a. 1.10 Útflutningssjóður
0,0 20,0 20,0
b. 1.11 Myndlistasjóður
0,0 45,0 45,0
c. 1.12 Hönnunarsjóður
0,0 45,0 45,0
d. 1.13 Handverkssjóður
0,0 15,0 15,0
e. 1.18 Bókmenntasjóður
42,0 70,0 112,0
f. 1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa
69,8 20,0 89,8
g. 1.25 Tónlistarsjóður
46,1 35,0 81,1
h. 1.27 Tónlist fyrir alla
0,0 6,0 6,0
i. 1.40 Samningur við Akureyrarbæ
    um menningarstarfsemi
125,1 15,0 140,1
j. 1.80 Listahátíð í Reykjavík
28,6 6,0 34,6
k. 1.90 Styrkir á sviði listgreina
59,6 5,0 64,6
l. Greitt úr ríkissjóði
951,3 282,0 1.233,3
37. Við 02-983 Ýmis fræðistörf
a.     Við 1.17 Launasjóður höfunda fræðirita. Liðurinn orðist svo:     1.17 Starfslaunasjóður
sjálfstætt starfandi fræðimanna
16,3 20,0 36,3
b. 1.52 Skriðuklaustur
17,8 37,6 55,4
c. 1.54 Fornleifasjóður
32,2 -32,2 0,0
d. Greitt úr ríkissjóði
103,3 25,4 128,7
38. Við 02-985 Rammaáætlanir ESB um menntun,
    rannsóknir og tækniþróun
a. 1.01 Landsskrifstofa menntaáætlana ESB
20,0 -20,0 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.302,0 -20,0 1.282,0
39. Við 02-988 Æskulýðsmál
a. 1.17 Landssamband KFUM og KFUK
28,1 5,0 33,1
b. 1.19 Æskulýðssjóður
17,2 -5,0 12,2
40. Við 02-989 Ýmis íþróttamál
a. 1.10 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
154,2 9,5 163,7
b. 1.11 Ferðasjóður Íþróttasambands Íslands
52,7 17,3 70,0
c. 1.14 Íþróttasamband fatlaðra
21,1 5,0 26,1
d. 1.16 Íþróttasjóður
22,9 -5,0 17,9
e. 1.29 Afrekssjóður ÍSÍ
34,7 20,3 55,0
f. Greitt úr ríkissjóði
385,3 47,1 432,4
41. Við 02-999 Ýmislegt
a. 1.98 Ýmis framlög mennta-
    og menningarmálaráðuneytis
194,3 18,5 212,8
b. Greitt úr ríkissjóði
204,2 18,5 222,7
42. Við 03-111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
a. 1.01 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
186,9 81,0 267,9
b. Greitt úr ríkissjóði
184,0 81,0 265,0
43. Við 03-190 Ýmis verkefni
a. 1.27 Norðurslóðasamstarf
17,3 25,0 42,3
b. 1.32 Umsókn Íslands um aðild
    að Evrópusambandinu
50,0 40,0 90,0
c. Greitt úr ríkissjóði
126,9 65,0 191,9
44. Við 03-401 Alþjóðastofnanir
a. 1.36 Verkefni á sviði norðurslóðasamstarfs
20,0 20,0 40,0
b. Greitt úr ríkissjóði
2.364,6 20,0 2.384,6
45. Við 03-611 Íslandsstofa
a. 1.10 Íslandsstofa
489,0 47,0 536,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 50,0 50,0
c. Innheimt af ríkistekjum
489,0 -3,0 486,0
46. Við 04-101 Sjávarútvegs- og landbúnaðar-
    ráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
481,5 41,0 522,5
b. Greitt úr ríkissjóði
474,8 41,0 515,8
47. Við 04-190 Ýmis verkefni
a. 1.17 Veiðigjaldsnefnd
0,0 30,0 30,0
b. Greitt úr ríkissjóði
349,9 30,0 379,9
48. Við 04-215 Fiskistofa
a. 1.01 Fiskistofa
843,4 40,0 883,4
b. Greitt úr ríkissjóði
696,8 40,0 736,8
49. Við 04-234 Matvælastofnun
a. 1.01 Matvælastofnun
1.116,0 20,0 1.136,0
b. Greitt úr ríkissjóði
824,4 20,0 844,4
50. Við 04-801 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
a. 1.01 Beinar greiðslur til bænda
5.361,0 -54,0 5.307,0
b. 1.05 Kynbóta- og þróunarstarfsemi
160,0 -2,0 158,0
c. 1.06 Gripagreiðslur
634,0 -6,0 628,0
d. 1.07 Óframleiðslutengdur stuðningur
185,0 -2,0 183,0
e. Greitt úr ríkissjóði
6.340,0 -64,0 6.276,0
51. Við 04-805 Greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu
a. 1.01 Beinar greiðslur til bænda
2.430,0 -24,0 2.406,0
b. 1.11 Gæðastýring
1.271,0 -13,0 1.258,0
c. 1.12 Ullarnýting
426,0 -4,0 422,0
d. 1.13 Markaðsstarf og birgðahald
397,0 -4,0 393,0
e. 1.14 Svæðisbundinn stuðningur
61,0 -1,0 60,0
f. 1.15 Nýliðunar- og átaksverkefni
113,0 -1,0 112,0
g. Greitt úr ríkissjóði
4.698,0 -47,0 4.651,0
52. Við 04-811 Bændasamtök Íslands
a. Við 1.13 Þróunarverkefni og markaðsverkefni.
    Liðurinn orðist svo: 1.13 Þróunarverkefni og
jarðrækt
11,7 48,3 60,0
b. 1.11 Ráðgjafaþjónusta og búfjárrækt
413,4 11,6 425,0
c. Greitt úr ríkissjóði
425,1 59,9 485,0
53. Við 04-821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins
a. 1.01 Framleiðnisjóður landbúnaðarins
84,2 25,8 110,0
b. Greitt úr ríkissjóði
44,2 25,8 70,0
54. Við 06-190 Ýmis verkefni
a. 1.47 Íslensk ættleiðing
9,1 25,0 34,1
b. 1.55 Rekstur ráðherrabifreiða
0,0 23,9 23,9
c. 1.98 Ýmis framlög innanríkisráðuneytis
54,1 10,0 64,1
d. Greitt úr ríkissjóði
178,1 58,9 237,0
55. Við 06-235 Bætur brotaþola
a. 1.10 Bætur brotaþola
69,8 10,0 79,8
b. Greitt úr ríkissjóði
19,8 10,0 29,8
56. Við 06-236 Sanngirnisbætur vegna misgjörða
    á vistheimilum fyrir börn
a. 1.10 Sanngirnisbætur vegna misgjörða
    á vistheimilum fyrir börn
89,4 248,1 337,5
b. Greitt úr ríkissjóði
89,4 248,1 337,5
57. Við 06-301 Ríkissaksóknari
a. 1.05 Ríkissaksóknari
159,5 32,0 191,5
b. Greitt úr ríkissjóði
159,5 32,0 191,5
58. Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
a. 1.01 Ríkislögreglustjóri
1.408,5 15,0 1.423,5
b. Greitt úr ríkissjóði
1.310,0 15,0 1.325,0
59. Við 06-312 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
a. 1.01 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
1.047,0 32,0 1.079,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.026,0 32,0 1.058,0
60. Við 06-398 Útlendingastofnun
a. 1.01 Útlendingastofnun
175,7 18,0 193,7
b. Greitt úr ríkissjóði
175,7 18,0 193,7
61. Við 06-411 Sýslumaðurinn í Reykjavík
a. 1.01 Sýslumaðurinn í Reykjavík
321,0 22,5 343,5
b. Greitt úr ríkissjóði
312,1 22,5 334,6
62. Við 06-415 Sýslumaðurinn í Búðardal
a. 1.01 Sýslumaðurinn í Búðardal
24,8 -2,5 22,3
b. Greitt úr ríkissjóði
24,8 -2,5 22,3
63. Við 06-420 Sýslumaðurinn á Blönduósi
a. 1.05 Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar
63,1 20,0 83,1
b. Greitt úr ríkissjóði
199,2 20,0 219,2
64. Við 06-434 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ
a. 1.01 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ
150,3 3,0 153,3
b. Greitt úr ríkissjóði
150,2 3,0 153,2
65. Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður
    sýslumannsembætta
a. 1.10 Ýmis sameiginlegur kostnaður
12,1 30,0 42,1
b. Greitt úr ríkissjóði
114,3 30,0 144,3
66. Við 06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins
a. 1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins
1.456,1 8,5 1.464,6
b. Greitt úr ríkissjóði
1.349,0 8,5 1.357,5
67. Við 06-591 Fangelsisbyggingar
a. 6.10 Stofnframkvæmdir
10,0 1.065,0 1.075,0
b. Greitt úr ríkissjóði
10,0 1.065,0 1.075,0
68. Við 06-651 Vegagerðin
a. 6.81 Vestmannaeyjaferja
0,0 463,2 463,2
b. Greitt úr ríkissjóði
3.759,0 463,2 4.222,2
69. Við 06-657 Umferðarstofa
a. 1.01 Umferðarstofa
538,4 5,0 543,4
b. Innheimt af ríkistekjum
278,0 5,0 283,0
70. Við 06-658 Rannsóknanefnd umferðarslysa
a. 1.01 Rannsóknanefnd umferðarslysa
30,9 8,0 38,9
b. Sértekjur
-2,2 2,1 -0,1
c. Greitt úr ríkissjóði
28,7 10,1 38,8
71. Við 06-661 Siglingastofnun Íslands
a. 6.51 Orkuskipti í skipum
0,0 50,0 50,0
b. 6.80 Sjóvarnargarðar
48,8 57,4 106,2
c. Greitt úr ríkissjóði
578,1 107,4 685,5
72. Við 06-662 Hafnarframkvæmdir
a. 6.70 Hafnabótasjóður
351,2 -138,8 212,4
b. 6.72 Landeyjahöfn
244,0 266,0 510,0
c. 6.76 Ferjubryggjur
10,9 -7,8 3,1
d. Greitt úr ríkissjóði
618,9 119,4 738,3
73. Við 06-671 Flugmálastjórn Íslands
a. 1.01 Flugmálastjórn Íslands
500,1 17,6 517,7
b. Innheimt af ríkistekjum
208,6 17,6 226,2
74. Við 06-678 Rannsóknanefnd flugslysa
a. 1.01 Rannsóknanefnd flugslysa
41,6 6,0 47,6
b. Greitt úr ríkissjóði
41,6 6,0 47,6
75. Við 06-689 Fjarskiptasjóður
a. 1.15 Samningur við fjarskiptafyrirtækið
    Farice ehf.
0,0 418,6 418,6
b. 6.41 Fjarskiptasjóður
251,9 -236,6 15,3
c. Greitt úr ríkissjóði
251,9 182,0 433,9
76. Við 06-701 Þjóðkirkjan
a. 6.22 Hallgrímskirkja
3,0 5,0 8,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.434,0 5,0 1.439,0
77. Við 06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
a. 1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga,
    lögbundin framlög
12.529,0 437,0 12.966,0
b. 1.11 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga,
    sérstök viðbótarframlög
1.668,0 1.000,0 2.668,0
c. Greitt úr ríkissjóði
15.053,0 1.437,0 16.490,0
78. Við bætist nýr fjárlagaliður:
06-996 Íslenska upplýsingasamfélagið
    – Netríkið Ísland
a. 6.51 Íslenska upplýsingasamfélagið
    – Netríkið Ísland
0,0 200,0 200,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 200,0 200,0
79. Við 08-101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
968,6 -9,0 959,6
b. Sértekjur
-73,9 10,0 -63,9
c. Greitt úr ríkissjóði
894,7 1,0 895,7
80. Við 08-190 Ýmis verkefni
a. 1.10 Fastanefndir
46,1 35,0 81,1
b. 1.90 Ýmislegt
131,8 10,0 141,8
c. Sértekjur
0,0 -10,0 -10,0
d. Greitt úr ríkissjóði
194,9 35,0 229,9
81. Við 08-203 Bætur samkvæmt lögum
    um félagslega aðstoð
a. 1.41 Heimilisuppbót
3.781,0 -100,0 3.681,0
b. 1.52 Sérstök uppbót lífeyrisþega
2.638,0 -80,0 2.558,0
c. Greitt úr ríkissjóði
12.388,0 -180,0 12.208,0
82. Við 08-204 Lífeyristryggingar
a. 1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega
17.559,0 -150,0 17.409,0
b. Greitt úr ríkissjóði
26.747,0 257,0 27.004,0
c. Innheimt af ríkistekjum
35.431,0 -407,0 35.024,0
83. Við 08-206 Sjúkratryggingar
a. 1.16 Lyf með S-merkingu
5.196,0 785,0 5.981,0
b. 1.35 Tannlækningar
1.551,0 100,0 1.651,0
c. Greitt úr ríkissjóði
29.403,0 885,0 30.288,0
84. Við 08-301 Landlæknir
a. 1.01 Landlæknir
610,6 129,6 740,2
b. 6.41 Upplýsingatæknimál
0,0 21,9 21,9
c. Greitt úr ríkissjóði
511,2 151,5 662,7
85. Við 08-310 Krabbameinsfélag Íslands
a. 1.01 Krabbameinsfélag Íslands, kostnaður
    við krabbameinsleit
323,5 1,2 324,7
b. Greitt úr ríkissjóði
345,1 1,2 346,3
86. Við 08-333 Jafnréttisstofa
a. 1.01 Jafnréttisstofa
84,9 10,0 94,9
b. Greitt úr ríkissjóði
64,7 10,0 74,7
87. Við 08-334 Umboðsmaður skuldara
a. 1.01 Umboðsmaður skuldara
774,6 170,0 944,6
b. Innheimt af ríkistekjum
774,6 417,4 1.192,0
c. Viðskiptahreyfingar
0,0 -247,4 -247,4
88. Við 08-358 Sjúkrahúsið á Akureyri
a. 1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri
5.059,0 20,0 5.079,0
b. 6.01 Tæki og búnaður
73,0 50,0 123,0
c. Greitt úr ríkissjóði
4.639,0 70,0 4.709,0
89. Við 08-373 Landspítali
a. 6.01 Tæki og búnaður
262,0 600,0 862,0
b. Greitt úr ríkissjóði
37.666,0 600,0 38.266,0
90. Við 08-398 Félagsmál, ýmis starfsemi
a. 1.49 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna
47,9 -10,0 37,9
b. Greitt úr ríkissjóði
573,6 -10,0 563,6
91. Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
a. 1.31 Krabbameinsfélag Íslands, kostnaður
    við krabbameinsleit
1,2 -1,2 0,0
b. 1.46 Matskerfi umönnunarþyngdar hjúkrunarrýma 45,2 -45,2 0,0
c. 1.69 Aðgerðaáætlun í þágu barna með
    ADHD-röskun
0,0 50,0 50,0
d. 6.91 Upplýsingatæknimál
21,9 -21,9 0,0
e. Greitt úr ríkissjóði
1.011,1 -18,3 992,8
92. Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
a. 1.01 Hjúkrunarheimili, almennt
87,0 25,8 112,8
b. 1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana
1.652,0 -270,0 1.382,0
c. Sértekjur
-366,0 270,0 -96,0
d. Greitt úr ríkissjóði
510,0 25,8 535,8
93. Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
a. 1.13 Afnotagjöld og þjónusta við
    sjúkraskrárkerfi heilsugæslustöðva
75,4 -75,4 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
150,8 -75,4 75,4
94. Við 08-501 Sjúkraflutningar
a. 1.11 Sjúkraflutningar
799,0 45,0 844,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.109,0 45,0 1.154,0
95. Við 08-508 Miðstöð heimahjúkrunar
    á höfuðborgarsvæðinu
a. 1.01 Miðstöð heimahjúkrunar
    á höfuðborgarsvæðinu
1.148,0 -28,7 1.119,3
b. Greitt úr ríkissjóði
1.148,0 -28,7 1.119,3
96. Við 08-517 Læknavaktin
a. 1.01 Læknavaktin
304,2 9,2 313,4
b. Greitt úr ríkissjóði
304,2 9,2 313,4
97. Við 08-553 Samningur við Akureyrarbæ
    um heilsugæslu
a. 1.01 Samningur við Akureyrarbæ
    um heilsugæslu
546,3 20,0 566,3
b. Greitt úr ríkissjóði
545,8 20,0 565,8
98. Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
a. 1.01 Almennur rekstur
83,0 -36,7 46,3
b. 6.16 Heilbrigðisstofnun Vesturlands
0,0 49,1 49,1
c. Greitt úr ríkissjóði
198,6 12,4 211,0
99. Við 08-716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands
a. 1.11 Sjúkrasvið
1.424,7 10,0 1.434,7
b. Greitt úr ríkissjóði
3.000,0 10,0 3.010,0
100. Við 08-751 Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
a. 1.11 Sjúkrasvið
228,7 22,0 250,7
b. Greitt úr ríkissjóði
806,5 22,0 828,5
101. Við 08-756 Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
a. 1.11 Sjúkrasvið
57,5 5,0 62,5
b. Greitt úr ríkissjóði
453,3 5,0 458,3
102. Við 08-761 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
a. 1.21 Hjúkrunarrými
168,8 21,0 189,8
b. Greitt úr ríkissjóði
911,0 21,0 932,0
103. Við 08-777 Heilbrigðisstofnun Austurlands
a. 1.01 Heilsugæslusvið
1.072,0 30,0 1.102,0
b. Greitt úr ríkissjóði
2.206,0 30,0 2.236,0
104. Við 08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
a. 1.11 Sjúkrasvið
454,0 10,0 464,0
b. Greitt úr ríkissjóði
697,8 10,0 707,8
105. Við 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands
a. 1.01 Heilsugæslusvið
1.484,2 10,0 1.494,2
b. Greitt úr ríkissjóði
2.217,0 10,0 2.227,0
106. Við 08-791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
a. 1.01 Heilsugæslusvið
944,9 12,0 956,9
b. Greitt úr ríkissjóði
1.756,0 12,0 1.768,0
107. Við 08-809 Málefni fatlaðra
a. 1.05 Niðurlagning svæðisskrifstofa
    málefna fatlaðra
8,5 14,0 22,5
b. Greitt úr ríkissjóði
340,6 14,0 354,6
108. Við 08-821 Barnaverndarstofa
a. 1.20 Heimili fyrir börn og unglinga
533,5 -280,0 253,5
b. Sértekjur
-296,0 280,0 -16,0
109. Við 08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður
a. Við 11.5 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar.
    Liðurinn orðast svo:     1.15 Umsýslukostnaður
vegna Atvinnuleysistryggingasjóðs
556,0 10,0 566,0
b. Innheimt af ríkistekjum
17.134,0 10,0 17.144,0
110. Við 08-853 Ábyrgðasjóður launa
a. 1.01 Ábyrgðasjóður launa
1.226,0 -150,0 1.076,0
b. Innheimt af ríkistekjum
1.278,0 -150,0 1.128,0
111. Við 08-857 Starfsendurhæfingarsjóðir
a. 1.10 Starfsendurhæfing
290,0 -2,0 288,0
b. Innheimt af ríkistekjum
290,0 -2,0 288,0
112. Við 09-101 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
699,4 44,0 743,4
b. Greitt úr ríkissjóði
688,4 44,0 732,4
113. Við 09-103 Fjársýsla ríkisins
a. 1.01 Almennur rekstur
652,5 7,5 660,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.513,5 7,5 1.521,0
114. Við 09-210 Ríkisskattstjóri
a. 1.01 Almennur rekstur
2.217
,5
19,7 2.237,2
b. Greitt úr ríkissjóði
2.494,0 19,7 2.513,7
115. Við 09-212 Skatta- og tollamál, ýmis útgjöld
a. 1.01 Ýmis sameiginleg útgjöld
9,5 -5,5 4,0
b. Greitt úr ríkissjóði
11,2 -5,5 5,7
116. Við 09-215 Skattrannsóknarstjóri ríkisins
a. 1.01 Skattrannsóknarstjóri ríkisins
254,3 36,0 290,3
b. Greitt úr ríkissjóði
254,3 36,0 290,3
117. Við 09-262 Tollstjórinn
a. 1.01 Tollstjórinn
2.156,4 157,2 2.313,6
b. Greitt úr ríkissjóði
2.135,0 115,2 2.250,2
c. Innheimt af ríkistekjum
240,0 42,0 282,0
118. Við 09-381 Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun
a. 1.91 Aðrar lífeyrisskuldbindingar og eftirlaun
148,0 1.000,0 1.148,0
b. Greitt úr ríkissjóði
8.253,0 1.000,0 9.253,0
119. Við 09-391 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða
a. 1.11 Jöfnun á örorkubyrði almennra
    lífeyrissjóða
2.903,0 -19,0 2.884,0
b. Innheimt af ríkistekjum
2.903,0 -19,0 2.884,0
120. Við 09-721 Fjármagnstekjuskattur
a. 1.11 Fjármagnstekjuskattur
5.040,0 -780,0 4.260,0
b. Greitt úr ríkissjóði
4.850,0 -710,0 4.140,0
c. Viðskiptahreyfingar
190,0 -70,0 120,0
121. Við 09-821 Vaxtabætur
a. 1.11 Vaxtabætur
12.090,0 -1.000,0 11.090,0
b. Greitt úr ríkissjóði
12.090,0 -1.000,0 11.090,0
122. Við 09-980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
a. 1.01 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
370,3 -23,9 346,4
b. 6.21 Húsnæði
0,2 -0,2 0,0
c. 6.41 Tölvubúnaður og bifreiðar
13,0 0,2 13,2
d. Greitt úr ríkissjóði
89,0 -23,9 65,1
123. Við 09-984 Fasteignir ríkissjóðs
a. 5.21 Viðhald fasteigna
2.403,2 -4,5 2.398,7
b. 6.11 Bifreið
0,0 4,5 4,5
124. Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
a. 1.90 Ófyrirséð útgjöld
5.285,0 722,0 6.007,0
b. Sértekjur
-285,0 -0,9 -285,9
c. Greitt úr ríkissjóði
5.000,0 721,1 5.721,1
125. Við 09-992 Sóknaráætlanir landshluta
a. 1.10 Sóknaráætlanir landshluta
411,2 -11,2 400,0
b. Greitt úr ríkissjóði
411,2 -11,2 400,0
126. Við bætist nýr fjárlagaliður:
09-998 Græn skref og vistvæn innkaup ríkisstofnana
a. 1.11 Græn skref og vistvæn innkaup
    ríkisstofnana
0 ,0 150,0 150,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 150,0 150,0
127. Við 09-999 Ýmislegt
a. 1.13 Kjarasamningar
7,4 -3,5 3,9
b. 1.90 Ýmis verkefni
155,8 -20,0 135,8
c. Greitt úr ríkissjóði
1.041,5 -23,5 1.018,0
128. Við 11-251 Endurgreiðslur vegna
    kvikmyndagerðar á Íslandi
a. 1.10 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar
    á Íslandi
400,0 450,0 850,0
b. Greitt úr ríkissjóði
400,0 450,0 850,0
129. Við 11-373 Niðurgreiðslur á húshitun
a. 1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis
1.243,0 175,0 1.418,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.243,0 175,0 1.418,0
130. Við 11-399 Ýmis orkumál
a. 1.98 Ýmis verkefni iðnaðarráðuneytis
40,3 15,0 55,3
b. Greitt úr ríkissjóði
134,6 15,0 149,6
131. Við 11-411 Byggðastofnun
a. 1.10 Byggðastofnun
147,9 50,0 197,9
b. Greitt úr ríkissjóði
315,5 50,0 365,5
132. Við 11-511 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
a. 6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
75,6 500,0 575,6
b. Greitt úr ríkissjóði
75,6 500,0 575,6
133. Við 11-599 Ýmis ferðamál
a. 1.51 Háskólafélag Suðurlands, verkefnið
    Katla-Jarðvangur
46,0 -46,0 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
526,6 -46,0 480,6
134. Við bætist nýr fjárlagaliður:
11-999 Ýmislegt
a. 1.90 Ýmislegt
0,0 41,6 41,6
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 41,6 41,6
135. Við 12-402 Fjármálaeftirlitið
a. 1.01 Fjármálaeftirlitið
1.746,0 122,2 1.868,2
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 122,2 122,2
136. Við 12-411 Samkeppniseftirlitið
a. 1.01 Samkeppniseftirlitið
333,4 20,0 353,4
b. Greitt úr ríkissjóði
333,4 20,0 353,4
137. Við 12-501 Hagstofa Íslands
a. 1.01 Hagstofa Íslands
1.132,0 44,5 1.176,5
b. Greitt úr ríkissjóði
1.015,0 44,5 1.059,5
138. Við 14-101 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Umhverfisráðuneyti, aðalskrifstofa
357,6 34,0 391,6
b. Greitt úr ríkissjóði
338,0 34,0 372,0
139. Við 14-190 Ýmis verkefni
a. 1.62 Úrskurðarnefnd umhverfis- og
    auðlindamála
64,3 10,0 74,3
b. 1.98 Ýmis framlög umhverfisráðuneytis
95,8 10,5 106,3
c. Greitt úr ríkissjóði
316,0 20,5 336,5
140. Við 14-211 Umhverfisstofnun
a. 1.01 Umhverfisstofnun
957,3 35,9 993,2
b. 1.11 Endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna
    veiða á ref og mink
20,2 30,0 50,2
c. 5.41 Þjóðgarðar og friðlýst svæði
44,1 105,0 149,1
d. Greitt úr ríkissjóði
674,2 170,9 845,1
141. Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
a. 1.01 Vatnajökulsþjóðgarður
370,4 30,0 400,4
b. 6.41 Framkvæmdir
117,0 347,0 464,0
c. Greitt úr ríkissjóði
355,1 377,0 732,1
142. Við bætist nýr fjárlagaliður:
14-214 Innviðir friðlýstra svæða
a. 6.41 Innviðir friðlýstra svæða
0,0 28,5 28,5
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 28,5 28,5
143. Við 14-241 Skógrækt ríkisins
a. 1.01 Skógrækt ríkisins
502,0 -2,7 499,3
b. Greitt úr ríkissjóði
238,1 -2,7 235,4
144. Við 14-243 Hekluskógar
a. 1.01 Hekluskógar
19,8 10,0 29,8
b. Greitt úr ríkissjóði
19,8 10,0 29,8
145. Við 14-301 Skipulagsstofnun
a. 1.01 Skipulagsstofnun
210,3 15,0 225,3
b. Greitt úr ríkissjóði
198,2 15,0 213,2
146. Við 14-310 Landmælingar Íslands
a. Sértekjur
-16,5 12,5 -4,0
b. Greitt úr ríkissjóði
247,3 12,5 259,8
147. Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
a. 1.01 Náttúrufræðistofnun Íslands
473,0 5,9 478,9
b. 1.11 NATURA 2000 samstarfsnetið
151,4 -9,1 142,3
c. Greitt úr ríkissjóði
596,6 -3,2 593,4
148. Við 14-407 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
a. 1.01 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
51,5 6,0 57,5
b. Greitt úr ríkissjóði
29,7 6,0 35,7
149. Við 14-412 Veðurstofa Íslands
a. 1.01 Almennur rekstur
1.300,9 52,8 1.353,7
b. Greitt úr ríkissjóði
710,3 52,8 763,1
150. Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a. 1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs
88.097,0 -4.006,0 84.091,0
b. Greitt úr ríkissjóði
90.809,0 -4.005,0 86.804,0
c. Viðskiptahreyfingar
-2.712,0 -1,0 -2.713,0

SÉRSTÖK YFIRLIT I


Framlag til að styrkja rekstrargrundvöll framhaldsskóla.


    Tillaga um 325 m.kr. framlag á 02-319-1.90, Framhaldsskólar, óskipt, til að styrkja rekstrargrundvöll framhaldsskóla skiptist milli skóla samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

Skóli M.kr.
02-301-1.01 Menntaskólinn í Reykjavík 13,3
02-302-1.01 Menntaskólinn á Akureyri 11,3
02-303-1.01 Menntaskólinn að Laugarvatni 3,1
02-304-1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð 18,8
02-305-1.01 Menntaskólinn við Sund 10,8
02-306-1.01 Menntaskólinn á Ísafirði 4,7
02-307-1.01 Menntaskólinn á Egilsstöðum 4,9
02-308-1.01 Menntaskólinn í Kópavogi 16,7
02-309-1.01 Kvennaskólinn í Reykjavík 9,7
02-350-1.01 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 20,0
02-351-1.01 Fjölbrautaskólinn Ármúla 16,3
02-352-1.01 Flensborgarskóli 12,9
02-353-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 14,6
02-354-1.01 Fjölbrautaskóli Vesturlands 8,2
02-355-1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,2
02-356-1.01 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 5,3
02-357-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurlands 15,8
02-358-1.01 Verkmenntaskóli Austurlands 3,9
02-359-1.01 Verkmenntaskólinn á Akureyri 19,7
02-360-1.01 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 11,8
02-361-1.01 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 2,9
02-362-1.01 Framhaldsskólinn á Húsavík 2,9
02-363-1.01 Framhaldsskólinn á Laugum 2,9
02-365-1.01 Borgarholtsskóli 17,4
02-367-1.01 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,2
02-368-1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar 3,0
02-370-1.01 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 3,1
02-372-1.01 Menntaskólinn á Tröllaskaga 3,0
02-504-1.01 Tækniskólinn 30,2
02-516-1.01 Iðnskólinn í Hafnarfirði 7,9
02-541-1.01 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík 0,5
02-551-1.01 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað 0,4
02-581-1.01 Verslunarskóli Íslands 20,6
325,0


SÉRSTÖK YFIRLIT II


Breytingar fjárheimilda vegna endurmats á gengisforsendum frumvarpsins
vegna veikingar íslensku krónunnar.


    Hækkun fjárheimildar sem samtals nemur 721,1 m.kr. á liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld vegna breytinga á forsendum um gengi sem nú tekur mið af meðalgengi Seðlabankans í október í stað meðalgengis í júlí skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

Lykill Heiti Gjöld Tekjur Alls
00-201-1.04 Alþjóðasamstarf 2,0 0,0 2,0
01-253-1.01 Vest-norrænt menningarhús í Kaupmannahöfn 0,4 0,0 0,4
02-231-1.05 Alþjóðlegar samstarfsáætlanir á sviði vísinda 1,3 0,0 1,3
02-985-1.91 Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun 49,2 0,0 49,2
03-300-1.01 Sendiráð Íslands 60,4 -1,3 59,1
03-390-1.11 Þróunaraðstoð -21,8 0,4 -21,4
03-391-1.11 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO -0,4 0,0 -0,4
03-391-1.12 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP -0,6 0,0 -0,6
03-391-1.13 Alþjóðabarnahjálparstofnunin, UNICEF -2,5 0,0 -2,5
03-391-1.21 Stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna, UN Women -2,4 0,0 -2,4
03-391-1.30 Mannúðarmál og neyðaraðstoð -3,7 0,0 -3,7
03-391-1.31 Alþjóðabankinn -2,5 0,0 -2,5
03-391-1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt -2,8 0,0 -2,8
03-401-1.10 Sameinuðu þjóðirnar, UN -2,2 0,0 -2,2
03-401-1.11 Framlag til norrænu ráðherranefndarinnar 5,6 0,0 5,6
03-401-1.13 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO -0,3 0,0 -0,3
03-401-1.15 Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, IAEA -0,4 0,0 -0,4
03-401-1.16 Alþjóðaviðskiptastofnunin, WTO 0,3 0,0 0,3
03-401-1.35 Norðurskautsráðið, Eystrasaltsráðið, Barentsráðið 0,9 0,0 0,9
03-401-1.39 Evrópuráðið 2,9 0,0 2,9
03-401-1.40 Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin, OECD 4,4 0,0 4,4
03-401-1.41 Atlantshafsbandalagið, NATO 10,2 0,0 10,2
03-401-1.70 Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA 4,4 0,0 4,4
03-401-1.71 Eftirlitsstofnun EFTA, ESA 6,7 0,0 6,7
03-401-1.72 EFTA-dómstóllinn 2,2 0,0 2,2
03-401-1.73 Þróunarsjóður EFTA 24,6 0,0 24,6
03-401-1.75 Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE 1,9 0,0 1,9
03-401-1.81 Samningur um bann við tilraunum með kjarnavopn -0,1 0,0 -0,1
03-401-1.85 Alþjóðleg friðargæsla -6,9 0,0 -6,9
04-190-1.52 Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið, NAMMCO 0,8 0,0 0,8
04-190-1.53 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, NAFO, NEAFC, ICCAT) 1,4 0,0 1,4
04-190-1.54 Alþjóðahvalveiðiráðið, IWC -0,1 0,0 -0,1
06-190-1.40 Alþjóðasamstarf 0,3 0,0 0,3
06-395-1.90 Landhelgisgæsla Íslands 8,1 0,0 8,1
06-397-1.01 Schengen-samstarf 3,3 0,0 3,3
08-206-1.15 Lyf 283,0 0,0 283,0
08-206-1.16 Lyf með S-merkingu 207,8 0,0 207,8
08-206-1.21 Hjálpartæki 45,7 0,0 45,7
08-206-1.45 Brýn meðferð erlendis 33,1 0,0 33,1
08-206-1.51 Sjúkrakostnaður vegna veikinda og slysa erlendis 6,1 0,0 6,1
08-399-1.71 Norræni lýðheilsuháskólinn 1,0 0,0 1,0
08-399-1.81 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO -0,2 0,0 -0,2
08-842-1.81 Alþjóðavinnumálastofnunin, ILO 0,7 0,0 0,7
11-501-1.13 Markaðs- og kynningarmál erlendis 1,5 0,0 1,5
11-599-1.47 Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku -0,9 0,0 -0,9
14-190-1.40 Alþjóðastofnanir -0,4 0,0 -0,4
Alls 722,0 -0,9 721,1