Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Prentað upp.

Þingskjal 570  —  1. mál.
Inngangsmálsliður.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BVG, BjörgvS, GErl, LGeir, MSch).


    Við sundurliðun 3 ( Fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta). Eftirfarandi liðir breytist og verði svohljóðandi:

22-201 Happdrætti Háskóla Íslands
Rekstraráætlun:
Rekstrartekjur
4.300,0
Rekstrargjöld
3.600,0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
60,0
Hagnaður (-tap) af reglulegri starfsemi
760,0
Hagnaður (-tap)
760,0
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
760,0
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
50,0
Handbært fé frá rekstri
810,0
Fjárfestingarhreyfingar
Varanlegir rekstrarfjármunir
22,0
Sala varanlegra rekstrarfjármuna
3,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-19,0
Fjármögnunarhreyfingar
Greiðslur til Háskóla Íslands
863,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals
-863,0
Breyting á handbæru fé
-72,0
Handbært fé í ársbyrjun
1.324,0
Handbært fé í árslok
1.252,0
29-101 Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Rekstraráætlun:
Rekstrartekjur
28.448,0
Rekstrargjöld
27.426,0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
10,0
Hagnaður (-tap) af reglulegri starfsemi
1.032,0
Hagnaður (-tap) 1.032,0
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
1.032,0
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
175,0
Handbært fé frá rekstri
1.207,0
Fjárfestingarhreyfingar
Varanlegir rekstrarfjármunir
300,0
Áhættufjármunir
-1,5
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-298,5
Fjármögnunarhreyfingar
Arðgreiðsla í ríkissjóð
1.200,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals
-1.200,0
Breyting á handbæru fé
-291,5
Handbært fé í ársbyrjun
2.168,2
Handbært fé í árslok
1.876,7