Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 571  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BVG, BjörgvS, GErl, LGeir, MSch).


     1.      Við 6. gr. Nýir liðir:
        2.17    Að selja fasteignina Tjarnarbraut 3, Bíldudal, og leigja í staðinn hentugra húsnæði fyrir heilsugæslusel.
        2.18    Að heimila Jarðasjóði að selja mannvirki Laxeldisstöðvarinnar í Kollafirði á leigulóð.
        2.19    Að selja eignir ríkisins á Gufuskálum, Snæfellsnesi.
        2.20    Að selja fasteignir Vífilsstaðaspítala.
     2.      Við 6. gr. Nýir liðir:
        3.10    Að selja hlut ríkisins í fasteigninni Bíldshöfða 16 í Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentugra húsnæði.
        3.11    Að selja fræðimannsíbúð á vegum Alþingis við götu heilags Páls nr. 70 í Kaupmannahöfn og verja söluandvirðinu til breytinga og viðgerða á húsi Jóns Sigurðssonar við Austurvegg 12 í sömu borg.
     3.      Við 6. gr. Nýir liðir:
        4.11    Að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um sölu á hluta af eða öllu því landi ríkisins við Reykjavíkurflugvöll sem er fyrir utan flugvallargirðingu.
        4.12    Að heimila Jarðasjóði að selja ríkisjörðina Hlíðarberg í Hornafirði.
        4.13    Að heimila Jarðasjóði að selja ríkisjörðina Myrká í Hörgársveit.
        4.14    Að heimila Jarðasjóði að selja eigendum jarða á Skarðstorfu í Rangárþingi ytra land í eigu ríkisins á torfunni.
        4.15    Að heimila Jarðasjóði að selja ábúanda ríkisjarðarinnar Áss í Mýrdal 9,8 ha lóð sem nefnd er Brekkur 2.
        4.16    Að selja land ríkisins á Keldum, á Keldnaholti og við Úlfarsá.
     4.      Við 6. gr. Nýr liður:
        6.16    Að heimila Jarðasjóði að kaupa lóð innan landamerkja ríkisjarðarinnar Þverárdals í Austur-Húnavatnssýslu.
     5.      Við 6. gr. Nýr liður:
        7.9    Að veita 500 m.kr. stofnframlag til stofnunar græns fjárfestingarsjóðs.