Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 214. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Prentað upp.

Þingskjal 654  —  214. mál.
    Leiðrétting.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum
vegna breytinga á Stjórnarráði Íslands.

Frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.


     1.      Á undan I. kafla komi nýr kafli, Breyting á lögum um hvalveiðar, nr. 26/1949, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
     2.      Við 1. gr.
                  a.      Á undan a-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunin“ í 1. mgr. 9. gr. og 10. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnun.
                  b.      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunina“ í e- og f-lið komi: Hafrannsóknastofnun.
                  c.      Í stað orðanna „og einn samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Sjómannasambands Íslands og Farmanna- og fiskimannasambands Íslands“ í e-lið komi: einn samkvæmt sameiginlegri tilnefningu Sjómannasambands Íslands og Farmanna- og fiskimannasambands Íslands og einn samkvæmt tilnefningu starfsmanna Hafrannsóknastofnunar.
                  d.      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í e-lið komi: Hafrannsóknastofnunar.
                  e.      Á eftir h-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 1. málsl. 17. gr., 1. mgr. 18. gr. og 57. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
                  f.      Á eftir i-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnuninni“ í 2. mgr. 18. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnun.
                  g.      Í stað orðanna „faglegs stuðnings Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 2. mgr. k-liðar komi: faglegs stuðnings Hafrannsóknastofnunar og gangast fyrir skipulegu samráði við fulltrúa atvinnugreinarinnar.
                  h.      Í stað orðsins„Hafrannsóknastofnunin“ í 3. mgr. k-liðar komi: Hafrannsóknastofnun.
                  i.      Á eftir k-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunin“ í fyrirsögn III. kafla laganna kemur: Hafrannsóknastofnun.
     3.      Á eftir 1. gr., er verði 2. gr., komi tveir nýir kaflar, III. kafli, Breyting á lögum um sjómannadag, nr. 20/1987, og IV. kafli, Breyting á lögum nr. 88/1994, um viðauka við lög nr. 39/1990, um Verðjöfnunarsjóð sjávarútvegsins, hvor með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                  a.      (3. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunin“ í 4. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnun.
                  b.      (4. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 2. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
     4.      Á eftir 3. gr., er verði 6. gr., komi fjórir nýir kaflar, VII. kafli, Breyting á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 57/1996, VIII. kafli, Breyting á lögum um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, nr. 151/1996, IX. kafli, Breyting á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 79/1997, með síðari breytingum, og X. kafli, Breyting á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum, hver með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                  a.      (7. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
                  b.      (8. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 10. mgr. 6. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
                  c.      (9. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 1. mgr. 6. gr. laganna og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarmynd og án greinis: Hafrannsóknastofnun.
                  d.      (10. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 6. gr. a laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
     5.      Á eftir 4. gr., er verði 11. gr., komi nýr kafli, XII. kafli, Breyting á lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 1. mgr. 54. gr. og orðsins „Hafrannsóknastofnunina“ í 1. mgr. 58. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar; og: Hafrannsóknastofnun.
     6.      Við 5. gr.
                  a.      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ komi: Hafrannsóknastofnunar.
                  b.      Við bætist nýr liður, svohljóðandi: Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnuninni“ í 3. mgr. 24. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnun.
     7.      Á eftir 7. gr., er verði 15. gr., komi nýr kafli, XVI. kafli, Breyting á lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda, nr. 33/2004, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunin“ í 5. gr. og orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 1. mgr. 9. gr. og 1. mgr. 24. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnun; og: Hafrannsóknastofnunar.
     8.      Á eftir 9. gr., er verði 18. gr., komi nýr kafli, XIX. kafli, Breyting á lögum um varnir gegn fisksjúkdómum, nr. 60/2006, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 2. mgr. 4. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
     9.      Á eftir 10. gr., er verði 20. gr., komi þrír nýir kaflar, XXI. kafli, Breyting á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari breytingum, XXII. kafli, Breyting á lögum um fiskeldi, nr. 71/2008, með síðari breytingum, og XXIII. kafli, Breyting á lögum um stjórn vatnamála, nr. 36/2011, hver með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                  a.      (21. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ þrívegis í 1. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 11. gr. og orðsins „Hafrannsóknastofnunina“ í ákvæði til bráðabirgða I í lögunum kemur: Hafrannsóknastofnunar; og: Hafrannsóknastofnun.
                  b.      (22. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 3. mgr. 4. gr., 5. gr., 1. mgr. 6. gr., 2. mgr. 7. gr., 1. mgr. 12. gr. og 1. og 3. mgr. 19. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.
                  c.      (23. gr.)
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnuninni“ í 2. mgr. 9. gr. og „Hafrannsóknastofnunin“ og „Hafrannsóknastofnunina“ í 1. og 2. mgr. 10. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnun.
     10.      B-liður 12. gr. orðist svo: Orðið „loftslagsmála“ í 4. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 6. gr. laganna fellur brott.
     11.      Á eftir 12. gr., er verði 25. gr., komi nýr kafli, XXVI. kafli, Breyting á lögum um skeldýrarækt, nr. 90/2011, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunarinnar“ í 2. mgr. 5. gr., 6. gr., 2. mgr. 7. gr., 3. mgr. 9. gr. og 17. gr. laganna kemur: Hafrannsóknastofnunar.