Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 515. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 707  —  515. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011, með síðari breytingum
(samþykktir um stjórn sveitarfélaga).


Frá umhverfis- og samgöngunefnd.1. gr.

    Í stað dagsetningarinnar „1. janúar 2013“ í ákvæði til bráðabirgða IV í lögunum kemur: 30. júní 2013.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

    Í ákvæði til bráðabirgða IV í sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011, segir að samþykktir um stjórn og fundarsköp sveitarfélaga skuli halda gildi sínu til 1. janúar 2013. Í 2. mgr. 9. gr. laganna segir að ráðuneytið skuli semja fyrirmynd að samþykkt um stjórn sveitarfélaga og fundarsköp sveitarstjórnar og birta í Stjórnartíðindum. Vinnu við gerð fyrirmyndarinnar var ekki lokið fyrr en í nóvember sl. og var hún birt 20. nóvember 2012 með auglýsingu nr. 976/2012.
    Samkvæmt ákvæðum 18. gr. sveitarstjórnarlaga þurfa samþykktir um stjórn og fundarsköp tvær umræður í sveitarstjórn og er ljóst að sveitarstjórnir munu ekki ljúka vinnu við gerð nýrra samþykkta né heldur fá þær staðfestar af ráðuneytinu og birtar í B-deild Stjórnartíðinda fyrir 1. janúar 2013. Með því að framlengja tímafrestinn í ákvæði til bráðabirgða IV gefst sveitarstjórnum landsins nægur tími bæði til að gera og samþykkja nýjar samþykktir.