Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 94. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 1013  —  94. mál.

3. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 3/2006, um ársreikninga,
með síðari breytingum (starfrækslugjaldmiðill
og skoðunarmenn og endurskoðendur).


Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (HHj, LRM, ÁÞS, ÓÞ, LME, LMós).


     1.      5. gr. falli brott.
     2.      Í stað lokamálsliðar 7. gr. komi tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Þá skal fylgja með skýrslu stjórnar skrá yfir nöfn og kennitölur allra hluthafa í stafrófsröð ásamt upplýsingum um hlutafjáreign hvers þeirra og hundraðshluta hlutafjár í árslok. Ársreikningaskrá skal gera félögum kleift, við rafræn skil á ársreikningum, að nota áður innsendar upplýsingar til ríkisskattstjóra um hluthafa í félaginu til að útbúa þann lista.
     3.      Efnismálsgrein b-liðar 11. gr. orðist svo:
                  Aðalfundur eða almennur félagsfundur félaga, sem ekki er skylt að kjósa endurskoðanda samkvæmt lögum þessum eða samþykktum sínum, skal kjósa einn eða fleiri endurskoðendur, endurskoðunarfyrirtæki eða skoðunarmenn ársreikninga.