Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 146. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 205  —  146. mál.

2. umræða.


Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 43/1998, um stofnun
hlutafélags um síldarútvegsnefnd og stofnun sjóða í þágu
síldarútvegsins (síldarrannsóknasjóður).

Frá atvinnuveganefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Baldur Erlingsson, Hinrik Greipsson og Sigríði Norðmann frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.
    Í frumvarpinu er lagt til að við lög nr. 43/1998 bætist tímabundið ákvæði til bráðabirgða þar sem veitt er heimild til að greiða 31 millj. kr. úr síldarrannsóknarsjóði á árinu 2013.
    Markmið frumvarpsins er að fjármagna rannsókn á síldardauða í Kolgrafafirði í árslok 2012 og byrjun árs 2013 sem hefur nú þegar valdið talsverðum kostnaði hjá Hafrannsóknastofnun. Einnig hefur verið ákveðið að mæla strauminn í og við Kolgrafafjörð til að rannsaka enn frekar mögulegar skýringar og undirbúa aðgerðir til að fyrirbyggja að slíkir atburðir endurtaki sig.
    Fram kemur í frumvarpinu að beinn heildarkostnaður vegna síldardauðans nemi nú um 34 millj. kr. Gert er ráð fyrir að umhverfis- og auðlindaráðuneyti greiði hluta kostnaðarins, þ.e. 3 millj. kr., en það sem upp á vantar verði fjármagnað úr síldarrannsóknarsjóði. Sjóðurinn er starfræktur á grundvelli 8. gr. laganna en þar er kveðið á um að á hverju ári megi greiða úr sjóðnum sem nemur vöxtum og eigið fé hans skuli haldast stöðugt. Til að mögulegt sé að greiða 31 millj. kr. úr sjóðnum þarf því að breyta lögunum en heimild frumvarpsins er tímabundin, þ.e. hún nær aðeins til útgreiðslu á árinu 2013.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Kristján L. Möller og Þorsteinn Sæmundsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 14. nóvember 2013.Jón Gunnarsson,


form., frsm.


Lilja Rafney Magnúsdóttir.


Haraldur Benediktsson.Ásmundur Friðriksson.


Björt Ólafsdóttir.


Páll Jóhann Pálsson.Þórunn Egilsdóttir.