Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 199. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 318  —  199. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, SPJ, HarB, KG, UBK).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við 02-201 Háskóli Íslands
a. Greitt úr ríkissjóði
0,0 -150,0 -150,0
b. Innheimt af ríkistekjum
-550,0 150,0 -400,0
2. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-225 Háskólinn á Bifröst
a. 1.01 Háskólinn á Bifröst
0,0 15,0 15,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 15,0 15,0
3. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-227 Háskólinn í Reykjavík
a. 1.01 Háskólinn í Reykjavík
0,0 15,0 15,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 15,0 15,0
4. Við 02-236 Rannsóknasjóður
a. 1.10 Rannsóknasjóður
-221,0 221,0 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
-221,0 221,0 0,0
5. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.17 Námsskrárgerð
0,0 -120,0 -120,0
b. 1.31 Keilir, frumgreinanám og annað nám á
    framhaldsskólastigi
0,0 15,0 15,0
c. 1.41 Framkvæmd nýrrar skólastefnu
0,0 442,2 442,2
d. Greitt úr ríkissjóði
11,0 337,2 348,2
6. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-320 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna
    á vinnumarkaði
a. 1.01 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna
    á vinnumarkaði
0,0 -480,0 -480,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 -480,0 -480,0
7. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-451 Framhaldsfræðsla
a. 1.11 Framhaldsfræðsla, almennt
0,0 -32,2 -32,2
b. 1.12 Fræðslusjóður
0,0 235,0 235,0
c. Greitt úr ríkissjóði
0,0 202,8 202,8
8. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-720 Grunnskólar, almennt
a. 1.31 Sérstök fræðsluverkefni
0,0 -90,0 -90,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 -90,0 -90,0
9. Við 03-300 Sendiráð Íslands
a. 1.01 Sendiráð Íslands
46,7 -46,7 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
46,7 -46,7 0,0
10. Við 04-101 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
-32,1 7,5 -24,6
b. Greitt úr ríkissjóði
-32,1 7,5 -24,6
11. Við 04-401 Hafrannsóknastofnunin
a. 1.01 Hafrannsóknastofnunin
31,0 35,0 66,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 35,0 35,0
12. Við 04-511 Tækniþróunarsjóður
a. 1.10 Tækniþróunarsjóður
-150,0 150,0 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
-150,0 150,0 0,0
13. Við 04-811 Bændasamtök Íslands
a. Þróunarverkefni og jarðrækt
198,0 -78,0 120,0
b. Greitt úr ríkissjóði
198,0 -78,0 120,0
14. Við bætist nýr fjárlagaliður:
06-325 Samræmd neyðarsvörun
a. 1.10 Samræmd neyðarsvörun
0,0 15,3 15,3
b. Innheimt af ríkistekjum
0,0 15,3 15,3
15. Við 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
a. 1.91 Varnarmál
0,0 265,0 265,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1,0 265,0 266,0
16. Við bætist nýr fjárlagaliður:
06-689 Fjarskiptasjóður
a. Greitt úr ríkissjóði
0,0 -195,0 -195,0
b. Innheimt af ríkistekjum
0,0 195,0 195,0
17. Við 06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
a. 1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga,
    lögbundin framlög
-218,0 109,0 -109,0
b. Greitt úr ríkissjóði
-218,0 109,0 -109,0
18. Við 08-398 Félagsmál, ýmis starfsemi
a. 1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis
5,0 27,9 32,9
b. Greitt úr ríkissjóði
5,0 27,9 32,9
19. Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
a. 6.16 Heilbrigðisstofnun Vesturlands
20,9 11,0 31,9
b. Greitt úr ríkissjóði
-115,0 11,0 -104,0
20. Við bætist nýr fjárlagaliður:
08-861 Leiguíbúðir
a. Greitt úr ríkissjóði
0,0 175,5 175,5
b. Viðskiptahreyfingar
0,0 -175,5 -175,5
21. Við 09-101 Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
    aðalskrifstofa
33,1 -11,0 22,1
b. Greitt úr ríkissjóði
33,1 -11,0 22,1
22. Við bætist nýr fjárlagaliður:
09-980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
a. 1.01 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
0,0 11,0 11,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 11,0 11,0
23. Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
a. 1.90 Ófyrirséð útgjöld
-446,9 78,0 -368,9
b. Greitt úr ríkissjóði
-446,9 78,0 -368,9
24. Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a. 1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs
-7.540,0 -2.702,0 -10.242,0
b. Greitt úr ríkissjóði
-9.448,0 -1.993,0 -11.441,0
c. Viðskiptahreyfingar
1.908,0 -709,0 1.199,0