Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 199. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 319  —  199. mál.

2. umræða.

Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, SPJ, HarB, KG, UBK).


     Sundurliðun 1 (Tekjur A-hluta) orðist svo:

m.kr. Rekstrargrunnur Greiðslugrunnur
I Skatttekjur
1 Skattar á tekjur og hagnað
1.1.1.1
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
-1.600,0 1.200,0
1.1.5.1
Skattur á fjármagnstekjur einstaklinga
1.300,0 1.400,0
Skattar á tekjur og hagnað einstaklinga
-300,0 2.600,0
1.5.1.1
Tekjuskattur, lögaðilar
4.000,0 4.050,0
1.10.2
Fjármagnstekjuskattur greiddur af ríkissjóði
1.520,0 1.450,0
1.10.7.1
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
-10,0 -5,0
Skattar á tekjur og hagnað, ót. annars staðar
1.510,0 1.445,0
Skattar á tekjur og hagnað
5.210,0 8.095,0
2 Tryggingagjöld
2.2
Tryggingagjöld, lögaðilar
6,0 2,0
2.2.1.1
Tryggingagjald, almennt
-1.969,0 -1.796,0
2.2.1.5
Atvinnutryggingargjald
-682,0 425,0
Tryggingagjöld, lögaðilar
-2.645,0 -1.369,0
Tryggingagjöld
-2.645,0 -1.369,0
3 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
3.2
Ábyrgðargjald vegna launa
-117,0 -23,0
3.5
Gjald til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrði lífeyrissjóða
-94,0 -91,0
3.10
Launaskattur á fjármálafyrirtæki o.fl.
-2.690,0 -2.660,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
-2.901,0 -2.774,0
4 Eignarskattar
4.2.1.1
Eignarskattar, einstaklingar
10,0 22,0
4.3
Erfðafjárskattar, skattar á gjafafé
-800,0 -700,0
4.4.1
Stimpilgjöld
-100,0 -100,0
Eignarskattar
-890,0 -778,0
5 Skattar á vörur og þjónustu
5.1.1.1
Virðisaukaskattur
-3.025,0 -4.025,0
5.1.2.1.1
Vörugjald, almennt, af innfluttum vörum
-1.010,0 -830,0
5.1.2.1.5
Vörugjald, almennt, af innlendri framleiðslu
-400,0 -360,0
5.1.2.1.25
Vörugjald af bensíni
-167,0 -167,0
5.1.2.1.30
Sérstakt vörugjald af bensíni
-267,0 -267,0
5.1.2.1.32
Kolefnisgjald
-260,0 -260,0
5.1.2.1.33
Olíugjald
-16,0 -16,0
5.1.2.1.50
Áfengisgjald
-100,0 -100,0
5.1.2.1.52
Tóbaksgjald
-460,0 -460,0
5.1.2.1.55
Ýmis vörugjöld
-8,0 -8,0
5.1.2.10
Tollar og aðflutningsgjöld
-1.600,0 -1.540,0
5.1.2.20
Sértækir þjónustuskattar
61,9 64,5
Skattar á viðskipti með vörur og þjónustu
-7.251,1 -7.968,5
5.2.1.1.1
Bifreiðagjöld
-100,0 -100,0
5.2.1.5.5
Þungaskattur
10,0 10,0
5.2.2.1
Neysluskattar og leyfisgjöld af skipum
0,0 0,0
5.2.2.10
Ýmis leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
-2,9 -2,9
5.2.2.25
Ýmis leyfis- og skráningargjöld
-0,7 -0,7
5.2.2.25.5.95
Ýmis skráningargjöld
-2,8 -2,8
5.2.2.30
Ýmis eftirlitsgjöld
16,0 15,0
Neyslu- og leyfisgjöld
-80,4 -81,4
Skattar á vörur og þjónustu
-7.331,5 -8.049,9
6 Aðrir skattar
6.1.15
Markaðsgjald
-20,0 -25,0
6.1.30
Gjald á bankastarfsemi
0,0 20,0
Aðrir skattar á atvinnurekstur
-20,0 -5,0
6.2.1
Sektir á skatttekjur
-14,3 -14,3
Aðrir skattar
-34,3 -19,3
Skatttekjur, samtals
-8.591,8 -4.895,2
II Aðrar rekstrartekjur
8 Arðgreiðslur og leigutekjur
8.2.1
Arðgreiðslur frá fjármálastofnunum
6,5 6,5
8.2.2
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum stofnunum
-1.210,0 -1.210,0
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum aðilum
-1.203,5 -1.203,5
8.3.1
Vaxtatekjur af skatttekjum
-320,0 -460,0
8.3.6
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
-204,2 -406,1
8.3.7
Aðrar vaxtatekjur
-1.608,2 -1.608,2
8.3.8.5.10
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
-3.160,0 -880,0
Aðrar eignatekjur
-5.292,4 -3.354,3
Arðgreiðslur og leigutekjur
-6.495,9 -4.557,8
9 Ýmsar tekjur
9.1.1
Dómsmálagjöld o.fl.
-20,4 -20,4
9.1.2
Áhættugjöld fyrir ríkisábyrgðir
-150,0 -150,0
9.1.3.20
Prófgjöld
0,0 0,0
9.1.3.30
Skoðunar-, mælinga- og eftirlitsgjöld
105,4 105,4
9.1.3.35
Ýmislegt
293,6 293,6
9.1.3.40
Útgáfa skírteina og þinglýsingar
-15,2 -15,2
Neyslu- og leyfisgjöld fyrir þjónustu
213,4 213,4
Ýmsar tekjur
213,4 213,4
10 Sektir
10.1
Lögreglumannasektir og lögreglustjórasektir
-16,0 -16,0
10.2
Dómsektir og viðurlagaákvarðanir
-9,0 -9,0
Sektir
-25,0 -25,0
Aðrar rekstrartekjur, samtals
-6.307,5 -4.369,4
III Sala eigna
13 Sala varanlegra rekstrarfjármuna
13.2
Söluhagnaður hlutabréfa og verðbréfa
-4.000,0 -4.000,0
15 Sala á landi og réttindum
15.2
Sala á réttindum
195,0 195,0
Sala eigna, samtals
-3.805,0 -3.805,0
V Fjárframlög
17 Fjárframlög frá erlendum aðilum
17.2.1 Styrkir frá Evrópusambandinu vegna aðildarumsóknar
Íslands
-555,9 -555,9
18 Fjárframlög frá opinberum aðilum
18.1
Rekstrarframlög
-6,0 -6,0
18.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
-15,0 -15,0
Rekstrarframlög
-21,0 -21,0
18.2.1
Framlag Happdrættis HÍ til Háskóla Íslands
-550,0 -550,0
Fjárframlög frá opinberum aðilum
-571,0 -571,0
Fjárframlög, samtals
-1.126,9 -1.126,9
Heildartekjur samtals: -19.831,2 -14.196,5