Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 351  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, LínS, HarB, ValG, WÞÞ).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við 00-101 Embætti forseta Íslands
a. 1.81 Opinberar heimsóknir
18,0 16,0 34,0
b. Greitt úr ríkissjóði
213,1 16,0 229,1
2. Við 00-201 Alþingi
a. 1.07 Sérverkefni
39,3 53,0 92,3
b. Greitt úr ríkissjóði
2.652,8 53,0 2.705,8
3. Við 00-301 Ríkisstjórn
a. 1.01 Ríkisstjórn
298,1 13,1 311,2
b. Greitt úr ríkissjóði
298,1 13,1 311,2
4. Við 00-610 Umboðsmaður Alþingis
a. 1.01 Umboðsmaður Alþingis
143,6 10,0 153,6
b. Greitt úr ríkissjóði
143,6 10,0 153,6
5. Við 00-620 Ríkisendurskoðun
a. 1.01 Ríkisendurskoðun
462,4 25,0 487,4
b. Greitt úr ríkissjóði
417,0 25,0 442,0
6. Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
369,6 -12,0 357,6
b. Greitt úr ríkissjóði
369,6 -12,0 357,6
7. Við 01-190 Ýmis verkefni
a. 1.18 Stjórnarskrárnefnd
0,0 36,0 36,0
b. Greitt úr ríkissjóði
110,2 36,0 146,2
8. Við 01-261 Óbyggðanefnd
a. 1.01 Óbyggðanefnd
82,7 -20,0 62,7
b. Greitt úr ríkissjóði
82,7 -20,0 62,7
9. Við 01-281 Atvinnuuppbygging og fjölgun
    vistvænna starfa
a. 1.01 Atvinnuuppbygging og fjölgun
    vistvænna starfa
86,0 -86,0 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
86,0 -86,0 0,0
10. Við 01-401 Hagstofa Íslands
a. 1.01 Hagstofa Íslands
1.086,9 -33,7 1.053,2
b. Greitt úr ríkissjóði
966,2 -33,7 932,5
11. Við 01-902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
a. 6.01 Nýframkvæmdir
140,3 138,7 279,0
b. Greitt úr ríkissjóði
201,3 138,7 340,0
12. Við 02-101 Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
842,3 -42,0 800,3
b. Greitt úr ríkissjóði
838,3 -42,0 796,3
13. Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
a. 1.90 Háskólastarfsemi
143,2 227,2 370,4
b. Greitt úr ríkissjóði
441,5 227,2 668,7
14. Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
a. 6.00 Framhaldsskólar í Reykjavík
425,1 -47,0 378,1
b. 6.57 Fjölbrautaskóli Suðurlands
0,0 100,0 100,0
c. Greitt úr ríkissjóði
530,6 53,0 583,6
15. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.11 Sameiginleg þjónusta
70,0 25,0 95,0
b. 1.14 Sérkennsla
46,0 11,0 57,0
c. 1.16 Nýjungar í skólastarfi
38,7 20,0 58,7
d. 1.90 Framhaldsskólar, óskipt
288,1 -24,6 263,5
e. Greitt úr ríkissjóði
1.386,5 31,4 1.417,9
16. Við 02-368 Menntaskóli Borgarfjarðar
a. 1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar
161,3 8,8 170,1
b. Greitt úr ríkissjóði
161,3 8,8 170,1
17. Við 02-430 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
    og heyrnarskertra
a. 1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
    og heyrnarskertra
186,5 6,0 192,5
b. Greitt úr ríkissjóði
95,9 6,0 101,9
18. Við 02-581 Verslunarskóli Íslands
a. 1.01 Verslunarskóli Íslands
969,9 15,8 985,7
b. Greitt úr ríkissjóði
969,9 15,8 985,7
19. Við 02-720 Grunnskólar, almennt
a. 1.31 Sérstök fræðsluverkefni
79,9 15,0 94,9
b. Greitt úr ríkissjóði
197,4 15,0 212,4
20. Við 02-961 Fjölmiðlanefnd
a. 1.01 Fjölmiðlanefnd
47,3 -10,0 37,3
b. Greitt úr ríkissjóði
47,3 -10,0 37,3
21. Við 02-971 Ríkisútvarpið
a. 1.10 Ríkisútvarpið
3.514,0 -215,0 3.299,0
b. Greitt úr ríkissjóði
3.514,0 -215,0 3.299,0
22. Við 02-981 Kvikmyndamiðstöð Íslands
a. 1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands
120,9 10,0 130,9
b. Greitt úr ríkissjóði
735,3 10,0 745,3
23. Við 02-982 Listir
a. 1.10 Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar
0,0 20,0 20,0
b. Greitt úr ríkissjóði
951,1 20,0 971,1
24. Við 02-988 Æskulýðsmál
a. 1.13 Bandalag íslenskra skáta
28,1 10,0 38,1
b. 1.17 KFUM og KFUK á Íslandi
28,1 5,0 33,1
c. Greitt úr ríkissjóði
172,4 15,0 187,4
25. Við 02-989 Ýmis íþróttamál
a. 1.14 Íþróttasamband fatlaðra
26,1 2,0 28,1
b. 1.21 Skáksamband Íslands
20,1 3,0 23,1
c. Greitt úr ríkissjóði
521,5 5,0 526,5
26. Við 02-999 Ýmislegt
a. 1.91 Styrkir á sviði íþrótta- og æskulýðsmála
10,6 -10,0 0,6
b. 1.98 Ýmis framlög mennta-
    og menningarmálaráðuneytis
162,2 14,0 176,2
c. Greitt úr ríkissjóði
182,3 4,0 186,3
27. Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
1.306,5 -95,0 1.211,5
b. Greitt úr ríkissjóði
1.252,1 -95,0 1.157,1
28. Við 03-111 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
a. 1.01 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis
190,3 -44,9 145,4
b. Greitt úr ríkissjóði
187,3 -44,9 142,4
29. Við 03-190 Ýmis verkefni
a. 1.18 Markaðssetning og kynning á íslenskum
    matvælum á erlendri grund
0,0 18,0 18,0
b. Greitt úr ríkissjóði
78,7 18,0 96,7
30. Við 03-300 Sendiráð Íslands
a. 1.01 Sendiráð Íslands
2.847,0 -36,0 2.811,0
b. Greitt úr ríkissjóði
3.037,0 -36,0 3.001,0
31. Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
a. 1.01 Almennur rekstur
139,9 -9,2 130,7
b. 1.11 Þróunaraðstoð
1.670,2 -174,8 1.495,4
c. Greitt úr ríkissjóði
1.777,5 -184,0 1.593,5
32. Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg
    hjálparstarfsemi
a. 1.11 Matvæla- og landbúnaðarstofnun
    Sameinuðu þjóðanna, FAO
27,7 -3,4 24,3
b. 1.12 Þróunaraðstoð Sameinuðu
    þjóðanna, UNDP
43,7 -5,3 38,4
c. 1.13 Alþjóðabarnahjálparstofnunin, UNICEF
178,9 -21,7 157,2
d. 1.17 Háskólar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
670,9 -81,3 589,6
e. 1.21 Stofnun Sameinuðu þjóðanna um
    kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna,
    UN Women
178,5 -21,7 156,8
f. 1.30 Mannúðarmál og neyðaraðstoð
267,9 -32,5 235,4
g. 1.31 Alþjóðabankinn
181,3 -22,0 159,3
h. 1.32 Umhverfis- og loftslagsmál
82,3 -10,0 72,3
i. 1.33 Samstarf við frjáls félagasamtök
283,1 -34,3 248,8
j. 1.41 Íslensk friðargæsla
197,3 -24,3 173,0
k. 1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt
175,2 -19,5 155,7
l. Greitt úr ríkissjóði
2.225,7 -276,0 1.949,7
33. Við 03-611 Íslandsstofa
a. 1.10 Íslandsstofa
493,0 -2,0 491,0
b. Innheimt af ríkistekjum
493,0 -2,0 491,0
34. Við 04-101 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa

788,3

-40,0

748,3
b. Greitt úr ríkissjóði
775,2 -40,0 735,2
35. Við 04-417 Rannsóknasjóður til að auka
    verðmæti sjávarfangs
a. 1.10 Rannsóknasjóður til að auka
    verðmæti sjávarfangs
234,2 -50,0 184,2
b. Greitt úr ríkissjóði
214,2 -50,0 164,2
36. Við 04-423 Skrifstofa rannsóknastofnana
    atvinnuveganna
a. 1.01 Skrifstofa rannsóknastofnana
    atvinnuveganna
79,8 -50,0 29,8
b. Sértekjur
-22,0 12,0 -10,0
c. Greitt úr ríkissjóði
57,8 -38,0 19,8
37. Við 04-501 Nýsköpunarmiðstöð Íslands
a. 1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands
1.287,8 -8,0 1.279,8
b. Greitt úr ríkissjóði
534,4 -8,0 526,4
38. Við 04-551 Ferðamálastofa
a. 1.01 Ferðamálastofa
337,1 -4,0 333,1
b. Greitt úr ríkissjóði
458,7 -4,0 454,7
39. Við 04-555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
a. 6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
216,6 44,4 261,0
b. Greitt úr ríkissjóði
216,6 44,4 261,0
40. Við 04-571 Orkustofnun
a. 1.01 Orkustofnun
524,4 -5,0 519,4
b. Greitt úr ríkissjóði
363,0 -5,0 358,0
41. Við 04-583 Niðurgreiðslur á húshitun
a. 1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis
1.343,8 50,0 1.393,8
b. Greitt úr ríkissjóði
1.343,8 50,0 1.393,8
42. Við 04-585 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
a. 1.11 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku
240,0 304,0 544,0
b. Greitt úr ríkissjóði
240,0 304,0 544,0
43. Við 06-101 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
801,8 -56,0 745,8
b. Sértekjur
-46,9 10,0 -36,9
c. Greitt úr ríkissjóði
754,9 -46,0 708,9
44. Við 06-251 Persónuvernd
a. 1.01 Persónuvernd
64,2 28,0 92,2
b. Greitt úr ríkissjóði
61,2 28,0 89,2
45. Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
a. 1.01 Ríkislögreglustjóri
1.474,7 -10,0 1.464,7
b. Greitt úr ríkissjóði
1.373,2 -10,0 1.363,2
46. Við 06-305 Lögregluskóli ríkisins
a. 1.01 Lögregluskóli ríkisins
200,5 -12,5 188,0
b. Greitt úr ríkissjóði
200,5 -12,5 188,0
47. Við 06-325 Samræmd neyðarsvörun
a. 1.10 Samræmd neyðarsvörun
308,2 15,3 323,5
b. Innheimt af ríkistekjum
0,0 15,3 15,3
48. Við 06-398 Útlendingastofnun
a. 1.01 Útlendingastofnun
198,3 53,0 251,3
b. Greitt úr ríkissjóði
198,3 53,0 251,3
49. Við 06-399 Hælisleitendur
a. 1.01 Hælisleitendur
308,2 20,0 328,2
b. Greitt úr ríkissjóði
308,2 20,0 328,2
50. Við 06-411 Sýslumaðurinn í Reykjavík
a. 1.01 Sýslumaðurinn í Reykjavík
352,5 -1,1 351,4
b. Greitt úr ríkissjóði
343,4 -1,1 342,3
51. Við 06-424 Sýslumaðurinn á Akureyri
a. 1.01 Yfirstjórn
169,5 -5,6 163,9
b. Greitt úr ríkissjóði
529,2 -5,6 523,6
52. Við 06-433 Sýslumaðurinn á Selfossi
a. 1.01 Yfirstjórn
136,1 -0,3 135,8
b. Greitt úr ríkissjóði
400,8 -0,3 400,5
53. Við 06-434 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ
a. 1.01 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ
157,5 -0,3 157,2
b. Greitt úr ríkissjóði
157,4 -0,3 157,1
54. Við 06-436 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
a. 1.01 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
194,9 -0,5 194,4
b. Greitt úr ríkissjóði
192,7 -0,5 192,2
55. Við 06-437 Sýslumaðurinn í Kópavogi
a. 1.01 Sýslumaðurinn í Kópavogi
204,2 -0,4 203,8
b. Greitt úr ríkissjóði
203,2 -0,4 202,8
56. Við 06-490 Ýmis rekstrarkostnaður
    sýslumannsembætta
a. 1.10 Ýmis sameiginlegur kostnaður
43,0 1,9 44,9
b. Greitt úr ríkissjóði
147,9 1,9 149,8
57. Við 06-651 Vegagerðin
a. 1.21 Rannsóknir
145,8 30,0 175,8
b. Greitt úr ríkissjóði
5.581,1 30,0 5.611,1
58. Við 06-655 Samgöngustofa
a. 1.01 Samgöngustofa
1.714,6 -20,0 1.694,6
b. Greitt úr ríkissjóði
701,2 -20,0 681,2
59. Við 06-662 Hafnarframkvæmdir
a. 6.70 Hafnabótasjóður
212,4 -50,0 162,4
b. Greitt úr ríkissjóði
1.236,5 -50,0 1.186,5
60. Við 06-733 Kirkjugarðar
a. 1.11 Kirkjugarðar
946,2 9,9 956,1
b. Greitt úr ríkissjóði
946,2 9,9 956,1
61. Við 06-821 Þjóðskrá Íslands
a. 1.01 Þjóðskrá Íslands
1.121,3 103,3 1.224,6
b. Greitt úr ríkissjóði
162,5 103,3 265,8
62. Við 06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
a. 1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga,
    lögbundin framlög
13.576,0 81,0 13.657,0
b. Greitt úr ríkissjóði
16.244,0 81,0 16.325,0
63. Við 08-101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
1.018,0 -40,0 978,0
b. Greitt úr ríkissjóði
952,4 -40,0 912,4
64. Við 08-201 Tryggingastofnun ríkisins
a. 1.01 Tryggingastofnun ríkisins
1.078,2 -9,2 1.069,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.039,0 -9,2 1.029,8
65. Við 08-204 Lífeyristryggingar
a. Greitt úr ríkissjóði
19.578,0 739,0 20.317,0
b. Innheimt af ríkistekjum
49.868,0 -739,0 49.129,0
66. Við 08-301 Landlæknir
a. 1.01 Landlæknir
792,9 14,3 807,2
b. Greitt úr ríkissjóði
712,8 14,3 727,1
67. Við 08-303 Lýðheilsusjóður
a. 1.90 Lýðheilsusjóður
203,6 -1,0 202,6
b. Innheimt af ríkistekjum
121,0 -1,0 120,0
68. Við 08-317 Lyfjastofnun
a. 1.01 Lyfjastofnun
517,9 42,9 560,8
b. Innheimt af ríkistekjum
409,9 42,9 452,8
69. Við 08-333 Jafnréttisstofa
a. 1.01 Jafnréttisstofa
97,9 -7,0 90,9
b. Greitt úr ríkissjóði
77,2 -7,0 70,2
70. Við 08-334 Umboðsmaður skuldara
a. 1.01 Umboðsmaður skuldara
715,6 140,0 855,6
b. Innheimt af ríkistekjum
600,0 140,0 740,0
71. Við 08-358 Sjúkrahúsið á Akureyri
a. 1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri
5.373,6 200,0 5.573,6
b. 5.01 Fasteign
77,0 144,0 221,0
c. 6.01 Tæki og búnaður
73,0 200,0 273,0
d. Greitt úr ríkissjóði
4.916,1 544,0 5.460,1
72. Við 08-373 Landspítali
a. 1.01 Landspítali
43.100,0 1.690,0 44.790,0
b. 5.60 Viðhald
173,0 300,0 473,0
c. 6.01 Tæki og búnaður
262,0 1.000,0 1.262,0
d. Greitt úr ríkissjóði
39.646,0 2.990,0 42.636,0
73. Við 08-398 Félagsmál, ýmis starfsemi
a. 1.40 Kvennaathvarf í Reykjavík
46,0 10,0 56,0
b. 1.91 Endurhæfing
142,9 -43,9 99,0
c. 1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis
55,0 24,5 79,5
d. Greitt úr ríkissjóði
585,3 -9,4 575,9
74. Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
a. 1.73 Psoriasis húðmeðferðir
0,0 25,0 25,0
b. 1.95 Kynsjúkdómar, alnæmi
5,1 -5,1 0,0
c. 1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis
47,1 50,0 97,1
d. Greitt úr ríkissjóði
943,6 69,9 1.013,5
75. Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
a. 1.01 Hjúkrunarheimili, almennt
87,0 200,0 287,0
b. Greitt úr ríkissjóði
133,3 200,0 333,3
76. Við 08-492 Heilsustofnun
    Náttúrulækningafélags Íslands
a. 1.10 Heilsustofnun
    Náttúrulækningafélags Íslands
541,9 27,0 568,9
b. Greitt úr ríkissjóði
541,9 27,0 568,9
77. Við 08-552 Heilsugæslustöðin Dalvík
a. 1.01 Heilsugæslustöðin Dalvík
130,3 -130,3 0,0
b. Sértekjur
-8,4 8,4 0,0
c. Greitt úr ríkissjóði
121,9 -121,9 0,0
78. Við 08-553 Samningur við Akureyrarbæ
    um heilsugæslu
a. 1.01 Samningur við Akureyrarbæ
    um heilsugæslu
587,6 -587,6 0,0
b. Sértekjur
-5,2 5,2 0,0
c. Greitt úr ríkissjóði
582,4 -582,4 0,0
79. Við 08-716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands
a. 1.01 Heilsugæslusvið
1.367,5 15,0 1.382,5
b. 1.11 Sjúkrasvið
1.469,3 20,0 1.489,3
c. Greitt úr ríkissjóði
3.146,8 35,0 3.181,8
80. Við 08-721 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
a. 1.01 Heilsugæslusvið
157,5 -157,5 0,0
b. 1.11 Sjúkrasvið
57,0 -57,0 0,0
c. 1.21 Hjúkrunarrými
112,9 -112,9 0,0
d. Sértekjur
-14,5 14,5 0,0
e. Greitt úr ríkissjóði
312,9 -312,9 0,0
81. Við 08-726 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
a. 1.01 Heilsugæslusvið
439,6 170,5 610,1
b. 1.11 Sjúkrasvið
476,3 74,0 550,3
c. 1.21 Hjúkrunarrými
355,1 112,9 468,0
d. Sértekjur
-69,5 -14,5 -84,0
e. Greitt úr ríkissjóði
1.201,5 342,9 1.544,4
82. Við 08-745 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
a. 1.01 Heilsugæslusvið
185,8 -185,8 0,0
b. 1.11 Sjúkrasvið
64,2 -64,2 0,0
c. 1.21 Hjúkrunarrými
282,6 -282,6 0,0
d. Sértekjur
-63,6 63,6 0,0
e. Greitt úr ríkissjóði
469,0 -469,0 0,0
83. Við 08-751 Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
a. 1.01 Heilsugæslusvið
292,2 -292,2 0,0
b. 1.11 Sjúkrasvið
257,2 -257,2 0,0
c. 1.21 Hjúkrunarrými
440,7 -440,7 0,0
d. Sértekjur
-106,7 106,7 0,0
e. Greitt úr ríkissjóði
883,4 -883,4 0,0
84. Við 08-756 Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
a. 1.01 Heilsugæslusvið
243,8 -243,8 0,0
b. 1.11 Sjúkrasvið
57,9 -57,9 0,0
c. 1.21 Hjúkrunarrými
201,8 -201,8 0,0
d. Sértekjur
-18,4 18,4 0,0
e. Greitt úr ríkissjóði
485,1 -485,1 0,0
85. Við bætist nýr fjárlagaliður:
08-757 Heilbrigðisstofnun Norðurlands
a. 1.01 Heilsugæslusvið
0,0 2.050,2 2.050,2
b. 1.11 Sjúkrasvið
0,0 779,6 779,6
c. 1.21 Hjúkrunarrými
0,0 1.126,0 1.126,0
d. Sértekjur
0,0 -325,0 -325,0
e. Greitt úr ríkissjóði
0,0 3.630,8 3.630,8
86. Við 08-761 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
a. 1.01 Heilsugæslusvið
565,5 -565,5 0,0
b. 1.11 Sjúkrasvið
345,3 -345,3 0,0
c. 1.21 Hjúkrunarrými
200,9 -200,9 0,0
d. Sértekjur
-122,7 122,7 0,0
e. Greitt úr ríkissjóði
989,0 -989,0 0,0
87. Við 08-777 Heilbrigðisstofnun Austurlands
a. 1.01 Heilsugæslusvið
1.183,5 40,0 1.223,5
b. 1.11 Sjúkrasvið
785,7 20,0 805,7
c. Greitt úr ríkissjóði
2.280,7 60,0 2.340,7
88. Við 08-779 Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands
a. 1.01 Heilsugæslusvið
174,0 -174,0 0,0
b. 1.11 Sjúkrasvið
66,6 -66,6 0,0
c. Sértekjur
-1,7 1,7 0,0
d. Greitt úr ríkissjóði
238,9 -238,9 0,0
89. Við 08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
a. 1.01 Heilsugæslusvið
239,0 -239,0 0,0
b. 1.11 Sjúkrasvið
403,4 -403,4 0,0
c. 1.21 Hjúkrunarrými
73,6 -73,6 0,0
d. Sértekjur
-51,1 51,1 0,0
e. Greitt úr ríkissjóði
664,9 -664,9 0,0
90. Við 08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands
a. 1.01 Heilsugæslusvið
1.620,9 478,0 2.098,9
b. 1.11 Sjúkrasvið
889,7 525,0 1.414,7
c. 1.21 Hjúkrunarrými
389,8 73,6 463,4
d. Sértekjur
-506,8 -52,8 -559,6
e. Greitt úr ríkissjóði
2.393,6 1.023,8 3.417,4
91. Við 08-791 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
a. 1.01 Heilsugæslusvið
1.027,1 40,0 1.067,1
b. 1.11 Sjúkrasvið
773,5 20,0 793,5
c. Greitt úr ríkissjóði
1.871,9 60,0 1.931,9
92. Við 08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður
a. 1.25 Styrkir til fiskvinnslustöðva
0,0 140,0 140,0
b. 1.81 Vaxtatekjur
95,0 -7,0 88,0
c. Sértekjur
-477,0 36,0 -441,0
d. Innheimt af ríkistekjum
15.412,0 169,0 15.581,0
93. Við 08-852 Tryggingasjóður sjálfstætt
    starfandi einstaklinga
a. 1.10 Tryggingasjóður sjálfstætt
    starfandi einstaklinga
39,3 4,7 44,0
b. Sértekjur
-39,3 -4,7 -44,0
94. Við 08-853 Ábyrgðasjóður launa
a. 1.01 Ábyrgðasjóður launa
926,0 -59,0 867,0
b. Sértekjur
0,0 -87,0 -87,0
c. Innheimt af ríkistekjum
978,0 -146,0 832,0
95. Við 08-856 Starfsendurhæfing
a. 1.10 Starfsendurhæfing
307,0 43,9 350,9
b. Greitt úr ríkissjóði
307,0 43,9 350,9
96. Við 08-857 Starfsendurhæfingarsjóðir
a. 1.10 Starfsendurhæfing
298,0 -298,0 0,0
b. Innheimt af ríkistekjum
298,0 -298,0 0,0
97. Við 08-861 Leiguíbúðir
a. Greitt úr ríkissjóði
441,1 192,9 634,0
b. Viðskiptahreyfingar
-329,0 -192,9 -521,9
98. Við 09-101 Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
    aðalskrifstofa
936,9 -59,5 877,4
b. Greitt úr ríkissjóði
935,9 -59,5 876,4
99. Við 09-210 Ríkisskattstjóri
a. 1.41 Skattvinnslukerfi
396,1 16,8 412,9
b. Greitt úr ríkissjóði
2.474,7 16,8 2.491,5
100. Við 09-391 Jöfnun á örorkubyrði
    almennra lífeyrissjóða
a. 1.11 Jöfnun á örorkubyrði
    almennra lífeyrissjóða
2.973,0 -27,0 2.946,0
b. Innheimt af ríkistekjum
2.973,0 -27,0 2.946,0
101. Við 09-721 Fjármagnstekjuskattur
a. 1.11 Fjármagnstekjuskattur
5.370,0 -300,0 5.070,0
b. Greitt úr ríkissjóði
5.160,0 -300,0 4.860,0
102. Við 09-821 Vaxtabætur
a. 1.11 Vaxtabætur
8.925,0 -500,0 8.425,0
b. Greitt úr ríkissjóði
9.425,0 -500,0 8.925,0
103. Við 09-977 Bankasýsla ríkisins
a. 1.01 Bankasýsla ríkisins
97,1 -50,0 47,1
b. Greitt úr ríkissjóði
97,1 -50,0 47,1
104. Við 09-980 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
a. 1.01 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins
353,3 13,5 366,8
b. Greitt úr ríkissjóði
74,6 13,5 88,1
105. Við 09-984 Fasteignir ríkissjóðs
a. 5.21 Viðhald fasteigna
2.465,8 47,0 2.512,8
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 47,0 47,0
106. Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
a. 1.90 Ófyrirséð útgjöld
5.285,0 1.352,5 6.637,5
b. Sértekjur
-285,0 -204,0 -489,0
c. Greitt úr ríkissjóði
5.000,0 1.148,5 6.148,5
107. Við 09-992 Sóknaráætlanir landshluta
a. 1.10 Sóknaráætlanir landshluta
15,0 86,5 101,5
b. Greitt úr ríkissjóði
15,0 86,5 101,5
108. Við 14-101 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
437,5 -20,0 417,5
b. Greitt úr ríkissjóði
417,4 -20,0 397,4
109. Við 14-211 Umhverfisstofnun
a. 1.01 Umhverfisstofnun
1.048,2 -13,5 1.034,7
b. 5.41 Þjóðgarðar og friðlýst svæði
72,5 5,9 78,4
c. Greitt úr ríkissjóði
797,5 -7,6 789,9
110. Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
a. 6.41 Framkvæmdir
79,7 15,0 94,7
b. Greitt úr ríkissjóði
352,1 15,0 367,1
111. Við 14-287 Úrvinnslusjóður
a. 1.10 Úrvinnslusjóður
943,0 77,0 1.020,0
b. Sértekjur
-33,0 -5,0 -38,0
c. Innheimt af ríkistekjum
982,0 72,0 1.054,0
112. Við 14-320 Mannvirkjastofnun
a. 1.01 Mannvirkjastofnun
492,3 -10,0 482,3
b. Innheimt af ríkistekjum
474,8 -10,0 464,8
113. Við 14-381 Ofanflóðasjóður
a. 6.60 Ofanflóðasjóður
1.416,5 4,0 1.420,5
b. Sértekjur
-418,0 -21,0 -439,0
c. Innheimt af ríkistekjum
1.013,3 -17,0 996,3
114. Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
a. 1.11 NATURA 2000 samstarfsnetið
138,2 -138,2 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
595,5 -138,2 457,3
115. Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a. 1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs
75.963,0 -457,0 75.506,0
b. Greitt úr ríkissjóði
74.798,0 250,0 75.048,0
c. Viðskiptahreyfingar
1.165,0 -707,0 458,0


SÉRSTAKT YFIRLIT
Breytingar fjárheimilda vegna hækkunar almennrar verðlagsforsendu.


    Hækkun fjárheimildar sem samtals nemur 1.148,5 m.kr. á liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld vegna hækkunar á almennri verðlagsforsendu frumvarpsins skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

Liðir Heiti Gjöld Tekjur Alls
00-101-1.01 Almennur rekstur 0,7 0,7
00-101-1.81 Opinberar heimsóknir 0,1 0,1
00-201-1.01 Alþingiskostnaður 2,4 2,4
00-201-1.03 Fastanefndir 0,1 0,1
00-201-1.04 Alþjóðasamstarf 0,5 0,5
00-201-1.06 Almennur rekstur 2,5 -0,2 2,3
00-201-1.07 Sérverkefni 0,1 0,1
00-201-1.10 Rekstur fasteigna 2,4 2,4
02-906-1.01 Listasafn Einars Jónssonar -0,1 -0,1
00-610-1.01 Umboðsmaður Alþingis 0,1 0,1
00-620-1.01 Ríkisendurskoðun 0,8 -0,3 0,5
01-101-1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 0,9 0,9
01-201-1.01 Fasteignir forsætisráðuneytis 0,3 0,3
01-261-1.01 Óbyggðanefnd 0,3 0,3
01-271-1.01 Ríkislögmaður 0,2 0,2
01-902-1.01 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 0,5 -0,6 -0,1
02-101-1.01 Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 1,9 1,9
02-201-1.01 Háskóli Íslands 41,5 -11,8 29,7
02-202-1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum 1,5 -0,7 0,8
02-203-1.01 Raunvísindastofnun Háskólans 4,2 -3,1 1,1
02-209-1.01 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 0,8 -0,7 0,1
02-210-1.01 Háskólinn á Akureyri 5,6 -1,3 4,3
02-216-1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands 3,9 -1,8 2,1
02-217-1.01 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum 1,4 -0,7 0,7
02-223-1.01 Námsmatsstofnun 0,6 -0,3 0,3
02-225-1.01 Háskólinn á Bifröst 0,8 0,8
02-227-1.01 Háskólinn í Reykjavík 5,8 5,8
02-228-1.01 Listaháskóli Íslands 2,0 2,0
02-231-1.01 Rannsóknamiðstöð Íslands 2,9 -1,6 1,3
02-299-1.32 Þekkingarsetur Vestmannaeyja 0,1 0,1
02-299-1.33 Fræða- og þekkingarsetur 0,7 0,7
02-299-1.34 Háskólasetur Vestfjarða 0,9 0,9
02-299-1.35 Þekkingarnet á Suðurlandi 0,1 0,1
02-299-1.36 Þekkingarsetur Suðurnesja 0,1 0,1
02-299-1.73 Reykjavíkurakademían 0,1 0,1
02-301-1.01 Menntaskólinn í Reykjavík 1,1 -0,2 0,9
02-302-1.01 Menntaskólinn á Akureyri 1,5 -0,4 1,1
02-303-1.01 Menntaskólinn að Laugarvatni 0,7 -0,3 0,4
02-304-1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð 1,7 -0,2 1,5
02-305-1.01 Menntaskólinn við Sund 1,3 -0,3 1,0
02-306-1.01 Menntaskólinn á Ísafirði 0,8 -0,2 0,6
02-307-1.01 Menntaskólinn á Egilsstöðum 0,9 -0,3 0,6
02-308-1.01 Menntaskólinn í Kópavogi 2,1 -1,0 1,1
02-309-1.01 Kvennaskólinn í Reykjavík 0,9 -0,4 0,5
02-316-1.05 Fasteignir skóla 0,2 0,2
02-319-1.11 Sameiginleg þjónusta 0,4 -0,3 0,1
02-319-1.14 Sérkennsla 0,2 0,2
02-319-1.15 Prófkostnaður 0,6 0,6
02-319-1.18 Námsefnisgerð 0,1 0,1
02-319-1.21 Nám tannsmiða 0,1 0,1
02-319-1.30 Endurmenntun 0,1 0,1
02-319-1.31 Keilir, frumgreinanám og annað nám á framhaldsskólastigi 0,3 0,3
02-319-1.38 Menntun á sviði kvikmyndagerðar 0,1 0,1
02-319-1.39 Nám í listdansi 0,2 0,2
02-350-1.01 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 2,2 -1,1 1,1
02-351-1.01 Fjölbrautaskólinn Ármúla 1,5 -1,3 0,2
02-352-1.01 Flensborgarskóli 1,5 -0,6 0,9
02-353-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 1,4 -0,2 1,2
02-354-1.01 Fjölbrautaskóli Vesturlands 1,2 -0,3 0,9
02-355-1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 0,6 -0,1 0,5
02-356-1.01 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 1,3 -0,6 0,7
02-357-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurlands 2,1 -1,1 1,0
02-358-1.01 Verkmenntaskóli Austurlands 0,8 -0,1 0,7
02-359-1.01 Verkmenntaskólinn á Akureyri 2,5 -0,4 2,1
02-360-1.01 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 1,2 -0,3 0,9
02-361-1.01 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 0,4 -0,1 0,3
02-362-1.01 Framhaldsskólinn á Húsavík 0,4 -0,1 0,3
02-363-1.01 Framhaldsskólinn á Laugum 0,8 -0,1 0,7
02-365-1.01 Borgarholtsskóli 2,4 -0,9 1,5
02-367-1.01 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 0,8 -0,2 0,6
02-368-1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar 0,2 0,2
02-370-1.01 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 0,5 -0,1 0,4
02-372-1.01 Menntaskólinn á Tröllaskaga 0,4 -0,1 0,3
02-430-1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 0,4 -0,8 -0,4
02-441-1.01 Fullorðinsfræðsla fatlaðra 0,3 0,3
02-451-1.10 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 1,1 1,1
02-451-1.12 Fræðslusjóður 6,7 6,7
02-451-1.13 FS-net, símenntunarstöðvar 0,2 0,2
02-451-1.15 Mímir, símenntun 0,1 0,1
02-451-1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi 0,2 0,2
02-451-1.22 Fræðslumiðstöð Vestfjarða 0,1 0,1
02-451-1.23 Farskóli Norðurlands vestra 0,2 0,2
02-451-1.24 Símenntunarstöð Eyjafjarðar 0,1 0,1
02-451-1.25 Þekkingarsetur Þingeyinga 0,3 0,3
02-451-1.26 Þekkingarnet Austurlands 0,5 0,5
02-451-1.27 Fræðslunet Suðurlands 0,1 0,1
02-451-1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 0,2 0,2
02-451-1.29 Fræðslu- og símenntunarstöð Vestmannaeyja 0,2 0,2
02-451-1.30 Framvegis, miðstöð um símenntun í Reykjavík 0,1 0,1
02-451-1.41 Íslenskukennsla fyrir útlendinga 0,2 0,2
02-504-1.01 Tækniskólinn 4,9 4,9
02-516-1.01 Iðnskólinn í Hafnarfirði 1,6 -0,6 1,0
02-541-1.01 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík 0,1 0,1
02-551-1.01 Hússtjórnarskólinn Hallormsstað 0,1 0,1
02-581-1.01 Verslunarskóli Íslands 2,5 2,5
02-720-1.31 Sérstök fræðsluverkefni 0,4 0,4
02-720-1.34 Sprotasjóður 0,1 0,1
02-720-1.70 Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni 0,6 0,6
02-725-1.01 Námsgagnastofnun 3,4 -0,2 3,2
02-884-1.01 Jöfnun á námskostnaði 5,4 5,4
02-884-1.10 Skólaakstur 0,2 0,2
02-902-1.01 Þjóðminjasafn Íslands 1,9 -1,1 0,8
02-903-1.01 Þjóðskjalasafn Íslands 0,8 -0,3 0,5
02-905-1.01 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 3,7 -1,6 2,1
02-907-1.01 Listasafn Íslands 0,9 -0,4 0,5
02-907-1.03 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar 0,2 0,2
02-908-1.01 Kvikmyndasafn Íslands 0,2 0,2
02-909-1.01 Hljóðbókasafn Íslands 0,4 -0,1 0,3
02-911-1.01 Náttúruminjasafn Íslands 0,1 0,1
02-913-1.01 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins 0,1 0,1
02-915-1.01 Minjastofnun Íslands 0,4 0,4
02-918-1.10 Safnasjóður 0,9 0,9
02-919-1.15 Hönnunarsafn Íslands 0,1 0,1
02-919-1.90 Styrkir á sviði menningararfs 0,1 0,1
02-961-1.01 Fjölmiðlanefnd 0,1 0,1
02-965-1.01 Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík 5,9 5,9
02-971-1.10 Ríkisútvarpið 15,3 15,3
02-972-1.01 Íslenski dansflokkurinn 0,5 -0,1 0,4
02-973-1.01 Þjóðleikhúsið 3,0 -0,8 2,2
02-974-1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands 3,6 -0,7 2,9
02-981-1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands 0,3 -0,1 0,2
02-982-1.90 Styrkir á sviði listgreina 0,3 0,3
02-983-1.53 Snorrastofa 0,1 0,1
02-985-1.90 Alþjóðleg samskipti vegna rammaáætlana ESB 0,4 -0,2 0,2
02-989-1.25 Skákskóli Íslands 0,1 0,1
02-999-1.91 Styrkir á sviði íþrótta- og æskulýðsmála 0,1 0,1
02-999-1.98 Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis 1,2 1,2
03-101-1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 5,2 -0,5 4,7
03-111-1.01 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis 1,0 1,0
03-190-1.25 Hafréttarstofnun Íslands 0,2 0,2
03-300-1.01 Sendiráð Íslands 1,8 1,8
04-101-1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa 2,0 -0,1 1,9
04-190-1.10 Fastanefndir 0,2 -0,1 0,1
04-190-1.17 Veiðigjaldsnefnd 0,1 0,1
04-190-1.32 Starfsmenntun, markaðsöflun, kynning og tilraunir 0,2 0,2
04-190-1.90 Stuðningur við áhugahópa og faglegt starf 0,3 0,3
04-215-1.01 Fiskistofa 3,3 -0,7 2,6
04-217-1.01 Verðlagsstofa skiptaverðs 0,1 0,1
04-234-1.01 Matvælastofnun 5,2 -0,3 4,9
04-246-1.01 Samkeppniseftirlitið 1,0 1,0
04-401-1.01 Hafrannsóknastofnunin 11,2 -5,5 5,7
04-411-1.01 Matvælarannsóknir 3,5 3,5
04-421-1.01 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins 0,3 -0,3
04-423-1.01 Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna 0,3 -0,1 0,2
04-481-1.01 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar 0,6 0,6
04-501-1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 3,6 -2,2 1,4
04-528-1.19 Staðlaráð 0,2 0,2
04-528-1.30 Alþjóðlegt samstarf 0,1 0,1
04-542-1.10 Byggðastofnun 0,4 0,4
04-542-1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni 0,4 0,4
04-551-1.01 Ferðamálastofa 1,0 -0,1 0,9
04-559-1.98 Ferðamál, ýmis verkefni 0,3 0,3
04-571-1.01 Orkustofnun 2,2 -0,7 1,5
04-581-1.01 Rekstur Orkusjóðs 0,2 0,2
04-583-1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis 11,7 11,7
04-599-1.98 Orkumál, ýmis verkefni 0,1 0,1
04-811-1.11 Ráðgjafaþjónusta og búfjárrækt 1,1 1,1
06-101-1.01 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 2,0 -0,4 1,6
06-111-1.10 Kosningar 0,2 0,2
06-190-1.10 Fastanefndir 0,4 -0,3 0,1
06-190-1.55 Rekstur ráðherrabifreiða 0,2 0,2
06-190-1.93 Dómsmál, ýmis kostnaður 0,1 0,1
06-190-1.98 Ýmis framlög innanríkisráðuneytis 0,6 0,6
06-201-1.01 Hæstiréttur 0,5 0,5
06-210-1.01 Héraðsdómstólar 1,6 1,6
06-231-1.10 Málskostnaður í opinberum málum 6,9 -3,0 3,9
06-232-1.10 Opinber réttaraðstoð 2,9 -0,1 2,8
06-251-1.01 Persónuvernd 0,3 0,3
06-301-1.05 Ríkissaksóknari 0,3 0,3
06-303-1.01 Ríkislögreglustjóri 4,8 -1,4 3,4
06-303-1.10 Öryggismál og upplýsingavinnsla 0,3 0,3
06-303-1.11 Rekstur lögreglubifreiða 2,6 -4,2 -1,6
06-303-6.11 Bifreiðar 1,6 -0,1 1,5
06-305-1.01 Lögregluskóli ríkisins 0,6 0,6
06-309-1.01 Sérstakur saksóknari 2,4 2,4
06-310-1.01 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 4,3 -0,4 3,9
06-312-1.01 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 1,9 -0,2 1,7
06-390-1.18 Viðbótartryggingar lögreglumanna 0,5 0,5
06-390-1.40 Tilkynningaskylda íslenskra skipa 0,1 0,1
06-390-1.41 Slysavarnafélagið Landsbjörg 1,2 1,2
06-390-1.42 Slysavarnaskóli sjómanna 0,1 0,1
06-390-1.91 Varnarmál 2,9 2,9
06-395-1.10 Loftrýmiseftirlit 1,0 -0,4 0,6
06-395-1.90 Landhelgisgæsla Íslands 7,1 -0,8 6,3
06-395-5.41 Viðhald skipa og flugfarkosta 2,2 2,2
06-397-1.01 Schengen-samstarf 0,2 0,2
06-398-1.01 Útlendingastofnun 0,6 0,6
06-399-1.01 Hælisleitendur 2,7 2,7
06-411-1.01 Sýslumaðurinn í Reykjavík 0,6 -0,1 0,5
06-412-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-413-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-413-1.20 Löggæsla 0,3 -0,1 0,2
06-414-1.01 Yfirstjórn 0,2 0,2
06-414-1.20 Löggæsla 0,2 -0,2
06-416-1.01 Sýslumaðurinn á Patreksfirði 0,1 0,1
06-417-1.01 Sýslumaðurinn í Bolungarvík 0,1 0,1
06-418-1.01 Yfirstjórn 0,3 0,3
06-418-1.20 Löggæsla 0,4 -0,1 0,3
06-420-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-420-1.05 Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar 0,1 0,1
06-420-1.20 Löggæsla 0,2 -0,1 0,1
06-421-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-421-1.20 Löggæsla 0,1 -0,1
06-422-1.01 Sýslumaðurinn á Siglufirði 0,1 0,1
06-424-1.01 Yfirstjórn 0,3 0,3
06-424-1.20 Löggæsla 0,5 -0,1 0,4
06-425-1.01 Yfirstjórn 0,2 0,2
06-425-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-426-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-426-1.20 Löggæsla 0,4 -0,1 0,3
06-428-1.01 Yfirstjórn 0,2 0,2
06-428-1.20 Löggæsla 0,3 0,3
06-429-1.01 Sýslumaðurinn á Höfn í Hornafirði 0,1 0,1
06-431-1.01 Yfirstjórn 0,3 0,3
06-431-1.20 Löggæsla 0,2 0,2
06-432-1.01 Yfirstjórn 0,2 0,2
06-432-1.20 Löggæsla 0,1 -0,1
06-433-1.01 Yfirstjórn 0,2 -0,1 0,1
06-433-1.20 Löggæsla 0,5 -0,1 0,4
06-434-1.01 Sýslumaðurinn í Reykjanesbæ 0,2 0,2
06-436-1.01 Sýslumaðurinn í Hafnarfirði 0,5 0,5
06-437-1.01 Sýslumaðurinn í Kópavogi 0,4 0,4
06-490-1.30 Kostnaður skv. lögum nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs 0,9 0,9
06-501-1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins 4,2 -1,1 3,1
06-655-1.01 Samgöngustofa 6,2 -3,4 2,8
06-659-1.01 Rannsóknanefnd samgönguslysa 0,4 0,4
06-662-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
06-681-1.01 Póst- og fjarskiptastofnunin 1,3 -0,1 1,2
06-701-1.01 Biskup Íslands 2,2 -2,3 -0,1
06-733-1.11 Kirkjugarðar 5,0 5,0
06-801-1.01 Neytendastofa 0,5 -0,1 0,4
06-821-1.01 Þjóðskrá Íslands 4,7 -1,4 3,3
06-848-1.10 Meðlög samkvæmt lögum nr. 76/2003 1,4 1,4
08-101-1.01 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa 2,3 -0,5 1,8
08-190-1.10 Fastanefndir 0,1 -0,1
08-190-1.90 Ýmislegt 1,5 1,5
08-201-1.01 Tryggingastofnun ríkisins 3,5 -0,8 2,7
08-202-1.01 Sjúkratryggingar Íslands 4,6 -5,8 -1,2
08-203-1.11 Mæðra- og feðralaun 2,0 2,0
08-203-1.15 Umönnunargreiðslur 9,7 9,7
08-203-1.21 Makabætur og umönnunarbætur 0,7 0,7
08-203-1.25 Dánarbætur 0,4 0,4
08-203-1.31 Endurhæfingarlífeyrir 13,8 13,8
08-203-1.35 Barnalífeyrir vegna menntunar 1,0 1,0
08-203-1.41 Heimilisuppbót 24,7 24,7
08-203-1.51 Frekari uppbætur 1,3 1,3
08-203-1.52 Sérstök uppbót lífeyrisþega 15,6 15,6
08-203-1.55 Bifreiðakostnaður 7,2 7,2
08-203-1.91 Annað 0,3 0,3
08-204-1.11 Ellilífeyrir 72,0 72,0
08-204-1.15 Örorkulífeyrir 38,2 38,2
08-204-1.16 Aldurstengd örorkuuppbót 17,2 17,2
08-204-1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega 143,6 143,6
08-204-1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega 107,3 107,3
08-204-1.28 Vasapeningar ellilífeyrisþega 2,6 2,6
08-204-1.29 Vasapeningar örorkulífeyrisþega 0,4 0,4
08-204-1.31 Örorkustyrkur 1,3 1,3
08-204-1.35 Barnalífeyrir 18,7 18,7
08-204-1.91 Annað 3,2 3,2
08-206-1.15 Lyf 11,2 11,2
08-206-1.21 Hjálpartæki 17,5 17,5
08-206-1.25 Hjúkrun í heimahúsum 0,4 0,4
08-206-1.31 Þjálfun 5,1 5,1
08-206-1.41 Sjúkraflutningar og ferðir innan lands 6,1 6,1
08-206-1.45 Brýn meðferð erlendis 4,9 4,9
08-206-1.55 Sjúkradagpeningar 1,6 1,6
08-206-1.91 Annað 0,8 0,8
08-208-1.11 Bætur vegna læknis- og sjúkrakostnaðar 1,6 1,6
08-208-1.15 Bætur til framfærslu 2,2 2,2
08-301-1.01 Landlæknir 2,8 -0,9 1,9
08-310-1.01 Krabbameinsfélag Íslands, kostnaður við krabbameinsleit 1,1 1,1
08-310-1.05 Krabbameinsfélag Íslands, krabbameinsskráning 0,1 0,1
08-317-1.01 Lyfjastofnun 1,1 -0,2 0,9
08-327-1.01 Geislavarnir ríkisins 0,5 -0,5
08-331-1.01 Vinnueftirlit ríkisins 1,5 -0,7 0,8
08-332-1.01 Ríkissáttasemjari 0,3 0,3
08-333-1.01 Jafnréttisstofa 0,3 -0,2 0,1
08-358-1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri 11,5 -5,3 6,2
08-373-1.01 Landspítali 92,9 -33,9 59,0
08-388-1.10 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið 1,3 1,3
08-398-1.10 Kostnaður skv. 15. gr. laga nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga 0,1 0,1
08-398-1.40 Kvennaathvarf í Reykjavík 0,1 0,1
08-398-1.41 Stígamót 0,1 0,1
08-398-1.44 Athvarf fyrir heimilislausa 0,1 0,1
08-398-1.49 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna 0,3 0,3
08-398-1.91 Endurhæfing 0,4 0,4
08-398-1.92 Málefni fatlaðs fólks 0,3 0,3
08-398-1.93 Forvarnir og fræðsla 0,2 0,2
08-398-1.94 Fjölskyldu- og jafnréttismál 0,2 0,2
08-398-1.95 Verkefna- og rekstrarstyrkir 0,2 0,2
08-398-1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis 0,2 0,2
08-399-1.16 Lyfjagreiðslunefnd 0,1 0,1
08-399-1.35 Hjartavernd, rannsóknarstöð 0,2 0,2
08-399-1.55 Niðurgreiðsla hjálpartækja vegna heyrnar- og talmeina 1,9 1,9
08-399-1.60 Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga, Reykjavík 0,1 0,1
08-399-1.93 Forvarnir og fræðsla 0,1 0,1
08-399-1.94 Verkefna- og rekstrarstyrkir 0,5 0,5
08-399-1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis 0,4 0,4
08-401-1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana 3,4 3,4
08-405-1.01 Hjúkrunarrými 3,9 3,9
08-405-1.11 Dvalarrými 0,6 0,6
08-406-1.01 Hjúkrunarrými 3,1 3,1
08-406-1.11 Dvalarrými 0,8 0,8
08-406-1.15 Dagvist 0,1 0,1
08-407-1.01 Hjúkrunarrými 3,5 3,5
08-407-1.11 Dvalarrými 0,2 0,2
08-408-1.01 Hjúkrunarrými 1,5 1,5
08-408-1.15 Dagvist 0,1 0,1
08-409-1.01 Hjúkrunarrými 2,1 2,1
08-410-1.01 Hjúkrunarrými 3,4 3,4
08-410-1.15 Dagvist 0,2 0,2
08-411-1.01 Hjúkrunarrými 0,8 0,8
08-412-1.01 Hjúkrunarrými 1,3 1,3
08-412-1.71 Endurhæfingardeild 0,3 0,3
08-413-1.01 Hjúkrunarrými 1,6 1,6
08-414-1.01 Hjúkrunarrými 0,6 0,6
08-414-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-415-1.01 Hjúkrunarrými 0,4 0,4
08-415-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-416-1.01 Hjúkrunarrými 0,3 0,3
08-416-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-417-1.01 Hjúkrunarrými 0,2 0,2
08-418-1.01 Hjúkrunarrými 0,4 0,4
08-419-1.01 Hjúkrunarrými 0,3 0,3
08-423-1.01 Hjúkrunarrými 0,9 0,9
08-423-1.11 Dvalarrými 0,3 0,3
08-423-1.15 Dagvist 0,1 0,1
08-424-1.01 Hjúkrunarrými 0,6 0,6
08-424-1.11 Dvalarrými 0,3 0,3
08-425-1.01 Hjúkrunarrými 0,2 0,2
08-426-1.01 Hjúkrunarrými 0,2 0,2
08-426-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-427-1.01 Hjúkrunarrými 0,2 0,2
08-427-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-428-1.01 Hjúkrunarrými 0,5 0,5
08-429-1.01 Hjúkrunarrými 0,3 0,3
08-433-1.01 Hjúkrunarrými 0,4 0,4
08-433-1.11 Dvalarrými 0,2 0,2
08-434-1.01 Hjúkrunarrými 3,3 3,3
08-434-1.11 Dvalarrými 0,2 0,2
08-434-1.15 Dagvist 0,2 0,2
08-436-1.01 Hjúkrunarrými 0,3 0,3
08-436-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-437-1.01 Hjúkrunarrými 0,4 0,4
08-437-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-438-1.01 Hjúkrunarrými 0,3 0,3
08-438-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-439-1.01 Hjúkrunarrými 0,3 0,3
08-439-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-440-1.01 Hjúkrunarrými 0,7 0,7
08-440-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-441-1.01 Hjúkrunarrými 0,6 0,6
08-441-1.11 Dvalarrými 0,7 0,7
08-441-1.17 Geðrými 0,8 0,8
08-442-1.01 Hjúkrunarrými 0,6 0,6
08-442-1.11 Dvalarrými 0,1 0,1
08-442-1.15 Dagvist 0,1 0,1
08-444-1.01 Hjúkrunarrými 0,2 0,2
08-445-1.01 Hjúkrunarrými 2,3 2,3
08-446-1.01 Hjúkrunarrými 0,9 0,9
08-447-1.01 Hjúkrunarrými 4,1 4,1
08-448-1.01 Hjúkrunarrými 1,1 1,1
08-448-1.15 Dagvist 0,1 0,1
08-449-1.01 Hjúkrunarrými 0,5 0,5
08-460-1.11 Dvalarrými aldraðra, önnur 1,1 1,1
08-470-1.10 Vesturhlíð, Reykjavík 0,1 0,1
08-472-1.10 Hlíðabær, Reykjavík 0,2 0,2
08-473-1.10 Lindargata, Reykjavík 0,2 0,2
08-474-1.10 Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga 0,3 0,3
08-475-1.10 Múlabær, Reykjavík 0,2 0,2
08-476-1.10 Fríðuhús, Reykjavík 0,2 0,2
08-477-1.10 Dagvistun aldraðra, aðrar 2,0 2,0
08-479-1.10 Hlaðgerðarkot 0,3 0,3
08-491-1.10 Reykjalundur, Mosfellsbæ 2,6 2,6
08-492-1.10 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands 1,2 1,2
08-493-1.10 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun 1,1 1,1
08-494-1.10 Hlein 0,2 0,2
08-500-1.11 Heilbrigðisþjónusta í fangelsum 0,1 0,1
08-501-1.11 Sjúkraflutningar 0,8 0,8
08-501-1.12 Útvegun og rekstur sjúkrabifreiða 1,6 1,6
08-506-1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu 12,4 12,4
08-508-1.01 Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu 2,0 2,0
08-515-1.01 Heilsugæslustöðin Lágmúla 0,4 0,4
08-517-1.01 Læknavaktin 0,5 0,5
08-552-1.01 Heilsugæslustöðin Dalvík 0,1 0,1
08-553-1.01 Samningur við Akureyrarbæ um heilsugæslu 1,2 1,2
08-588-1.01 Heilsugæslustöðin í Salahverfi í Kópavogi 0,2 0,2
08-716-1.01 Heilsugæslusvið 3,2 3,2
08-716-1.11 Sjúkrasvið 3,0 -1,9 1,1
08-716-1.21 Hjúkrunarrými 1,3 1,3
08-721-1.01 Heilsugæslusvið 0,5 0,5
08-721-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-721-1.21 Hjúkrunarrými 0,3 0,3
08-726-1.01 Heilsugæslusvið 1,2 1,2
08-726-1.11 Sjúkrasvið 1,0 -0,3 0,7
08-726-1.21 Hjúkrunarrými 0,7 -0,1 0,6
08-745-1.01 Heilsugæslusvið 0,6 0,6
08-745-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-745-1.21 Hjúkrunarrými 0,8 -0,4 0,4
08-751-1.01 Heilsugæslusvið 1,0 1,0
08-751-1.11 Sjúkrasvið 0,5 -0,3 0,2
08-751-1.21 Hjúkrunarrými 0,9 -0,5 0,4
08-756-1.01 Heilsugæslusvið 0,7 0,7
08-756-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-756-1.21 Hjúkrunarrými 0,5 0,5
08-761-1.01 Heilsugæslusvið 1,5 1,5
08-761-1.11 Sjúkrasvið 0,6 -0,8 -0,2
08-761-1.21 Hjúkrunarrými 0,4 0,4
08-777-1.01 Heilsugæslusvið 2,5 2,5
08-777-1.11 Sjúkrasvið 1,6 -0,9 0,7
08-777-1.21 Hjúkrunarrými 1,0 -0,4 0,6
08-779-1.01 Heilsugæslusvið 0,4 0,4
08-779-1.11 Sjúkrasvið 0,2 0,2
08-781-1.01 Heilsugæslusvið 0,6 0,6
08-781-1.11 Sjúkrasvið 0,5 -0,2 0,3
08-781-1.21 Hjúkrunarrými 0,1 0,1
08-787-1.01 Heilsugæslusvið 4,1 4,1
08-787-1.11 Sjúkrasvið 1,9 -2,5 -0,6
08-787-1.21 Hjúkrunarrými 0,8 -0,1 0,7
08-791-1.01 Heilsugæslusvið 2,2 2,2
08-791-1.11 Sjúkrasvið 1,5 -0,8 0,7
08-791-1.21 Hjúkrunarrými 0,6 -0,1 0,5
08-801-1.01 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 0,7 -0,2 0,5
08-805-1.01 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 0,8 -0,1 0,7
08-807-1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 1,4 -1,1 0,3
08-809-1.01 Réttindagæsla fatlaðra 0,2 0,2
08-809-1.20 Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 0,4 0,4
08-809-1.25 Samningur um sjúkraþjálfun fyrir fatlaða 0,2 0,2
08-809-1.30 Sjálfsbjörg Akureyri 0,1 0,1
08-821-1.01 Almennur rekstur 4,8 -0,2 4,6
08-821-1.20 Heimili fyrir börn og unglinga 0,8 -0,2 0,6
08-841-1.01 Vinnumálastofnun 2,4 -1,9 0,5
08-842-1.13 Kjararannsóknarnefnd 0,1 0,1
08-851-1.11 Atvinnuleysisbætur 84,8 84,8
08-851-1.15 Umsýslukostnaður vegna Atvinnuleysistryggingasjóðs 4,0 4,0
08-852-1.10 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga 0,3 -0,3
08-854-1.01 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar 0,8 0,8
08-854-1.13 Foreldrar utan vinnumarkaðar 3,7 3,7
08-856-1.10 Starfsendurhæfing 0,7 0,7
09-101-1.01 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa 2,3 2,3
09-103-1.01 Almennur rekstur 2,4 -0,1 2,3
09-103-1.43 Tekjubókhaldskerfi 3,2 3,2
09-103-1.47 Fjárhags- og starfsmannakerfi ríkisins 4,1 4,1
09-210-1.01 Almennur rekstur 4,3 -0,8 3,5
09-210-1.41 Skattvinnslukerfi 3,0 3,0
09-214-1.01 Yfirskattanefnd 0,3 0,3
09-215-1.01 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 0,4 0,4
09-250-1.10 Ýmis innheimtukostnaður 6,9 -1,7 5,2
09-262-1.01 Tollstjórinn 4,5 -0,3 4,2
09-262-1.45 Tollafgreiðslukerfi 2,1 2,1
09-301-1.01 Hagstofa Íslands 2,0 -0,5 1,5
09-901-1.01 Framkvæmdasýsla ríkisins 0,7 -0,7
09-905-1.01 Ríkiskaup 13,3 -13,3
09-976-1.01 Lánaumsýsla ríkissjóðs 1,0 1,0
09-977-1.01 Bankasýsla ríkisins 0,1 0,1
09-980-1.01 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins 1,9 -1,6 0,3
09-984-1.01 Yfirstjórn 0,2 0,2
09-984-1.11 Rekstur fasteigna 14,8 -36,5 -21,7
09-984-5.21 Viðhald fasteigna 21,5 21,5
09-985-1.01 Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll 4,7 4,7
09-994-1.01 Virðisaukaskattur ríkisstofnana af tölvuvinnslu 1,7 1,7
09-999-1.10 Símakostnaður og burðargjöld fyrir Stjórnarráðið 0,5 -0,3 0,2
09-999-1.12 Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni 0,1 0,1
09-999-1.13 Kjarasamningar 0,1 0,1
09-999-1.14 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum 0,6 0,6
09-999-1.49 Rekstur fjárlagakerfis ráðuneyta og Alþingis 0,1 0,1
09-999-1.60 Dómkröfur 2,4 2,4
09-999-1.67 Þjóðlendumál 0,5 0,5
09-999-1.69 Kjara- og mannauðssýsla ríkisins 0,2 0,2
09-999-1.90 Ýmis verkefni 0,7 0,7
14-101-1.01 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa 1,0 -0,2 0,8
14-190-1.62 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 0,2 0,2
14-190-1.90 Verkefnastyrkir til frjálsra félagasamtaka 0,3 0,3
14-190-1.98 Ýmis framlög umhverfis- og auðlindaráðuneytis 0,7 0,7
14-211-1.01 Umhverfisstofnun 2,5 -1,7 0,8
14-211-1.11 Endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna veiða á ref og mink 0,2 0,2
14-212-1.01 Vatnajökulsþjóðgarður 1,1 -1,2 -0,1
14-231-1.01 Landgræðsla ríkisins 2,8 -1,4 1,4
14-231-1.90 Fyrirhleðslur 0,4 0,4
14-241-1.01 Skógrækt ríkisins 1,2 -0,8 0,4
14-251-1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar 0,7 0,7
14-252-1.01 Suðurlandsskógar 0,6 0,6
14-253-1.01 Vesturlandsskógar 0,3 0,3
14-254-1.01 Skjólskógar á Vestfjörðum 0,2 0,2
14-255-1.01 Norðurlandsskógar 0,5 0,5
14-301-1.01 Skipulagsstofnun 0,4 -0,1 0,3
14-310-1.01 Landmælingar Íslands 0,8 0,8
14-320-1.01 Mannvirkjastofnun 2,2 -0,2 2,0
14-401-1.01 Náttúrufræðistofnun Íslands 2,0 -0,3 1,7
14-403-1.10 Náttúrustofa Neskaupstað 0,1 0,1
14-403-1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum 0,1 0,1
14-403-1.12 Náttúrustofa Bolungarvík 0,1 0,1
14-403-1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi 0,1 0,1
14-403-1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki 0,1 0,1
14-403-1.15 Náttúrustofa Sandgerði 0,1 0,1
14-403-1.16 Náttúrustofa Húsavík 0,1 0,1
14-406-1.01 Veiðimálastofnun 0,4 -0,2 0,2
14-407-1.01 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 0,2 -0,2
14-412-1.01 Almennur rekstur 4,5 -5,4 -0,9
14-412-1.70 Veðurþjónusta fyrir millilandaflug 1,2 -1,2
14-202-1.01 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn -0,1 -0,1
Alls 1.352,5 -204,0 1.148,5