Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 352  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, LínS, HarB, ValG, WÞÞ).


     Sundurliðun 1 (Tekjur A-hluta) orðist svo:

m..kr. Rekstrargrunnur Greiðslugrunnur
I Skatttekjur
1 Skattar á tekjur og hagnað
1.1.1.1
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
113.500,0 111.100,0
1.1.5.1
Skattur á fjármagnstekjur einstaklinga
20.200,0 19.400,0
Skattar á tekjur og hagnað einstaklinga
133.700,0 130.500,0
1.5.1.1
Tekjuskattur, lögaðilar
45.600,0 41.000,0
1.10.2
Fjármagnstekjuskattur greiddur af ríkissjóði
5.070,0 4.860,0
1.10.5
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra
1.825,0 1.764,0
1.10.7.1
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
4.210,0 3.910,0
Skattar á tekjur og hagnað, ót. annars staðar
11.105,0 10.534,0
Skattar á tekjur og hagnað
190.405,0 182.034,0
2 Tryggingagjöld
2.2
Tryggingagjöld, lögaðilar
194,0 190,0
2.2.1.1
Tryggingagjald, almennt
57.466,0 55.409,0
2.2.1.5
Atvinnutryggingargjald
14.655,0 14.754,0
Tryggingagjöld, lögaðilar
72.315,0 70.353,0
Tryggingagjöld
72.315,0 70.353,0
3 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
3.2
Ábyrgðargjald vegna launa
501,0 686,0
3.5
Gjald til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrði lífeyrissjóða
3.055,0 2.946,0
3.10
Launaskattur á fjármálafyrirtæki o.fl.
2.790,0 2.770,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
6.346,0 6.402,0
4 Eignarskattar
4.2.1.1
Eignarskattar, einstaklingar
9.410,0 8.850,0
4.3
Erfðafjárskattar, skattar á gjafafé
2.600,0 2.600,0
4.4.1
Stimpilgjöld
4.120,0 4.120,0
4.5.2.1
Sértækir eignarskattar á fasteignir
640,4 640,4
Eignarskattar
16.770,4 16.210,4
5 Skattar á vörur og þjónustu
5.1.1.1
Virðisaukaskattur
160.000,0 152.000,0
5.1.2.1.1
Vörugjald, almennt, af innfluttum vörum
4.770,0 4.690,0
5.1.2.1.5
Vörugjald, almennt, af innlendri framleiðslu
1.760,0 1.710,0
5.1.2.1.15
Vörugjald af innfluttum ökutækjum
5.000,0 4.800,0
5.1.2.1.25
Vörugjald af bensíni
4.600,0 4.600,0
5.1.2.1.30
Sérstakt vörugjald af bensíni
7.400,0 7.400,0
5.1.2.1.32
Kolefnisgjald
3.340,0 3.300,0
5.1.2.1.33
Olíugjald
7.000,0 7.000,0
5.1.2.1.35
Gjald af eftirlitsskyldum rafföngum
62,5 62,5
5.1.2.1.36
Sérstakur skattur af seldri raforku
2.090,0 2.090,0
5.1.2.1.37
Sérstakur skattur af sölu á heitu vatni
325,0 320,0
5.1.2.1.40
Flutningsjöfnunargjöld
711,0 711,0
5.1.2.1.50
Áfengisgjald
12.000,0 12.000,0
5.1.2.1.52
Tóbaksgjald
5.900,0 5.900,0
5.1.2.1.55
Ýmis vörugjöld
3.292,6 3.292,6
5.1.2.10
Tollar og aðflutningsgjöld
4.272,0 4.182,0
5.1.2.20
Sértækir þjónustuskattar
2.549,3 2.549,3
5.1.2.30
Aðrir sértækir skattar á vörur og þjónustu
9,7 9,7
Skattar á viðskipti með vörur og þjónustu
225.082,1 216.617,1
5.2.1.1.1
Bifreiðagjöld
6.890,0 6.820,0
5.2.1.5.5
Þungaskattur
820,0 820,0
5.2.2.1
Neysluskattar og leyfisgjöld af skipum
265,6 265,6
5.2.2.10
Ýmis leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
157,4 157,4
5.2.2.25
Ýmis leyfis- og skráningargjöld
794,3 794,3
5.2.2.25.5.95
Ýmis skráningargjöld
291,0 290,0
5.2.2.30
Ýmis eftirlitsgjöld
2.445,1 2.444,1
5.2.2.35
Ýmislegt
14,0 14,0
Neyslu- og leyfisgjöld
11.677,4 11.605,4
Skattar á vörur og þjónustu
236.759,5 228.222,5
6 Aðrir skattar
6.1.15
Markaðsgjald
501,0 491,0
6.1.25
Gjald á lánastofnanir til umboðsmanns skuldara
740,0 740,0
6.1.30
Gjald á bankastarfsemi
15.450,0 15.450,0
Aðrir skattar á atvinnurekstur
16.691,0 16.681,0
6.2.1
Sektir á skatttekjur
420,4 420,4
Aðrir skattar
17.111,4 17.101,4
Skatttekjur, samtals
539.707,3 520.323,3
II Aðrar rekstrartekjur
8 Arðgreiðslur og leigutekjur
8.2.1
Arðgreiðslur frá fjármálastofnunum
8.100,0 8.100,0
8.2.2
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum stofnunum
3.006,0 3.006,0
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum aðilum
11.106,0 11.106,0
8.3.1
Vaxtatekjur af skatttekjum
4.050,0 3.450,0
8.3.6
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
7.165,2 6.769,6
8.3.7
Aðrar vaxtatekjur
7.781,2 7.730,2
8.3.8.1
Leiga á lóðum og landréttindum
71,2 71,2
8.3.8.5
Aðrar eignatekjur, ótaldar annars staðar
195,2 195,2
8.3.8.5.10
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
9.770,0 9.770,0
Aðrar eignatekjur
29.032,8 27.986,2
Arðgreiðslur og leigutekjur
40.138,8 39.092,2
9 Ýmsar tekjur
9.1.1
Dómsmálagjöld o.fl.
1.013,1 1.013,1
9.1.2
Áhættugjöld fyrir ríkisábyrgðir
1.420,0 1.420,0
9.1.3.5
Skólagjöld
1.301,1 1.301,1
9.1.3.10
Gjöld fyrir læknishjálp o.fl.
130,0 130,0
9.1.3.20
Prófgjöld
30,4 30,4
9.1.3.25
Gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.
258,5 258,5
9.1.3.30
Skoðunar-, mælinga- og eftirlitsgjöld
1.038,7 1.038,7
9.1.3.35
Ýmislegt
613,7 613,7
9.1.3.40
Útgáfa skírteina og þinglýsingar
720,8 720,8
9.1.4
Önnur neyslu- og leyfisgjöld
337,8 337,8
Neyslu- og leyfisgjöld fyrir þjónustu
6.864,1 6.864,1
Ýmsar tekjur
6.864,1 6.864,1
10 Sektir
10.1
Lögreglumannasektir og lögreglustjórasektir
610,0 610,0
10.2
Dómsektir og viðurlagaákvarðanir
940,0 940,0
10.3
Ýmsar sektir
35,0 35,0
Sektir
1.585,0 1.585,0
12 Aðrar eigna- og aukatekjur
12.5.1
Innborganir í Ábyrgðarsjóð launa úr gjaldþrotabúum
74,7 74,7
Aðrar rekstrartekjur, samtals
48.662,6 47.616,0
III Sala eigna
13 Sala varanlegra rekstrarfjármuna
13.1
Sala fasteigna
400,0 400,0
13.2
Söluhagnaður hlutabréfa og verðbréfa
100,0 100,0
Sala varanlegra rekstrarfjármuna
500,0 500,0
15 Sala á landi og réttindum
15.1
Sala á landi og jarðeignum
100,0 100,0
15.2
Sala á réttindum
700,0 700,0
Sala á landi og réttindum
800,0 800,0
Sala eigna, samtals
1.300,0 1.300,0
V Fjárframlög
18 Fjárframlög frá opinberum aðilum
18.1
Rekstrarframlög
269,3 269,3
18.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
730,0 730,0
Rekstrarframlög
999,3 999,3
18.2.1
Framlag Happdrættis HÍ til Háskóla Íslands
765,0 765,0
18.2.5 Viðbótarframlag sveitarfélaga vegna lífeyrisskuldbindinga
grunnskólakennara
385,0 385,0
Fjárframlög frá opinberum aðilum
2.149,3 2.149,3
Fjárframlög, samtals
2.149,3 2.149,3
Heildartekjur samtals: 591.819,2 571.388,6