Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 359  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014 og breytingartillögu á þingskjali 352.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (OH).


Breytingar á sundurliðun 1:
     1.      Við brtt. á þskj. 352.
                  a.      Liðurinn 5.1.1.2 Virðisaukaskattur hækki um 4.800,0 m.kr.
                  b.      Samtala 5. kafla, Skattar á vöru og þjónustu, lækki um 1.150,0 m.kr.
                  c.      Liðurinn 6.1.30 Gjald á bankastarfsemi hækki um 6.000,0 m.kr.
                  d.      Liðurinn 8.3.8.5.11 Veiðigjald fyrir veiðiheimildir hækki um 5.600,0 m.kr.

Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
2. Við 02-201 Háskóli Íslands
a. 1.01 Háskóli Íslands
15.865,8 220,0 16.085,8
b. Greitt úr ríkissjóði
10.702,5 220,0 10.922,5
3. Við 02-236 Rannsóknasjóður
a. 1.10 Rannsóknasjóður
1.147,0 365,0 1.512,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.135,0 365,0 1.500,0
4. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.11 Sameiginleg þjónusta
70,0 25,5 95,5
b. 1.90 Framhaldsskólar, óskipt
288,1 500,0 788,1
c. Greitt úr ríkissjóði
1.386,5 525,5 1.912,0
5. Við 02-884 Jöfnun á námskostnaði
a. 1.01 Jöfnun á námskostnaði
621,0 35,0 656,0
b. Greitt úr ríkissjóði
644,1 35,0 679,1
6. Við 02-971 Ríkisútvarpið
a. 1.10 Ríkisútvarpið
3.514,0 600,0 4.114,0
b. Greitt úr ríkissjóði
3.514,0 600,0 4.114,0
7. Við 02-982 Listir
a. 1.10 Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar
0,0 22,0 22,0
b. 1.11 Myndlistasjóður
0,0 40,0 40,0
c. 1.12 Hönnunarsjóður
0,0 40,0 40,0
d. 1.13 Handverkssjóður
0,0 8,0 8,0
e. 1.14 Bókasafnssjóður höfunda
22,0 10,0 32,0
f. 1.18 Miðstöð íslenskra bókmennta
65,6 40,0 105,6
g. 1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa
68,5 20,0 88,5
h. 1.25 Tónlistarsjóður
44,9 30,0 74,9
i. 1.27 Tónlist fyrir alla
0,0 6,0 6,0
j. 1.40 Samningur við Akureyrarbæ
    um menningarstarfsemi
138,0 5,0 143,0
k. 1.45 Samningar við sveitarfélög
    um menningarmál
207,4 86,0 293,4
l. Greitt úr ríkissjóði
951,1 307,0 1.258,1
8. Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
a. 1.11 Þróunaraðstoð
1.670,2 200,0 1.870,2
b. Greitt úr ríkissjóði
1.777,5 200,0 1.977,5
9. Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
a. 1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt
175,2 300,0 475,2
b. Greitt úr ríkissjóði
2.225,7 300,0 2.525,7
10. Við 04-511 Tækniþróunarsjóður
a. 1.10 Tækniþróunarsjóður
987,5 365,0 1.352,5
b. Greitt úr ríkissjóði
982,5 365,0 1.347,5
11. Við 04-542 Byggðastofnun
a. 1.12 Brothættar byggðir
0,0 140,0 140,0
b. 1.13 Jöfnun búsetuskilyrða
0,0 100,0 100,0
c. Greitt úr ríkissjóði
320,3 240,0 560,3
12. Við 04-555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
a. 6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
216,6 540,0 756,6
b. Greitt úr ríkissjóði
216,6 540,0 756,6
13. Við 04-583 Niðurgreiðslur á húshitun
a. 1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis
1.343,8 225,0 1.568,8
b. Greitt úr ríkissjóði
1.343,8 225,0 1.568,8
14. Við 06-689 Fjarskiptasjóður
a. 6.41 Fjarskiptasjóður
15,3 300,0 315,3
b. Greitt úr ríkissjóði
412,2 300,0 712,2
15. Við 06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
a. 1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga,
    lögbundin framlög
13.576,0 1.000,0 14.576,0
b. Greitt úr ríkissjóði
16.244,0 1.000,0 17.244,0
16. Við 08-101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.10 Aðgerðir fyrir tekjulægstu
    hópa samfélagsins
0,0 4.000,0 4.000,0
b. Greitt úr ríkissjóði
952,4 4.000,0 4.952,4
17. Við 08-373 Landspítali
a. Sértekjur
-3.888,0 199,5 -3.688,5
b. Greitt úr ríkissjóði
39.646,0 199,5 39.845,5
18. Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
a. 1.01 Almennur rekstur
54,0 5.000,0 5.054,0
b. Greitt úr ríkissjóði
121,7 5.000,0 5.121,7
19. Við 08-854 Fæðingarorlof
a. 1.11 Fæðingarorlofssjóður
8.300,0 555,0 8.855,0
b. Innheimt af ríkistekjum
8.390,0 555,0 8.945,0
20. Við 09-210 Ríkisskattstjóri
a. 1.01 Almennur rekstur
2.287,8 100,0 2.387,8
b. Greitt úr ríkissjóði
2.474,7 100,0 2.574,7
21. Við 09-992 Sóknaráætlanir landshluta
a. 1.10 Sóknaráætlanir landshluta
15,0 400,0 415,0
b. Greitt úr ríkissjóði
15,0 400,0 415,0

Greinargerð.

    Eftirfarandi eru skýringar á 1. tölul. þar sem lagðar eru til breytingar á tekjugrein fjárlagafrumvarpsins.
    Tillaga a-liðar felur annars vegar í sér að virðisaukaskattur af hótel- og gistiþjónustu hækki í 14% 1. mars 2014 og tekjur af honum aukist um 1.800 m.kr. Hins vegar er gert ráð fyrir átaki í skattamálum sem skili 3.000 m.kr. auknum tekjum á þessum lið. Samtals er því lögð til 4.800 m.kr. hækkun.
    Í b-lið er gert ráð fyrir að ýmis gjöld hækki ekki árið 2014 og tekjur minnki um 1.150 m.kr. af þeim sökum.
    Í c-lið er lagt til að bankaskattur skili 6.000 m.kr. auknum tekjum.
    Í d-lið er lagt til að tekjur af veiðigjaldi aukist um 5.600 m.kr., þar af 3.500 m.kr. vegna uppboðs og leigu á makrílkvótum.