Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 361  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014 og breytingartillögu á þingskjali 352.

Frá 2. minni hluta fjárlaganefndar (BjG).


Breytingar á sundurliðun 1:
     1.      Við brtt. á þskj. 352.
                  a.      Liðurinn 1.1.1.1 Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla hækki um 5.000,0 m.kr.
                  b.      Liðurinn 2.2.1.1 Tryggingagjald, almennt hækki um 1.000,0 m.kr.
                  c.      Liðurinn 5.1.1.1 Virðisaukaskattur hækki um 1.800,0 m.kr.
                  d.      Liðurinn 8.3.8.5.10 Veiðigjald fyrir veiðiheimildir hækki um 4.690,0 m.kr.

Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
2. Við 02-235 Markáætlun á sviði vísinda og tækni
a. 6.60 Markáætlun á sviði vísinda og tækni 207,5 200,0 407,5
b. Greitt úr ríkissjóði
192,5 200,0 392,5
3. Við 02-236 Rannsóknasjóður
a. 1.10 Rannsóknasjóður
1.147,0 265,0 1.412,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.135,0 265,0 1.400,0
4. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.11 Sameiginleg þjónusta
70,0 25,5 95,5
b. 1.90 Framhaldsskólar, óskipt
288,1 500,0 788,1
c. Greitt úr ríkissjóði
1.386,5 525,5 1.912,0
5. Við 02-884 Jöfnun á námskostnaði
a. 1.01 Jöfnun á námskostnaði
621,0 35,0 656,0
b. Greitt úr ríkissjóði
644,1 35,0 679,1
6. Við 02-971 Ríkisútvarpið
a. 1.10 Ríkisútvarpið
3.514,0 611,0 4.125,0
b. Greitt úr ríkissjóði
3.514,0 611,0 4.125,0
7. Við 02-981 Kvikmyndamiðstöð Íslands
a. 1.10 Kvikmyndasjóðir
624,7 250,0 874,7
b. Greitt úr ríkissjóði
735,3 250,0 985,3
8. Við 02-982 Listir
a. 1.10 Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar
0,0 22,0 22,0
b. 1.11 Myndlistasjóður
0,0 40,0 40,0
c. 1.12 Hönnunarsjóður
0,0 40,0 40,0
d. 1.13 Handverkssjóður
0,0 8,0 8,0
e. 1.14 Bókasafnssjóður höfunda
22,0 10,0 32,0
f. 1.18 Miðstöð íslenskra bókmennta
65,6 40,0 105,6
g. 1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa
68,5 20,0 88,5
h. 1.25 Tónlistarsjóður
44,9 30,0 74,9
i. 1.27 Tónlist fyrir alla
0,0 6,0 6,0
j. 1.40 Samningur við Akureyrarbæ
    um menningarstarfsemi
138,0 5,0 143,0
k. 1.45 Samningar við sveitarfélög
    um menningarmál
207,4 25,0 232,4
l. Greitt úr ríkissjóði
951,1 246,0 1.197,1
9. Við 03-300 Sendiráð Íslands
a. 1.01 Sendiráð Íslands
2.847,0 -60,0 2.787,0
b. Greitt úr ríkissjóði
3.037,0 -60,0 2.977,0
10. Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
a. 1.11 Þróunaraðstoð
1.670,2 200,0 1.870,2
b. Greitt úr ríkissjóði
1.777,5 200,0 1.977,5
11. Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
a. 1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt
175,2 300,0 475,2
b. Greitt úr ríkissjóði
2.225,7 300,0 2.525,7
12. Við 04-511 Tækniþróunarsjóður
a. 1.10 Tækniþróunarsjóður
987,5 265,0 1.252,5
b. Greitt úr ríkissjóði
982,5 265,0 1.247,5
13. Við 04-542 Byggðastofnun
a. 1.12 Brothættar byggðir
0,0 50,0 50,0
b. Greitt úr ríkissjóði
320,3 50,0 370,3
14. Við 04-555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
a. 6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
216,6 350,0 566,6
b. Greitt úr ríkissjóði
216,6 350,0 566,6
15. Við 04-583 Niðurgreiðslur á húshitun
a. 1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis
1.343,8 225,0 1.568,8
b. Greitt úr ríkissjóði
1.343,8 225,0 1.568,8
16. Við 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
a. 1.16 Efling almennrar löggæslu
526,9 200,0 726,9
b. Greitt úr ríkissjóði
1.420,4 200,0 1.620,4
17. Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
a. 1.10 Loftrýmiseftirlit
245,8 -245,8 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
3.447,7 -245,8 3.201,9
18. Við 06-651 Vegagerðin
a. 1.13 Styrkir til innanlandsflugs
262,4 75,0 337,4
b. Greitt úr ríkissjóði
5.581,1 75,0 5.656,1
19. Við 06-672 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
a. 1.01 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
1.563,2 200,0 1.763,2
b. Greitt úr ríkissjóði
1.563,2 200,0 1.763,2
20. Við 06-689 Fjarskiptasjóður
a. 6.41 Fjarskiptasjóður
15,3 300,0 315,3
b. Greitt úr ríkissjóði
412,2 300,0 712,2
21. Við 08-358 Sjúkrahúsið á Akureyri
a. 1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri
5.373,6 250,0 5.623,6
b. 5.01 Fasteign
77,0 150,0 227,0
c. 6.01 Tæki og búnaður
73,0 250,0 323,0
d. Greitt úr ríkissjóði
4.916,1 650,0 5.566,1
22. Við 08-373 Landspítali
a. 1.01 Landspítali
43.100,0 2.200,0 45.300,0
b. 5.60 Viðhald
173,0 350,0 523,0
c. 6.01 Tæki og búnaður
262,0 1.150,0 1.412,0
d. Greitt úr ríkissjóði
39.646,0 3.700,0 43.346,0
23. Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
a. 1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt
126,9 400,0 526,9
b. Greitt úr ríkissjóði
181,7 400,0 581,7
24. Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
a. 1.01 Almennur rekstur
54,0 400,0 454,0
b. Greitt úr ríkissjóði
121,7 400,0 521,7
25. Við 08-854 Fæðingarorlof
a. 1.11 Fæðingarorlofssjóður
8.300,0 555,0 8.855,0
b. Innheimt af ríkistekjum
8.390,0 555,0 8.945,0
26. Við 09-992 Sóknaráætlanir landshluta
a. 1.10 Sóknaráætlanir landshluta
15,0 400,0 415,0
b. Greitt úr ríkissjóði
15,0 400,0 415,0
27. Við 14-190 Ýmis verkefni
a. 1.21 Áætlun um vernd og nýtingu landsvæða
80,6 28,0 108,6
b. 1.98 Ýmis framlög umhverfis-
    og auðlindaráðuneytis
96,7 28,0 124,7
c. Greitt úr ríkissjóði
414,2 56,0 470,2
28. Við 14-211 Umhverfisstofnun
a. 5.41 Þjóðgarðar og friðlýst svæði
72,5 105,0 177,5
b. Innheimt af ríkistekjum
187,0 105,0 292,0
29. Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
a. 1.01 Vatnajökulsþjóðgarður
408,1 57,0 465,1
b. Greitt úr ríkissjóði
352,1 57,0 409,1