Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 362  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014.

Frá 2. minni hluta fjárlaganefndar (BjG).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
1. Breyting á sundurliðun 2:
Við bætist nýr fjárlagaliður:
09-841 Samkomulag við lífeyrissjóði um lánsveð
1.01 Endurgreiðsla kostnaðar
    við niðurfærslu lána
0,0 850,0 850,0
2. Við 6. gr. Nýr liður:
7.8    Að endurgreiða lífeyrissjóðum kostnað við að aflétta lánsveðum,
    allt að 850 m.kr.

Greinargerð.

    Tillaga þessi tengist þingmáli sem Steingrímur J. Sigfússon og Katrín Júlíusdóttir hafa lagt fram, frumvarpi til laga um viðbrögð við skuldavanda einstaklinga með lán með veði í eign þriðja aðila, þingskjali 11 í 11. máli.