Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Prentað upp.

Þingskjal 380  —  1. mál.
Flutningsmenn.

2. umræða.


Breytingartillaga


við breytingartillögu á þingskjali 351 [Fjárlög 2014].

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, LínS, HarB, ValG, WÞÞ).

Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við 14. tölul. bætist tveir nýir töluliðir:
a. 6.01 Menntaskólinn í Reykjavík
0,0 97,0 97,0
b. 6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt
74,9 -50,0 24,9
2. 105. tölul. falli brott.

Greinargerð.

    Á þingskjali 351 er tillaga um 47 m.kr. tímabundna millifærslu af ónýttum heimildum af 02-318-6.00 Framhaldsskólar í Reykjavík á 09-984-5.21 Fasteignir ríkissjóðs til nauðsynlegra brunavarna í Menntaskólanum í Reykjavík. Framlagið átti að millifærast á lið 6.01 Menntaskólinn í Reykjavík og er það leiðrétt hér. Þannig fellur 105. tölul. brott (um framlag á 09-984-5.21).
    Þá eru jafnframt millifærðar 50 m.kr. á 6.01 Menntaskólinn í Reykjavík af liðnum 02-318- 6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt. Þannig verða framlög til Menntaskólans í Reykjavík 97 m.kr.