Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 199. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 415  —  199. mál.

3. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2013.

Frá fjárlaganefnd.


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 1:
1. Við I Skatttekjur
a. 2.2.1.1 Tryggingagjald, almennt -1.969,0 -240,0 -2.209,0
b. 2.2.1.5 Atvinnutryggingargjald -682,0 240,0 -442,0
Breytingar á sundurliðun 2:
2. Við bætist nýr fjárlagaliður:
08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður
a. 1.11 Atvinnuleysisbætur
0,0 240,0 240,0
b. Innheimt af ríkistekjum
0,0 240,0 240,0
3. Við 08-857 Starfsendurhæfingarsjóðir
a. 1.10 Starfsendurhæfing
-9,0 -279,0 -288,0
b. Innheimt af ríkistekjum
-9,0 -279,0 -288,0

Greinargerð.

    Gerð er tillaga um 240 m.kr. framlag til að mæta útgjöldum vegna greiðslu desemberuppbótar til atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins. Á móti er lagt til að fallið verði frá framlögum ríkissjóðs til starfsendurhæfingasjóða á árinu.
    Jafnframt eru lagðar til þær breytingar á tekjuhlið að hlutdeild Atvinnuleysistryggingasjóðs í tekjum af tryggingagjaldi aukist og að hlutdeild starfsendurhæfingarsjóða falli brott.