Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 456  —  1. mál.

3. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2014.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, WÞÞ, HarB, KG, ValG).


    Við sundurliðun 4 ( Fjármál lánastofnana í C-hluta). Eftirfarandi liðir breytist og verði svohljóðandi:

44-542 Byggðastofnun m.kr.
Rekstraráætlun:
Fjármunatekjur
1.100,0
Fjármagnsgjöld
500,0
Framlög í afskriftasjóð útlána
400,0
Hreinar fjármunatekjur
200,0
Framlag til rekstrar úr ríkissjóði
371,1
Aðrar rekstrartekjur
20,0
Önnur rekstrargjöld
590,8
Hagnaður (-tap)
0,3
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
0,3
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
400,0
Handbært fé frá rekstri
400,3
Fjárfestingarhreyfingar
Veitt löng lán
1.500,0
Afborganir af veittum löngum lánum
869,0
Varanlegir rekstrarfjármunir
20,0
Áhættufjármunir
50,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-701,0
Fjármögnunarhreyfingar
Tekin löng lán
1.500,0
Afborganir af teknum löngum lánum
1.200,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals
300,0
Breyting á handbæru fé
-0,7
Handbært fé í ársbyrjun
1.125,0
Handbært fé í árslok
1.124,3


44-581 Orkusjóður m.kr.
Rekstraráætlun:
Fjármunatekjur
4,3
Framlög í afskriftasjóð útlána
39,9
Hreinar fjármunatekjur
-35,6
Framlag til rekstrar úr ríkissjóði
30,4
Önnur rekstrargjöld
35,2
Hagnaður (-tap)
-40,4
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
-40,4
Handbært fé frá rekstri
-40,4
Fjárfestingarhreyfingar
Veitt löng lán
55,5
Afborganir af veittum löngum lánum
4,5
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-51,0
Breyting á handbæru fé
-91,4
Handbært fé í ársbyrjun
133,7
Handbært fé í árslok
42,3