Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 484. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 1071  —  484. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um séreignarsparnað og ráðstöfun hans
til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (FSigurj, WÞÞ, PHB, LínS, BN).


     1.      Við 1. gr.
                  a.      1. málsl. 1. mgr. a-liðar orðist svo: Þrátt fyrir ákvæði 11. og 12. gr. er rétthafa séreignarsparnaðar heimilt að nýta viðbótariðgjald, vegna launagreiðslna á tímabilinu 1. júlí 2014 til 30. júní 2017, til greiðslu inn á höfuðstól lána sem tekin eru vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota.
                  b.      1. og 2. málsl. 2. mgr. a-liðar orðist svo: Heimild einstaklings skv. 1. mgr. takmarkast við allt að 4% framlag rétthafa eða 333 þús. kr. og allt að 2% framlag launagreiðanda eða 167 þús. kr. af iðgjaldsstofni eða að hámarki samanlagt 500 þús. kr. á almanaksári. Hjá hjónum og einstaklingum, sem uppfylla skilyrði til samsköttunar skv. 3. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003, takmarkast heimildin við allt að 4% framlag rétthafa eða 500 þús. kr. og allt að 2% framlag launagreiðanda eða 250 þús. kr. af iðgjaldsstofni eða að hámarki samanlagt 750 þús. kr. á almanaksári.
                  c.      Í stað orðanna „lok september“ í 2. málsl. 3. mgr. a-liðar komi: 1. september.
                  d.      Í stað orðanna „á a.m.k.“ í 2. málsl. 8. mgr. a-liðar komi: eigi sjaldnar en á.
                  e.      3. málsl. 8. mgr. a-liðar orðist svo: Vörsluaðilar skulu ráðstafa greiðslum til lánveitenda á þeim tíma þegar greiðslur geta farið inn á höfuðstól valinna lána í skilum skv. 1. málsl. 9. mgr.
                  f.      2. málsl. 1. mgr. b-liðar orðist svo: Skilyrði er að rétthafi sé ekki eigandi að íbúðarhúsnæði á þeim tíma sem heimildin er nýtt.
                  g.      1. og 2. málsl. 2. mgr. b-liðar orðist svo: Heimild einstaklings skv. 1. mgr. takmarkast við allt að 4% framlag rétthafa eða 333 þús. kr. og allt að 2% framlag launagreiðanda eða 167 þús. kr. af iðgjaldsstofni, eða að hámarki samanlagt 500 þús. kr. á almanaksári og 1,5 millj. kr. samtals. Hjá hjónum og einstaklingum, sem uppfylla skilyrði til samsköttunar skv. 3. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003, takmarkast heimildin við allt að 4% framlag rétthafa eða 500 þús. kr. og allt að 2% framlag launagreiðanda eða 250 þús. kr. af iðgjaldsstofni, að hámarki samanlagt 750 þús. kr. á almanaksári og 2.250.000 kr. samtals.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      2. og 3. málsl. 1. efnismgr. falli brott.
                  b.      2. og 3. málsl. 2. efnismgr. falli brott.
                  c.      Við bætist ný málsgrein sem verður 3. efnismgr., svohljóðandi:
                     Samanlögð hámarksfjárhæð einstaklings skv. 1. og 2. mgr. er 1,5 millj. kr. og samanlögð hámarksfjárhæð hjá hjónum og einstaklingum, sem uppfylla skilyrði til samsköttunar skv. 3. mgr. 62. gr. laga nr. 90/2003, skv. 1. og 2. mgr. er 2.250.000 kr. Ef útgreiðsla séreignarsparnaðar fer fram úr því hámarki sem gildir skv. 1. og 2. mgr. telst það sem er umfram til skattskyldra tekna á greiðsluári.