Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 375. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 1074  —  375. mál.

2. umræða.


Nefndarálit


um frumvarp til laga um heimild til að staðfesta fjárfestingarsamning
við Algalíf Iceland ehf. um smáþörungaverksmiðju á Reykjanesi.

Frá atvinnuveganefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Þórð Reynisson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Nefndinni bárust umsagnir um málið frá Alþýðusambandi Íslands, Byggðastofnun, Reykjanesbæ, ríkisskattstjóra, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum iðnaðarins.
    Í frumvarpinu er kveðið á um heimild iðnaðar- og viðskiptaráðherra til að staðfesta fjárfestingarsamning við Algalíf Iceland ehf. frá 28. janúar 2014. Fram til 31. desember 2013 voru í gildi lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi sem var ætlað að tryggja að ferlið við gerð fjárfestingarsamninga af þessu tagi yrði styttra og einfaldara og í samræmi við ríkisstyrkjareglur EES-samningsins. Þar sem lögin eru ekki lengur í gildi er nauðsynlegt að leggja fram sérstakt frumvarp vegna samningsins við framangreint félag.
    Algalíf Iceland ehf. var stofnað í ágúst 2012 og fyrirhugar að framleiða astaxanthin með því að rækta og þurrka örþörunga. Virka efnið í vörunni er andoxunarefni sem er notað í fæðubótarefni og vítamínblöndur auk þess að vera neytt í hylkjaformi. Fram kom fyrir nefndinni að framleiðsluvara félagsins félli utan gildissviðs EES-samningins og því væri ekki þörf á að tilkynna fjárfestingarsamninginn eftirlitsstofnun EFTA (ESA). Þá er til staðar sérstakt ákvæði þar sem mælt er fyrir um að ef í ljós kemur síðar að samningur sé talinn fela í sér ólögmæta ríkisaðstoð þá beri félagið fjárhagslega ábyrgð á því og eigi ekki skaðabótakröfu á hendur íslenska ríkinu.
    Meginefni frumvarpsins snýr að ívilnunum á sköttum og opinberum gjöldum vegna byggingar og reksturs verksmiðjunnar, sbr. 4. gr. Einnig er í frumvarpinu kveðið á um undanþágu félagsins frá ákveðnum lögum, sbr. 3. gr. Félagið gerir ráð fyrir því að heildarfjárfesting nemi um tveimur milljörðum kr. og unnin verði um 100–120 ársverk á byggingartíma verksmiðjunnar á árunum 2014–2016 og þegar reksturinn kemst á fullt skrið á árinu 2016 verði að jafnaði unnin um 30 ársverk hjá félaginu.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 8. apríl 2014.

Jón Gunnarsson,
form., frsm.
Lilja Rafney Magnúsdóttir. Haraldur Benediktsson.
Ásmundur Friðriksson. Björt Ólafsdóttir. Kristján L. Möller.
Páll Jóhann Pálsson. Þorsteinn Sæmundsson. Þórunn Egilsdóttir.