Ferill 367. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 555  —  367. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2014.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (VigH, HarB, UBK, ValG).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við 00-201 Alþingi
a. 5.20 Fasteignir
8,0 -8,0 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
8,0 -8,0 0,0
2. Við 02-201 Háskóli Íslands
a. 1.01 Háskóli Íslands
79,7 61,0 140,7
b. Greitt úr ríkissjóði
79,7 61,0 140,7
3. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-210 Háskólinn á Akureyri
a. 1.01 Háskólinn á Akureyri
0,0 30,0 30,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 30,0 30,0
4. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-216 Landbúnaðarháskóli Íslands
a. 1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands
0,0 15,0 15,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 15,0 15,0
5. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-217 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
a. 1.01 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
0,0 5,0 5,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 5,0 5,0
6. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.90 Framhaldsskólar, óskipt
400,0 35,0 435,0
b. Greitt úr ríkissjóði
400,0 35,0 435,0
7. Við bætist nýr fjárlagaliður:
02-430 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
    og heyrnarskertra
a. 1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
    og heyrnarskertra
0,0 4,5 4,5
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 4,5 4,5
8. Við 02-971 Ríkisútvarpið
a. 1.10 Ríkisútvarpið
40,0 -10,0 30,0
b. Greitt úr ríkissjóði
40,0 -10,0 30,0
9. Við bætist nýr fjárlagaliður:
04-844 Umhverfissjóður sjókvíaeldis
a. 1.10 Umhverfissjóður sjókvíaeldis
0,0 66,5 66,5
b. Innheimt af ríkistekjum
0,0 66,5 66,5
10. Við bætist nýr fjárlagaliður:
06-303 Ríkislögreglustjóri
a. 1.01 Ríkislögreglustjóri
0,0 126,0 126,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 126,0 126,0
11. Við bætist nýr fjárlagaliður:
06-395 Landhelgisgæsla Íslands
a. 1.90 Landhelgisgæsla Íslands
0,0 36,0 36,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 36,0 36,0
12. Við 06-651 Vegagerðin
a. 1.01 Almennur rekstur
0,0 23,5 23,5
b. Greitt úr ríkissjóði
-30,0 -826,5 -856,5
c. Innheimt af ríkistekjum
30,0 850,0 880,0
13. Við 06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
a. 1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga,
    lögbundin framlög
308,0 442,0 750,0
b. Greitt úr ríkissjóði
308,0 442,0 750,0
14. Við 08-204 Lífeyristryggingar
a. Greitt úr ríkissjóði
38,0 -241,0 -203,0
b. Innheimt af ríkistekjum
732,0 241,0 973,0
15. Við 08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður
a. 1.15 Umsýslukostnaður vegna
    Atvinnuleysistryggingasjóðs

-70,0
20,0 -50,0
b. Innheimt af ríkistekjum
-1.015,0 20,0 -995,0
16. Við 09-825 Niðurfærsla á verðtryggðum
    húsnæðisskuldum heimila
a. 6.41 Niðurfærsla á verðtryggðum
    húsnæðisskuldum heimila
-197,3 16.000,0 15.802,7
b. Greitt úr ríkissjóði
-197,3 16.000,0 15.802,7
17. Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
a. 1.90 Ófyrirséð útgjöld
-6,0 -329,0 -335,0
b. Greitt úr ríkissjóði
-6,0 -329,0 -335,0
18. Við 14-211 Umhverfisstofnun
a. 1.01 Umhverfisstofnun
57,1 11,5 68,6
b. Greitt úr ríkissjóði
59,9 11,5 71,4
19. Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
a. 1.01 Vatnajökulsþjóðgarður
0,0 12,0 12,0
b. Greitt úr ríkissjóði
11,2 12,0 23,2
20. Við bætist nýr fjárlagaliður:
14-412 Veðurstofa Íslands
a. 1.01 Almennur rekstur
0,0 59,0 59,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 59,0 59,0
21. Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a. 1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs
2.948,0 322,0 3.270,0
b. Greitt úr ríkissjóði
3.764,0 -778,0 2.986,0
c. Viðskiptahreyfingar
-816,0 1.100,0 284,0