Ferill 404. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 600  —  404. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum nr. 41/2013, um heimild til handa ráðherra,
f.h. ríkissjóðs, til að fjármagna uppbyggingu innviða
vegna atvinnustarfsemi í landi Bakka í Norðurþingi.

Frá meiri hluta atvinnuveganefndar (JónG, LRM,
HarB, ÁsF, KLM, PJP, ÞorS, ÞórE).


1. gr.

    Í stað ártalsins „2015“ í 3. gr. laganna kemur: 2016.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

    Með lögum nr. 41/2013 var ráðherra veitt tímabundin heimild, fyrir hönd ríkissjóðs, til að fjármagna og þar með undirrita samninga um þátttöku ríkisins vegna uppbyggingar á nauðsynlegum innviðum til þess að iðnaðarsvæði geti risið í landi Bakka í Norðurþingi. Í því felst stækkun hafnar og vegtenging milli Húsavíkurhafnar og iðnaðarsvæðisins á Bakka. Áætlað er að uppbygging hafnarmannvirkja og vegtengingar taki um tvö og hálft ár til þrjú ár.
    PCC BakkiSilicon hf. fyrirhugar að reisa og reka kísilmálmframleiðslu á Bakka. Íslensk stjórnvöld undirrituðu fjárfestingarsamning við félagið 27. september 2013. Samkvæmt lögum nr. 41/2013 er heimild ráðherra bundin þeirri forsendu að vinna hefjist ekki við umræddar framkvæmdir fyrr en tryggt er að fyrirtækið hafi skuldbundið sig til að hefja framkvæmdir við umrætt fjárfestingarverkefni. Að óbreyttu falla heimildarlögin úr gildi 1. janúar 2015 hafi uppbygging vegar og hafnar ekki hafist fyrir þann tíma.
    Forsvarsmenn PCC BakkiSilicon hf. hafa upplýst stjórnvöld um að fjármögnun verkefnisins hafi tafist. Vonir standa til að félagið nái að ljúka við fjármögnun, aflétta fyrirvörum og hefja framvæmdir á næstu mánuðum. Gangi það eftir er brýnt að íslensk stjórnvöld geti hafið framkvæmdir við höfnina og vegtengingu milli hafnarinnar og iðnaðarsvæðisins á Bakka. Í ljósi framangreinds er mikilvægt að gildistími heimildarlaganna verði lengdur um eitt ár, eða til 1. janúar 2016.
    Þær ráðstafanir sem gildandi lög taka til hlutu staðfestingu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) hinn 26. febrúar 2014. Íslensk stjórnvöld hafa borið þá breytingu á lögunum sem hér um ræðir undir ESA sem telur breytinguna ekki kalla á sérstakt samþykki sitt.