Ferill 575. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 1188  —  575. mál.
Svar


heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Jóni Þór Ólafssyni um fjölda legurýma.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hver hefur frá árinu 2000 verið fjöldi legurýma í landinu, flokkað eftir heilbrigðisstofnunum, deildum og þjónustustigi?
    
    Velferðarráðuneytið tekur saman ýmsar upplýsingar um starfsemi og rekstur heilbrigðisstofnana. Upplýsingarnar eru misítarlegar eftir tímabilum. Í töflu 2 eru teknar saman þær upplýsingar sem best falla að fyrirspurninni. Svarið er unnið úr skrá, sem nær aftur til ársins 2007, yfir fjölda hjúkrunar- og sjúkrarýma. Tölur yfir fjölda rýma fyrir þann tíma, eins og óskað er eftir í fyrirspurninni, eru ekki fyrirliggjandi.
    Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, eru heilbrigðisstofnanir þær stofnanir þar sem heilbrigðisþjónusta er veitt. Hér er þeim skipt niður í þrjár teg­undir stofnana eftir því hvort þær veita almenna- og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, 1 almenna sjúkrahúsþjónustu 2 og þjónustu heilbrigðisstofnana sem teljast þó ekki til sjúkrahúsa. 3 Eftirfarandi töflur sýna fjölda rýma, flokkað eftir stofnunum, teg­und rýma og þjónustustigi.
    Í töflu 1 kemur fram yfirlit yfir heilbrigðisstofnanir ásamt þjónustustigi í upphafi árs 2015. Í töflu 2 eru stofnanirnar flokkaðar í áðurnefnda þrjá flokka, auk þess sem taflan sýnir teg­und rýma og fjölda rýma á árunum 2007–2014. Ýmsar breytingar hafa orðið á starfsemi stofnananna. Þjónustustigi hefur verið breytt, þjónusta flutt til og stofnanir sameinaðar. Þessar breytingar koma fram í töflu 2 og í skýringartexta sem fylgir.
    Á undanförnum árum hefur þjónusta við sjúklinga breyst á þann hátt að meðferð á sjúkrahúsum sem einungis var framkvæmd á legudeildum er nú framkvæmd á dag- og ­göngudeildum. Í töflu 2 kemur þessi breyting fram í fækkun sjúkrarýma úr 1.211 í 990. Aftur á móti kemur aukning á dag- og ­göngudeildarstarfsemi ekki fram í tölum um legurými. Fjöldi rýma segir því ekki alltaf til um magn þjónustunnar sem er veitt.
    Á tímabilinu fækkaði hjúkrunarrýmum á heilbrigðisstofnunum úr 469 í 353. Hjúkrunarrýmum utan heilbrigðisstofnana fjölgaði hins vegar um rúmlega 70. Þess má geta að árið 2008 var tekið upp nýtt formlegt mat á þörf fyrir dvöl í hjúkrunar- og dvalarrými, færni- og heilsumat. Með færni- og heilsumatinu er þeim forgangsraðað sem veikastir eru. Heilsufar íbúa við komu á hjúkrunar- og dvalarheimili hefur áhrif á lengd dvalartíma þar sem ætla má að því veikara sem fólk er við komu því skemmri verði dvölin. Dvalartími hefur því áhrif á umsetningu hvers rýmis og þar með þann heildarfjölda rýma sem þörf er fyrir.

    Tafla 1.    Heilbrigðisstofnanir með legurými og þjónustustig þeirra í upphafi árs 2015.
Almenn hjúkrunarrými Almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta Almenn sjúkrahúsþjónusta Heilbrigðisstofnun
Landspítali háskólasjúkrahús x x x
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
    Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi x x x
    Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík x x
    Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga x x
    Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi x x
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
    Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Ísafirði x x x x
    Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Bolungarvík x x
    Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Patreksfirði x x
Sjúkrahúsið á Akureyri x x x x
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
    Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Blönduósi x x
    Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Sauðárkróki x x
    Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Fjallabyggð x x
    Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Húsavík x x
Heilbrigðisstofnun Austurlands
    Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum x x
    Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstað x x x x
    Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði x x
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
    Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Höfn x x
    Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi x x x
    Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Vestmannaeyjum x x x
     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
    Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík x x x
    Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víði­hlíð, Grindavík x x

    Tafla 2.    Heilbrigðisstofnanir, flokkaðar eftir þjónustustigi, teg­und og fjölda rýma á árunum 2007–2014.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Almenn og sérhæfð sjúkrahúsþjónusta 1.284 1.273 1.210 1.152 936 926 923 927
     Landspítali háskólasjúkrahús1)
            Hjúkrunarrými 20 20 20
            Sjúkrarými 771 761 706 675 657 672 669 674
     Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi2)
            Hjúkrunarrými 25 25 25 23 19
            Sjúkrarými 49 49 49 49 44 44 44 44
     Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Ísafirði3)
            Hjúkrunarrými 31 31 31 31 25 25 25 25
            Sjúkrarými 22 22 22 22 15 15 15 15
     Sjúkrahúsið á Akureyri
            Hjúkrunarrými 27 27 12 12 7 7 7 7
            Sjúkrarými 120 105 108 106 111 106 106 105
     Heilbrigðisstofnun Austurlands, Neskaupstað
            Hjúkrunarrými 12 12 12 12 12 12 12 12
            Sjúkrarými 23 23 27 27 23 23 23 23
     Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi4)
            Hjúkrunarrými 26 40 40 40
            Sjúkrarými 30 30 30 30
     Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum5)
            Hjúkrunarrými 16 16 16 13 7 7 7 7
            Sjúkrarými 19 19 19 19 15 15 15 15
     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík4) 6)
            Sjúkrarými 45 45 45 45
     St. Jósefsspítali7)
            Sjúkrarými 48 48 48 48
Almenn sjúkrahúsþjónusta 98 98 98 83 121 121 121 111
     Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi4)
            Hjúkrunarrými 40 40 40 40
            Sjúkrarými 30 30 30 30
     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Keflavík4) 6)
            Hjúkrunarrými 18 18 18 8
            Sjúkrarými 33 33 33 33
     Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi2) 4)
            Hjúkrunarrými 9 9 9 9
            Sjúkrarými 18 18 18 18
     Heilbrigðisstofnunin, Sauðárkróki4) 8)
            Hjúkrunarrými 56 56 56 41
            Sjúkrarými 15 15 15 15
Heilbrigðisstofnun 298 298 300 289 313 299 301 305
     Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hólmavík2)
            Hjúkrunarrými 12 12 12 11 11 10 10 10
            Sjúkrarými 1 1 2 2 2 2 2 2
     Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Hvammstanga2)
            Hjúkrunarrými 25 25 25 25 24 18 18 18
            Sjúkrarými 3 3 3 3 3 3 3 3
     Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Stykkishólmi2) 4)
            Hjúkrunarrými 9 7 7 7
            Sjúkrarými 15 15 15 15
     Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Bolungarvík3)
            Hjúkrunarrými 13 13 13 13 13 13 13 13
     Heilbrigðisstofnunin, Patreksfirði3)
            Hjúkrunarrými 14 14 14 11 11 11 11 11
            Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
     Heilbrigðisstofnunin, Blönduósi8)
            Hjúkrunarrými 32 32 32 27 22 22 22 22
            Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
     Heilbrigðisstofnunin, Sauðárkróki4) 8)
            Hjúkrunarrými 41 41 41 45
            Sjúkrarými 7 7 7 7
     Heilbrigðisstofnunin, Fjallabyggð, Siglufirði8)
            Hjúkrunarrými 28 28 28 27 20 20 20 20
            Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
     Heilbrigðisstofnun Þingeyinga8)
            Hjúkrunarrými 24 24 24 23 18 18 18 23
            Sjúkrarými 20 20 20 20 8 8 8 8
     Heilbrigðisstofnun Austurlands, Vopnafirði9)
            Hjúkrunarrými 11 11 11 11 11
    Heilbrigðisstofnun Austurlands, Egilsstöðum
            Hjúkrunarrými 18 18 18 18 17 23 23 23
            Sjúkrarými 8 8 8 8 4 4 4 4
     Heilbrigðisstofnun Austurlands, Seyðisfirði
            Hjúkrunarrými 19 19 19 19 18 18 18 18
            Sjúkrarými 3 3 4 4
     Heilbrigðisstofnun Suð­austurlands5)
            Hjúkrunarrými 26 26 26 26 22 22 24 24
            Sjúkrarými 4 4 4 4 3 3 3 3
     Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Víði­hlíð, Grindavík6)
            Hjúkrunarrými 25 25 25 25 25 25 25 20
Samtals 1.680 1.669 1.608 1.524 1.369 1.346 1.345 1.343
Hjúkrunarrými, samtals 469 483 468 417 390 357 359 353
Sjúkrarými, samtals 1.211 1.186 1.140 1.107 979 989 986 990

     1)      Landspítali rak 20 hjúkrunar- og hvíldarinnlagnarrými á Landakoti samkvæmt samningi við þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. Samningurinn var fjármagnaður með daggjaldagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins og var ætlað að svara tímabundinni þörf fyrir rými á höfuð­borgar­svæðinu þar til þeim yrði fjölgað. Í lok árs 2013 var af sömu ástæðu opnuð sérstök 42 rýma hjúkrunarbiðdeild á Vífilsstöðum fyrir aldraða einstaklinga með færni- og heilsumat. Jafnhliða var sambærilegri 18 rýma þjónustu á Landakoti lokað.
     2)      St. Franciskusspítali, Stykkishólmi og heilbrigðisstofnanirnar Akranesi, Hólmavík og Hvammstanga voru sameinaðar í Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 1. janúar 2010.
     3)      Heilbrigðisstofnanirnar á Ísafirði og Bolungarvík sameinuðust í eina stofnun, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 1. janúar 2009. Á árinu 2014 sameinaðist svo Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
     4)      Stofnunin færðist á milli flokka á árinu 2010.
     5)      Heilbrigðisstofnanirnar Suð­austurlandi og Vestmannaeyjum voru sameinaðar Heilbrigðisstofnun Suðurlands á árinu 2014.
     6)      Árið 2011 voru 18 hjúkrunarrými opnuð tímabundið á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja til að mæta þörf á svæðinu þar til nýtt hjúkrunarheimili yrði opnað á Nesvöllum. Árið 2014 voru hjúkrunarrýmin 18 flutt á nýja hjúkrunarheimilið á Nesvöllum. Um svipað leyti voru 5 rými (endurhæfing) flutt frá Víði­hlíð í Grindavík til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja í Reykjanesbæ og þremur viðbótarhjúkrunarrýmum (endurhæfing) bætt við tímabundið.
     7)      Hér eru aðeins birt sjúkrarými stofnunarinnar til ársins 2010 en eftir það var hún sameinuð Landspítala. Hjúkrunarrými á Sólvangi eru ekki birt í þessari töflu.
     8)      Heilbrigðisstofnanirnar Blönduósi, Sauðárkróki, Fjallabyggð og Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sameinuðust í Heilbrigðisstofnun Norðurlands á árinu 2014.
     9)      Heilbrigðisstofnun Austurlands rak hjúkrunarheimilið Sundabúð fram til áramóta 2012–2013. Þá fluttist rekstur heimilisins, þessara 11 rýma, til Vopna­fjarðarhrepps.
Neðanmálsgrein: 1
1     Almenn sjúkrahúsþjónusta: Almennar lyflækningar, hjúkrun, slysamóttaka, endurhæfing og nauðsynleg stoðdeildarþjónusta.
    Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta: Sjúkrahúsþjónusta sem fellur ekki undir almenna sjúkrahúsþjónustu, t.d. skurðaðgerðir.
Neðanmálsgrein: 2
2     Hér eru heilbrigðisstofnanir sem veita almenna og/eða sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, þær stofnanir sem eru með 24 tíma vakt sjúkrahússlæknis, eins eða fleiri, og teljast þar með til sjúkrahúsa.
Neðanmálsgrein: 3
3     Hér eru heilbrigðisstofnanir sem veita almenna og/eða sérhæfða sjúkrahúsþjónustu, þær stofnanir sem eru með 24 tíma vakt sjúkrahússlæknis, eins eða fleiri, og teljast þar með til sjúkrahúsa.