Ferill 669. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 1263  —  669. mál.

2. umræða.


Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998,
með síðari breytingum (fjöldi hæstaréttardómara).


Frá allsherjar- og menntamálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur frá innanríkisráðuneyti og Þorstein A. Jónsson frá Hæstarétti Íslands.
    Með frumvarpi þessu er lagt til að dómurum í Hæstarétti Íslands verði fjölgað tímabundið úr níu í tíu frá og með 1. september 2015. Heimildin er tímabundin og gert er ráð fyrir að hún falli niður 31. desember 2016.
    Fram kom við umfjöllun í nefndinni að enn væri mikið álag á Hæstarétti sökum málafjölda auk þess sem mál væru þyngri í vinnslu en áður. Einnig var bent á að málum sem eiga rætur að rekja til hruns fjármálakerfisins og afleiðinga þess væri ekki enn lokið. Nefndin áréttar að fram kemur í ársskýrslu Hæstaréttar fyrir árið 2014 að skráð ný mál hafa aldrei verið fleiri. Á árinu 2014 fjölgaði skráðum málum um 36 frá árinu áður og eru skráð mál 111 eða 13% fleiri en meðaltal áranna 2008–2013. Einnig hefur kærum í einkamálum fjölgað verulega og eru þær 96 eða 33% fleiri en meðaltal áranna 2008–2013. Í ljósi þessa sem og mikilvægis þess að málshraða sé haldið í viðunandi horfi telur nefndin brýnt að frumvarpið nái fram að ganga.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.


Alþingi, 5. maí 2015.

Unnur Brá Konráðsdóttir,
form., frsm.
Páll Valur Björnsson. Líneik Anna Sævarsdóttir.
Elsa Lára Arnardóttir. Guðbjartur Hannesson. Helgi Hrafn Gunnarsson.
Anna María Elíasdóttir. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Geir Jón Þórisson.