Ferill 670. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 1278  —  670. mál.

2. umræða.


Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á Norðurlandasamningi
um erfðir og skipti á dánarbúum.

Frá allsherjar- og menntamálanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ólaf Kr. Hjörleifsson og Bryndísi Helgadóttur frá innanríkisráðuneyti.
    Með frumvarpi þessu er lagt til að heimilt verði að fullgilda samning sem undirritaður var af hálfu Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar í Kaupmanna­höfn 1. júní 2012 um breytingu á samningi ríkjanna frá 19. nóvember 1934 um erfðir og skipti á dánarbúum, sbr. lög nr. 108/1935. Samningurinn tekur á þeim aðstæðum þegar ríkisborgari í einu af norrænu ríkjunum er við andlát búsettur í öðru norrænu ríki.
    Helsta efnislega breytingin sem samningurinn felur í sér er hvaða reglum skuli beitt við búskipti. Meginregla samningsins frá 1934 er svokölluð fimm ára regla sem felur það í sér að beitt skuli reglum búseturíkisins hafi hinn látni verið þar búsettur í a.m.k. fimm ár fyrir andlátið. Samkvæmt ákvæðum nýja samningsins verður það áfram meginreglan en heimilað er hins vegar að arfleifandi geti kveðið á um það í erfðaskrá að beitt skuli reglum ríkisfangsríkis við búskipti eftir hann.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Líneik Anna Sævarsdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 6. maí 2015.

Unnur Brá Konráðsdóttir,
form., frsm.
Páll Valur Björnsson. Elsa Lára Arnardóttir.
Guðbjartur Hannesson. Anna María Elíasdóttir. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Geir Jón Þórisson.