Ferill 434. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 1545  —  434. mál.

3. umræða.


Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011,
með síðari breytingum (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.).

Frá minni hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.


    Minni hlutinn telur þá breytingu sem lögð er til á 1. gr. frumvarpsins vera til bóta. Breytingin gerir ráð fyrir því að ráðherra geti ekki flutt stofnun að eigin geðþótta því áður verði hann að hafa lagt fyrir þingið skýrslu þar sem færð eru rök fyrir áformum um flutning. Enn mætti herða á þessu með því að gera samþykkt Alþingis að skilyrði fyrir flutningi stofnunar. Slíkt væri eðlilegt og til bóta. Meginmáli skiptir þó að tryggja að fyrir liggi efnisleg úttekt og að fram fari málefnaleg umræða um hugsanlegan flutning áður en til framkvæmdar kæmi.
    Minni hlutinn ítrekar andstöðu við samþykkt 3. gr. frumvarpsins um lögfestingu tiltekinna ráðherranefnda og telur ámælisvert að slík breyting sé gerð án þess að fram hafi farið úttekt og rækileg umræða um stjórnskipulega þýðingu slíkrar breytingar. Talsmenn minni hlutans hafa fært ítarleg rök fyrir nauðsyn þessa í umfjöllun um málið.
    Í 6. gr. frumvarpsins er lagt til að ráðherra verði heimilt að setja á fót „sérstakar starfseiningar og ráðuneytisstofnanir“, starfræktar sem hluti af ráðuneyti, að eigin vilja og án samþykktar Alþingis. Minni hlutinn telur að þetta ákvæði sé óljóst og orki mjög tvímælis. Heppilegra væri að þessi tillaga um breytingu á lögum fengi nánari skoðun og umræðu.
    Minni hlutinn vísar í umsagnir stéttarfélaga og framkomnar röksemdir í umræðu í þingsal gegn samþykkt heimilda frumvarpsins til að flytja starfsmenn á milli ráðuneyta og stofnana.
    Minni hlutinn leggst eindregið gegn samþykkt 8. gr. frumvarpsins sem felur í sér að samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýsluna sé lögð niður og að forsætisráðuneytinu verði þess í stað fært vald varðandi „túlkun siðareglna þegar eftir því er leitað…“. Minni hlutinn telur að ásetningur um að miðstýra þessari vinnu í forsætisráðuneytinu sé varasamur og mjög ámælisverður.
    Brynhildur Pétursdóttir áheyrnarfulltrúi er samþykk áliti þessu.

Alþingi, 30. júní 2015.

Ögmundur Jónasson,
form., frsm.
Birgitta Jónsdóttir. Helgi Hjörvar.
Valgerður Bjarnadóttir.