Ferill 692. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Prentað upp.

Þingskjal 1572  —  692. mál.
Viðbót.

3. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld,
nr. 74/2012 (veiðigjald 2015–2018).

Frá Jóni Gunnarssyni.


1.      Við b-lið 5. gr. Í stað tilvísunarinnar „9. gr.“ í síðari málslið b-liðar og 2. málsl. c-liðar 1. mgr. komi: 10. gr.
2.      Við 1. mgr. 11. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ákvæði 3. mgr. d-liðar 5. gr. öðlast þó gildi 1. janúar 2015.