Ferill 157. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 287  —  157. mál.

2. umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til undirbúnings fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.

Frá allsherjar- og menntamálanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Þorstein Gunnarsson og Bryndísi Helgadóttur frá innanríkisráðuneytinu.
    Frumvarpið var lagt fram á 144. löggjafarþingi (466. mál) en var ekki afgreitt. Frumvarpið er lagt fram á ný í óbreyttri mynd og styðst nefndin við umsagnir frá síðasta þingi.
    Markmið frumvarpsins er að breyta hugtakanotkun í ýmsum lögum í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem unnið er að fullgildingu á hér á landi. Jafnframt er lagt til að felld verði úr gildi lög nr. 25/1962, um aðstoð til fatlaðra, og 3. gr. tilskipunar um vald til biskupa til að veita undanþágu frá fermingartilskipunum.
    Nefndin bendir á að frumvarpið er hluti af þeim lagaúrbótum sem ráðast þarf í til þess að Ísland geti fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, líkt og Alþingi hefur nú þegar ákveðið að gert verði. Nefndin áréttar mikilvægi þess að vinnu við nauðsynlegar úrbætur verði hraðað eins og kostur er.
    Í umsögn Rannsóknarseturs í fötlunarfræðum var bent á að ágallar væru á núverandi þýðingu á samningnum. Nefndin ræddi þetta nokkuð og telur brýnt að innanríkisráðuneytið skoði samninginn í heild með hliðsjón af þeim ábendingum sem fram hafa komið.
    Nefndin leggur til eina breytingu lagatæknilegs eðlis.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


    17. gr. orðist svo:
    Í stað orðsins „fatlaðra“ í m-lið 1. tölul. 4. gr. laganna kemur: fatlaðs fólks.

Alþingi, 20. október 2015.

Unnur Brá Konráðsdóttir,
form.
Jóhanna María Sigmundsdóttir,
frsm.
Líneik Anna Sævarsdóttir.
Karl Garðarsson. Hörður Ríkharðsson. Helgi Hrafn Gunnarsson.
Guðmundur Steingrímsson. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Vilhjálmur Árnason.