Ferill 200. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 329  —  200. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar.

Frá meiri hluta atvinnuveganefndar (JónG, ÁsF, HarB, EI, PJP, ÞorS).


     1.      Í stað „3. málsl.“ í 1. gr. komi: 1. mgr.
     2.      Á eftir II. kafla komi nýr kafli, Breyting á lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Veiðimálastofnunar“ í 2. og 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: Haf- og vatnarannsókna.
     3.      6. gr. orðist svo:
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunar“ í 1. mgr. 6. gr., 1. og 2. mgr. 9. gr., tvívegis í 2. mgr. og í 3. og 6. mgr. 10. gr., 2. tölul. 1. mgr. 11. gr. og tvívegis í 13. gr. laganna, og í stað orðsins „Hafrannsóknastofnun“ tvívegis í 5. mgr. 10. gr. og 13. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Haf- og vatnarannsóknir; og í stað orðanna „getur Hafrannsóknastofnun“ í 4. mgr. 10. gr. laganna kemur: geta Haf- og vatnarannsóknir.
     4.      Á eftir VII. kafla komi nýr kafli, Breyting á lögum nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Veiðimálastofnunar“ í 4. mgr. 5. gr. og 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: Haf- og vatnarannsókna.
     5.      Við XII. kafla bætist ný grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Veiðimálastofnun“ í 1. mgr. 11. gr. laganna kemur: Haf- og vatnarannsóknir.
     6.      13. gr. orðist svo:
                      Í stað orðsins „Veiðimálastofnunar“ í 2. mgr. 11. gr., 1. mgr. 16. gr., tvívegis í 1. mgr. og í 4. mgr. 17. gr., 1. og 3. mgr. 18. gr., 2. mgr. 19. gr., 2. mgr. 20. gr., 2. mgr. 21. gr., 1. og 2. mgr. 24. gr., 25. gr., 3. mgr. 27. gr., 3., 5. og 6. mgr. 28. gr., 2. mgr. 29. gr., 3. mgr. 30. gr., 2. mgr. 32. gr. og 1. mgr. 34. gr. laganna kemur: Haf- og vatnarannsókna; og í stað orðanna „Veiðimálastofnun safnar“ í 2. mgr. 13. gr. laganna kemur: Haf- og vatnarannsóknir safna.
     7.      14. gr. orðist svo:
                      Í stað orðsins „Hafrannsóknastofnunar“ þrívegis í 1. mgr. 3. gr. og í 3. mgr. 11. gr. laganna kemur: Haf- og vatnarannsókna; og í stað orðanna „Hafrannsóknastofnun sem fylgist með tilrauninni og birtir“ í ákvæði til bráðabirgða I í lögunum kemur: Haf- og vatnarannsóknir sem fylgjast með tilrauninni og birta.
     8.      Í stað 15. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
             a. (18. gr.)
                      Í stað orðanna „Veiðimálastofnunar og Hafrannsóknastofnunar“ í 3. mgr. 4. gr. laganna kemur: og Haf- og vatnarannsókna.
             b. (19. gr.)
                      Í stað orðanna „Veiðimálastofnunar, Hafrannsóknastofnunar“ í 5. gr., 1. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 7. gr., orðsins „Hafrannsóknastofnun“ í 1. mgr. 8. gr. og 5. mgr. 10. gr., orðsins „Hafrannsóknastofnunar“ í 1. mgr. 8. gr. og 5. mgr. 10. gr., orðanna „Veiðimálastofnunar og Hafrannsóknastofnunar“ í 1. mgr. 12. gr., og orðanna „Hafrannsóknastofnunar eða Veiðimálastofnunar“ í 1. mgr. 19. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Haf- og vatnarannsóknir.
     9.      Á eftir XVII. kafla komi nýr kafli, Breyting á lögum nr. 55/2012, um umhverfisábyrgð, með einni nýrri grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Veiðimálastofnunar“ í 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: Haf- og vatnarannsókna.
     10.      Á undan orðinu „kemur“ í b-lið 19. gr. komi: í 3. málsl.
     11.      21. gr. orðist svo:
                      2. málsl. 4. mgr. 63. gr. laganna orðast svo: Náttúrufræðistofnun Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Líf- og umhverfisvísindastofnun Háskóla Íslands og Haf- og vatnarannsóknir tilnefna einn fulltrúa hver og Skógrækt ríkisins og Landgræðsla ríkisins tilnefna sameiginlega einn fulltrúa.