Ferill 304. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 530  —  304. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2015.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, ÁsmD, HarB, PJP, ValG).


    Sundurliðun 1 ( Tekjur A-hluta) orðist svo:

m.kr. Rekstrargrunnur Greiðslugrunnur
I Skatttekjur
1 Skattar á tekjur og hagnað
1.1.1.1
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
1.300,0 3.300,0
1.1.5.1
Skattur á fjármagnstekjur einstaklinga
3.700,0 3.700,0
Skattar á tekjur og hagnað einstaklinga
5.000,0 7.000,0
1.5.1.1
Tekjuskattur, lögaðilar
6.900,0 11.700,0
1.10.2
Fjármagnstekjuskattur greiddur af ríkissjóði
3.140,0 3.170,0
1.10.7.1
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
50,0 100,0
Skattar á tekjur og hagnað, ót. annars staðar
3.190,0 3.270,0
Skattar á tekjur og hagnað
15.090,0 21.970,0
2 Tryggingagjöld
2.2
Tryggingagjöld, lögaðilar
50,0 49,0
2.2.1.1
Tryggingagjald, almennt
-248,0 -81,0
2.2.1.5
Atvinnutryggingargjald
-42,0 7,0
Tryggingagjöld, lögaðilar
-240,0 -25,0
Tryggingagjöld
-240,0 -25,0
3 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
3.2
Ábyrgðargjald vegna launa
0,0 2,0
3.5
Gjald til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrði lífeyrissjóða
309,0 309,0
3.10
Launaskattur á fjármálafyrirtæki o.fl.
-390,0 -390,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
-81,0 -79,0
4 Eignarskattar
4.2.1.1
Eignarskattar, einstaklingar
700,0 1.000,0
4.3
Erfðafjárskattar, skattar á gjafafé
200,0 200,0
4.4.1
Stimpilgjöld
560,0 560,0
Eignarskattar
1.460,0 1.760,0
5 Skattar á vörur og þjónustu
5.1.1.1
Virðisaukaskattur
3.600,0 3.600,0
5.1.2.1.1
Vörugjald, almennt, af innfluttum vörum
680,0 680,0
5.1.2.1.5
Vörugjald, almennt, af innlendri framleiðslu
320,0 320,0
5.1.2.1.15
Vörugjald af innfluttum ökutækjum
1.110,0 1.150,0
5.1.2.1.25
Vörugjald af bensíni
30,0 30,0
5.1.2.1.30
Sérstakt vörugjald af bensíni
210,0 210,0
5.1.2.1.32
Kolefnisgjald
-40,0 -30,0
5.1.2.1.33
Olíugjald
440,0 440,0
5.1.2.1.36
Sérstakur skattur af seldri raforku
-90,0 -60,0
5.1.2.1.40
Flutningsjöfnunargjöld
-152,0 -152,0
5.1.2.1.50
Áfengisgjald
350,5 350,5
5.1.2.1.52
Tóbaksgjald
-100,0 -100,0
5.1.2.10
Tollar og aðflutningsgjöld
290,0 350,0
5.1.2.20
Sértækir þjónustuskattar
30,0 30,4
Skattar á viðskipti með vörur og þjónustu
6.678,5 6.818,9
5.2.1.1.1
Bifreiðagjöld
-160,0 -100,0
5.2.1.5.5
Þungaskattur
-10,0 -10,0
5.2.2.1
Neysluskattar og leyfisgjöld af skipum
-2,8 -2,7
5.2.2.10
Ýmis leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
24,9 24,9
5.2.2.25
Ýmis leyfis- og skráningargjöld
68,4 68,4
5.2.2.25.5.95
Ýmis skráningargjöld
-5,0 -4,0
5.2.2.30
Ýmis eftirlitsgjöld
0,0 0,0
Neyslu- og leyfisgjöld
-84,5 -23,4
Skattar á vörur og þjónustu
6.594,0 6.795,5
6 Aðrir skattar
6.1.30
Gjald á bankastarfsemi
-1.000,0 -1.000,0
6.2.1
Sektir á skatttekjur
-160,5 -219,4
Aðrir skattar
-1.160,5 -1.219,4
Skatttekjur, samtals
21.662,5 29.202,1
II Aðrar rekstrartekjur
8 Arðgreiðslur og leigutekjur
8.2.1
Arðgreiðslur frá fjármálastofnunum
15.756,6 15.756,6
8.2.2
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum stofnunum
-820,0 -820,0
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum aðilum
14.936,6 14.936,6
8.3.1
Vaxtatekjur af skatttekjum
-300,0 -300,0
8.3.6
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
-1.745,8 -1.615,6
8.3.7
Aðrar vaxtatekjur
-83,3 -32,3
8.3.8.5
Aðrar eignatekjur, ótaldar annars staðar
-30,5 -30,5
8.3.8.5.10
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
-2.610,0 -720,0
Aðrar eignatekjur
-4.769,6 -2.698,4
Arðgreiðslur og leigutekjur
10.167,0 12.238,2
9 Ýmsar tekjur
9.1.1
Dómsmálagjöld o.fl.
-124,8 -124,8
9.1.2
Áhættugjöld fyrir ríkisábyrgðir
30,0 30,0
9.1.3.25
Gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.
84,7 84,7
9.1.3.30
Skoðunar-, mælinga- og eftirlitsgjöld
103,0 103,0
9.1.3.35
Ýmislegt
-0,7 -0,7
9.1.3.40
Útgáfa skírteina og þinglýsingar
62,2 62,2
Neyslu- og leyfisgjöld fyrir þjónustu
154,4 154,4
Ýmsar tekjur
154,4 154,4
10 Sektir
10.1
Lögreglumannasektir og lögreglustjórasektir
-10,0 -10,0
10.2
Dómsektir og viðurlagaákvarðanir
83,0 83,0
Sektir
73,0 73,0
12 Aðrar eigna- og aukatekjur
12.5.1
Innborganir í Ábyrgðarsjóð launa úr gjaldþrotabúum
-29,7 -29,7
Aðrar rekstrartekjur, samtals
10.364,7 12.435,9
III Sala eigna
15 Sala á landi og réttindum
15.2
Sala á réttindum
-300,0 -300,0
Sala eigna, samtals
-300,0 -300,0
V Fjárframlög
18 Fjárframlög frá opinberum aðilum
18.1
Rekstrarframlög
5,0 5,0
18.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
35,0 35,0
Fjárframlög, samtals
40,0 40,0
Heildartekjur samtals: 31.767,2 41.378,0