Ferill 304. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 564  —  304. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2015.

Frá minni hluta fjárlaganefndar (OH, BP, BjG).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við bætist nýr fjárlagaliður:
08-203 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð
a. 1.41 Heimilisuppbót
0,0 384,0 384,0
b. 1.52 Sérstök uppbót lífeyrisþega
0,0 287,0 287,0
c. Greitt úr ríkissjóði
0,0 671,0 671,0
2. Við 08-204 Lífeyristryggingar
a. 1.11 Ellilífeyrir
0,0 860,0 860,0
b. 1.15 Örorkulífeyrir
0,0 490,0 490,0
c. 1.16 Aldurstengd örorkuuppbót
0,0 221,0 221,0
d. 1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega
0,0 2.700,0 2.700,0
e. 1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega
0,0 1.633,0 1.633,0
f. Greitt úr ríkissjóði
233,0 5.904,0 6.137,0