Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 586  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, ÁsmD, HarB, PJP, ValG).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við 00-201 Alþingi
a. 1.01 Alþingiskostnaður
1.101,9 10,0 1.111,9
b. Greitt úr ríkissjóði
2.906,8 10,0 2.916,8
2. Við 00-205 Framkvæmdir á Alþingisreit
a. 6.55 Framkvæmdir á Alþingisreit
100,0 75,0 175,0
b. Greitt úr ríkissjóði
100,0 75,0 175,0
3. Við 00-212 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna
a. 1.01 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna
4,0 -4,0 0,0
b. Greitt úr ríkissjóði
4,0 -4,0 0,0
4. Við 00-610 Umboðsmaður Alþingis
a. 1.01 Umboðsmaður Alþingis
202,5 -13,0 189,5
b. Greitt úr ríkissjóði
202,5 -13,0 189,5
5. Við 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
492,2 -0,3 491,9
b. Greitt úr ríkissjóði
490,5 -0,3 490,2
6. Við bætist nýr fjárlagaliður:
01-111 Húsameistari ríkisins
a. 1.01 Húsameistari ríkisins
0,0 100,7 100,7
b. 5.21 Viðhald fasteigna
0,0 78,0 78,0
c. Greitt úr ríkissjóði
0,0 178,7 178,7
7. Við 01-190 Ýmis verkefni
a. 1.90 Ýmis verkefni
60,0 35,0 95,0
b. Greitt úr ríkissjóði
160,4 35,0 195,4
8. Við 01-201 Fasteignir forsætisráðuneytis
a. 1.01 Fasteignir forsætisráðuneytis
88,4 -88,4 0,0
b. 5.29 Fasteignir forsætisráðuneytis
50,5 -50,5 0,0
c. Greitt úr ríkissjóði
138,9 -138,9 0,0
9. Við 01-311 Þjóðminjasafn Íslands
a. 5.21 Endurbætur húsa
    í vörslu Þjóðminjasafnsins
65,4 13,0 78,4
b. Greitt úr ríkissjóði
664,9 13,0 677,9
10. Við 01-321 Minjastofnun Íslands
a. 1.01 Minjastofnun Íslands
179,0 63,0 242,0
b. Greitt úr ríkissjóði
168,3 63,0 231,3
11. Við 01-323 Húsafriðunarsjóður
a. 6.10 Húsafriðunarsjóður
116,1 150,0 266,1
b. Greitt úr ríkissjóði
66,5 150,0 216,5
12. Við 01-902 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
a. 6.01 Nýframkvæmdir
183,4 5,4 188,8
b. Greitt úr ríkissjóði
270,3 5,4 275,7
13. Við 02-101 Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Mennta- og menningarmálaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
888,7 12,0 900,7
b. Greitt úr ríkissjóði
868,8 12,0 880,8
14. Við 02-201 Háskóli Íslands
a. 1.01 Háskóli Íslands
17.591,3 80,0 17.671,3
b. Greitt úr ríkissjóði
12.489,3 80,0 12.569,3
15. Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
a. 1.01 Háskólinn á Akureyri
2.286,7 65,0 2.351,7
b. Greitt úr ríkissjóði
1.737,0 65,0 1.802,0
16. Við 02-216 Landbúnaðarháskóli Íslands
a. 1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands
1.318,0 58,0 1.376,0
b. Sértekjur
-568,5 -58,0 -626,5
17. Við 02-217 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
a. 1.01 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
560,9 25,0 585,9
b. Greitt úr ríkissjóði
312,3 25,0 337,3
18. Við 02-225 Háskólinn á Bifröst
a. 1.01 Háskólinn á Bifröst
325,3 50,0 375,3
b. Greitt úr ríkissjóði
325,3 50,0 375,3
19. Við 02-227 Háskólinn í Reykjavík
a. 1.01 Háskólinn í Reykjavík
2.816,3 55,0 2.871,3
b. Greitt úr ríkissjóði
2.816,3 55,0 2.871,3
20. Við 02-299 Háskóla- og rannsóknastarfsemi
a. 1.35 Háskólafélag Suðurlands
16,4 5,0 21,4
b. 1.74 Akureyrarakademían
2,3 5,0 7,3
c. 1.90 Háskólastarfsemi
104,4 25,0 129,4
d. Greitt úr ríkissjóði
442,0 35,0 477,0
21. Við 02-304 Menntaskólinn við Hamrahlíð
a. 1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð
1.147,6 -7,2 1.140,4
b. Sértekjur
-35,4 7,2 -28,2
22. Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
a. 6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt
89,9 10,0 99,9
b. Greitt úr ríkissjóði
520,9 10,0 530,9
23. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.16 Nýjungar í skólastarfi
243,1 15,0 258,1
b. 1.90 Framhaldsskólar, óskipt
283,5 -9,1 274,4
c. Greitt úr ríkissjóði
1.797,9 5,9 1.803,8
24. Við 02-355 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
a. 1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
274,1 29,1 303,2
b. Greitt úr ríkissjóði
262,1 29,1 291,2
25. Við 02-357 Fjölbrautaskóli Suðurlands
a. 1.01 Fjölbrautaskóli Suðurlands
1.172,3 -24,9 1.147,4
b. Sértekjur
-119,9 24,9 -95,0
26. Við 02-451 Framhaldsfræðsla
a. 1.26 Austurbrú
56,0 25,0 81,0
b. 1.27 Fræðslunet Suðurlands
22,7 10,0 32,7
c. 1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
22,5 8,0 30,5
d. Greitt úr ríkissjóði
1.476,2 43,0 1.519,2
27. Við 02-720 Grunnskólar, almennt
a. 1.31 Sérstök fræðsluverkefni
216,7 -120,0 96,7
b. Greitt úr ríkissjóði
343,5 -120,0 223,5
28. Við 02-723 Menntamálastofnun
a. 1.01 Menntamálastofnun
891,8 130,0 1.021,8
b. Greitt úr ríkissjóði
792,4 130,0 922,4
29. Við 02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
a. 1.01 Lánasjóður íslenskra námsmanna
8.556,2 -490,0 8.066,2
b. Greitt úr ríkissjóði
8.556,2 -490,0 8.066,2
30. Við 02-907 Listasafn Íslands
a. 1.01 Listasafn Íslands
233,6 12,0 245,6
b. 1.03 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar
36,8 -12,0 24,8
31. Við 02-919 Söfn og menningarminjar
a. 1.90 Styrkir á sviði menningararfs
13,9 20,0 33,9
b. Greitt úr ríkissjóði
57,1 20,0 77,1
32. Við 02-971 Ríkisútvarpið
a. 1.10 Ríkisútvarpið
3.490,0 94,0 3.584,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 34,0 34,0
c. Innheimt af ríkistekjum
3.490,0 60,0 3.550,0
33. Við 02-981 Kvikmyndamiðstöð Íslands
a. 1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands
125,2 5,0 130,2
b. Greitt úr ríkissjóði
961,8 5,0 966,8
34. Við 02-982 Listir
a. 1.24 Starfsemi atvinnuleikhópa
78,5 14,0 92,5
b. 1.30 Íslenska óperan
180,9 15,0 195,9
c. 1.40 Samningur við Akureyrarbæ
    um menningarstarfsemi
138,0 30,0 168,0
d. 1.45 Samningar við sveitarfélög
    um menningarmál
226,6 35,0 261,6
e. 1.70 Heiðurslaun listamanna samkvæmt
    ákvörðun Alþingis, sbr. lög nr. 66/2012,
    um heiðurslaun listamanna
81,9 -12,4 69,5
f. 1.91 Menningarstofnanir, óskipt
8,3 24,0 32,3
g. Greitt úr ríkissjóði
1.239,2 105,6 1.344,8
35. Við 02-983 Ýmis fræðistörf
a. 1.53 Snorrastofa
36,2 15,0 51,2
b. 1.55 Þórbergssetur
9,8 0,2 10,0
c. Greitt úr ríkissjóði
133,2 15,2 148,4
36. Við 02-985 Rammaáætlanir ESB
    um menntun, rannsóknir og tækniþróun
a. 6.61 Rammaáætlanir ESB
    um menntun, rannsóknir og tækniþróun
1.628,6 190,0 1.818,6
b. Greitt úr ríkissjóði 1.686,3 190,0 1.876,3
37. Við 02-989 Ýmis íþróttamál
a. 6.59 Styrkir til uppbyggingar landsmótsstaða
24,3 77,0 101,3
b. Greitt úr ríkissjóði
602,9 77,0 679,9
38. Við 02-999 Ýmislegt
a. 1.98 Ýmis framlög mennta-
    og menningarmálaráðuneytis
249,6 58,8 308,4
b. Greitt úr ríkissjóði
259,8 58,8 318,6
39. Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
1.280,6 25,0 1.305,6
b. Greitt úr ríkissjóði
1.209,2 25,0 1.234,2
40. Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
a. 1.11 Matvæla- og landbúnaðarstofnun
    Sameinuðu þjóðanna, FAO
26,0 18,0 44,0
b. 1.17 Háskólar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
660,1 13,0 673,1
c. 1.30 Mannúðarmál og neyðaraðstoð
249,6 500,0 749,6
d. Greitt úr ríkissjóði
2.069,8 531,0 2.600,8
41. Við 03-401 Alþjóðastofnanir
a. 1.73 Uppbyggingarsjóður EES
1.001,1 -359,0 642,1
b. 1.85 Alþjóðleg friðargæsla
344,9 -18,0 326,9
c. Greitt úr ríkissjóði
2.497,6 -377,0 2.120,6
42. Við 03-611 Íslandsstofa
a. 1.10 Íslandsstofa
597,0 1,0 598,0
b. Innheimt af ríkistekjum
597,0 1,0 598,0
43. Við 04-101 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
    aðalskrifstofa
841,9 12,0 853,9
b. Greitt úr ríkissjóði
837,6 12,0 849,6
44. Við 04-190 Ýmis verkefni
a. 1.94 Ýmis samningsbundin verkefni
142,2 30,0 172,2
b. 1.98 Ýmis framlög atvinnuvega-
    og nýsköpunarráðuneytis
178,6 -35,5 143,1
c. Greitt úr ríkissjóði
602,9 -5,5 597,4
45. Við 04-234 Matvælastofnun
a. 1.01 Matvælastofnun
1.575,0 -8,0 1.567,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.098,0 -8,0 1.090,0
46. Við 04-406 Haf- og vatnarannsóknir
a. 1.01 Haf- og vatnarannsóknir
3.348,5 40,0 3.388,5
b. Greitt úr ríkissjóði
1.797,2 40,0 1.837,2
47. Við 04-481 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
a. 1.01 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar
159,1 58,0 217,1
b. Greitt úr ríkissjóði
159,1 58,0 217,1
48. Við 04-501 Nýsköpunarmiðstöð Íslands
a. 1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands
1.412,0 14,0 1.426,0
b. Greitt úr ríkissjóði
568,7 14,0 582,7
49. Við 04-528 Nýsköpun og atvinnuþróun
a. 1.98 Nýsköpun og markaðsmál, ýmis framlög
51,5 40,0 91,5
b. Greitt úr ríkissjóði
496,7 40,0 536,7
50. Við 04-541 Byggðaáætlun og sóknaráætlanir
    landshluta
a. 1.10 Byggðaáætlun
340,6 90,0 430,6
b. 1.15 Sóknaráætlanir landshluta
145,0 63,5 208,5
c. Greitt úr ríkissjóði
485,6 153,5 639,1
51. Við 04-555 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
a. 6.41 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
149,0 517,0 666,0
b. Greitt úr ríkissjóði
149,0 517,0 666,0
52. Við 04-559 Ýmis ferðamál
a. 1.41 Stjórnstöð ferðamála
0,0 65,0 65,0
b. 1.49 Rannsóknir á sviði ferðamála
0,0 150,0 150,0
c. Greitt úr ríkissjóði 286,4 215,0 501,4
53. Við 04-571 Orkustofnun
a. 1.01 Orkustofnun
606,6 10,0 616,6
b. Greitt úr ríkissjóði
385,2 10,0 395,2
54. Við 04-599 Ýmis orkumál
a. 1.23 Styrkir til uppbyggingar á innviðum
    fyrir rafbíla
0,0 67,0 67,0
b. 1.24 Notendur utan samveitna
79,1 10,0 89,1
c. Greitt úr ríkissjóði
108,2 77,0 185,2
55. Við 04-851 Greiðslur vegna varna gegn dýrasjúkdómum
a. 1.90 Greiðslur vegna varna
    gegn dýrasjúkdómum
38,3 8,0 46,3
b. Greitt úr ríkissjóði
38,3 8,0 46,3
56. Við 06-101 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
869,6 12,0 881,6
b. Greitt úr ríkissjóði
796,7 12,0 808,7
57. Við 06-102 Stjórnartíðindi
a. 1.01 Stjórnartíðindi
27,1 2,5 29,6
b. Sértekjur
0,0 -2,5 -2,5
58. Við 06-190 Ýmis verkefni
a. 1.10 Fastanefndir
203,4 68,0 271,4
b. 1.16 Útgáfa lagasafns
2,5 -2,5 0,0
c. 1.98 Ýmis framlög innanríkisráðuneytis
36,0 4,0 40,0
d. Sértekjur
-31,6 2,5 -29,1
e. Greitt úr ríkissjóði
300,7 72,0 372,7
59. Við 06-301 Ríkissaksóknari
a. 1.05 Ríkissaksóknari
191,3 6,4 197,7
b. Greitt úr ríkissjóði
191,3 6,4 197,7
60. Við 06-313 Lögreglustjórinn á Vesturlandi
a. 1.01 Lögreglustjórinn á Vesturlandi
543,2 35,0 578,2
b. Greitt úr ríkissjóði
517,8 35,0 552,8
61. Við 06-316 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
a. 1.01 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra
701,8 47,0 748,8
b. Greitt úr ríkissjóði
693,0 47,0 740,0
62. Við 06-318 Lögreglustjórinn á Suðurlandi
a. 1.01 Lögreglustjórinn á Suðurlandi
668,9 35,0 703,9
b. Greitt úr ríkissjóði
659,5 35,0 694,5
63. Við 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
a. 1.16 Efling almennrar löggæslu
14,2 400,0 414,2
b. 1.41 Slysavarnafélagið Landsbjörg
167,6 10,0 177,6
c. Greitt úr ríkissjóði
381,5 410,0 791,5
64. Við 06-398 Útlendingastofnun
a. 1.01 Útlendingastofnun
256,2 95,0 351,2
b. Greitt úr ríkissjóði
254,1 95,0 349,1
65. Við 06-399 Hælisleitendur
a. 1.01 Hælisleitendur
475,9 87,0 562,9
b. Greitt úr ríkissjóði
475,9 87,0 562,9
66. Við 06-441 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins
a. 1.01 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins
832,4 -18,0 814,4
b. Greitt úr ríkissjóði
819,3 -18,0 801,3
67. Við 06-501 Fangelsismálastofnun ríkisins
a. 1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins
1.709,4 45,0 1.754,4
b. Greitt úr ríkissjóði
1.592,0 45,0 1.637,0
68. Við 06-651 Vegagerðin
a. 1.11 Styrkir til ferja og sérleyfishafa
1.445,8 75,0 1.520,8
b. 1.12 Styrkir til almenningssamgangna
    á höfuðborgarsvæðinu
888,4 100,0 988,4
c. 1.21 Rannsóknir
141,9 85,0 226,9
d. 6.10 Framkvæmdir
9.529,0 235,0 9.764,0
e. 6.80 Sjóvarnargarðar
106,2 40,0 146,2
f. Greitt úr ríkissjóði
5.819,5 140,0 5.959,5
g. Innheimt af ríkistekjum
17.357,4 395,0 17.752,4
69. Við 06-655 Samgöngustofa
a. 1.01 Samgöngustofa
1.925,0 -27,9 1.897,1
b. Sértekjur
-417,0 -22,7 -439,7
c. Greitt úr ríkissjóði
720,3 -117,0 603,3
d. Innheimt af ríkistekjum
787,7 66,4 854,1
70. Við 06-662 Hafnarframkvæmdir
a. 6.70 Hafnabótasjóður
212,4 400,0 612,4
b. Greitt úr ríkissjóði
845,5 400,0 1.245,5
71. Við 06-672 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
a. 1.01 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
1.515,8 400,0 1.915,8
b. Greitt úr ríkissjóði
1.515,8 400,0 1.915,8
72. Við 06-689 Fjarskiptasjóður
a. 6.41 Fjarskiptasjóður
315,3 200,0 515,3
b. Greitt úr ríkissjóði
703,0 200,0 903,0
73. Við 06-841 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
a. 1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga,
    lögbundin framlög
16.372,5 118,0 16.490,5
b. Greitt úr ríkissjóði
19.440,5 118,0 19.558,5
74. Við 08-101 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
a. 1.01 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa
1.068,6 -25,9 1.042,7
b. Greitt úr ríkissjóði
992,6 -25,9 966,7
75. Við bætist nýr fjárlagaliður:
08-151 Úrskurðarnefnd velferðarmála
a. 1.01 Úrskurðarnefnd velferðarmála
0,0 164,9 164,9
b. Sértekjur
0,0 -10,9 -10,9
c. Greitt úr ríkissjóði
0,0 154,0 154,0
76. Við 08-190 Ýmis verkefni
a. 1.10 Fastanefndir
144,0 -127,0 17,0
b. 1.90 Ýmislegt
253,1 30,0 283,1
c. Sértekjur
-10,9 10,9 0,0
d. Greitt úr ríkissjóði
404,1 -86,1 318,0
77. Við 08-201 Tryggingastofnun ríkisins
a. 1.01 Tryggingastofnun ríkisins
1.075,7 -8,0 1.067,7
b. Greitt úr ríkissjóði
1.068,0 -8,0 1.060,0
78. Við 08-203 Bætur samkvæmt lögum
    um félagslega aðstoð
a. 1.31 Endurhæfingarlífeyrir
3.392,8 -145,0 3.247,8
b. 1.41 Heimilisuppbót
5.058,1 -100,0 4.958,1
c. 1.51 Frekari uppbætur
155,2 130,0 285,2
d. 1.55 Bifreiðakostnaður
1.386,0 100,0 1.486,0
e. Greitt úr ríkissjóði
15.383,9 -15,0 15.368,9
79. Við 08-204 Lífeyristryggingar
a. 1.11 Ellilífeyrir
15.940,1 -240,0 15.700,1
b. 1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega
29.010,8 380,0 29.390,8
c. 1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega
22.079,2 -250,0 21.829,2
d. 1.29 Vasapeningar örorkulífeyrisþega
56,8 -40,0 16,8
e. 1.91 Annað
878,0 -810,0 68,0
f. Greitt úr ríkissjóði
24.397,1 -1.131,0 23.266,1
g. Innheimt af ríkistekjum
59.219,0 171,0 59.390,0
80. Við 08-206 Sjúkratryggingar
a. 1.16 Lyf með S-merkingu
6.472,8 100,0 6.572,8
b. 1.31 Þjálfun
2.204,5 240,0 2.444,5
c. 1.35 Tannlækningar
2.799,2 200,0 2.999,2
d. Greitt úr ríkissjóði
36.558,8 540,0 37.098,8
81. Við 08-209 Sjúklingatrygging
a. 1.11 Sjúklingatrygging
120,1 190,0 310,1
b. Greitt úr ríkissjóði
120,1 190,0 310,1
82. Við 08-303 Lýðheilsusjóður
a. 1.90 Lýðheilsusjóður
245,6 3,0 248,6
b. Innheimt af ríkistekjum
163,0 3,0 166,0
83. Við 08-331 Vinnueftirlit ríkisins
a. 1.01 Vinnueftirlit ríkisins
695,0 65,0 760,0
b. Greitt úr ríkissjóði
342,4 65,0 407,4
84. Við 08-334 Umboðsmaður skuldara
a. 1.01 Umboðsmaður skuldara
157,2 200,5 357,7
b. Innheimt af ríkistekjum
157,2 200,5 357,7
85. Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
a. 1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa
108,8 1.170,0 1.278,8
b. Greitt úr ríkissjóði
128,2 1.170,0 1.298,2
86. Við 08-398 Félagsmál, ýmis starfsemi
a. 1.10 Kostnaður skv. 15. gr. laga nr. 40/1991,
    um félagsþjónustu sveitarfélaga
78,7 50,0 128,7
b. 1.49 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna
56,7 375,0 431,7
c. 1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis
59,5 64,0 123,5
d. Greitt úr ríkissjóði
563,1 489,0 1.052,1
87. Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
a. 1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis
170,3 30,0 200,3
b. Greitt úr ríkissjóði
1.122,1 30,0 1.152,1
88. Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
a. 1.01 Hjúkrunarheimili, almennt
362,6 75,0 437,6
b. Greitt úr ríkissjóði
747,6 75,0 822,6
89. Við 08-402 Framkvæmdasjóður aldraðra
a. 1.13 Leigugreiðslur til hjúkrunarheimila
    sveitarfélaga
600,0 -600,0 0,0
b. 6.25 Endurgreiðslur til sveitarfélaga á stofn-
    kostnaði við byggingu hjúkrunarheimila
0,0 600,0 600,0
90. Við 08-480 Krýsuvíkurheimilið
a. 1.10 Krýsuvíkurheimilið
95,9 10,0 105,9
b. Greitt úr ríkissjóði
95,9 10,0 105,9
91. Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
a. 1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt
394,9 70,0 464,9
b. Greitt úr ríkissjóði
447,8 70,0 517,8
92. Við 08-506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
a. 1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
6.647,1 11,0 6.658,1
b. Greitt úr ríkissjóði
6.011,7 11,0 6.022,7
93. Við 08-508 Miðstöð heimahjúkrunar
    á höfuðborgarsvæðinu
a. 1.01 Miðstöð heimahjúkrunar
    á höfuðborgarsvæðinu
1.283,4 4,4 1.287,8
b. Greitt úr ríkissjóði
1.283,4 4,4 1.287,8
94. Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
a. 1.01 Almennur rekstur
235,3 100,0 335,3
b. Greitt úr ríkissjóði
303,0 100,0 403,0
95. Við 08-716 Heilbrigðisstofnun Vesturlands
a. 1.21 Hjúkrunarrými
685,4 20,0 705,4
b. Greitt úr ríkissjóði
3.720,5 20,0 3.740,5
96. Við 08-841 Vinnumálastofnun
a. 1.01 Vinnumálastofnun
1.188,7 8,0 1.196,7
b. Greitt úr ríkissjóði
283,9 8,0 291,9
97. Við 08-842 Vinnumál
a. 1.25 Vinnusamningar öryrkja
0,0 810,0 810,0
b. 1.90 Ýmislegt
33,3 10,0 43,3
c. Greitt úr ríkissjóði
218,1 820,0 1.038,1
98. Við 08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður
a. 1.11 Atvinnuleysisbætur
12.440,3 -350,0 12.090,3
b. Innheimt af ríkistekjum
13.269,2 -350,0 12.919,2
99. Við 08-854 Fæðingarorlof
a. 1.11 Fæðingarorlofssjóður
8.450,0 360,0 8.810,0
b. Innheimt af ríkistekjum
8.544,8 360,0 8.904,8
100. Við 08-861 Leiguíbúðir
a. 6.21 Leiguíbúðir
1.610,1 -110,1 1.500,0
b. Viðskiptahreyfingar
-556,0 -110,1 -666,1
101. Við 09-101 Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
    aðalskrifstofa
1.151,1 12,0 1.163,1
b. Greitt úr ríkissjóði
1.141,7 12,0 1.153,7
102. Við 09-262 Tollstjórinn
a. 1.01 Tollstjórinn
2.878,4 18,0 2.896,4
b. Greitt úr ríkissjóði
2.501,6 18,0 2.519,6
103. Við 09-391 Jöfnun á örorkubyrði almennra
    lífeyrissjóða
a. 1.11 Jöfnun á örorkubyrði almennra
    lífeyrissjóða
3.611,0 -29,0 3.582,0
b. Innheimt af ríkistekjum
3.611,0 -29,0 3.582,0
104. Við 09-721 Fjármagnstekjuskattur
a. 1.11 Fjármagnstekjuskattur
4.990,0 -170,0 4.820,0
b. Greitt úr ríkissjóði
4.660,0 -170,0 4.490,0
105. Við bætist nýr fjárlagaliður:
09-977 Bankasýsla ríkisins
a. 1.01 Bankasýsla ríkisins
0,0 97,1 97,1
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 97,1 97,1
106. Við 09-989 Ófyrirséð útgjöld
a. 1.90 Ófyrirséð útgjöld
7.340,0 2.894,4 10.234,4
b. Sértekjur
-340,0 44,5 -295,5
c. Greitt úr ríkissjóði
7.000,0 2.938,9 9.938,9
107. Við 09-999 Ýmislegt
a. 1.26 Fræðslu- og orlofssjóðir
0,0 12,0 12,0
b. Greitt úr ríkissjóði
1.288,0 12,0 1.300,0
108. Við 14-101 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
a. 1.01 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti,
    aðalskrifstofa
520,8 6,0 526,8
b. Greitt úr ríkissjóði
495,3 6,0 501,3
109. Við 14-190 Ýmis verkefni
a. 1.44 Skógræktarfélag Íslands
42,3 0,8 43,1
b. 1.98 Ýmis framlög umhverfis-
    og auðlindaráðuneytis
77,4 35,0 112,4
c. Greitt úr ríkissjóði
400,5 35,8 436,3
110. Við 14-211 Umhverfisstofnun
a. 1.01 Umhverfisstofnun
1.163,1 4,0 1.167,1
b. 5.41 Þjóðgarðar og friðlýst svæði
52,3 2,5 54,8
c. Greitt úr ríkissjóði
865,2 6,5 871,7
111. Við 14-212 Vatnajökulsþjóðgarður
a. 1.01 Vatnajökulsþjóðgarður
564,0 23,0 587,0
b. 6.41 Framkvæmdir
107,4 85,1 192,5
c. Greitt úr ríkissjóði
420,4 108,1 528,5
112. Við 14-231 Landgræðsla ríkisins
a. 1.01 Landgræðsla ríkisins
653,4 52,7 706,1
b. Greitt úr ríkissjóði
642,3 52,7 695,0
113. Við 14-241 Skógrækt ríkisins
a. 1.01 Skógrækt ríkisins
562,2 79,2 641,4
b. Greitt úr ríkissjóði
257,4 79,2 336,6
114. Við 14-243 Hekluskógar
a. 1.01 Hekluskógar
22,6 4,9 27,5
b. Greitt úr ríkissjóði
22,6 4,9 27,5
115. Við 14-251 Héraðs- og Austurlandsskógar
a. 1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar
131,8 6,4 138,2
b. Greitt úr ríkissjóði
131,8 6,4 138,2
116. Við 14-252 Suðurlandsskógar
a. 1.01 Suðurlandsskógar
103,7 5,1 108,8
b. Greitt úr ríkissjóði
103,7 5,1 108,8
117. Við 14-253 Vesturlandsskógar
a. 1.01 Vesturlandsskógar
56,8 3,5 60,3
b. Greitt úr ríkissjóði
56,8 3,5 60,3
118. Við 14-254 Skjólskógar á Vestfjörðum
a. 1.01 Skjólskógar á Vestfjörðum
44,8 2,2 47,0
b. Greitt úr ríkissjóði
44,8 2,2 47,0
119. Við 14-255 Norðurlandsskógar
a. 1.01 Norðurlandsskógar
99,2 6,2 105,4
b. Greitt úr ríkissjóði
99,2 6,2 105,4
120. Við 14-403 Náttúrustofur
a. 1.10 Náttúrustofa Neskaupstað
16,5 2,5 19,0
b. 1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum
16,5 2,5 19,0
c. 1.12 Náttúrustofa Bolungarvík
26,5 2,5 29,0
d. 1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi
16,5 2,5 19,0
e. 1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki
16,5 2,5 19,0
f. 1.15 Náttúrustofa Sandgerði
16,5 2,5 19,0
g. 1.16 Náttúrustofa Húsavík
27,0 2,5 29,5
h. 1.17 Náttúrustofa Höfn í Hornafirði
18,4 2,5 20,9
i. Greitt úr ríkissjóði
154,4 20,0 174,4
121. Við 14-412 Veðurstofa Íslands
a. 1.01 Almennur rekstur
1.662,8 28,0 1.690,8
b. Greitt úr ríkissjóði
817,1 28,0 845,1
122. Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a. 1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs
74.423,0 -1.815,0 72.608,0
b. Greitt úr ríkissjóði
74.792,0 -1.365,0 73.427,0
c. Viðskiptahreyfingar
-369,0 -450,0 -819,0SÉRSTAKT YFIRLIT

Breytingar fjárheimilda vegna breytinga á launa-, gengis- og verðlagsforsendum frumvarpsins.


    Hækkun fjárheimildar sem samtals nemur 5.571,6 m.kr. vegna endurmats á launaforsendum fjárlagafrumvarpsins, lækkun fjárheimildar sem samtals nemur 1.158,7 m.kr. vegna breyttra gengisforsendna og lækkun fjárheimildar sem samtals nemur 1.474,0 m.kr. vegna lækkun verðbólguspár fyrir árin 2015 og 2016 eða samtals nettó 2.938,9 m.kr. á liðnum 09-989 Ófyrirséð útgjöld skiptast á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:

Lykill Heiti Laun Önnur gjöld Gjöld Tekjur Alls
00-101-1.01 Almennur rekstur 4,5 -1,4 3,1 3,1
00-101-1.81 Opinberar heimsóknir 0,1 -0,5 -0,4 -0,4
00-201-1.01 Alþingiskostnaður 38,1 -4,3 33,8 33,8
00-201-1.03 Fastanefndir 1,0 -0,2 0,8 0,8
00-201-1.04 Alþjóðasamstarf 0,1 -3,7 -3,6 -3,6
00-201-1.06 Almennur rekstur 40,2 -4,4 35,8 0,4 36,2
00-201-1.07 Sérverkefni 1,6 -0,2 1,4 1,4
00-201-1.10 Rekstur fasteigna 1,6 -4,6 -3,0 -3,0
00-301-1.01 Ríkisstjórn 16,5 16,5 16,5
00-401-1.01 Hæstiréttur 13,8 -0,1 13,7 13,7
00-610-1.01 Umboðsmaður Alþingis 7,7 -0,5 7,2 7,2
00-620-1.01 Ríkisendurskoðun 22,2 -1,4 20,8 0,7 21,5
01-101-1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa 15,1 -1,9 13,2 0,1 13,3
01-111-5.21 Viðhald fasteigna 0,9 -0,9
01-190-1.17 Úrskurðarnefnd upplýsingalaga 0,7 -0,1 0,6 0,6
01-190-1.18 Stjórnarskrárnefnd 0,8 -0,2 0,6 0,6
01-203-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2 0,2
01-241-1.01 Umboðsmaður barna 2,3 2,3 2,3
01-253-1.01 Vestnorrænt menningarhús í Kaupmannahöfn -0,5 -0,5 -0,5
01-261-1.01 Óbyggðanefnd 1,8 -0,6 1,2 1,2
01-271-1.01 Ríkislögmaður 3,9 -0,2 3,7 0,2 3,9
01-311-1.01 Þjóðminjasafn Íslands 13,0 -5,2 7,8 2,0 9,8
01-321-1.01 Minjastofnun Íslands 6,0 -0,7 5,3 0,2 5,5
01-401-1.01 Hagstofa Íslands 43,2 -3,4 39,8 -1,5 38,3
01-902-1.01 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 2,2 -1,3 0,9 1,5 2,4
02-101-1.01 Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa 29,3 -3,5 25,8 0,3 26,1
02-201-1.01 Háskóli Íslands 483,8 -82,9 400,9 -96,1 304,8
02-202-1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum 10,4 -2,8 7,6 -3,4 4,2
02-203-1.01 Raunvísindastofnun Háskólans 34,1 -7,4 26,7 -18,1 8,6
02-209-1.01 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 14,3 -1,5 12,8 1,4 14,2
02-210-1.01 Háskólinn á Akureyri 57,0 -11,9 45,1 -8,5 36,6
02-216-1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands 25,3 -7,6 17,7 -7,6 10,1
02-217-1.01 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum 13,0 -2,8 10,2 -4,4 5,8
02-225-1.01 Háskólinn á Bifröst 7,4 7,4 7,4
02-227-1.01 Háskólinn í Reykjavík 57,9 57,9 57,9
02-228-1.01 Listaháskóli Íslands 19,1 19,1 19,1
02-231-1.01 Rannsóknamiðstöð Íslands 12,8 -6,1 6,7 -4,2 2,5
02-231-1.05 Alþjóðlegar samstarfsáætlanir á sviði vísinda -1,5 -1,5 -1,5
02-299-1.32 Þekkingarsetur Vestmannaeyja 0,6 -0,1 0,5 0,5
02-299-1.33 Fræða- og þekkingarsetur 0,7 -1,2 -0,5 -0,5
02-299-1.34 Háskólasetur Vestfjarða -1,5 -1,5 -1,5
02-299-1.35 Háskólafélag Suðurlands -0,2 -0,2 -0,2
02-299-1.36 Þekkingarsetur Suðurnesja -0,2 -0,2 -0,2
02-299-1.73 Reykjavíkurakademían -0,3 -0,3 -0,3
02-299-1.74 Akureyrarakademían -0,1 -0,1 -0,1
02-301-1.01 Menntaskólinn í Reykjavík 2,8 -2,2 0,6 0,6 1,2
02-302-1.01 Menntaskólinn á Akureyri 2,8 -2,8 0,8 0,8
02-303-1.01 Menntaskólinn að Laugarvatni 1,7 -1,8 -0,1 0,5 0,4
02-304-1.01 Menntaskólinn við Hamrahlíð 3,6 -2,9 0,7 0,6 1,3
02-305-1.01 Menntaskólinn við Sund 3,1 -2,2 0,9 0,4 1,3
02-306-1.01 Menntaskólinn á Ísafirði 1,9 -1,5 0,4 0,3 0,7
02-307-1.01 Menntaskólinn á Egilsstöðum 1,9 -1,8 0,1 0,6 0,7
02-308-1.01 Menntaskólinn í Kópavogi 3,0 -4,0 -1,0 2,1 1,1
02-309-1.01 Kvennaskólinn í Reykjavík 1,8 -1,6 0,2 0,8 1,0
02-316-1.05 Fasteignir skóla 0,2 -0,3 -0,1 0,1
02-319-1.11 Sameiginleg þjónusta -0,9 -0,9 -0,9
02-319-1.12 Orlof kennara 12,4 12,4 12,4
02-319-1.14 Sérkennsla 1,0 0,6 1,6 1,6
02-319-1.15 Prófkostnaður 0,9 -1,1 -0,2 -0,2
02-319-1.16 Nýjungar í skólastarfi 0,7 -0,5 0,2 0,2
02-319-1.17 Námsskrárgerð 0,5 0,9 1,4 1,4
02-319-1.18 Námsefnisgerð 2,5 -0,1 2,4 2,4
02-319-1.21 Nám tannsmiða 0,2 0,4 0,6 0,6
02-319-1.23 Raungreina- og nýsköpunarkeppnir 0,2 0,2 0,2
02-319-1.26 Verkefnasjóður skólasamninga 0,9 0,9 0,9
02-319-1.29 Forvarnastarf í skólum 0,2 0,2 0,2
02-319-1.30 Endurmenntun 1,4 1,4 1,4
02-319-1.31 Keilir, frumgreinanám og annað nám á framhaldsskólastigi 1,8 4,0 5,8 5,8
02-319-1.34 Myndlistarskólinn í Reykjavík 0,3 0,3 0,3
02-319-1.38 Menntun á sviði kvikmyndagerðar 0,5 2,4 2,9 2,9
02-319-1.39 Nám í listdansi 5,4 -0,3 5,1 5,1
02-350-1.01 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 5,7 -4,1 1,6 2,5 4,1
02-351-1.01 Fjölbrautaskólinn Ármúla 4,3 -2,6 1,7 1,9 3,6
02-352-1.01 Flensborgarskóli 2,5 -2,7 -0,2 0,8 0,6
02-353-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 3,5 -2,5 1,0 0,5 1,5
02-354-1.01 Fjölbrautaskóli Vesturlands 2,5 -2,2 0,3 0,7 1,0
02-355-1.01 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 1,9 -1,0 0,9 0,1 1,0
02-356-1.01 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 2,6 -2,3 0,3 1,2 1,5
02-357-1.01 Fjölbrautaskóli Suðurlands 4,0 -3,8 0,2 1,9 2,1
02-358-1.01 Verkmenntaskóli Austurlands 2,0 -1,5 0,5 0,3 0,8
02-359-1.01 Verkmenntaskólinn á Akureyri 3,7 -4,3 -0,6 1,4 0,8
02-360-1.01 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 2,5 -2,1 0,4 0,4 0,8
02-361-1.01 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu 1,3 -0,7 0,6 0,3 0,9
02-362-1.01 Framhaldsskólinn á Húsavík 1,2 -0,5 0,7 0,1 0,8
02-363-1.01 Framhaldsskólinn á Laugum 1,4 -1,6 -0,2 0,4 0,2
02-365-1.01 Borgarholtsskóli 3,0 -4,3 -1,3 1,3
02-367-1.01 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 1,4 -1,4 0,2 0,2
02-368-1.01 Menntaskóli Borgarfjarðar 0,3 0,3 0,3
02-370-1.01 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 2,0 -1,2 0,8 0,3 1,1
02-372-1.01 Menntaskólinn á Tröllaskaga 1,9 -0,6 1,3 0,1 1,4
02-430-1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 7,8 -0,8 7,0 1,7 8,7
02-441-1.01 Fullorðinsfræðsla fatlaðra -0,2 -0,2 -0,2
02-451-1.10 Fræðslumiðstöð atvinnulífsins -2,0 -2,0 -2,0
02-451-1.11 Framhaldsfræðsla, almennt 0,1 -0,1
02-451-1.12 Fræðslusjóður -12,2 -12,2 -12,2
02-451-1.15 Mímir, símenntun -0,2 -0,2 -0,2
02-451-1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi -0,3 -0,3 -0,3
02-451-1.22 Fræðslumiðstöð Vestfjarða -0,3 -0,3 -0,3
02-451-1.23 Farskóli Norðurlands vestra -0,5 -0,5 -0,5
02-451-1.24 Símenntunarstöð Eyjafjarðar -0,3 -0,3 -0,3
02-451-1.25 Þekkingarnet Þingeyinga -0,6 -0,6 -0,6
02-451-1.26 Austurbrú -0,8 -0,8 -0,8
02-451-1.27 Fræðslunet Suðurlands -0,3 -0,3 -0,3
02-451-1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum -0,3 -0,3 -0,3
02-451-1.29 Fræðslu- og símenntunarstöð Vestmannaeyja -0,3 -0,3 -0,3
02-451-1.30 Framvegis, miðstöð um símenntun í Reykjavík -0,2 -0,2 -0,2
02-451-1.41 Íslenskukennsla fyrir útlendinga 0,6 4,3 4,9 4,9
02-504-1.01 Tækniskólinn 1,1 -5,3 -4,2 -4,2
02-541-1.01 Hússtjórnarskólinn í Reykjavík -0,1 -0,1 -0,1
02-581-1.01 Verslunarskóli Íslands -1,6 -1,6 -1,6
02-720-1.31 Sérstök fræðsluverkefni 1,0 -2,8 -1,8 -1,8
02-720-1.34 Sprotasjóður 1,9 1,9 1,9
02-720-1.70 Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni -1,1 -1,1 -1,1
02-723-1.01 Menntamálastofnun 8,8 -8,8 1,5 1,5
02-884-1.01 Jöfnun á námskostnaði -9,3 -9,3 -9,3
02-884-1.10 Skólaakstur -0,4 -0,4 -0,4
02-903-1.01 Þjóðskjalasafn Íslands 9,3 -1,3 8,0 0,6 8,6
02-903-1.11 Héraðsskjalasöfn 1,2 1,2 1,2
02-905-1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 19,9 -7,1 12,8 3,4 16,2
02-906-1.01 Listasafn Einars Jónssonar 0,7 -0,1 0,6 0,6
02-907-1.01 Listasafn Íslands 4,2 -1,6 2,6 0,6 3,2
02-907-1.02 Listasafn Ásgríms Jónssonar 0,3 0,3 0,3
02-907-1.03 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar 0,7 -0,3 0,4 0,4
02-908-1.01 Kvikmyndasafn Íslands 0,9 -0,3 0,6 0,1 0,7
02-909-1.01 Hljóðbókasafn Íslands 2,3 -0,7 1,6 0,1 1,7
02-911-1.01 Náttúruminjasafn Íslands 0,9 -0,2 0,7 0,7
02-913-1.01 Gljúfrasteinn – Hús skáldsins 0,8 -0,2 0,6 0,1 0,7
02-918-1.10 Safnasjóður 0,6 -1,8 -1,2 -1,2
02-919-1.90 Styrkir á sviði menningararfs -0,2 -0,2 -0,2
02-961-1.01 Fjölmiðlanefnd 1,4 -0,3 1,1 1,1
02-965-1.01 Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík -10,8 -10,8 -10,8
02-972-1.01 Íslenski dansflokkurinn 2,4 -0,9 1,5 0,1 1,6
02-973-1.01 Þjóðleikhúsið 60,8 -6,6 54,2 -3,7 50,5
02-974-1.01 Sinfóníuhljómsveit Íslands 49,8 -6,1 43,7 -8,5 35,2
02-978-1.01 Launasjóðir listamanna 0,2 23,5 23,7 23,7
02-981-1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands 2,6 -0,7 1,9 0,1 2,0
02-982-1.90 Styrkir á sviði listgreina -0,6 -0,6 -0,6
02-983-1.17 Starfslaunasjóður sjálfstætt starfandi fræðimanna 2,2 2,2 2,2
02-983-1.52 Skriðuklaustur 1,0 -0,2 0,8 0,8
02-983-1.53 Snorrastofa 0,1 -0,4 -0,3 -0,3
02-984-1.90 Norræna félagið á Íslandi 0,4 0,4 0,4
02-984-1.98 Ýmis verkefni mennta- og menningarmálaráðuneytis á sviði norrænnar samvinnu 0,8 0,8 0,8
02-985-1.90 Alþjóðleg samskipti vegna rammaáætlana ESB 1,3 -0,8 0,5 0,2 0,7
02-985-6.61 Rammaáætlanir ESB um menntun, rannsóknir og tækniþróun -77,1 -77,1 -77,1
02-989-1.22 Launasjóður stórmeistara í skák 1,2 1,2 1,2
02-989-1.25 Skákskóli Íslands 0,4 0,4 0,4
02-999-1.98 Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis -3,5 -3,5 -3,5
03-101-1.01 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 34,0 -8,3 25,7 1,1 26,8
03-111-1.01 Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis 6,3 -2,5 3,8 3,8
03-190-1.24 Samningur um eftirlit með tæknilegum viðskiptahindrunum 0,2 0,2 0,2
03-190-1.25 Hafréttarstofnun Íslands 0,3 -0,2 0,1 0,1
03-190-1.27 Norðurslóðasamstarf 0,2 0,2 0,2
03-213-1.01 Varnarmál 10,8 -7,9 2,9 1,7 4,6
03-300-1.01 Sendiráð Íslands -13,9 -73,3 -87,2 4,4 -82,8
03-401-1.10 Sameinuðu þjóðirnar, UN -3,4 -3,4 -3,4
03-401-1.11 Framlag til norrænu ráðherranefndarinnar -6,9 -6,9 -6,9
03-401-1.13 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO -0,5 -0,5 -0,5
03-401-1.15 Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, IAEA -0,7 -0,7 -0,7
03-401-1.16 Alþjóðaviðskiptastofnunin, WTO -1,0 -1,0 -1,0
03-401-1.35 Norðurskautsráðið, Eystrasaltsráðið, Barentsráðið -1,1 -1,1 -1,1
03-401-1.39 Evrópuráðið -3,3 -3,3 -3,3
03-401-1.40 Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin, OECD -6,9 -6,9 -6,9
03-401-1.41 Atlantshafsbandalagið, NATO -9,4 -9,4 -9,4
03-401-1.70 Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA -5,0 -5,0 -5,0
03-401-1.71 Eftirlitsstofnun EFTA, ESA -8,8 -8,8 -8,8
03-401-1.72 EFTA-dómstóllinn -3,1 -3,1 -3,1
03-401-1.73 Uppbyggingarsjóður EES -47,4 -47,4 -47,4
03-401-1.75 Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE -2,1 -2,1 -2,1
03-401-1.81 Samningur um bann við tilraunum með kjarnavopn -0,3 -0,3 -0,3
03-401-1.85 Alþjóðleg friðargæsla -10,7 -10,7 -10,7
04-101-1.01 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, aðalskrifstofa 30,5 -3,6 26,9 0,1 27,0
04-190-1.10 Fastanefndir 2,2 -0,4 1,8 -0,7 1,1
04-190-1.17 Veiðigjaldsnefnd 0,5 -0,1 0,4 0,4
04-190-1.20 Rafræn viðskipti -0,1 -0,1 -0,1
04-190-1.32 Starfsmenntun, markaðsöflun, kynning og tilraunir 0,1 -0,3 -0,2 -0,2
04-190-1.52 Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið, NAMMCO -1,4 -1,4 -1,4
04-190-1.53 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, NAFO, NEAFC, ICCAT) -1,6 -1,6 -1,6
04-190-1.54 Alþjóðahvalveiðiráðið, IWC -0,2 -0,2 -0,2
04-190-1.90 Stuðningur við áhugahópa og faglegt starf -0,4 -0,4 -0,4
04-190-1.94 Ýmis samningsbundin verkefni 0,3 -0,6 -0,3 -0,3
04-215-1.01 Fiskistofa 15,1 -5,6 9,5 0,6 10,1
04-217-1.01 Verðlagsstofa skiptaverðs 0,6 -0,2 0,4 0,1 0,5
04-234-1.01 Matvælastofnun 38,7 -10,3 28,4 0,4 28,8
04-246-1.01 Samkeppniseftirlitið 13,7 -2,2 11,5 0,1 11,6
04-251-1.01 Einkaleyfastofan 8,1 -1,5 6,6 0,1 6,7
04-406-1.01 Haf- og vatnarannsóknir 52,0 -21,9 30,1 -13,6 16,5
04-411-1.01 Matvælarannsóknir -7,0 -7,0 0,1 -6,9
04-421-1.01 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins 0,2 -1,0 -0,8 0,8
04-481-1.01 Rannsóknir háskóla í þágu landbúnaðar 2,2 2,2 2,2
04-483-1.15 Rannsóknir í skógrækt í þágu landbúnaðar 0,4 0,4 0,4
04-488-1.01 Hagskýrslur og hagrannsóknir um landbúnað -0,1 -0,1 -0,1
04-501-1.01 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 43,0 -6,7 36,3 -21,8 14,5
04-528-1.19 Staðlaráð -0,2 -0,2 -0,2
04-528-1.30 Alþjóðlegt samstarf -0,1 -0,1 -0,1
04-542-1.10 Byggðastofnun 4,2 4,2 4,2
04-542-1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni 5,0 5,0 5,0
04-551-1.01 Ferðamálastofa 4,8 -1,8 3,0 0,2 3,2
04-559-1.47 Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku -2,4 -2,4 -2,4
04-571-1.01 Orkustofnun 14,9 -4,3 10,6 -4,0 6,6
04-581-1.01 Rekstur Orkusjóðs -0,5 -0,5 -0,5
04-583-1.11 Niðurgreiðslur á hitun íbúðarhúsnæðis -27,0 -27,0 -27,0
04-599-1.98 Orkumál, ýmis verkefni -0,1 -0,1 -0,1
04-801-1.01 Beinar greiðslur til bænda -87,6 -87,6 -87,6
04-801-1.05 Kynbóta- og þróunarstarfsemi -2,7 -2,7 -2,7
04-801-1.06 Gripagreiðslur -10,4 -10,4 -10,4
04-801-1.07 Óframleiðslutengdur stuðningur -3,1 -3,1 -3,1
04-805-1.01 Beinar greiðslur til bænda -39,6 -39,6 -39,6
04-805-1.11 Gæðastýring -20,9 -20,9 -20,9
04-805-1.12 Ullarnýting -7,0 -7,0 -7,0
04-805-1.13 Markaðsstarf og birgðahald -6,5 -6,5 -6,5
04-805-1.14 Svæðisbundinn stuðningur -1,0 -1,0 -1,0
04-805-1.15 Nýliðunar- og átaksverkefni -1,8 -1,8 -1,8
04-807-1.01 Beinar greiðslur til bænda -4,4 -4,4 -4,4
04-807-1.05 Niðurgreiðsla á lýsingu í ylrækt -4,4 -4,4 -4,4
04-807-1.08 Framlög til kynninga-, rannsókna-, þróunar- og endurmenntunarverkefna í ylrækt -0,5 -0,5 -0,5
04-811-1.11 Ráðgjafaþjónusta og búfjárrækt 7,3 7,3 7,3
06-101-1.01 Innanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa 31,4 -3,3 28,1 1,2 29,3
06-111-1.10 Kosningar 0,6 -4,1 -3,5 -3,5
06-190-1.10 Fastanefndir 4,1 -0,9 3,2 0,5 3,7
06-190-1.40 Alþjóðasamstarf -0,6 -0,6 -0,6
06-190-1.93 Dómsmál, ýmis kostnaður 0,3 -0,1 0,2 0,2
06-190-1.98 Ýmis framlög innanríkisráðuneytis -0,5 -0,5 -0,5
06-201-1.01 Hæstiréttur 4,7 -0,9 3,8 3,8
06-210-1.01 Héraðsdómstólar 71,5 -3,3 68,2 0,3 68,5
06-231-1.10 Málskostnaður í opinberum málum -22,3 -22,3 5,5 -16,8
06-232-1.10 Opinber réttaraðstoð -5,8 -5,8 0,2 -5,6
06-251-1.01 Persónuvernd 3,1 -0,6 2,5 2,5
06-300-1.01 Héraðssaksóknari 13,0 -2,0 11,0 11,0
06-301-1.05 Ríkissaksóknari 9,4 -0,4 9,0 9,0
06-303-1.01 Ríkislögreglustjóri 32,9 -9,1 23,8 3,5 27,3
06-303-1.11 Rekstur lögreglubifreiða 0,8 -4,9 -4,1 7,1 3,0
06-303-6.11 Bifreiðar -3,1 -3,1 0,1 -3,0
06-305-1.01 Lögregluskóli ríkisins 3,1 -0,9 2,2 2,2
06-310-1.01 Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu 99,4 -7,8 91,6 0,9 92,5
06-312-1.01 Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 29,2 -3,6 25,6 0,6 26,2
06-313-1.01 Lögreglustjórinn á Vesturlandi 11,7 -1,5 10,2 0,4 10,6
06-314-1.01 Lögreglustjórinn á Vestfjörðum 7,2 -1,2 6,0 0,1 6,1
06-315-1.01 Lögreglustjórinn á Norðurlandi vestra 6,3 -0,8 5,5 0,2 5,7
06-316-1.01 Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra 15,7 -1,5 14,2 0,1 14,3
06-317-1.01 Lögreglustjórinn á Austurlandi 9,0 -0,8 8,2 0,2 8,4
06-318-1.01 Lögreglustjórinn á Suðurlandi 13,3 -1,9 11,4 0,1 11,5
06-319-1.01 Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum 4,0 -0,4 3,6 0,2 3,8
06-325-1.10 Samræmd neyðarsvörun 1,0 1,0 1,0
06-390-1.10 Ýmis löggæslukostnaður 0,5 -0,1 0,4 0,4
06-390-1.18 Viðbótartryggingar lögreglumanna -1,1 -1,1 -1,1
06-390-1.40 Tilkynningaskylda íslenskra skipa 1,1 1,1 1,1
06-390-1.41 Slysavarnafélagið Landsbjörg -2,1 -2,1 -2,1
06-390-1.42 Slysavarnaskóli sjómanna 1,9 1,9 1,9
06-395-1.90 Landhelgisgæsla Íslands 14,0 -49,5 -35,5 3,1 -32,4
06-395-5.41 Viðhald skipa og flugfarkosta -4,2 -4,2 -4,2
06-397-1.01 Schengen-samstarf -6,2 -6,2 -6,2
06-398-1.01 Útlendingastofnun 7,2 -1,1 6,1 0,1 6,2
06-399-1.01 Hælisleitendur -7,3 -7,3 -7,3
06-441-1.01 Sýslumaður höfuðborgarsvæðisins 20,2 -2,3 17,9 0,2 18,1
06-442-1.01 Sýslumaður Vesturlands 3,9 -0,6 3,3 3,3
06-443-1.01 Sýslumaður Vestfjarða 3,0 -0,5 2,5 2,5
06-444-1.01 Sýslumaður Norðurlands vestra 2,4 -0,4 2,0 2,0
06-444-1.05 Innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar 2,0 -0,2 1,8 1,8
06-445-1.01 Sýslumaður Norðurlands eystra 4,9 -0,6 4,3 4,3
06-446-1.01 Sýslumaður Austurlands 2,5 -0,3 2,2 2,2
06-447-1.01 Sýslumaður Suðurlands 3,9 -0,4 3,5 0,1 3,6
06-448-1.01 Sýslumaður Suðurnesja 4,4 -0,4 4,0 4,0
06-449-1.01 Sýslumaður Vestmannaeyja 1,3 -0,2 1,1 1,1
06-490-1.10 Ýmis sameiginlegur kostnaður 0,7 -0,5 0,2 0,2
06-490-1.30 Kostnaður skv. lögum nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs -1,7 -1,7 -1,7
06-501-1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins 18,8 -9,2 9,6 1,9 11,5
06-655-1.01 Samgöngustofa 41,3 -11,6 29,7 6,4 36,1
06-659-1.01 Rannsóknanefnd samgönguslysa 4,5 -0,7 3,8 3,8
06-662-1.01 Almennur rekstur -0,2 -0,2 -0,2
06-681-1.01 Póst- og fjarskiptastofnunin 12,1 -2,2 9,9 0,1 10,0
06-701-1.01 Biskup Íslands 101,6 -3,8 97,8 3,5 101,3
06-733-1.11 Kirkjugarðar -5,6 -5,6 -5,6
06-801-1.01 Neytendastofa 6,4 -0,9 5,5 0,3 5,8
06-821-1.01 Þjóðskrá Íslands 29,3 -12,4 16,9 2,7 19,6
06-848-1.10 Meðlög samkvæmt lögum nr. 76/2003 0,7 0,7 0,7
08-101-1.01 Velferðarráðuneyti, aðalskrifstofa 38,6 -3,9 34,7 1,2 35,9
08-190-1.10 Fastanefndir 5,4 -0,5 4,9 0,2 5,1
08-190-1.23 Framkvæmdaáætlun um jafnréttismál 0,1 0,1 0,1
08-190-1.90 Ýmislegt -4,0 -4,0 -4,0
08-201-1.01 Tryggingastofnun ríkisins 27,3 -4,7 22,6 0,8 23,4
08-202-1.01 Sjúkratryggingar Íslands 25,2 -8,6 16,6 10,9 27,5
08-203-1.11 Mæðra- og feðralaun 1,0 1,0 1,0
08-203-1.15 Umönnunargreiðslur 5,1 5,1 5,1
08-203-1.21 Makabætur og umönnunarbætur 0,4 0,4 0,4
08-203-1.25 Dánarbætur 0,2 0,2 0,2
08-203-1.31 Endurhæfingarlífeyrir 9,3 9,3 9,3
08-203-1.35 Barnalífeyrir vegna menntunar 0,6 0,6 0,6
08-203-1.41 Heimilisuppbót 13,9 13,9 13,9
08-203-1.51 Frekari uppbætur 0,5 0,5 0,5
08-203-1.52 Sérstök uppbót lífeyrisþega 7,3 7,3 7,3
08-203-1.55 Bifreiðakostnaður 3,8 3,8 3,8
08-203-1.91 Annað 0,1 0,1 0,1
08-204-1.11 Ellilífeyrir 43,7 43,7 43,7
08-204-1.15 Örorkulífeyrir 21,0 21,0 21,0
08-204-1.16 Aldurstengd örorkuuppbót 9,6 9,6 9,6
08-204-1.21 Tekjutrygging ellilífeyrisþega 79,6 79,6 79,6
08-204-1.25 Tekjutrygging örorkulífeyrisþega 60,6 60,6 60,6
08-204-1.28 Vasapeningar ellilífeyrisþega 1,3 1,3 1,3
08-204-1.29 Vasapeningar örorkulífeyrisþega 0,1 0,1 0,1
08-204-1.31 Örorkustyrkur 0,6 0,6 0,6
08-204-1.35 Barnalífeyrir 10,3 10,3 10,3
08-204-1.91 Annað 2,5 2,5 2,5
08-206-1.11 Lækniskostnaður -116,8 -116,8 -116,8
08-206-1.15 Lyf -346,7 -346,7 -346,7
08-206-1.16 Lyf með S-merkingu -306,4 -306,4 -306,4
08-206-1.21 Hjálpartæki -101,2 -101,2 -101,2
08-206-1.25 Hjúkrun í heimahúsum 5,9 5,9 5,9
08-206-1.31 Þjálfun -27,4 -27,4 -27,4
08-206-1.35 Tannlækningar -34,8 -34,8 -34,8
08-206-1.41 Sjúkraflutningar og ferðir innan lands -12,1 -12,1 -12,1
08-206-1.45 Brýn meðferð erlendis -78,8 -78,8 -78,8
08-206-1.51 Sjúkrakostnaður vegna veikinda og slysa erlendis -28,1 -28,1 -28,1
08-206-1.55 Sjúkradagpeningar 0,9 0,9 0,9
08-206-1.91 Annað -1,9 -1,9 -1,9
08-208-1.11 Bætur vegna læknis- og sjúkrakostnaðar 0,9 0,9 0,9
08-208-1.15 Bætur til framfærslu 1,2 1,2 1,2
08-301-1.01 Landlæknir 17,7 -5,8 11,9 0,4 12,3
08-310-1.01 Krabbameinsfélag Íslands, kostnaður við krabbameinsleit 2,6 2,6 2,6
08-327-1.01 Geislavarnir ríkisins 3,3 -0,8 2,5 0,6 3,1
08-329-1.01 Fjölmenningarsetur 1,3 -0,1 1,2 1,2
08-331-1.01 Vinnueftirlit ríkisins 14,2 -2,6 11,6 1,4 13,0
08-332-1.01 Ríkissáttasemjari 2,6 -0,6 2,0 2,0
08-333-1.01 Jafnréttisstofa 4,4 -0,5 3,9 0,3 4,2
08-358-1.01 Sjúkrahúsið á Akureyri 127,7 -23,2 104,5 10,8 115,3
08-373-1.01 Landspítali 1.039,6 -192,5 847,1 66,0 913,1
08-388-1.10 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið 9,5 9,5 9,5
08-398-1.10 Kostnaður skv. 15. gr. laga nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga 2,3 2,3 2,3
08-398-1.40 Kvennaathvarf í Reykjavík 2,5 2,5 2,5
08-398-1.41 Stígamót 2,5 2,5 2,5
08-398-1.44 Athvarf fyrir heimilislausa 0,9 0,9 0,9
08-398-1.49 Innflytjendaráð og móttaka flóttamanna 0,1 -0,9 -0,8 -0,8
08-398-1.96 Velferðarstyrkir á sviði félagsmála 5,3 5,3 5,3
08-398-1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis -0,3 -0,3 -0,3
08-399-1.16 Lyfjagreiðslunefnd 1,2 -0,2 1,0 1,0
08-399-1.17 Vísindasiðanefnd 1,6 -0,2 1,4 1,4
08-399-1.35 Hjartavernd, rannsóknarstöð 1,8 1,8 1,8
08-399-1.55 Niðurgreiðsla hjálpartækja vegna heyrnar- og talmeina -3,5 -3,5 -3,5
08-399-1.60 Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga, Reykjavík 1,0 1,0 1,0
08-399-1.61 Endurhæfingarstöð hjarta- og lungnasjúklinga, Akureyri 0,1 0,1 0,1
08-399-1.81 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO -0,6 -0,6 -0,6
08-399-1.96 Velferðarstyrkir á sviði heilbrigðismála -1,0 -1,0 -1,0
08-399-1.98 Ýmis framlög velferðarráðuneytis 0,2 -2,2 -2,0 -2,0
08-401-1.01 Hjúkrunarheimili, almennt 0,1 0,1 0,1
08-403-1.01 Hjúkrunarrými 6,0 251,1 257,1 257,1
08-403-1.11 Dvalarrými 12,4 12,4 12,4
08-403-1.15 Dagdvöl 12,1 12,1 12,1
08-403-1.17 Geðrými 2,2 2,2 2,2
08-419-1.01 Hjúkrunarrými 11,1 2,0 13,1 13,1
08-479-1.10 Hlaðgerðarkot 2,0 2,0 2,0
08-480-1.10 Krýsuvíkurheimilið 0,2 0,2 0,2
08-491-1.10 Reykjalundur, Mosfellsbæ 31,9 31,9 31,9
08-492-1.10 Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands 8,9 8,9 8,9
08-493-1.10 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og endurhæfingarstofnun 6,8 6,8 6,8
08-494-1.10 Hlein 1,9 1,9 1,9
08-500-1.11 Heilbrigðisþjónusta í fangelsum -0,1 -0,1 -0,1
08-501-1.11 Sjúkraflutningar 4,1 4,1 4,1
08-501-1.12 Útvegun og rekstur sjúkrabifreiða -3,0 -3,0 -3,0
08-506-1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu 92,6 -23,9 68,7 68,7
08-508-1.01 Miðstöð heimahjúkrunar á höfuðborgarsvæðinu 31,6 31,6 31,6
08-515-1.01 Heilsugæslustöðin Lágmúla 2,4 2,4 2,4
08-517-1.01 Læknavaktin 1,1 1,1 1,1
08-588-1.01 Heilsugæslustöðin í Salahverfi í Kópavogi 13,1 13,1 13,1
08-716-1.01 Heilsugæslusvið 27,6 -6,1 21,5 21,5
08-716-1.11 Sjúkrasvið 31,1 -6,0 25,1 3,2 28,3
08-716-1.21 Hjúkrunarrými 12,3 -2,4 9,9 0,1 10,0
08-726-1.01 Heilsugæslusvið 12,0 -3,2 8,8 8,8
08-726-1.11 Sjúkrasvið 11,8 -2,3 9,5 0,6 10,1
08-726-1.21 Hjúkrunarrými 9,9 -1,8 8,1 0,1 8,2
08-757-1.01 Heilsugæslusvið 26,1 0,2 26,3 26,3
08-757-1.11 Sjúkrasvið 15,9 -2,4 13,5 2,0 15,5
08-757-1.21 Hjúkrunarrými 21,0 -5,2 15,8 2,0 17,8
08-777-1.01 Heilsugæslusvið 25,4 -5,2 20,2 20,2
08-777-1.11 Sjúkrasvið 16,5 -3,5 13,0 1,6 14,6
08-777-1.21 Hjúkrunarrými 11,4 -1,9 9,5 0,7 10,2
08-787-1.01 Heilsugæslusvið 36,5 -3,3 33,2 33,2
08-787-1.11 Sjúkrasvið 27,6 -5,9 21,7 5,0 26,7
08-787-1.21 Hjúkrunarrými 9,1 -1,9 7,2 0,3 7,5
08-791-1.01 Heilsugæslusvið 22,4 -4,6 17,8 17,8
08-791-1.11 Sjúkrasvið 17,0 -2,9 14,1 1,3 15,4
08-791-1.21 Hjúkrunarrými 5,2 -1,1 4,1 0,1 4,2
08-801-1.01 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 14,4 -1,3 13,1 0,9 14,0
08-805-1.01 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 7,0 -1,2 5,8 0,2 6,0
08-807-1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,6 -3,0 0,6 3,2 3,8
08-809-1.01 Réttindagæsla fatlaðra 2,5 -0,4 2,1 2,1
08-809-1.20 Endurhæfingarstöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 6,8 6,8 6,8
08-809-1.25 Samningur um sjúkraþjálfun fyrir fatlaða 2,3 2,3 2,3
08-809-1.30 Sjálfsbjörg Akureyri 0,2 0,2 0,2
08-821-1.01 Almennur rekstur 14,3 -5,6 8,7 0,2 8,9
08-821-1.20 Heimili fyrir börn og unglinga 8,5 8,5 8,5
08-841-1.01 Vinnumálastofnun 25,7 -4,7 21,0 -16,3 4,7
08-842-1.10 Félagsdómur 0,5 0,5 0,5
08-842-1.13 Kjararannsóknarnefnd 1,5 1,5 1,5
08-842-1.21 Verndaðir vinnustaðir 3,6 3,6 3,6
08-842-1.35 Félagsmálaskóli alþýðu 0,4 0,4 0,4
08-842-1.81 Alþjóðavinnumálastofnunin, ILO -1,8 -1,8 -1,8
08-842-1.90 Ýmislegt 0,3 0,3 0,3
08-851-1.11 Atvinnuleysisbætur 34,1 34,1 34,1
08-851-1.15 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar -9,5 -9,5 -9,5
08-851-1.25 Styrkir til fiskvinnslustöðva 0,4 0,4 0,4
08-852-1.10 Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga 0,2 0,2 -0,2
08-853-1.15 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar -0,9 -0,9 -0,9
08-854-1.01 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar -1,5 -1,5 -0,1 -1,6
08-854-1.13 Foreldrar utan vinnumarkaðar 2,0 2,0 2,0
08-855-1.11 Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna 4,9 4,9 4,9
08-856-1.10 Starfsendurhæfing 6,5 6,5 6,5
09-101-1.01 Fjármála- og efnahagsráðuneyti, aðalskrifstofa 40,7 -4,1 36,6 0,1 36,7
09-103-1.01 Almennur rekstur 21,8 -2,3 19,5 0,1 19,6
09-103-1.43 Tekjubókhaldskerfi -5,8 -5,8 -5,8
09-103-1.47 Fjárhags- og starfsmannakerfi ríkisins -7,6 -7,6 -7,6
09-210-1.01 Almennur rekstur 73,6 -7,6 66,0 1,6 67,6
09-210-1.41 Skattvinnslukerfi 2,4 -5,6 -3,2 -3,2
09-214-1.01 Yfirskattanefnd 7,9 -0,4 7,5 7,5
09-215-1.01 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 11,4 -0,7 10,7 10,7
09-250-1.10 Ýmis innheimtukostnaður 0,1 -14,3 -14,2 4,4 -9,8
09-262-1.01 Tollstjórinn 56,8 -11,6 45,2 0,4 45,6
09-381-1.01 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 212,2 212,2 212,2
09-381-1.04 Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 15,5 15,5 15,5
09-381-1.06 Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka Íslands 8,8 8,8 8,8
09-381-1.07 Eftirlaun fyrrum bankastjóra Útvegsbanka Íslands 1,7 1,7 1,7
09-381-1.09 Lífeyrissjóðir sveitarfélaga vegna samrekstrarstofnana 6,4 6,4 6,4
09-381-1.10 Eftirlaun ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara 15,0 15,0 15,0
09-381-1.91 Aðrar lífeyrisskuldbindingar og eftirlaun 105,8 105,8 105,8
09-901-1.01 Framkvæmdasýsla ríkisins 10,9 -0,8 10,1 -10,1
09-905-1.01 Ríkiskaup 6,8 -24,9 -18,1 18,1
09-976-1.01 Lánaumsýsla ríkissjóðs -1,9 -1,9 -1,9
09-980-1.01 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins 3,7 -3,1 0,6 -0,4 0,2
09-984-1.01 Yfirstjórn 5,1 -0,3 4,8 4,8
09-984-1.11 Rekstur fasteigna -27,5 -27,5 62,8 35,3
09-984-5.21 Viðhald fasteigna -40,1 -40,1 -40,1
09-985-1.01 Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll -6,1 -6,1 -6,1
09-994-1.01 Virðisaukaskattur ríkisstofnana af tölvuvinnslu -3,1 -3,1 -3,1
09-999-1.10 Símakostnaður og burðargjöld fyrir Stjórnarráðið 0,3 -0,7 -0,4 0,3 -0,1
09-999-1.12 Greiðslur til samtaka höfundarréttarhafa fyrir ljósritun á höfundarréttarvernduðu efni -0,1 -0,1 -0,1
09-999-1.13 Kjarasamningar 0,1 -0,1
09-999-1.14 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum -2,5 -2,5 -2,5
09-999-1.15 Kjararannsóknir 0,4 0,4 0,4
09-999-1.45 Ýmsar nefndir 1,1 -0,3 0,8 0,8
09-999-1.49 Rekstur fjárlagakerfis ráðuneyta og Alþingis -0,1 -0,1 -0,1
09-999-1.60 Dómkröfur -4,5 -4,5 -4,5
09-999-1.65 Kjararáð 1,5 1,5 1,5
09-999-1.67 Þjóðlendumál -0,9 -0,9 -0,9
09-999-1.69 Kjara- og mannauðssýsla ríkisins 3,8 -0,4 3,4 3,4
09-999-1.90 Ýmis verkefni 0,5 -1,2 -0,7 -0,7
09-999-1.96 Framkvæmdanefnd um afnám gjaldeyrishafta 0,9 -0,3 0,6 0,6
14-101-1.01 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti, aðalskrifstofa 17,9 -2,0 15,9 0,4 16,3
14-190-1.10 Fastanefndir 0,3 0,3 0,3
14-190-1.40 Alþjóðastofnanir -0,8 -0,8 -0,8
14-190-1.41 Skrifstofa um vernd gróður- og dýraríkis á norðlægum slóðum, CAFF 0,3 0,3 0,3
14-190-1.42 Skrifstofa Norðurskautsráðsins um varnir gegn mengun hafsins, PAME 0,3 0,3 0,3
14-190-1.56 Vernd Breiðafjarðar 0,4 0,4 0,4
14-190-1.62 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,6 -0,3 4,3 4,3
14-190-1.90 Verkefnastyrkir til frjálsra félagasamtaka -0,5 -0,5 -0,5
14-190-1.98 Ýmis framlög umhverfis- og auðlindaráðuneytis 1,4 -0,9 0,5 0,5
14-202-1.01 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 1,3 -0,1 1,2 0,1 1,3
14-211-1.01 Umhverfisstofnun 25,7 -4,6 21,1 2,6 23,7
14-211-1.11 Endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna veiða á ref og mink 1,1 1,1 1,1
14-212-1.01 Vatnajökulsþjóðgarður 9,1 -2,6 6,5 -2,9 3,6
14-231-1.01 Landgræðsla ríkisins 8,0 -4,6 3,4 1,9 5,3
14-231-1.90 Fyrirhleðslur -0,7 -0,7 -0,7
14-241-1.01 Skógrækt ríkisins 9,6 -2,1 7,5 -3,8 3,7
14-251-1.01 Héraðs- og Austurlandsskógar 1,7 -1,4 0,3 0,3
14-252-1.01 Suðurlandsskógar 1,1 -1,1
14-253-1.01 Vesturlandsskógar 0,8 -0,5 0,3 0,3
14-254-1.01 Skjólskógar á Vestfjörðum 0,7 -0,4 0,3 0,3
14-255-1.01 Norðurlandsskógar 1,5 -1,0 0,5 0,5
14-301-1.01 Skipulagsstofnun 7,9 -0,6 7,3 0,2 7,5
14-310-1.01 Landmælingar Íslands 8,9 -1,4 7,5 7,5
14-320-1.01 Mannvirkjastofnun 11,6 -4,3 7,3 0,4 7,7
14-401-1.01 Náttúrufræðistofnun Íslands 14,1 -3,9 10,2 1,3 11,5
14-403-1.10 Náttúrustofa Neskaupstað 0,1 0,1 0,1
14-403-1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum 0,1 0,1 0,1
14-403-1.12 Náttúrustofa Bolungarvík 0,3 0,3 0,3
14-403-1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi 0,1 0,1 0,1
14-403-1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki 0,1 0,1 0,1
14-403-1.15 Náttúrustofa Sandgerði 0,1 0,1 0,1
14-403-1.16 Náttúrustofa Húsavík 0,4 0,4 0,4
14-403-1.13 Náttúrustofa Höfn í Hornafirði 0,3 0,3 0,3
14-407-1.01 Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 1,8 -0,4 1,4 0,4 1,8
14-412-1.01 Almennur rekstur 34,4 -9,7 24,7 -12,4 12,3
14-412-1.70 Veðurþjónusta fyrir millilandaflug 11,7 -3,5 8,2 -8,2
Alls 4.730,4 -1.836,0 2.894,4 44,5 2.938,9