Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 587  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, ÁsmD, HarB, PJP, ValG).


    Sundurliðun 1 ( Tekjur A-hluta) orðist svo:

m.kr. Rekstrargrunnur Greiðslugrunnur
I Skatttekjur
1 Skattar á tekjur og hagnað
1.1.1.1
Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla
140.700,0 137.700,0
1.1.5.1
Skattur á fjármagnstekjur einstaklinga
30.100,0 27.800,0
Skattar á tekjur og hagnað einstaklinga
170.800,0 165.500,0
1.5.1.1
Tekjuskattur, lögaðilar
69.300,0 66.800,0
1.10.2
Fjármagnstekjuskattur greiddur af ríkissjóði
4.820,0 4.490,0
1.10.5
Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra
1.965,3 1.902,5
1.10.7.1
Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf.
3.730,0 3.550,0
Skattar á tekjur og hagnað, ót. annars staðar
10.515,3 9.942,5
Skattar á tekjur og hagnað
250.615,3 242.242,5
2 Tryggingagjöld
2.2
Tryggingagjöld, lögaðilar
286,0 279,0
2.2.1.1
Tryggingagjald, almennt
68.752,0 67.187,0
2.2.1.5
Atvinnutryggingargjald
16.640,0 16.235,0
Tryggingagjöld, lögaðilar
85.678,0 83.701,0
Tryggingagjöld
85.678,0 83.701,0
3 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
3.2
Ábyrgðargjald vegna launa
613,0 598,0
3.5
Gjald til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrði lífeyrissjóða
3.582,0 3.582,0
3.10
Launaskattur á fjármálafyrirtæki o.fl.
3.100,0 3.070,0
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
7.295,0 7.250,0
4 Eignarskattar
4.3
Erfðafjárskattar, skattar á gjafafé
3.100,0 3.000,0
4.4.1
Stimpilgjöld
4.450,0 4.450,0
4.5.2.1
Sértækir eignarskattar á fasteignir
818,4 818,4
Eignarskattar
8.368,4 8.268,4
5 Skattar á vörur og þjónustu
5.1.1.1
Virðisaukaskattur
192.000,0 182.000,0
5.1.2.1.15
Vörugjald af innfluttum ökutækjum
7.400,0 7.300,0
5.1.2.1.25
Vörugjald af bensíni
4.800,0 4.800,0
5.1.2.1.30
Sérstakt vörugjald af bensíni
7.800,0 7.800,0
5.1.2.1.32
Kolefnisgjald
3.570,0 3.570,0
5.1.2.1.33
Olíugjald
8.700,0 8.700,0
5.1.2.1.35
Gjald af eftirlitsskyldum rafföngum
74,5 74,5
5.1.2.1.37
Sérstakur skattur af sölu á heitu vatni
370,0 370,0
5.1.2.1.40
Flutningsjöfnunargjöld
1.273,0 1.273,0
5.1.2.1.50
Áfengisgjald
16.600,0 16.600,0
5.1.2.1.52
Tóbaksgjald
5.950,0 5.950,0
5.1.2.1.55
Ýmis vörugjöld
3.850,6 3.850,6
5.1.2.10
Tollar og aðflutningsgjöld
3.922,0 3.872,0
5.1.2.20
Sértækir þjónustuskattar
2.875,0 2.870,0
5.1.2.30
Aðrir sértækir skattar á vörur og þjónustu
9,7 9,7
Skattar á viðskipti með vörur og þjónustu
259.194,8 249.039,8
5.2.1.1.1
Bifreiðagjöld
6.800,0 6.750,0
5.2.1.5.5
Þungaskattur
820,0 820,0
5.2.2.1
Neysluskattar og leyfisgjöld af skipum
354,0 351,0
5.2.2.10
Ýmis leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi
194,6 194,6
5.2.2.15
Gjöld fyrir veitingu atvinnuréttinda og tengdra leyfa
0,8 0,8
5.2.2.25
Ýmis leyfis- og skráningargjöld
972,9 972,9
5.2.2.25.5.95
Ýmis skráningargjöld
317,0 317,0
5.2.2.30
Ýmis eftirlitsgjöld
2.723,4 2.722,4
5.2.2.35
Ýmislegt
14,0 14,0
Neyslu- og leyfisgjöld
12.196,7 12.142,7
Skattar á vörur og þjónustu
271.391,5 261.182,5
6 Aðrir skattar
6.1
Aðrir skattar á atvinnurekstur
90,0 90,0
6.1.15
Markaðsgjald
613,0 598,0
6.1.25
Gjald á lánastofnanir til umboðsmanns skuldara
357,7 357,7
6.1.30
Gjald á bankastarfsemi
26.800,0 26.800,0
Aðrir skattar á atvinnurekstur
27.860,7 27.845,7
6.2.1
Sektir á skatttekjur
617,0 556,0
Aðrir skattar
28.477,7 28.401,7
Skatttekjur, samtals
651.825,9 631.046,1
II Aðrar rekstrartekjur
8 Arðgreiðslur og leigutekjur
8.2.1
Arðgreiðslur frá fjármálastofnunum
10.122,0 10.122,0
8.2.2
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum stofnunum
2.976,0 2.976,0
Arðgreiðslur frá öðrum opinberum aðilum
13.098,0 13.098,0
8.3.1
Vaxtatekjur af skatttekjum
5.400,0 4.300,0
8.3.6
Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs
5.781,0 5.250,0
8.3.7
Aðrar vaxtatekjur
4.576,0 4.576,0
8.3.8.1
Leiga á lóðum og landréttindum
75,2 75,2
8.3.8.5
Aðrar eignatekjur, ótaldar annars staðar
31,6 31,6
8.3.8.5.10
Veiðigjald fyrir veiðiheimildir
7.490,0 8.570,0
Aðrar eignatekjur
23.353,8 22.802,8
Arðgreiðslur og leigutekjur
36.451,8 35.900,8
9 Ýmsar tekjur
9.1.1
Dómsmálagjöld o.fl.
949,0 949,0
9.1.2
Áhættugjöld fyrir ríkisábyrgðir
1.370,0 1.370,0
9.1.3.5
Skólagjöld
1.313,1 1.313,1
9.1.3.10
Gjöld fyrir læknishjálp o.fl.
130,0 130,0
9.1.3.20
Prófgjöld
43,6 43,6
9.1.3.25
Gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl.
326,5 303,5
9.1.3.30
Skoðunar-, mælinga- og eftirlitsgjöld
1.365,8 1.365,8
9.1.3.35
Ýmislegt
824,6 824,6
9.1.3.40
Útgáfa skírteina og þinglýsingar
877,1 877,1
9.1.4
Önnur neyslu- og leyfisgjöld
420,8 420,8
Neyslu- og leyfisgjöld fyrir þjónustu
7.620,5 7.597,5
Ýmsar tekjur
7.620,5 7.597,5
10 Sektir
10.1
Lögreglumannasektir og lögreglustjórasektir
550,0 550,0
10.2
Dómsektir og viðurlagaákvarðanir
900,0 900,0
10.3
Ýmsar sektir
35,0 35,0
Sektir
1.485,0 1.485,0
12 Aðrar eigna- og aukatekjur
12.5.1
Innborganir í Ábyrgðarsjóð launa úr gjaldþrotabúum
45,0 45,0
Aðrar rekstrartekjur, samtals
45.602,3 45.028,3
III Sala eigna
13 Sala varanlegra rekstrarfjármuna
13.1
Sala fasteigna
400,0 400,0
15 Sala á landi og réttindum
15.1
Sala á landi og jarðeignum
100,0 100,0
15.2
Sala á réttindum
300,0 300,0
Sala á landi og réttindum
400,0 400,0
Sala eigna, samtals
800,0 800,0
V Fjárframlög
18 Fjárframlög frá opinberum aðilum
18.1
Rekstrarframlög
312,1 312,1
18.1.1
Hluti sveitarfélaga í innheimtukostnaði
920,0 920,0
Rekstrarframlög
1.232,1 1.232,1
18.2.1
Framlag Happdrættis HÍ til Háskóla Íslands
780,0 780,0
18.2.5 Viðbótarframlag sveitarfélaga vegna
lífeyrisskuldbindinga grunnskólakennara
315,0 315,0
Fjárframlög frá opinberum aðilum
2.327,1 2.327,1
Fjárframlög, samtals
2.327,1 2.327,1
Heildartekjur samtals: 700.555,3 679.201,5