Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 635  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við breytingartillögur á þingskjölum 586 og 587 [Fjárlög 2016].

Frá Oddnýju G. Harðardóttur, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, Brynhildi Pétursdóttur og Ástu Guðrúnu Helgadóttur.


Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     Við brtt. á þskj. 587. Liðurinn 1.10.7.1 Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf. hækki um 303 m.kr.

Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
2. 32. tölul. brtt. á þskj. 586 orðist svo:
Við 02-971 Ríkisútvarpið
a. 1.10 Ríkisútvarpið
3.490,0 397,0 3.887,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 34,0 34,0
c. Innheimt af ríkistekjum
3.490,0 363,0 3.853,0

Greinargerð.

    Lagt er til að útvarpsgjald árið 2016 verði 17.800 kr. og tekjur af því og framlög til Ríkisútvarpsins verði því 303 m.kr. meiri en reiknað hefur verið með.