Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 685  —  1. mál.

3. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, ÁsmD, HarB, PJP, ValG).


    Við 2. gr.
    a.     Í stað liðarins „Heildartekjujöfnuður“ undir fyrirsögninni Rekstrarhreyfingar komi tveir nýir liðir með svohljóðandi fyrirsögnum:
        Heildartekjujöfnuður án stöðugleikaframlaga.
        Heildartekjujöfnuður með stöðugleikaframlögum.
    b.     Á eftir liðnum „Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé“ undir fyrirsögninni Rekstrarhreyfingar komi nýr liður með svohljóðandi fyrirsögn:
        Stöðugleikaframlög sem ekki hafa áhrif á handbært fé.
    c.     Í stað liðarins „Handbært fé frá rekstri“ komi tveir nýir liðir með svohljóðandi fyrirsögnum:
        Handbært fé frá rekstri án stöðugleikaframlaga.
        Handbært fé frá rekstri með stöðugleikaframlögum.
    d.     Á eftir liðnum „Sala hlutabréfa og eignarhluta“ undir fyrirsögninni Fjármunahreyfingar komi nýr liður með svohljóðandi fyrirsögn:
        Stöðugleikaframlög, innlögð í Seðlabanka Íslands.
    e.     Í stað liðarins „Hreinn lánsfjárjöfnuður“ komi tveir nýir liðir með svohljóðandi fyrirsögnum:
        Hreinn lánsfjárjöfnuður án stöðugleikaframlaga.
        Hreinn lánsfjárjöfnuður með stöðugleikaframlögum.
    f.     Á undan liðnum „Tekin löng lán“ undir fyrirsögninni Fjármögnun komi nýr liður með svohljóðandi fyrirsögn:
        Stöðugleikaframlög, útborguð frá Seðlabanka Íslands.
    g.     Í stað liðarins „Breyting á handbæru fé“ komi tveir nýir liðir með svohljóðandi fyrirsögnum:
        Breyting á handbæru fé án stöðugleikaframlaga.
        Breyting á handbæru fé með stöðugleikaframlögum.

Greinargerð.

    Lagðar eru til breytingar á framsetningu greinarinnar til að aðgreina áhrif stöðugleikaframlaga frá hefðbundnum ríkisrekstri.