Ferill 501. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 796  —  501. mál.
Tillaga til þingsályktunar


um strandveiðiferðamennsku.


Flm.: Guðlaugur Þór Þórðarson, Haraldur Benediktsson, Elín Hirst,
Vilhjálmur Árnason, Ásmundur Friðriksson, Valgerður Gunnarsdóttir.


    Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undirbúa viðeigandi breytingar á lögum eða reglum í samráði við hagsmunaaðila og viðeigandi stofnanir í því skyni að heimila ferðamönnum að vera við veiðar um borð í bátum sem hafa strandveiðileyfi. Frumvarp þess efnis verði lagt fram í upphafi 146. löggjafarþings.


Greinargerð.

    Þingsályktunartillaga þessi var áður flutt á 144. löggjafarþingi (217. mál) og er nú endurflutt. Með tillögunni er ríkisstjórninni falið að undirbúa viðeigandi breytingar á lögum eða reglum í því skyni að ferðamönnum verði heimilt að vera um borð í bátum sem stunda strandveiðar.
    Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða hefur ráðherra ákveðið magn til ráðstöfunar af óslægðum botnfiski sem nýta skal til strandveiða á tímabilinu 1. maí til 31. ágúst, þ.e. við veiðar með handfærum. Strandveiðar eru háðar leyfi Fiskistofu og er þeim heimildum sem ráðstafað er til strandveiða skipt á fjögur landsvæði. Í lögunum eru einnig ákvæði um að aðilar sem reka ferðaþjónustu og hyggjast nýta báta til frístundaveiða við reksturinn þurfi að sækja um leyfi til Fiskistofu. Aðeins er heimilt að stunda slíkar veiðar með sjóstöng og handfærum án sjálfvirknibúnaðar.
    Hugmyndin að baki tillögunni lýtur að því að boðið verði upp á nýja tegund afþreyingar fyrir ferðamenn þar sem tveir undirstöðuatvinnuvegir þjóðarinnar tengjast saman, þ.e. ferðamennska og sjávarútvegur. Um yrði að ræða sérstaka tegund ferðamennsku sem gerði ferðamönnum kleift að kynnast landi og þjóð betur og upplifa og komast í návígi við eiginlega atvinnustarfsemi hér á landi. Ferðamennska af þessu tagi getur styrkt dreifðari sjávarbyggðir og opnað frekari möguleika til tekjuöflunar. Hún er t.d. stunduð á Ítalíu og í Suður-Frakklandi og gengur þar undir nafninu pescaturismo.
    Flutningsmenn telja rétt að ríkisstjórnin kanni framangreint og undirbúi viðeigandi breytingar á lögum og reglum í samráði við hagsmunaaðila og stofnanir, t.d. Landssamband smábátaeigenda, Samgöngustofu og Samtök ferðaþjónustunnar. Huga þarf að ýmsum atriðum í þeirri vinnu, svo sem leyfisveitingum, gjaldtöku og öryggismálum. Rétt er að benda á að nýjung sem þessi gæti byrjað sem tilraunaverkefni til ákveðins tíma, t.d. þriggja ára.