Ferill 420. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1001  —  420. mál.

3. umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands,
nr. 36/2001, með síðari breytingum (stöðugleikaframlag).

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.


    Nefndin fjallaði um málið eftir 2. umræðu en þar komu fram sjónarmið um að setja þyrfti fastan tímaramma um starfsemi félagsins sem stofnað verður til að annast umsýslu, fullnustu og sölu eigna sem eru hluti af stöðugleikaframlagi slitabúa fallina fjármálafyrirtækja. Við umfjöllun um málið í nefndinni kom m.a. fram að ráðuneytið áætlar að félagið nái að fullnusta 80% verðmæta innan 18 mánaða. Einnig kom fram að í drögum að samningi ráðuneytisins við áformað félag sé miðað við að samningurinn gildi til 31. desember 2018. Erfitt er að áætla nákvæmlega hvenær verkefnum félagsins verður að fullu lokið en gera má ráð fyrir að þegar verðmætin sem eftir standa verða það lítil, eða þess eðlis að þau réttlæti ekki lengur áframhaldandi starfsemi sérstaks félags, verði það lagt niður. Jafnframt má benda á að félagið þarf nægan tíma til að koma eignum í verð í samræmi við markmið frumvarpsins. Ráðherra mun ársfjórðungslega gera efnahags- og viðskiptanefnd og fjárlaganefnd grein fyrir framvindu við úrvinnslu eignanna og áætluðum lokum verkefnisins. Meiri hlutinn leggur því til viðbótarbreytingu við frumvarpið sem felur í sér að störfum félagsins verði lokið og félaginu slitið fyrir 31. desember 2018.
    Brynjar Níelsson, Guðmundur Steingrímsson og Líneik Anna Sævarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
    Í ljósi framangreinds leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:    Lokamálsliður 3. efnismgr. 1. gr. orðist svo: Félaginu skal slitið þegar það hefur lokið störfum sínum og eigi síðar en 31. desember 2018.

Alþingi, 10. mars 2016.

Frosti Sigurjónsson,
form., frsm.
Willum Þór Þórsson. Katrín Jakobsdóttir.
Sigríður Á. Andersen. Vilhjálmur Bjarnason.