Ferill 355. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 782  —  355. mál.

2. umræða.


Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði).

Frá umhverfis- og samgöngunefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Helgu Jónsdóttur og Huga Ólafsson frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti, Sigurð Snævarr, Lúðvík Gústafsson, Karl Björnsson, Halldór Halldórsson, Guðjón Bragason og Telmu Halldórsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Kristínu Lindu Árnadóttur, Sigrúnu Ágústsdóttur, Aðalbjörgu Guttormsdóttur, Sigurrós Friðriksdóttur, Agnar Bragason, Hildu Guðnýju Svavarsdóttur og Guðmund Ingvarsson frá Umhverfisstofnun. Nefndinni bárust umsagnir um málið frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Umhverfisstofnun.
    Frumvarpinu er ætlað að innleiða EES-gerðir um varnir gegn mengun sem á upptök í skipum og innleiðingu viðurlaga við brotum með því að bæta við refsiheimild laga um hollustuhætti og mengunarvarnir að unnt verði að refsa fyrir tilraun til brota og hlutdeild í brotum. Umsagnaraðilar og gestir nefndarinnar í málinu hafa engar efnislegar athugasemdir gert við framgang þess heldur þvert á móti ítrekað mikilvægi þess að það nái fram að ganga. Nefndin tekur undir þá afstöðu og leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 12. maí 2017.

Valgerður Gunnarsdóttir,
form., frsm.
Ari Trausti Guðmundsson. Ásmundur Friðriksson.
Bryndís Haraldsdóttir. Einar Brynjólfsson. Gunnar Bragi Sveinsson.
Kolbeinn Óttarsson Proppé. Pawel Bartoszek. Teitur Björn Einarsson.