Ferill 3. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 86  —  3. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018.

Frá 4. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÞorstV).


     1.      2. gr. falli brott.
     2.      Við 8. gr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað „4.500.000 kr.“ og „7.300.000 kr.“ í 4. mgr. kemur: 9.500.000 kr.; og: 12.300.000 kr.
     3.      18. gr. falli brott.
     4.      Í stað „9,45 kr.“, „8,25 kr.“, „11,65 kr.“ og „10,35 kr.“ í 2. málsl. 41. gr. komi: 12,00 kr.; 10,50 kr.; 14,90 kr.; og: 13,25 kr.