Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 90  —  1. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, NF, PállM).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
1. Við 01.10 Alþingi
a.
Rekstrarframlög
3.854,5 38,0 3.892,5
b.
Framlag úr ríkissjóði
4.850,5 38,0 4.888,5
2. Við 01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis
a.
Rekstrarframlög
961,6 24,0 985,6
b.
Framlag úr ríkissjóði
917,3 24,0 941,3
02 Dómstólar
3. Við 02.20 Héraðsdómstólar
a.
Rekstrarframlög
1.752,0 -35,0 1.717,0
b.
Framlag úr ríkissjóði
1.732,6 -35,0 1.697,6
4. Við 02.40 Dómstólasýslan
a.
Rekstrarframlög
257,7 35,0 292,7
b.
Framlag úr ríkissjóði
257,7 35,0 292,7
03 Æðsta stjórnsýsla
5. Við 03.30 Forsætisráðuneyti
a.
Rekstrarframlög
1.319,5 -35,1 1.284,4
b.
Rekstrartilfærslur
40,8 14,0 54,8
c.
Framlag úr ríkissjóði
1.558,7 -21,1 1.537,6
04 Utanríkismál
6. Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála
a.
Rekstrarframlög
5.227,5 29,3 5.256,8
b.
Rekstrartilfærslur
96,3 -14,3 82,0
c.
Framlag úr ríkissjóði
5.174,4 15,0 5.189,4
7. Við 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál
a.
Rekstrarframlög
125,7 216,8 342,5
b.
Rekstrartilfærslur
1.766,0 -216,8 1.549,2
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
8. Við 05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins
a.
Rekstrarframlög
4.198,2 45,1 4.243,3
b.
Fjárfestingarframlög
73,5 12,0 85,5
c.
Framlag úr ríkissjóði
2.211,9 57,1 2.269,0
9. Við 05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála
a.
Rekstrarframlög
2.975,0 -10,0 2.965,0
b.
Rekstrartilfærslur
603,5 362,0 965,5
c.
Fjárfestingarframlög
12,0 -12,0 0,0
d.
Framlag úr ríkissjóði
3.576,2 340,0 3.916,2
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
10. Við 06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
01 Forsætisráðuneyti
a.
Rekstrarframlög
0,0 1.535,0 1.535,0
b.
Rekstrartilfærslur
0,0 0,3 0,3
c.
Rekstrartekjur
0,0 -144,0 -144,0
d.
Framlag úr ríkissjóði
0,0 1.391,3 1.391,3
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
e.
Rekstrarframlög
1.535,0 -1.406,8 128,2
f.
Rekstrartilfærslur
0,3 -0,3 0,0
g.
Rekstrartekjur
-144,0 144,0 0,0
h.
Framlag úr ríkissjóði
1.391,3 -1.263,1 128,2
10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
i.
Rekstrarframlög
2.085,2 -128,2 1.957,0
j.
Framlag úr ríkissjóði
1.144,3 -128,2 1.016,1
08 Sveitarfélög og byggðamál
11. Við 08.20 Byggðamál
a.
Rekstrarframlög
100,0 -100,0 0,0
b.
Rekstrartilfærslur
1.816,0 100,0 1.916,0
09 Almanna- og réttaröryggi
12. Við 09.10 Löggæsla
a.
Rekstrarframlög
14.701,6 -18,0 14.683,6
b.
Framlag úr ríkissjóði
13.798,9 -18,0 13.780,9
10 Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla dómsmála
13. Við 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis
a.
Rekstrarframlög
884,6 111,6 996,2
b.
Rekstrartekjur
-69,4 -23,7 -93,1
c.
Framlag úr ríkissjóði
910,6 87,9 998,5
14. Við 10.50 Útlendingamál
a.
Rekstrarframlög
3.673,0 -93,6 3.579,4
b.
Rekstrartekjur
-25,7 23,7 -2,0
c.
Framlag úr ríkissjóði
3.651,1 -69,9 3.581,2
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
15. Við 11.10 Samgöngur
a.
Rekstrartilfærslur
2.296,3 75,0 2.371,3
b.
Fjárfestingarframlög
21.677,5 169,0 21.846,5
c.
Fjármagnstilfærslur
517,7 511,0 1.028,7
d.
Framlag úr ríkissjóði
34.561,1 755,0 35.316,1
12 Landbúnaður
16. Við 12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum
a.
Rekstrartilfærslur
150,6 45,0 195,6
b.
Framlag úr ríkissjóði
206,3 45,0 251,3
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
17. Við 13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis
a.
Rekstrarframlög
1.158,7 -28,0 1.130,7
b.
Framlag úr ríkissjóði
1.168,2 -28,0 1.140,2
18. Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
a.
Rekstrarframlög
4.579,8 53,0 4.632,8
b.
Framlag úr ríkissjóði
3.087,3 53,0 3.140,3
14 Ferðaþjónusta
19. Við 14.10 Stjórnun ferðamála
a.
Rekstrartilfærslur
139,3 20,0 159,3
b.
Framlag úr ríkissjóði
1.217,9 20,0 1.237,9
20. Við 14.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í ferðamálum
a.
Rekstrartilfærslur
758,4 -20,0 738,4
b.
Framlag úr ríkissjóði
890,2 -20,0 870,2
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stjórnsýsla atvinnumála
21. Við 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.
Rekstrarframlög
735,8 -5,5 730,3
b.
Rekstrartilfærslur
8,3 5,5 13,8
17 Umhverfismál
22. Við 17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla
a.
Fjárfestingarframlög
806,3 150,0 956,3
b.
Framlag úr ríkissjóði
3.545,6 150,0 3.695,6
23. Við 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands
a.
Rekstrartilfærslur
175,3 44,8 220,1
b.
Framlag úr ríkissjóði
1.755,3 44,8 1.800,1
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
24. Við 18.10 Safnamál
a.
Rekstrartilfærslur
283,4 17,8 301,2
b.
Framlag úr ríkissjóði
3.361,4 17,8 3.379,2
25. Við 18.20 Menningarstofnanir
a.
Rekstrartilfærslur
319,9 74,0 393,9
b.
Framlag úr ríkissjóði
4.065,2 74,0 4.139,2
26. Við 18.30 Menningarsjóðir
a.
Rekstrartilfærslur
3.565,5 41,0 3.606,5
b.
Framlag úr ríkissjóði
3.888,3 41,0 3.929,3
21 Háskólastig
27. Við 21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.
Rekstrarframlög
2.722,7 -20,0 2.702,7
b.
Rekstrartilfærslur
454,2 30,0 484,2
c.
Framlag úr ríkissjóði
1.881,9 10,0 1.891,9
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
d.
Rekstrarframlög
173,9 50,0 223,9
e.
Framlag úr ríkissjóði
173,9 50,0 223,9
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
28. Við 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig
a.
Rekstrarframlög
537,0 25,0 562,0
b.
Rekstrartilfærslur
1.478,6 40,0 1.518,6
c.
Framlag úr ríkissjóði
1.915,4 65,0 1.980,4
29. Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála
a.
Rekstrarframlög
2.946,9 59,0 3.005,9
b.
Rekstrartilfærslur
109,0 -59,0 50,0
23 Sjúkrahúsþjónusta
30. Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
a.
Rekstrarframlög
74.650,4 80,0 74.730,4
b.
Rekstrartilfærslur
54,3 176,0 230,3
c.
Framlag úr ríkissjóði
74.192,3 256,0 74.448,3
31. Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
a.
Rekstrarframlög
8.888,8 30,0 8.918,8
b.
Framlag úr ríkissjóði
8.251,1 30,0 8.281,1
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
32. Við 24.10 Heilsugæsla
a.
Rekstrarframlög
23.756,0 416,0 24.172,0
b.
Framlag úr ríkissjóði
22.531,7 416,0 22.947,7
33. Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun
a.
Rekstrartilfærslur
16.356,3 -222,0 16.134,3
b.
Framlag úr ríkissjóði
16.367,9 -222,0 16.145,9
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
34. Við 27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka
a.
Rekstrartilfærslur
15.430,8 166,0 15.596,8
b.
Framlag úr ríkissjóði
15.430,8 166,0 15.596,8
35. Við 27.30 Málefni fatlaðs fólks
a.
Rekstrarframlög
177,2 70,0 247,2
b.
Framlag úr ríkissjóði
493,2 70,0 563,2
29 Fjölskyldumál
36. Við 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn
08 Velferðarráðuneyti
a.
Rekstrarframlög
3.148,5 40,6 3.189,1
b.
Rekstrartilfærslur
2.884,8 50,0 2.934,8
c.
Framlag úr ríkissjóði
6.201,4 90,6 6.292,0
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
37. Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi
a.
Rekstrartilfærslur
14.931,5 55,8 14.987,3
b.
Framlag úr ríkissjóði
16.191,3 55,8 16.247,1
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
38. Við 32.30 Stjórnsýsla velferðarmála
a.
Rekstrarframlög
5.268,7 -4,6 5.264,1
b.
Rekstrartilfærslur
400,9 75,0 475,9
c.
Framlag úr ríkissjóði
4.859,9 70,4 4.930,3
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
39. Við 33.10 Fjármagnskostnaður
a.
Rekstrarframlög
58.000,0 -918,0 57.082,0
b.
Framlag úr ríkissjóði
58.000,0 -918,0 57.082,0