Ferill 372. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 889  —  372. mál.
Svar


sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um ferðakostnað og dagpeninga ráðherra og ráðuneytisstjóra.


     1.      Hver var frá árinu 2006 árlegur fjöldi ferða sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra annars vegar og þeirra ráðherra sem fóru með málefnasvið hans og hins vegar ráðuneytisstjóra þessara sömu ráðuneyta til útlanda vegna starfa á vegum ráðuneytisins?
    Eftirfarandi tafla sýnir árlegan fjölda ferða atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fyrirrennara hans annars vegar og hins vegar ráðuneytisstjóra til útlanda vegna starfa á vegum ráðuneytisins frá árinu 2006.
    Tölur vegna ráðuneytisstjóra í svörum við þessari fyrirspurn eiga við um ráðuneytisstjóra eftirfarandi ráðuneyta: sjávarútvegsráðuneytis 2006–2007, landbúnaðarráðuneytis 2006–2007, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis 2008–2012, iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis 2006–2007, iðnaðarráðuneytis 2007–2012, viðskiptaráðuneytis 2007–2009, efnahags- og viðskiptaráðuneytis 2009–2012 og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 2012–2017.
    
Fjöldi ferða ráðherra Fjöldi ferða ráðuneytisstjóra
2006 18 20
2007 13 21
2008 12 19
2009 4 6
2010 5 8
2011 7 10
2012 9 9
2013 5 6
2014 5 5
2015 12 3
2016 9 5
2017 13 7

     2.      Hve háar voru árlegar greiðslur dagpeninga hvors um sig vegna þessara ferða?
    Fjallað er um greiðslu ferðakostnaðar vegna ferðalaga á vegum ríkisins í reglum fjármálaráðuneytisins nr. 1/2009. Þar kemur fram að ráðherrum og forseta Hæstaréttar skuli greiddir 2/ 3 hlutar dagpeninga en 1/ 3 hluti dagpeninga ef um opinbera heimsókn er að ræða. Auk þess skal þeim greiddur ferða- og gistikostnaður, risnukostnaður og símakostnaður. Í eldri reglum um greiðslu ferðakostnaðar, nr. 39/1992, kom fram að ráðherrum og forseta Hæstaréttar skyldu greiddir fullir dagpeningar. Auk þess skyldi greiða ferða- og gistikostnað, risnukostnað og símakostnað. Samkvæmt sömu reglum skyldi ráðuneytisstjórum, auk fleiri sem sérregla gilti um, greiddir 4/ 5 hlutar fullra dagpeninga, auk ferða-, gisti- og símakostnaðar. Með breytingunni árið 2009 lækkaði fjárhæð dagpeninga vegna ferða ráðherra, sem endurspeglar m.a. þann kostnað sem óhjákvæmilega fellur til vegna ferðalaga og dagpeningagreiðslum er ætlað að standa undir. Að sama skapi var sérregla ráðuneytisstjóra og fleiri afnumin.
    Eftirfarandi tafla sýnir hve háar árlegar greiðslur dagpeninga atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fyrirrennara hans annars vegar og hins vegar ráðuneytisstjóra þeirra ráðuneyta sem nú heyra undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti voru frá árinu 2006.

Dagpeningar ráðherra Dagpeningar ráðuneytisstjóra
2006 1.936.473 1.750.130
2007 1.088.128 1.163.197
2008 1.143.193 1.894.161
2009 1.013.138 597.141
2010 512.513 889.888
2011 928.456 1.286.447
2012 0 903.831
2013 263.505 337.109
2014 535.348 417.615
2015 1.339.339 425.145
2016 676.050 419.605
2017 1.128.991 320.498

     3.      Hversu oft á hverju ári fengu ráðherra og ráðuneytisstjóri 1/3 hluta dagpeninga og hve oft 2/3 hluta?
    Reglur nr. 1/2009, um greiðslu ferðakostnaðar vegna ferðalaga á vegum ríkisins, tóku gildi 6. mars 2009. Skv. 9. gr. reglnanna gildir reglan um greiðslu á 1/ 3 hluta og 2/ 3 hlutum dagpeninga einungis vegna ferða ráðherra og forseta Hæstaréttar. Eftirfarandi tafla sýnir hversu oft, á ári hverju, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fyrirrennarar hans annars vegar og hins vegar ráðuneytisstjóri fengu 1/ 3 hluta dagpeninga greiddan og hve oft 2/ 3 hluta.

Ráðherra 1/3 Ráðherra 2/3 Ráðuneytis-stjóri 1/3 Ráðuneytis-stjóri 2/3
2006 Á ekki við 12
2007 Á ekki við 12
2008 Á ekki við 15
2009 3 3
2010 4 Á ekki við
2011 4 Á ekki við
2012 0 Á ekki við
2013 3 Á ekki við
2014 5 Á ekki við
2015 12 Á ekki við
2016 9 Á ekki við
2017 13 Á ekki við     4.      Hverjar voru árlegar fjárhæðir, skipt á ráðherra og ráðuneytisstjóra, vegna hótelgistingar þeirra annars vegar og hins vegar annars ferðakostnaðar?
    Eftirfarandi tafla sýnir árlegar fjárhæðir, skipt á atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fyrirrennara hans og ráðuneytisstjóra þeirra ráðuneyta sem nú heyra undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, vegna hótelgistingar þeirra annars vegar og hins vegar annars ferðakostnaðar frá árinu 2006. Frá september 2012 til maí 2013 var einn ráðherra í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Ferðakostnaði vegna hans er skipt jafnt á milli sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Ráðherra Ráðuneytisstjóri
Hótelgisting Ferðakostnaður Hótelgisting Ferðakostnaður
2006 1.079.172 2.860.350 812.966 2.751.246
2007 650.166 1.652.340 383.513 2.670.390
2008 685.920 1.902.247 1.101.611 2.555.125
2009 411.602 789.165 236.401 815.228
2010 412.197 746.580 263.354 997.038
2011 485.921 1.335.680 43.538 1.654.397
2012 407.633 1.656.167 147.327 1.011.140
2013 114.291 875.423 338.708 919.990
2014 245.707 1.739.258 529.072 805.405
2015 1.059.027 4.318.601 0 411.639
2016 504.212 1.574.031 43.060 765.144
2017 1.051.717 1.597.526 178.096 662.406

     5.      Í hversu mörgum tilfellum hvert þessara ára var ráðherra eða ráðuneytisstjóra ekið út á flugvöll í bifreiðum ráðuneytisins og í hve mörgum tilfellum endurgreiddu þeir þann hluta dagpeninga sem ætlaður er til að standa undir þeim hluta ferðakostnaðarins?
    Ráðherra er ekið út á flugvöll í bifreið ráðuneytisins þegar um er að ræða ferðir á vegum ráðuneytisins. Ráðuneytisstjóra er ekki ekið í bifreið ráðuneytisins nema hann ferðist með ráðherra. Dagpeningar eru ekki skertir vegna ferða í ráðherrabifreið út á flugvöll.

     6.      Hversu oft og hve háar voru árlegar endurgreiðslur ráðherra og ráðuneytisstjóra vegna styrkja og hvers konar hlunninda sem þeir nutu erlendis og eiga samkvæmt reglum ferðakostnaðarnefndar að koma til frádráttar almennum dagpeningagreiðslum?
    Engar upplýsingar liggja fyrir í ráðuneytinu um styrki eða hlunnindi ráðherra eða ráðuneytisstjóra í embættiserindum erlendis. Ekki er vitað til þess að styrkir eða hlunnindi hafi komið til frádráttar almennum dagpeningagreiðslum.