Ferill 555. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 1170  —  555. mál.
Svar


ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra við fyrirspurn frá Vilhjálmi Árnasyni um aðgengi fatlaðs fólks.


     1.      Hvernig tryggir ráðherra fullnægjandi aðgengi fyrir fatlað fólk að manngerðu umhverfi í stofnunum á málefnasviði ráðherra, sem og að upplýsingum og gögnum?
    Í samræmi við lög um málefni fatlaðs fólks og þingsályktun nr. 16/146, um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021, er stöðugt leitast við að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að manngerðu umhverfi í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og stofnunum á málefnasviði þess. Aðstæður á hverjum stað hafa þó áhrif á þau úrræði sem tiltæk eru í hverju tilviki.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.
Húsnæði.
    Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið er til húsa að Skúlagötu 4 í Reykjavík. Líkt og margar opinberar byggingar var húsnæði ráðuneytisins byggt áður en gerð var almenn krafa um aðgengi fatlaðs fólks. Skrifstofur ráðuneytisins eru á 2., 5. og 6. hæð. Aðgengi fyrir fatlaða er erfitt bæði inn í húsið og innan þess vegna staðsetningar og gerðar tveggja lyfta sem eru í húsinu og þá mætti dyrabúnaður aðalinngangs vera hentugri. Þrátt fyrir að aðgengið sé flokkað sem erfitt komast einstaklingar í hjólastól inn í húsið og með lyftu upp á fimmtu hæð en þar er sjálfvirkur opnunarbúnaður eins og á aðalinngangi. Blindraletur vantar í lyftur. Haustið 2019 er gert ráð fyrir því að Hafrannsóknastofnun flytji af Skúlagötu 4 í nýtt húsnæði, í framhaldinu verður farið í breytingar á húsnæðinu fyrir önnur ráðuneyti sem ætlunin er að verði í húsnæðinu í framtíðinni. Hönnunarvinna er ekki farin af stað en gert er ráð fyrir því að aðgengi fyrir fatlaða verði bætt bæði hvað inngang og lyftur varðar.

Upplýsingar og gögn.
    Vefur Stjórnarráðsins, stjornarradid.is, sem er sameiginlegur vefur allra ráðuneyta, uppfyllir aðgengisstefnu um opinbera vefi sem samþykkt var í ríkisstjórn í maí árið 2012. Í aðgengisstefnunni felst að aðgengi er tryggt, m.a. fyrir blinda, sjónskerta og aðra sem þurfa að nota hjálpartæki. Vefur Stjórnarráðsins er þannig búinn að notendur geta séð eða heyrt efni og aðskilið forgrunn frá bakgrunni. Einstaklingum er kleift, með einföldum hætti, að hlusta á texta að hluta eða í heild með því að merkja það textabrot sem hlusta skal á. Stillingar á síðunni veita jafnframt þann möguleika að breyta leturgerð, leturstærð og lit á texta, auk þess sem hægt er að fá upplýsingar á táknmáli. Þessi stillingaratriði og útfærsla á vefsíðunni er í samræmi við framangreinda aðgengisstefnu um opinbera vefi og lið A.4 í II. hluta áðurnefndrar þingsályktunar nr. 16/146 þar sem markmiðið er að fatlað fólk geti nálgast upplýsingar um rétt sinn og þjónustu við sig.
    Í 1. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, segir að stjórnvaldi beri að veita aðila máls að stjórnsýslumáli leiðbeiningar, m.a. vegna aðgangs að upplýsingum og gögnum í viðkomandi máli. Þá er í 2. mgr. 14. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, kveðið á um að starfsmanni sé skylt að veita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar þeim sem til hans leitar. Slík framkvæmd innan stjórnsýslunnar stuðlar enn fremur að fullnægjandi aðgengi fyrir fatlað fólk að upplýsingum og gögnum í samræmi við markmið stefnu og framkvæmdaáætlunar í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021 og í samræmi við aðrar jafnræðisreglur.

Einkaleyfastofa.
Húsnæði.
    Einkaleyfastofa er til húsa að Engjateigi 5 í Reykjavík. Aðgengi fatlaðra er gott og óhindrað aðgengi fyrir hjólastóla frá bílastæði og inn í stofnunina. Aðgengi fatlaðra er tryggt í allri starfsstöð stofnunarinnar.

Upplýsingar og gögn.
    Vefur Einkaleyfastofu uppfyllir aðgengisstefnu um opinbera vefi sem samþykkt var í ríkisstjórn í maí 2012. Unnið er að nýjum vef sem tekur mið af núverandi kröfum aðgengisstefnu um opinbera vefi.

Ferðamálastofa.
Húsnæði.
    Ferðamálastofa er til húsa að Geirsgötu 9 í Reykjavík. Aðgengi fatlaðra er gott og óhindrað aðgengi fyrir hjólastóla frá bílastæði og inn í stofnunina. Aðgengi fatlaðra er tryggt í allri starfsstöð stofnunarinnar.

Upplýsingar og gögn.
    Vefur Ferðamálastofu uppfyllir aðgengisstefnu um opinbera vefi sem samþykkt var í ríkisstjórn í maí 2012. Ferðamálastofa nýtir sér þjónustu stillingar.is til þess að auka aðgengi allra að upplýsingum.

Neytendastofa.
Húsnæði.
    Neytendastofa er til húsa að Borgartúni 21 í Reykjavík. Aðgengi fatlaðra er gott og óhindrað aðgengi er frá bílastæði og inn í stofnunina. Aðgengi fatlaðra er tryggt í allri starfsstöð stofnunarinnar.

Upplýsingar og gögn.
    Vefur Neytendastofu uppfyllir aðgengisstefnu um opinbera vefi og verið er að vinna að enn frekari úrbótum með sérstöku tilliti til aðgengis allra að upplýsingum og gögnum.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Húsnæði.
    Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) er til húsa að Árleyni 2–8 í Reykjavík. Allt aðgengi fatlaðra er til fyrirmyndar inn í stofnunina á jarðhæð þar sem móttaka, frumkvöðlasetur, fundaraðstaða, mötuneyti og allt rými fyrir gesti er. Ekki er lyfta milli hæða né annar búnaður til að koma hjólastólum milli hæða. NPA-miðstöðin deildi þessu húsnæði með NMÍ og var húsnæðið þá tekið út og bætt úr því sem þurfti að bæta úr. Stofnunin hefur markað sér skýra stefnu um aðgengi fyrir fatlaða og vinnur nú að fjögurra ára stefnumótun.

Upplýsingar og gögn.
    Nýr vefur NMÍ fór í loftið í mars á þessu ári. Hann uppfyllir aðgengisstefnu um opinbera vefi.

Orkustofnun.
Húsnæði.
    Orkustofnun er til húsa að Grensásvegi 9 í Reykjavík. Aðgengi fatlaðra er gott og óhindrað aðgengi er frá bílastæði og inn í stofnunina. Aðgengi fatlaðra er tryggt í allri starfstöð stofnunarinnar.

Upplýsingar og gögn.
    Vefur Orkustofnunar uppfyllir aðgengisstefnu um opinbera vefi. Orkustofnun nýtir sér þjónustu stillingar.is til að auka aðgengi allra að upplýsingum á síðunni. Þjónustugátt Orkustofnunar hefur ekki hlotið úttekt hvað varðar aðgengi.

Samkeppniseftirlitið.
Húsnæði.
    Samkeppniseftirlitið er til húsa að Borgartúni 26 í Reykjavík. Sérmerkt bílastæði eru fyrir utan húsnæðið en til þess að komast inn í húsið þarf annaðhvort að fara í gegnum snúningshurð sem ekki er fær hreyfihömluðu fólki eða opna hurð með aðgangskorti og handafli. Inni í húsnæðinu er lyfta milli hæða og greiðfært öllum.

Upplýsingar og gögn.
    Vefur Samkeppniseftirlitsins uppfyllir aðgengisstefnu um opinbera vefi sem samþykkt var í ríkisstjórn í maí 2012. Hann hefur verið tekinn út af Sjá ehf. og fengið góða umsögn. Verið er að vinna að nýrri heimasíðu og þar er sérstaklega horft til góðs aðgengis að öllum upplýsingum.

     2.      Er í gildi stefna eða aðgerðaáætlun í stofnunum á málefnasviði ráðherra um aðgengi fatlaðs fólks?
    Í fyrrnefndri þingsályktun nr. 16/146, um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017–2021, birtist almenn stefna í málaflokkum sem ráðuneytinu og stofnunum þess ber að virða og hafa hliðsjón af við alla ákvörðunartöku er varðað getur aðgengismál fatlaðs fólks. Mikið hefur áunnist á undanförnum árum í að bæta aðgengi fatlaðs fólks að byggingum í eigu ríkisins og áfram verður unnið, í samræmi við skýra stefnu stjórnvalda um að gera betur, innan ráðuneytis og stofnana að því að aðgengi að byggingum, gögnum og upplýsingum verði ávallt sem best. Sem fyrr greinir er vinna hafin við að bæta aðgengi að Skúlagötu 4 þar sem ráðuneytið hefur aðsetur.