Ferill 401. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 1344  —  401. mál.
Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Óla Birni Kárasyni um skatttekjur ríkissjóðs.


     1.      Hverjar voru heildartekjur ríkissjóðs af eftirtöldum skattstofnum árin 2009–2017, sundurgreindar eftir sveitarfélögum og árum:
                  a.      tekjuskatti einstaklinga,
                  b.      tekjuskatti lögaðila,
                  c.      tryggingagjaldi,
                  d.      eignarsköttum,
                  e.      veiðigjöldum?

    Fyrst skal tekið fram að nær ógerlegt er að sundurliða tekjur ríkissjóðs (samkvæmt ársreikningi) eftir sveitarfélögum. Álagningu skatta á einstaklinga og lögaðila má hins vegar flokka eftir lögheimilissveitarfélagi gjaldanda. Töflur fyrir a–d-lið sýna álagða skatta og gjöld sem ríkisskattstjóri lagði á einstaklinga og lögaðila í hverju sveitarfélagi, fyrir árin 2010–2018 (vegna tekna áranna 2009–2017) í tilfelli einstaklinga, og fyrir árin 2010–2017 (vegna starfsemi 2009–2016) í tilfelli lögaðila, þar sem álagning lögaðila 2018 hefur ekki átt sér stað. Lög (og reglugerðir) um veiðigjald miðast við fiskveiðiár, fremur en almanaksár. Vegna þessa er nær ógerlegt að flokka álagningu veiðigjalds niður á almanaksár eftir sveitarfélögum. Auk þessa gæfi flokkun eftir sveitarfélagi gjaldanda veiðigjalds ekki mynd af því hvar starfsemin, sem gjaldið er lagt á, á sér stað – þar sem sveitarfélag gjaldanda og sveitarfélagið þar sem starfsemin á sér stað er mjög oft ekki hið sama. Vegna þessa liggja umbeðnar upplýsingar (e-liður) ekki fyrir. Aðra liði má sjá í meðfylgjandi töflum. Tekjuskattur einstaklinga er færður annars vegar sem brúttóupphæð álagningar, og hins vegar nettóupphæð álagningar, þar sem búið er að draga frá þann persónuafslátt til útsvars sem greiddur er af ríkissjóði til sveitarfélaga fyrir hönd tekjulágra. Eignarskattar eru hér auðlegðarskattur og viðbótarauðlegðarskattur, en álagning annarra tegunda eignarskatta, t.d. stimpilgjalda og erfðafjárskatts, liggur ekki fyrir skipt eftir sveitarfélögum.

     2.      Hverjar voru meðaltekjur ríkissjóðs af hverjum íbúa árin 2009–2017, sundurgreindar eftir sveitarfélögum, skattstofnum og árum?
    Tölur frá Hagstofu Íslands um mannfjölda eftir sveitarfélögum 1. janúar árin 2009–2017 eru nýttar hér til þess að finna meðaltekjur af hverjum íbúa. Íbúafjöldi Hörgársveitar árið 2010 er hér samtala íbúafjölda Hörgárbyggðar og Arnarneshrepps þann 1. janúar 2010, en sveitarfélögin sameinuðust ekki undir nafninu Hörgársveit fyrr en um mitt ár 2010.


1.a. Tekjuskattur einstaklinga á verðlagi hvers árs – brúttó.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reykjavík 37.735.779.143 38.138.194.463 40.253.435.188 43.220.466.795 46.723.133.321 48.634.956.154 54.077.242.629 60.445.986.769 67.083.910.079
Kópavogur 10.191.953.181 10.826.294.012 11.682.811.652 12.584.397.196 13.605.967.741 14.577.163.088 16.483.664.555 18.769.426.473 20.659.013.310
Seltjarnarnes 1.983.968.402 2.001.480.753 2.113.132.613 2.241.990.791 2.405.660.511 2.551.069.634 2.786.008.304 3.074.313.851 3.370.448.100
Garðabær 4.660.052.320 5.038.934.652 5.573.445.312 6.090.942.620 7.800.403.546 8.048.454.085 9.004.894.912 10.106.300.047 11.324.466.603
Hafnarfjörður 7.722.983.741 8.207.700.365 8.816.901.905 9.367.749.215 10.120.635.287 10.851.518.532 12.138.953.873 13.661.159.341 14.968.127.936
Sveitarfélagið Álftanes 814.968.559 832.669.947 891.316.911 961.264.966
Mosfellsbær 2.586.147.001 2.851.052.414 3.005.370.497 3.222.021.083 3.468.235.167 3.704.384.557 4.175.179.793 4.768.938.229 5.504.714.516
Kjósarhreppur 54.335.669 64.206.161 83.291.485 79.964.091 82.640.435 81.206.196 106.517.215 105.150.062 114.274.463
Reykjanesbær 3.311.721.157 3.320.668.572 3.497.525.319 3.741.655.332 4.041.230.415 4.356.342.941 5.100.204.527 6.342.024.643 7.467.610.594
Grindavík 702.171.256 792.346.616 820.246.531 941.487.574 1.042.062.897 1.119.490.230 1.334.836.567 1.393.509.342 1.426.978.770
Sandgerði 344.802.377 395.523.665 404.064.411 409.391.983 416.360.004 437.562.444 509.654.942 624.831.161 687.224.123
Sveitarfélagið Garður 312.743.394 308.429.702 329.202.678 338.243.183 357.963.586 388.011.280 446.875.178 552.845.300 651.947.571
Sveitarfélagið Vogar 268.988.598 292.149.853 261.603.634 261.864.228 287.250.113 293.616.149 351.791.544 428.796.442 495.316.988
Akranes 1.934.648.921 2.086.475.657 2.235.256.790 2.341.150.605 2.456.298.489 2.554.324.581 2.883.131.044 3.159.594.442 3.467.129.494
Skorradalshreppur 13.504.941 15.486.222 13.248.898 14.990.416 15.626.567 17.960.315 17.708.850 22.739.312 27.021.174
Hvalfjarðarsveit 152.086.921 164.744.783 186.413.198 185.598.746 201.367.045 216.002.182 247.764.666 277.375.551 324.408.739
Borgarbyggð 704.178.983 719.847.071 722.240.052 793.374.113 856.915.349 884.589.544 1.075.120.378 1.203.665.701 1.388.347.787
Grundarfjarðarbær 219.546.082 236.839.739 249.090.225 262.151.203 273.402.418 297.601.731 325.087.118 334.693.196 331.910.482
Helgafellssveit 7.494.697 9.659.333 6.908.247 8.498.976 6.591.930 9.480.793 9.057.004 9.861.090 16.054.118
Stykkishólmur 290.085.445 305.474.783 305.294.219 334.901.711 349.326.758 393.276.492 445.066.194 496.727.486 508.550.130
Eyja- og Miklaholtshreppur 23.921.883 24.965.454 28.167.517 29.975.575 29.348.068 30.896.271 32.828.976 31.246.748 30.626.644
Snæfellsbær 494.468.455 596.019.917 623.318.305 671.997.320 671.709.651 706.632.864 803.549.651 800.278.800 760.243.680
Dalabyggð 125.294.827 118.580.035 120.363.660 127.290.346 123.826.937 126.255.191 153.043.781 171.438.302 197.785.050
Bolungarvík 279.918.945 242.497.097 250.902.808 284.270.550 315.454.590 296.701.036 368.803.403 408.272.169 410.212.462
Ísafjarðarbær 1.051.070.567 1.143.502.997 1.155.045.747 1.233.944.395 1.272.822.563 1.310.022.264 1.506.861.276 1.584.916.342 1.652.064.532
Reykhólahreppur 42.731.325 45.283.683 47.229.081 53.849.911 59.338.460 62.000.788 65.964.001 81.597.691 98.389.198
Tálknafjarðarhreppur 60.654.419 83.411.444 79.236.303 87.041.644 92.910.708 95.992.855 100.191.024 111.073.487 112.413.597
Vesturbyggð 237.181.909 233.190.134 257.377.013 275.948.357 300.731.617 338.409.220 381.639.559 430.006.113 439.185.527
Súðavíkurhreppur 40.541.756 43.602.554 47.961.247 49.925.548 60.173.950 65.228.876 67.292.412 65.593.567 89.657.161
Árneshreppur 13.497.295 9.113.386 10.572.449 15.247.258 8.831.619 10.167.804 23.025.409 15.225.293 15.583.323
Kaldrananeshreppur 22.978.911 22.441.504 18.910.369 22.962.228 28.952.550 30.337.126 34.534.518 40.235.997 38.492.147
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 11.559.245 13.332.428 10.131.318
Strandabyggð 102.989.877 123.893.535 123.382.028 121.686.490 139.798.577 135.250.434 165.906.561 175.375.032 191.103.801
Sveitarfélagið Skagafjörður 1.019.717.381 1.100.268.652 1.143.942.920 1.261.378.223 1.267.263.491 1.209.453.079 1.388.644.713 1.515.758.432 1.594.996.076
Húnaþing vestra 187.904.478 189.879.554 209.893.779 221.136.939 262.897.510 269.271.329 308.536.536 352.258.769 410.361.514
Blönduós 200.065.951 207.884.264 211.202.430 211.861.549 235.235.147 245.215.852 288.221.882 301.336.225 335.457.563
Sveitarfélagið Skagaströnd 164.192.211 217.091.865 232.088.889 236.007.559 268.489.535 217.494.533 254.049.722 219.288.970 220.196.343
Skagabyggð 11.073.536 10.249.169 13.256.519 16.223.878 12.790.407 15.916.583 22.533.467 21.298.687 22.593.896
Húnavatnshreppur 53.952.679 52.389.043 56.546.225 69.049.747 78.212.413 76.557.328 75.135.647 99.473.504 103.207.813
Akrahreppur 19.872.969 20.694.283 26.003.599 26.048.238 28.995.297 26.279.450 32.154.776 39.155.379 43.629.202
Akureyri 4.558.638.432 4.991.421.250 5.484.742.017 5.820.024.562 6.323.087.068 6.392.179.980 7.077.342.354 7.822.105.705 8.297.502.671
Norðurþing 693.045.412 773.628.394 826.620.191 897.696.271 919.409.791 904.398.168 1.049.306.049 1.234.379.592 1.486.138.299
Fjallabyggð 623.017.543 707.915.544 720.912.797 760.508.791 787.560.091 843.140.188 950.335.640 914.042.975 868.799.026
Dalvíkurbyggð 452.989.348 533.890.672 564.855.656 581.832.427 639.763.309 663.419.927 704.494.383 755.313.002 769.687.925
Arnarneshreppur 34.548.719
Eyjafjarðarsveit 210.067.508 241.041.236 271.008.194 279.612.556 300.513.730 307.238.555 358.612.211 386.644.198 446.738.556
Hörgárbyggð 76.395.337
Hörgársveit 117.448.925 136.599.332 129.991.963 144.961.149 139.935.698 154.741.114 172.415.425 205.226.164
Svalbarðsstrandarhreppur 96.441.712 94.751.168 105.756.077 125.598.035 127.215.143 157.214.260 189.173.361 200.228.357 201.377.117
Grýtubakkahreppur 102.158.880 101.456.340 144.259.696 166.185.550 167.987.747 160.959.810 173.165.792 165.212.790 168.880.971
Skútustaðahreppur 85.488.088 93.332.438 93.932.239 104.410.589 127.682.447 140.168.750 162.414.297 197.275.937 242.778.728
Tjörneshreppur 6.241.733 6.607.122 7.509.659 9.150.353 8.400.609 8.992.644 14.197.448 15.510.528 17.687.140
Þingeyjarsveit 134.988.994 135.187.193 145.284.846 146.667.498 159.803.280 184.978.487 224.087.044 282.629.676 323.120.406
Svalbarðshreppur 17.637.948 18.108.526 17.098.906 21.094.153 22.896.123 27.899.740 24.098.027 24.313.600 28.844.508
Langanesbyggð 127.732.627 145.978.561 159.412.430 186.083.412 182.820.999 145.232.846 173.523.741 181.627.766 214.797.661
Seyðisfjörður 198.402.489 195.041.389 214.721.939 231.439.073 232.027.401 232.566.738 264.135.560 265.248.108 281.120.324
Fjarðabyggð 1.768.871.286 1.969.656.644 2.245.232.468 2.376.405.735 2.459.986.772 2.439.404.270 2.752.893.792 2.655.794.101 2.714.153.111
Vopnafjarðarhreppur 139.582.173 169.565.206 188.681.096 217.442.085 233.278.966 223.530.897 251.901.998 285.583.490 303.911.969
Fljótsdalshreppur 24.371.537 15.879.747 11.110.263 11.536.102 12.676.004 20.959.623 24.037.507 21.415.523 24.294.130
Borgarfjarðarhreppur 15.198.151 15.588.458 12.919.830 14.438.410 17.966.221 21.137.869 25.910.780 25.542.191 29.413.764
Breiðdalshreppur 39.071.979 37.572.757 38.923.546 44.427.537 51.279.084 62.896.835 62.082.149 65.091.962 65.509.314
Djúpavogshreppur 96.269.808 112.543.408 128.066.699 116.787.215 135.724.095 138.211.278 155.194.726 155.664.494 178.647.489
Fljótsdalshérað 946.709.424 927.306.961 983.645.108 1.071.688.543 1.147.217.468 1.161.238.557 1.288.717.333 1.386.719.417 1.533.849.839
Sveitarfélagið Hornafjörður 570.931.888 626.710.843 673.459.112 820.091.230 864.046.462 829.881.656 962.138.156 1.046.725.256 1.093.707.432
Vestmannaeyjar 1.332.512.802 1.641.899.129 2.040.422.640 2.197.702.911 2.213.642.612 2.007.537.190 2.270.491.770 2.190.630.209 2.141.853.490
Árborg 1.823.747.042 1.829.044.319 1.981.222.991 2.074.872.926 2.283.286.336 2.427.537.386 2.817.670.358 3.273.257.856 3.778.003.283
Mýrdalshreppur 93.062.089 91.494.563 92.948.526 107.448.721 120.334.286 125.182.445 169.322.357 217.513.055 287.863.678
Skaftárhreppur 92.373.601 83.376.457 95.289.672 101.453.179 110.441.116 123.858.713 152.596.115 194.524.086 222.648.226
Ásahreppur 35.209.852 33.655.584 38.227.655 41.266.454 47.899.656 61.893.566 73.781.621 93.295.443 118.856.749
Rangárþing eystra 309.236.755 328.047.220 358.617.663 385.656.695 391.799.939 415.594.657 509.867.199 562.366.009 660.378.436
Rangárþing ytra 324.368.317 340.745.004 330.805.672 355.811.565 397.069.727 405.453.157 446.527.762 521.233.346 609.584.862
Hrunamannahreppur 100.281.086 101.132.748 118.927.379 137.021.763 160.290.418 181.117.545 230.507.368 218.208.927 279.711.559
Hveragerði 494.934.496 496.740.920 518.684.180 559.406.320 573.288.739 620.656.053 755.437.678 866.754.566 1.017.134.740
Sveitarfélagið Ölfus 471.585.160 525.505.122 543.859.387 573.373.683 602.421.647 619.375.541 718.766.196 804.181.761 880.614.801
Grímsnes- og Grafningshreppur 70.412.326 66.897.871 69.278.626 80.904.646 83.357.273 85.690.010 108.506.733 142.097.404 166.590.912
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 83.582.904 104.702.157 102.024.403 132.749.482 148.896.331 128.398.045 158.928.921 210.358.108 292.180.109
Bláskógabyggð 198.007.664 172.521.478 174.165.864 192.989.053 218.453.939 219.379.196 272.984.755 317.111.753 380.692.657
Flóahreppur 84.667.332 88.661.295 115.963.481 124.708.705 132.768.053 140.010.349 179.273.985 273.445.094 275.163.597


1.a. Tekjuskattur einstaklinga á verðlagi hvers árs – nettó (persónuafsláttur til útsvars frádreginn).
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reykjavík 34.697.292.612 34.654.386.021 36.615.400.790 39.364.505.675 42.755.658.394 44.516.260.129 50.291.568.704 56.959.563.808 63.772.944.760
Kópavogur 9.474.676.644 10.006.973.422 10.845.913.264 11.681.744.639 12.661.532.667 13.577.641.990 15.549.855.734 17.902.924.761 19.850.416.306
Seltjarnarnes 1.871.620.624 1.885.755.849 1.982.920.442 2.106.149.280 2.269.211.648 2.406.000.668 2.650.552.780 2.954.676.741 3.256.695.769
Garðabær 4.403.967.978 4.742.231.744 5.262.884.047 5.760.692.828 7.395.712.311 7.611.616.027 8.596.462.147 9.719.603.925 10.961.988.854
Hafnarfjörður 7.081.718.504 7.484.883.974 8.070.643.176 8.570.062.460 9.287.684.142 9.980.652.972 11.334.463.803 12.939.381.571 14.292.913.574
Sveitarfélagið Álftanes 753.977.987 759.484.229 822.347.356 894.511.363
Mosfellsbær 2.382.670.680 2.623.971.141 2.763.916.495 2.968.055.313 3.211.120.156 3.415.969.131 3.905.733.590 4.514.176.246 5.263.773.778
Kjósarhreppur 47.483.050 56.793.611 74.181.373 69.900.862 71.574.999 70.665.263 96.818.199 96.174.727 104.660.855
Reykjanesbær 2.932.280.318 2.889.022.385 3.054.498.678 3.282.171.907 3.570.958.780 3.864.856.722 4.661.107.216 5.952.763.773 7.109.079.788
Grindavík 622.481.406 698.175.514 727.855.452 851.114.932 953.795.389 1.032.859.101 1.252.382.181 1.311.356.355 1.350.575.567
Sandgerði 300.158.169 345.177.948 354.039.844 362.428.642 368.428.821 391.400.921 470.424.979 590.187.648 650.606.185
Sveitarfélagið Garður 276.005.093 267.930.530 291.173.234 295.345.989 319.970.451 344.755.619 411.168.028 516.875.451 620.031.692
Sveitarfélagið Vogar 240.970.309 260.663.312 230.045.908 228.270.140 249.065.672 262.028.721 324.003.419 403.321.982 467.999.923
Akranes 1.779.126.421 1.916.528.943 2.072.206.169 2.163.831.942 2.278.078.426 2.363.530.541 2.707.633.115 2.996.457.807 3.323.083.354
Skorradalshreppur 11.611.732 13.105.219 10.386.794 12.483.534 13.429.290 16.216.791 15.413.249 20.476.398 25.724.859
Hvalfjarðarsveit 133.067.961 144.445.827 164.364.316 165.561.561 181.793.545 195.203.061 226.410.542 261.823.783 311.463.512
Borgarbyggð 583.861.412 587.702.648 584.570.427 651.334.404 711.964.461 733.220.598 940.557.037 1.082.710.536 1.283.334.695
Grundarfjarðarbær 189.458.583 205.235.193 217.152.274 228.008.746 239.307.468 262.713.235 296.778.969 307.599.838 306.630.155
Helgafellssveit 4.355.472 6.960.019 3.714.712 5.022.610 2.886.453 5.900.972 5.352.707 6.660.657 11.995.890
Stykkishólmur 254.399.489 265.512.813 265.164.779 296.087.017 312.547.844 355.787.183 414.802.842 466.999.292 481.218.943
Eyja- og Miklaholtshreppur 17.954.233 18.440.836 21.428.515 22.762.648 20.827.003 24.550.261 25.491.230 27.488.643 25.896.669
Snæfellsbær 443.595.823 542.448.303 571.468.017 622.635.426 623.394.741 653.765.288 758.340.106 757.759.091 717.594.171
Dalabyggð 94.170.858 85.616.950 86.637.377 91.930.092 86.580.883 90.092.512 119.408.164 137.793.111 167.425.492
Bolungarvík 246.136.040 210.930.434 220.989.084 251.906.995 285.132.294 265.407.225 342.206.913 386.835.722 391.349.382
Ísafjarðarbær 939.896.698 1.030.314.337 1.040.785.986 1.116.835.499 1.158.290.835 1.189.170.869 1.401.643.209 1.490.537.700 1.558.888.263
Reykhólahreppur 30.251.731 32.961.366 34.852.397 41.053.024 47.423.534 49.516.367 55.346.207 72.828.057 91.529.253
Tálknafjarðarhreppur 52.028.979 73.798.865 72.128.787 77.703.199 84.212.988 85.775.136 92.422.317 104.439.718 106.767.517
Vesturbyggð 205.951.787 199.689.465 223.369.001 241.777.806 269.345.367 305.299.793 349.538.764 398.503.582 414.138.349
Súðavíkurhreppur 33.717.216 37.133.068 42.380.795 43.548.953 52.117.161 57.672.667 61.198.489 59.382.596 84.266.116
Árneshreppur 11.009.743 6.481.208 7.846.563 12.963.345 6.298.093 8.111.990 21.383.815 13.719.452 14.139.785
Kaldrananeshreppur 18.108.474 17.230.982 14.157.809 18.166.166 24.503.268 26.396.536 30.626.674 36.160.834 34.752.542
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 7.515.315 8.983.654 4.453.265
Strandabyggð 85.341.263 105.918.757 106.522.867 102.691.336 119.982.262 115.154.351 150.223.108 162.253.276 179.623.251
Sveitarfélagið Skagafjörður 884.368.521 958.673.503 1.005.885.966 1.112.508.241 1.118.460.130 1.065.742.815 1.257.039.689 1.390.474.860 1.482.781.127
Húnaþing vestra 144.065.666 143.571.259 163.053.175 168.025.368 209.799.396 216.719.161 257.814.224 306.510.479 371.220.047
Blönduós 177.714.658 184.004.808 185.860.222 184.807.193 208.252.372 218.578.040 263.527.247 280.819.067 316.605.943
Sveitarfélagið Skagaströnd 150.578.130 202.570.433 216.959.450 221.207.391 252.878.573 201.253.530 239.708.300 207.653.538 207.254.655
Skagabyggð 5.263.041 4.588.212 7.464.051 9.527.944 6.369.575 9.834.905 18.035.000 16.793.506 18.794.606
Húnavatnshreppur 32.000.091 30.209.382 34.450.726 44.523.140 54.080.281 49.524.602 51.617.040 79.325.913 84.376.783
Akrahreppur 9.657.228 9.945.689 15.010.489 14.964.017 17.718.225 14.531.317 21.004.622 29.182.573 35.031.215
Akureyri 4.097.152.279 4.487.822.318 4.969.428.585 5.284.112.405 5.772.400.241 5.809.190.694 6.543.602.641 7.351.920.264 7.854.594.067
Norðurþing 603.046.563 679.220.590 731.782.592 799.805.726 826.634.243 812.071.204 961.995.628 1.155.760.673 1.411.577.814
Fjallabyggð 562.966.837 643.182.512 657.930.369 697.366.543 721.302.246 773.731.197 889.247.513 858.701.817 820.807.877
Dalvíkurbyggð 394.448.680 468.819.048 503.211.292 522.070.501 579.518.427 602.313.886 647.311.350 701.718.514 725.012.806
Arnarneshreppur 28.940.117
Eyjafjarðarsveit 176.270.171 205.941.412 232.692.557 244.448.042 263.483.657 266.735.145 321.467.987 354.682.530 420.783.950
Hörgárbyggð 59.225.782
Hörgársveit 91.314.351 111.742.653 105.827.763 118.365.889 114.142.008 130.725.337 146.875.605 183.399.977
Svalbarðsstrandarhreppur 82.798.752 81.915.023 91.673.547 109.987.213 114.194.406 141.805.859 176.356.382 187.037.432 185.961.565
Grýtubakkahreppur 92.089.355 90.256.960 132.977.165 154.490.469 155.917.505 147.402.791 160.417.817 153.396.602 157.262.580
Skútustaðahreppur 71.949.876 77.359.656 76.949.001 88.673.729 112.583.176 122.627.631 147.620.586 185.234.611 229.258.594
Tjörneshreppur 2.276.361 2.332.739 3.881.225 5.254.926 5.223.667 6.106.923 11.737.748 13.804.038 16.164.476
Þingeyjarsveit 88.914.503 87.239.905 98.743.870 101.588.034 114.287.896 140.396.427 183.479.999 247.631.622 289.446.330
Svalbarðshreppur 12.142.438 12.400.119 11.455.674 15.748.054 18.310.249 23.244.379 20.290.552 20.957.495 26.172.051
Langanesbyggð 113.665.388 131.625.508 144.766.541 170.071.598 165.196.142 126.954.825 157.394.789 168.970.618 201.295.135
Seyðisfjörður 177.576.543 174.212.563 195.267.257 211.358.276 211.214.614 212.171.839 246.160.363 244.548.161 265.419.734
Fjarðabyggð 1.658.734.184 1.850.570.073 2.121.762.952 2.246.793.682 2.327.274.949 2.304.630.404 2.637.773.326 2.547.928.983 2.615.898.027
Vopnafjarðarhreppur 114.215.681 144.201.247 163.978.567 193.271.582 206.969.657 196.697.161 228.496.224 265.810.651 287.031.353
Fljótsdalshreppur 19.326.408 10.413.413 5.918.055 5.336.783 8.093.841 16.563.330 19.701.237 16.792.007 21.057.858
Borgarfjarðarhreppur 8.200.038 8.860.715 6.041.758 6.518.023 9.646.734 12.761.146 19.224.298 20.149.288 24.508.006
Breiðdalshreppur 30.398.800 28.260.744 31.757.307 35.670.163 42.503.063 55.507.794 55.055.549 58.747.587 59.314.100
Djúpavogshreppur 80.399.001 96.137.685 111.933.947 100.960.544 121.262.737 121.882.689 139.794.413 140.304.627 166.322.606
Fljótsdalshérað 848.298.177 820.275.448 877.255.016 957.052.631 1.029.073.174 1.038.463.102 1.182.619.677 1.293.007.224 1.449.297.626
Sveitarfélagið Hornafjörður 504.976.949 551.797.819 595.542.053 741.406.846 786.572.497 748.018.152 884.540.879 979.006.251 1.028.567.763
Vestmannaeyjar 1.211.243.609 1.510.251.868 1.910.523.937 2.071.444.312 2.083.543.692 1.869.112.835 2.144.486.131 2.069.366.587 2.032.119.857
Árborg 1.617.877.596 1.598.648.870 1.757.193.990 1.839.951.720 2.041.568.673 2.162.890.638 2.578.935.992 3.058.303.407 3.577.489.237
Mýrdalshreppur 74.012.313 73.428.563 75.047.157 86.853.429 99.478.465 101.843.437 146.680.710 198.034.808 271.317.947
Skaftárhreppur 69.502.211 58.915.286 73.117.397 78.434.076 87.338.626 100.190.792 129.614.924 175.669.034 205.574.138
Ásahreppur 27.388.268 25.321.327 29.184.614 32.182.909 39.368.176 51.885.903 64.302.719 84.893.094 112.468.259
Rangárþing eystra 241.367.263 253.004.830 282.354.534 309.350.424 317.418.292 337.138.311 438.453.049 500.110.258 602.103.407
Rangárþing ytra 272.345.567 283.007.149 274.472.038 296.068.784 331.739.261 341.080.115 389.725.983 467.552.959 559.654.492
Hrunamannahreppur 70.947.161 68.776.236 88.030.615 103.413.586 128.738.236 149.979.671 202.540.929 191.508.563 259.057.722
Hveragerði 428.718.520 423.090.819 442.157.092 478.452.805 487.140.700 530.984.324 675.931.301 793.682.602 945.685.071
Sveitarfélagið Ölfus 420.102.213 469.821.307 488.602.851 513.497.212 540.877.684 556.745.261 660.657.904 752.204.650 831.882.770
Grímsnes- og Grafningshreppur 57.330.455 52.766.946 55.728.919 65.406.836 68.504.170 70.622.843 92.038.238 128.067.361 154.301.976
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 62.098.646 80.802.407 78.133.377 109.813.722 124.771.049 105.564.561 138.728.829 190.767.843 273.102.765
Bláskógabyggð 163.189.730 133.851.447 138.375.393 154.020.913 176.177.936 177.151.119 235.235.100 281.542.633 346.141.403
Flóahreppur 57.571.187 58.780.998 85.148.742 91.639.218 101.286.378 107.835.393 150.525.237 248.415.822 252.366.877


1.b. Tekjuskattur lögaðila á verðlagi hvers árs.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reykjavík 20.561.180.455 22.424.490.535 21.715.439.252 24.518.654.342 33.944.422.402 35.249.818.332 38.531.438.686 50.857.441.507
Kópavogur 1.208.019.951 1.330.325.804 1.779.740.559 2.548.956.410 2.680.391.275 3.954.444.797 4.772.779.893 5.767.701.455
Seltjarnarnes 463.085.028 194.860.582 219.254.437 263.791.447 228.876.062 321.832.316 308.100.429 326.633.116
Garðabær 613.834.348 685.107.374 1.081.747.864 1.147.055.156 1.336.610.267 1.429.209.443 1.917.511.214 2.631.524.211
Hafnarfjörður 1.402.636.103 2.815.887.147 2.580.211.119 1.305.381.114 1.655.927.366 1.780.750.777 2.075.964.379 2.507.309.285
Sveitarfélagið Álftanes 68.388.133 75.069.425 53.634.009 57.897.020 0 0 0
Mosfellsbær 231.848.838 199.484.768 179.482.457 236.679.230 315.225.670 399.340.477 435.452.000 660.177.928
Kjósarhreppur 6.770.667 14.329.851 22.952.711 17.622.720 28.526.293 31.789.752 45.470.562 51.418.126
Reykjanesbær 443.116.884 372.940.269 404.556.467 647.972.515 475.292.838 855.878.589 1.031.910.446 1.124.813.445
Grindavík 109.576.745 52.951.414 64.844.941 80.280.917 343.622.088 518.221.285 1.011.994.419 892.486.758
Sandgerði 42.914.079 46.056.208 91.505.861 137.998.989 154.114.773 61.366.667 95.694.244 195.633.762
Sveitarfélagið Garður 49.721.082 36.085.691 22.509.701 25.799.003 21.408.984 28.149.007 171.152.361 178.537.296
Sveitarfélagið Vogar 22.537.052 20.594.900 13.357.132 24.370.791 24.214.064 30.856.808 47.206.684 68.134.771
Akranes 190.990.494 262.348.583 219.267.654 273.630.279 356.925.424 365.895.670 417.661.177 381.193.727
Skorradalshreppur 3.362.619 4.591.058 7.973.650 6.276.906 5.575.570 5.614.841 7.752.634 8.847.527
Hvalfjarðarsveit 20.199.677 1.307.179.132 1.933.168.868 1.232.937.528 706.256.736 2.054.475.655 1.944.943.197 646.648.536
Borgarbyggð 55.411.746 60.565.764 55.733.661 56.478.161 70.167.411 82.164.350 117.613.994 140.572.506
Grundarfjarðarbær 46.730.152 28.095.888 90.208.501 57.026.148 56.942.643 74.331.537 91.165.954 308.160.147
Helgafellssveit 0 0 0 0 17.517 920.000 1.062.085 874.059
Stykkishólmur 49.009.018 55.685.200 51.856.102 114.763.948 133.467.611 93.285.402 120.823.208 115.354.268
Eyja- og Miklaholtshreppur 32.824.690 10.363.198 14.452.074 12.264.680 25.383.255 5.287.807 3.640.287 5.500.825
Snæfellsbær 100.943.659 144.348.297 218.124.538 336.141.251 220.483.867 516.369.157 298.551.396 687.633.765
Dalabyggð 7.494.316 14.187.453 15.716.617 12.153.744 12.035.835 7.268.737 21.266.111 15.276.188
Bolungarvík 26.288.709 30.913.718 57.822.901 58.748.213 123.627.633 67.215.774 134.779.397 426.840.035
Ísafjarðarbær 102.726.091 228.956.524 129.047.022 140.221.555 315.542.601 300.666.830 190.558.352 210.158.971
Reykhólahreppur 12.678.764 8.769.189 3.665.348 5.922.436 9.793.378 4.182.454 4.717.629 21.164.595
Tálknafjarðarhreppur 5.172.991 4.281.248 13.868.548 11.892.101 5.207.261 10.086.218 11.525.570 12.340.510
Vesturbyggð 22.285.391 30.698.892 22.376.209 27.535.386 40.639.663 90.940.773 100.760.732 95.871.495
Súðavíkurhreppur 8.194.489 6.897.476 15.332.014 2.064.083 4.057.561 7.627.940 19.877.746 9.503.230
Árneshreppur 103.482 797.201 686.832 414.341 846.289 2.658.865 1.125.632 1.474.025
Kaldrananeshreppur 4.959.303 4.446.301 2.921.991 3.877.916 935.629 8.370.156 2.784.627 1.618.539
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 1.731.035 1.192.161 1.513.585
Strandabyggð 16.616.402 18.582.006 31.115.289 32.117.936 12.898.572 7.394.474 15.234.031 16.285.006
Sveitarfélagið Skagafjörður 323.689.399 494.519.875 492.683.083 769.459.370 613.745.889 646.576.963 700.527.501 613.321.066
Húnaþing vestra 21.621.378 11.750.853 50.263.995 34.708.292 42.370.027 43.783.386 29.038.752 37.822.088
Blönduós 4.513.844 11.389.405 7.411.268 27.379.709 20.590.580 23.845.919 11.223.321 34.345.616
Sveitarfélagið Skagaströnd 2.675.880 1.731.627 9.813.315 7.399.435 4.093.147 9.843.873 37.230.216 15.457.028
Skagabyggð 974.433 363.079 562.069 204.303 293.415 1.643.977 2.291.100 1.941.536
Húnavatnshreppur 2.234.453 1.079.203 4.089.601 4.199.084 18.388.964 5.680.546 7.077.064 14.769.698
Akrahreppur 195.352 1.763.169 1.962.978 2.966.056 3.259.700 3.995.047 4.202.394 4.138.534
Akureyri 1.073.573.167 1.350.025.232 1.982.710.782 2.588.496.135 2.420.602.443 3.464.954.779 3.278.839.180 2.468.721.796
Norðurþing 77.706.038 70.437.011 115.184.688 149.636.515 104.053.577 145.154.873 162.008.523 232.870.529
Fjallabyggð 26.046.053 36.582.401 99.148.747 457.160.814 268.933.877 427.829.811 647.342.256 576.176.957
Dalvíkurbyggð 35.043.810 35.307.416 41.918.578 50.842.314 44.166.448 45.781.121 64.282.333 95.121.282
Arnarneshreppur 333.396
Eyjafjarðarsveit 4.922.168 3.536.480 32.901.348 11.352.788 15.630.391 20.512.304 15.557.067 27.730.700
Hörgárbyggð 12.068.621
Hörgársveit 17.585.275 23.840.033 17.683.864 48.038.646 27.378.937 47.770.208 39.638.999
Svalbarðsstrandarhreppur 4.695.975 8.447.295 10.165.137 4.503.992 3.983.744 6.530.825 8.491.168 7.631.028
Grýtubakkahreppur 19.017.756 16.621.051 16.329.807 23.610.138 26.832.632 73.287.419 51.060.292 76.187.465
Skútustaðahreppur 7.323.822 13.302.576 28.811.986 36.573.878 43.560.940 48.764.483 72.623.149 112.517.825
Tjörneshreppur 865.709 396.585 0 207.000 0 0 361.375 353.163
Þingeyjarsveit 14.481.414 20.992.204 15.141.309 37.160.519 30.446.254 29.812.825 32.326.695 48.616.233
Svalbarðshreppur 3.197.523 6.284.807 5.190.022 2.183.618 9.900.028 8.312.657 8.111.408 15.879.962
Langanesbyggð 6.522.300 6.078.945 16.198.145 18.573.383 31.979.681 26.109.951 37.111.775 26.297.721
Seyðisfjörður 30.240.152 26.703.468 29.690.984 18.484.116 13.433.482 143.064.383 90.448.561 77.805.955
Fjarðabyggð 79.622.189 680.298.684 1.531.567.735 2.393.155.998 1.748.919.096 1.610.157.376 2.087.759.287 1.287.284.129
Vopnafjarðarhreppur 20.038.195 25.093.496 24.840.768 25.239.922 21.765.363 18.192.624 33.574.176 29.800.440
Fljótsdalshreppur 1.132.329 1.241.587 351.826 776.736 1.404.737 1.965.956 977.194 2.136.985
Borgarfjarðarhreppur 5.597.437 15.119.841 13.239.568 13.592.737 28.390.665 18.692.134 18.176.212 8.851.604
Breiðdalshreppur 1.356.298 295.199 1.658.938 3.654.761 7.753.961 37.989.217 11.231.927 17.207.637
Djúpavogshreppur 12.759.292 18.809.389 18.539.929 15.240.974 19.246.707 22.594.201 28.559.518 26.011.104
Fljótsdalshérað 145.748.798 69.950.908 76.939.218 67.316.113 101.440.734 98.892.822 114.436.010 175.126.899
Sveitarfélagið Hornafjörður 59.562.211 74.462.931 162.940.393 706.164.322 797.514.465 633.813.860 655.978.729 699.293.677
Vestmannaeyjar 109.772.211 142.568.052 1.309.292.176 2.289.065.943 1.917.204.019 1.060.593.090 1.486.094.496 1.207.623.439
Árborg 297.626.638 183.245.553 238.660.583 247.666.797 320.338.218 275.001.012 353.626.114 568.357.902
Mýrdalshreppur 5.889.628 8.279.668 36.318.686 40.629.414 53.609.356 62.297.403 105.153.216 159.512.063
Skaftárhreppur 4.378.096 14.757.320 4.080.472 6.880.726 10.828.876 41.342.228 38.472.473 54.116.565
Ásahreppur 1.607.375 2.840.836 924.290 3.243.449 3.062.794 5.227.229 4.196.149 3.178.376
Rangárþing eystra 25.452.879 63.544.233 29.675.995 44.287.499 38.206.062 44.997.050 62.128.542 105.773.686
Rangárþing ytra 39.527.431 29.091.338 52.163.050 94.834.949 128.245.446 99.720.915 111.306.378 120.410.274
Hrunamannahreppur 20.439.812 27.669.459 76.293.011 40.925.513 45.084.278 30.208.225 38.269.636 79.286.532
Hveragerði 92.272.179 29.175.568 42.651.184 40.011.002 55.260.967 66.989.953 94.041.879 112.645.981
Sveitarfélagið Ölfus 35.956.257 28.600.954 34.642.391 48.199.886 52.353.983 45.224.340 66.518.799 520.366.014
Grímsnes- og Grafningshreppur 10.258.271 9.719.047 3.517.040 6.898.799 13.451.876 14.678.060 25.592.989 56.099.028
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 8.328.691 12.409.308 9.593.622 8.722.439 29.745.642 22.320.448 29.492.103 23.438.147
Bláskógabyggð 40.238.308 40.518.371 57.105.540 69.223.751 99.171.931 125.008.186 140.733.981 194.935.554
Flóahreppur 60.694.793 4.626.096 5.391.603 11.345.916 10.150.747 19.522.498 17.232.425 16.224.590

1.c. Tryggingagjald á verðlagi hvers árs.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reykjavík 27.430.987.563 38.073.228.576 40.776.773.913 39.402.345.252 42.071.487.584 44.438.513.653 48.052.188.573 51.284.620.591
Kópavogur 3.072.848.324 4.072.722.258 4.363.599.659 4.149.705.330 4.417.471.995 4.713.800.438 5.682.736.400 6.379.178.582
Seltjarnarnes 178.227.283 259.313.653 266.417.369 237.397.848 223.028.563 247.917.550 275.453.320 302.045.470
Garðabær 976.495.758 1.705.720.478 1.881.950.496 2.015.459.879 2.257.739.766 2.489.196.564 2.683.099.927 2.945.942.392
Hafnarfjörður 2.003.283.149 2.848.790.166 3.112.937.883 3.037.804.754 3.372.358.555 3.490.315.836 3.793.344.702 4.211.516.426
Sveitarfélagið Álftanes 70.292.197 109.516.248 92.737.009 92.972.507 0 0 0
Mosfellsbær 429.491.502 584.692.533 609.649.718 594.289.134 678.267.241 854.358.449 930.102.929 1.035.520.970
Kjósarhreppur 5.469.853 9.695.154 9.908.026 11.196.279 13.715.592 15.840.509 18.674.654 20.466.205
Reykjanesbær 1.275.228.662 1.797.178.162 1.777.342.848 1.604.032.922 1.706.758.027 1.871.004.380 2.067.901.362 2.379.515.979
Grindavík 532.670.780 822.234.097 873.739.826 847.117.116 919.814.511 956.435.456 1.042.899.571 1.083.103.611
Sandgerði 244.303.744 181.090.785 242.636.046 240.295.421 240.184.023 289.358.734 302.297.742 321.698.180
Sveitarfélagið Garður 189.028.862 296.907.476 296.124.256 288.141.882 294.454.609 273.174.458 310.035.225 286.524.899
Sveitarfélagið Vogar 55.662.928 70.898.929 72.998.837 68.978.873 64.419.313 58.000.838 72.040.151 71.835.778
Akranes 339.925.603 489.528.197 540.392.749 530.912.679 548.237.518 578.248.646 620.720.186 646.156.682
Skorradalshreppur 2.726.475 1.829.495 1.306.274 1.455.197 1.417.332 1.496.068 2.158.829 2.121.774
Hvalfjarðarsveit 410.055.247 634.627.346 636.225.933 583.089.067 642.448.076 681.519.734 745.013.779 692.210.808
Borgarbyggð 239.013.882 338.660.243 356.993.286 342.111.257 372.100.586 422.288.847 488.968.785 527.201.705
Grundarfjarðarbær 117.173.324 167.213.211 194.783.851 169.260.543 155.351.657 160.035.908 163.130.531 160.342.424
Helgafellssveit 2.621.374 4.152.370 4.219.559 3.748.256 1.020.002 715.877 1.078.484 1.444.561
Stykkishólmur 99.689.105 152.300.455 161.123.730 161.252.595 162.938.319 169.740.553 195.805.150 217.051.035
Eyja- og Miklaholtshreppur 9.912.167 14.716.142 16.192.865 14.664.559 14.260.184 16.119.671 16.837.964 15.638.404
Snæfellsbær 261.274.721 406.419.152 430.574.513 413.053.398 411.539.307 433.424.139 461.199.021 466.906.476
Dalabyggð 36.197.608 51.074.071 50.461.099 44.112.618 46.839.822 50.650.362 53.551.143 58.751.969
Bolungarvík 114.069.525 178.773.268 174.297.684 173.090.265 183.177.613 152.205.586 171.889.405 183.102.474
Ísafjarðarbær 431.835.623 626.666.254 641.339.849 593.765.034 639.932.140 666.464.422 720.044.947 718.376.831
Reykhólahreppur 20.086.581 29.728.379 31.269.865 30.819.968 32.225.260 35.998.161 39.206.475 42.152.840
Tálknafjarðarhreppur 36.164.139 54.958.340 64.632.613 68.010.658 65.959.855 81.271.665 80.668.324 76.938.369
Vesturbyggð 90.085.057 131.048.039 137.660.961 132.813.660 140.805.224 154.252.267 170.292.273 199.132.791
Súðavíkurhreppur 14.402.985 22.603.892 17.216.301 14.284.193 16.399.750 18.257.562 20.109.943 20.240.970
Árneshreppur 1.385.146 2.707.280 4.666.845 4.399.987 3.995.592 3.881.990 5.179.684 3.677.276
Kaldrananeshreppur 12.117.744 18.247.107 19.021.338 17.885.732 16.369.376 18.951.933 20.374.534 21.039.588
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 3.192.840 4.567.052 4.704.323
Strandabyggð 37.714.258 56.743.406 63.591.914 62.955.001 66.210.091 59.615.811 65.656.808 66.386.497
Sveitarfélagið Skagafjörður 450.458.770 689.104.708 727.987.326 702.703.671 734.426.676 711.973.709 766.117.893 783.020.383
Húnaþing vestra 64.651.842 94.073.658 99.518.984 96.569.630 109.278.008 117.805.906 127.429.376 130.058.472
Blönduós 72.525.631 101.020.451 102.810.597 88.568.133 91.984.286 93.074.268 98.482.756 104.694.253
Sveitarfélagið Skagaströnd 35.605.012 50.182.782 57.998.468 53.481.399 54.049.791 53.500.581 60.443.532 50.948.571
Skagabyggð 939.609 1.347.414 1.304.246 1.157.585 1.348.928 1.658.071 1.907.951 1.788.391
Húnavatnshreppur 11.515.863 14.531.987 15.473.633 14.198.182 15.856.221 15.989.533 16.908.506 18.348.102
Akrahreppur 2.225.765 2.479.015 2.369.604 2.294.731 2.520.406 2.926.802 3.419.045 4.544.666
Akureyri 1.725.031.006 2.592.729.565 2.918.405.270 2.780.607.374 3.000.928.745 3.170.768.042 3.379.209.165 3.539.376.366
Norðurþing 212.241.636 310.669.259 339.221.030 331.568.255 344.065.410 369.294.950 401.863.939 447.966.609
Fjallabyggð 272.937.321 412.268.191 461.649.878 437.237.282 436.001.430 456.733.094 486.156.778 462.243.516
Dalvíkurbyggð 132.650.659 189.228.945 205.083.405 195.744.191 201.494.832 225.970.077 242.126.514 237.553.405
Arnarneshreppur 3.682.263
Eyjafjarðarsveit 34.284.522 45.893.973 49.579.712 51.321.138 53.044.250 57.734.127 61.150.494 64.245.136
Hörgárbyggð 16.844.600
Hörgársveit 32.139.237 31.703.046 28.777.888 31.880.316 31.904.381 35.974.984 39.106.833
Svalbarðsstrandarhreppur 12.130.568 18.514.645 19.445.465 18.158.677 19.896.707 20.753.727 22.380.740 22.490.996
Grýtubakkahreppur 42.121.597 55.031.668 63.103.534 207.294.938 210.809.986 203.574.968 213.345.310 193.959.460
Skútustaðahreppur 33.343.205 47.801.001 53.464.254 55.767.953 63.840.809 78.003.975 84.348.480 103.206.310
Tjörneshreppur 764.617 1.112.889 1.150.961 1.002.011 347.324 417.399 829.639 991.477
Þingeyjarsveit 45.223.818 63.548.333 64.082.528 62.169.522 63.401.768 64.822.648 72.392.678 75.038.941
Svalbarðshreppur 1.482.889 2.875.036 3.807.452 4.641.071 5.187.604 4.596.630 4.274.041 4.737.373
Langanesbyggð 40.828.839 58.910.482 61.415.950 52.299.619 54.263.382 53.302.153 60.170.993 60.315.631
Seyðisfjörður 64.648.096 87.879.219 89.527.254 75.924.914 76.013.350 80.166.694 91.028.388 93.146.334
Fjarðabyggð 758.385.142 1.164.697.000 1.351.094.838 1.317.870.305 1.333.135.051 1.325.853.861 1.463.672.754 1.371.938.961
Vopnafjarðarhreppur 35.925.387 54.535.325 56.251.527 55.723.804 64.975.785 70.183.266 78.603.621 78.985.185
Fljótsdalshreppur 4.148.705 4.905.143 4.175.068 3.726.389 3.396.746 3.373.688 6.368.637 6.070.912
Borgarfjarðarhreppur 10.240.752 17.494.475 17.266.566 15.859.211 17.144.386 17.955.655 18.695.928 16.972.055
Breiðdalshreppur 9.213.965 16.070.805 16.021.570 14.053.708 18.142.986 21.107.537 23.935.618 26.067.522
Djúpavogshreppur 20.500.103 35.743.310 37.712.420 36.729.881 40.392.623 45.074.027 60.048.764 63.033.642
Fljótsdalshérað 229.393.839 296.016.190 298.892.124 293.979.013 313.144.832 327.711.241 359.215.195 374.422.063
Sveitarfélagið Hornafjörður 275.824.387 403.732.103 434.879.117 448.020.372 451.304.121 464.831.062 515.143.004 549.720.911
Vestmannaeyjar 650.883.270 1.031.421.747 1.275.374.536 1.246.743.310 1.178.955.481 1.046.234.914 1.120.538.855 1.032.244.517
Árborg 501.973.449 679.703.801 714.573.182 674.402.308 716.655.361 772.390.887 844.318.353 925.748.007
Mýrdalshreppur 32.370.980 46.503.786 48.304.284 49.358.988 57.444.826 71.569.126 92.861.570 113.243.664
Skaftárhreppur 27.076.634 40.425.993 42.761.784 42.587.087 48.264.579 52.943.251 63.335.695 74.003.269
Ásahreppur 4.764.664 8.243.373 8.082.483 6.725.608 6.923.799 7.511.599 8.379.052 7.963.049
Rangárþing eystra 66.952.714 96.111.085 107.357.880 101.798.068 108.781.281 120.247.351 136.364.725 154.981.513
Rangárþing ytra 114.408.727 165.623.957 174.567.946 171.452.172 182.243.960 195.035.743 215.914.371 234.932.553
Hrunamannahreppur 50.527.668 72.662.443 81.530.293 81.429.673 88.720.794 96.335.874 105.058.301 105.015.129
Hveragerði 153.280.358 215.453.229 228.720.968 225.007.076 226.381.367 252.448.153 284.827.458 322.598.920
Sveitarfélagið Ölfus 159.867.468 255.063.140 269.559.091 261.666.056 269.952.571 296.943.179 299.779.278 314.479.615
Grímsnes- og Grafningshreppur 38.041.384 52.660.094 48.315.601 47.267.166 52.591.078 60.383.785 72.710.877 72.440.442
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 22.304.422 31.622.075 34.529.405 34.281.238 43.138.687 48.605.680 49.218.607 53.871.626
Bláskógabyggð 61.447.565 85.598.086 99.763.847 106.491.503 113.224.449 130.298.619 155.411.539 187.688.383
Flóahreppur 21.355.939 31.152.362 34.765.077 32.987.366 37.779.561 40.959.946 46.545.181 49.087.778

1.d. Eignarskattar (auðlegðarskattur og viðbótarauðlegðarskattur) á verðlagi hvers árs.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013
Reykjavík 1.734.344.661 1.962.022.387 2.460.973.332 2.666.529.754 2.845.450.822
Kópavogur 366.762.313 455.079.763 562.566.059 593.750.710 535.551.169
Seltjarnarnes 258.641.628 288.800.113 366.527.944 315.080.386 310.703.195
Garðabær 509.767.147 794.301.222 763.096.289 728.336.511 708.429.627
Hafnarfjörður 232.814.027 266.030.461 364.391.567 341.393.649 328.073.528
Sveitarfélagið Álftanes 12.360.326 12.869.733 13.981.211 20.417.044
Mosfellsbær 32.969.541 46.827.826 46.563.336 57.712.606 57.835.394
Kjósarhreppur 116.727 155.918 143.777.278 581.846 366.379
Reykjanesbær 45.732.400 55.548.222 57.986.948 57.473.395 59.703.300
Grindavík 34.264.953 35.736.135 35.672.205 33.814.089 32.296.297
Sandgerði 3.488.990 4.567.053 5.877.543 5.741.569 5.795.253
Sveitarfélagið Garður 10.473.584 6.706.556 7.260.394 6.248.649 5.774.493
Sveitarfélagið Vogar 3.856.080 4.667.115 4.867.700 4.563.916 4.440.605
Akranes 24.764.862 37.912.597 39.373.628 38.798.692 44.088.643
Skorradalshreppur 253.910 136.402 183.668 184.098 190.590
Hvalfjarðarsveit 441.345 541.702 892.686 1.142.707 2.759.700
Borgarbyggð 14.978.289 4.553.326 6.100.347 7.253.824 11.407.205
Grundarfjarðarbær 1.648.625 1.666.358 6.058.744 1.480.762 1.266.840
Helgafellssveit 4.588.718 2.998.032 7.011.573 6.182.402 6.164.625
Stykkishólmur 7.298.443 9.061.832 10.932.421 9.916.788 7.478.327
Eyja- og Miklaholtshreppur 5.950.986 11.584.394 12.017.232 13.701.242 14.202.388
Snæfellsbær 10.798.996 19.980.103 13.985.988 14.437.082 14.233.680
Dalabyggð 43.189.590 50.031.494 68.332.642 60.565.933 70.204.815
Bolungarvík 7.172.432 8.768.222 8.585.331 7.100.966 7.554.791
Ísafjarðarbær 30.629.864 33.539.622 30.112.130 26.761.591 26.192.103
Reykhólahreppur 0 0 0 0 0
Tálknafjarðarhreppur 0 0 0 0 0
Vesturbyggð 3.660.272 8.101.840 6.347.702 5.267.874 5.607.122
Súðavíkurhreppur 0 0 0 0 0
Árneshreppur 0 0 0 0 0
Kaldrananeshreppur 1.265.596 1.253.358 1.398.134 1.428.304 1.362.280
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 0 0 0
Strandabyggð 0 367.470 214.837 220.062 451.559
Sveitarfélagið Skagafjörður 20.879.203 24.997.551 32.945.165 32.261.370 28.607.412
Húnaþing vestra 2.027.548 2.272.526 3.135.226 3.604.998 4.446.152
Blönduós 272.094 793.508 1.078.926 1.410.080 1.459.230
Sveitarfélagið Skagaströnd 3.009.490 2.706.467 3.047.129 2.391.629 2.616.152
Skagabyggð 0 449.054 625.840 782.106 1.085.735
Húnavatnshreppur 2.294.116 2.781.367 4.042.945 3.700.188 3.835.185
Akrahreppur 5.908 263.068 735.554 788.139 1.085.721
Akureyri 99.805.998 112.174.548 150.485.137 237.149.013 291.580.844
Norðurþing 13.589.490 16.076.675 20.115.239 20.644.552 21.283.431
Fjallabyggð 10.944.198 14.585.705 17.262.421 16.616.466 17.853.333
Dalvíkurbyggð 612.736 1.775.888 1.544.977 2.184.931 2.528.242
Arnarneshreppur 0
Eyjafjarðarsveit 515.446 972.161 1.781.147 2.488.058 3.069.264
Hörgárbyggð 47.944
Hörgársveit 496.036 889.724 995.410 1.639.448
Svalbarðsstrandarhreppur 3.625.917 0 0 0 82.322
Grýtubakkahreppur 2.197.470 6.434.662 5.950.735 5.508.111 4.749.456
Skútustaðahreppur 0 0 0 0 28.812
Tjörneshreppur 0 0 0 36.700 185.438
Þingeyjarsveit 0 19.030 116.090 211.135 435.447
Svalbarðshreppur 0 0 0 0 77.746
Langanesbyggð 117.396 453.756 687.992 586.876 747.904
Seyðisfjörður 0 379.499 511.129 786.112 1.273.655
Fjarðabyggð 2.814.747 5.371.860 4.454.945 5.806.761 6.841.387
Vopnafjarðarhreppur 0 740.506 834.479 1.122.416 1.731.195
Fljótsdalshreppur 0 0 0 0 0
Borgarfjarðarhreppur 0 0 0 0 0
Breiðdalshreppur 0 0 0 0 0
Djúpavogshreppur 1.277.534 2.609.922 3.369.611 3.587.086 4.213.335
Fljótsdalshérað 5.744.579 6.213.783 6.452.282 8.204.914 26.523.821
Sveitarfélagið Hornafjörður 14.219.235 19.724.611 25.982.845 28.000.836 33.811.345
Vestmannaeyjar 57.954.626 70.631.437 84.194.160 93.605.276 66.452.991
Árborg 21.379.316 30.221.117 38.219.015 35.660.689 36.503.494
Mýrdalshreppur 2.532.844 2.267.802 309.813 287.905 779.865
Skaftárhreppur 579.596 501.320 580.079 1.073.184 2.992.328
Ásahreppur 3.034.158 6.427.626 8.742.950 2.582.172 3.242.840
Rangárþing eystra 11.706.846 17.803.829 18.423.817 19.665.560 19.981.252
Rangárþing ytra 14.897.103 16.136.471 21.022.905 19.109.714 23.340.129
Hrunamannahreppur 1.951.929 975.474 962.107 6.383.811 7.286.477
Hveragerði 2.272.587 3.423.934 4.018.634 4.928.497 5.010.902
Sveitarfélagið Ölfus 24.705.437 41.147.950 21.007.286 22.670.764 19.920.099
Grímsnes- og Grafningshreppur 2.598.210 3.079.745 4.055.687 4.332.303 5.625.067
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 363.130 1.202.286 5.959.104 9.414.610 8.456.925
Bláskógabyggð 9.170.756 12.556.238 14.978.890 14.362.086 16.158.100
Flóahreppur 4.340.174 6.465.711 6.916.486 7.640.788 7.048.685

1.a. Tekjuskattur einstaklinga á föstu verðlagi ársins 2017 – brúttó.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reykjavík 48.511.172.839 46.517.676.616 47.212.792.662 48.191.962.724 50.153.496.635 51.164.297.260 55.972.473.095 61.515.212.816 67.083.910.079
Kópavogur 13.102.249.736 13.204.978.655 13.702.635.853 14.031.935.459 14.604.903.584 15.335.272.496 17.061.363.079 19.101.437.922 20.659.013.310
Seltjarnarnes 2.550.487.528 2.441.233.407 2.478.469.017 2.499.878.984 2.582.281.576 2.683.742.218 2.883.648.782 3.128.695.235 3.370.448.100
Garðabær 5.990.723.093 6.146.057.409 6.537.030.112 6.791.561.995 8.373.100.971 8.467.027.214 9.320.487.023 10.285.069.885 11.324.466.603
Hafnarfjörður 9.928.269.870 10.011.044.223 10.341.243.166 10.445.287.949 10.863.681.687 11.415.869.650 12.564.384.499 13.902.810.908 14.968.127.936
Sveitarfélagið Álftanes 1.047.681.578 1.015.618.906 1.045.415.387 1.071.835.842
Mosfellsbær 3.324.617.300 3.477.467.564 3.524.964.602 3.592.638.660 3.722.869.346 3.897.037.185 4.321.506.188 4.853.295.740 5.504.714.516
Kjósarhreppur 69.851.136 78.313.131 97.691.628 89.162.075 88.707.809 85.429.458 110.250.295 107.010.056 114.274.463
Reykjanesbær 4.257.378.040 4.050.264.806 4.102.207.351 4.172.044.581 4.337.933.302 4.582.901.740 5.278.950.013 6.454.208.401 7.467.610.594
Grindavík 902.675.178 966.435.988 962.057.753 1.049.783.527 1.118.570.059 1.177.711.166 1.381.618.222 1.418.159.059 1.426.978.770
Sandgerði 443.260.165 482.425.616 473.922.515 456.482.881 446.928.718 460.318.601 527.516.681 635.883.768 687.224.123
Sveitarfélagið Garður 402.046.789 376.195.920 386.118.047 377.150.088 384.244.896 408.190.447 462.536.691 562.624.553 651.947.571
Sveitarfélagið Vogar 345.797.878 356.339.165 306.831.903 291.985.535 308.339.714 308.886.141 364.120.687 436.381.401 495.316.988
Akranes 2.487.084.945 2.544.902.853 2.621.707.064 2.610.444.797 2.636.637.341 2.687.166.444 2.984.175.356 3.215.484.351 3.467.129.494
Skorradalshreppur 17.361.256 18.888.756 15.539.481 16.714.710 16.773.853 18.894.371 18.329.487 23.141.547 27.021.174
Hvalfjarðarsveit 195.515.107 200.941.462 218.641.903 206.947.507 216.151.202 227.235.732 256.448.007 282.282.033 324.408.739
Borgarbyggð 905.256.209 878.007.303 847.107.077 884.633.104 919.829.173 930.594.082 1.112.799.831 1.224.957.284 1.388.347.787
Grundarfjarðarbær 282.237.128 288.876.664 292.155.069 292.305.520 293.475.336 313.079.000 336.480.358 340.613.567 331.910.482
Helgafellssveit 9.634.796 11.781.620 8.102.604 9.476.583 7.075.903 9.973.857 9.374.422 10.035.522 16.054.118
Stykkishólmur 372.918.898 372.591.765 358.076.090 373.424.259 374.973.961 413.729.485 460.664.308 505.514.074 508.550.130
Eyja- og Miklaholtshreppur 30.752.740 30.450.705 33.037.358 33.423.558 31.502.772 32.503.083 33.979.524 31.799.470 30.626.644
Snæfellsbær 635.663.162 726.973.632 731.082.894 749.294.772 721.025.867 743.382.472 831.711.438 814.434.892 760.243.680
Dalabyggð 161.072.572 144.633.688 141.173.157 141.932.100 132.918.180 132.821.300 158.407.465 174.470.866 197.785.050
Bolungarvík 359.849.369 295.777.021 294.281.027 316.969.176 338.614.934 312.131.463 381.728.756 415.494.075 410.212.462
Ísafjarðarbær 1.351.202.151 1.394.746.222 1.354.739.915 1.375.880.612 1.366.271.857 1.378.152.132 1.559.671.835 1.612.951.848 1.652.064.532
Reykhólahreppur 54.933.189 55.233.127 55.394.448 60.044.074 63.695.027 65.225.241 68.275.823 83.041.068 98.389.198
Tálknafjarðarhreppur 77.974.195 101.738.077 92.935.351 97.053.733 99.732.114 100.985.122 103.702.392 113.038.260 112.413.597
Vesturbyggð 304.908.838 284.425.191 301.874.548 307.689.711 322.811.016 356.008.750 395.014.777 437.612.470 439.185.527
Súðavíkurhreppur 52.118.392 53.182.631 56.253.197 55.668.305 64.591.858 68.621.211 69.650.791 66.753.848 89.657.161
Árneshreppur 17.351.427 11.115.721 12.400.304 17.001.096 9.480.027 10.696.597 23.832.374 15.494.612 15.583.323
Kaldrananeshreppur 29.540.504 27.372.209 22.179.755 25.603.491 31.078.216 31.914.858 35.744.840 40.947.730 38.492.147
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 14.859.970 16.261.745 11.882.907
Strandabyggð 132.398.478 151.114.637 144.713.366 135.683.652 150.062.442 142.284.356 171.721.043 178.477.232 191.103.801
Sveitarfélagið Skagafjörður 1.310.896.111 1.342.012.701 1.341.717.537 1.406.470.055 1.360.304.644 1.272.352.681 1.437.312.168 1.542.570.607 1.594.996.076
Húnaþing vestra 241.560.313 231.598.685 246.182.007 246.573.531 282.199.169 283.275.229 319.349.732 358.489.857 410.361.514
Blönduós 257.194.476 253.559.276 247.716.909 236.231.226 252.505.864 257.968.707 298.323.116 306.666.546 335.457.563
Sveitarfélagið Skagaströnd 211.077.044 264.789.912 272.214.397 263.154.666 288.201.754 228.805.695 262.953.334 223.167.962 220.196.343
Skagabyggð 14.235.567 12.501.051 15.548.419 18.090.053 13.729.465 16.744.351 23.323.191 21.675.438 22.593.896
Húnavatnshreppur 69.358.784 63.899.631 66.322.419 76.992.293 83.954.686 80.538.818 77.768.906 101.233.086 103.207.813
Akrahreppur 25.547.665 25.241.100 30.499.323 29.044.474 31.124.101 27.646.156 33.281.696 39.847.997 43.629.202
Akureyri 5.860.350.625 6.088.104.663 6.432.991.034 6.489.481.201 6.787.321.471 6.724.615.842 7.325.380.053 7.960.470.543 8.297.502.671
Norðurþing 890.943.463 943.605.117 969.533.346 1.000.955.067 986.911.891 951.432.886 1.086.080.794 1.256.214.471 1.486.138.299
Fjallabyggð 800.919.244 863.454.257 845.550.355 847.987.401 845.381.925 886.989.084 983.641.796 930.211.436 868.799.026
Dalvíkurbyggð 582.339.760 651.193.744 662.512.723 648.758.533 686.734.058 697.922.174 729.184.607 768.673.696 769.687.925
Arnarneshreppur 44.414.053
Eyjafjarðarsveit 270.051.962 294.001.287 317.862.404 311.775.390 322.577.132 323.217.003 371.180.396 393.483.528 446.738.556
Hörgárbyggð 98.209.908
Hörgársveit 143.254.058 160.215.791 144.944.474 155.604.044 147.213.285 160.164.284 175.465.273 205.226.164
Svalbarðsstrandarhreppur 123.980.495 115.569.294 124.040.090 140.045.128 136.555.145 165.390.447 195.803.269 203.770.186 201.377.117
Grýtubakkahreppur 131.330.191 123.747.683 169.200.544 185.301.280 180.321.231 169.330.790 179.234.687 168.135.231 168.880.971
Skútustaðahreppur 109.899.080 113.838.849 110.172.046 116.420.566 137.056.758 147.458.457 168.106.387 200.765.541 242.778.728
Tjörneshreppur 8.024.050 8.058.797 8.807.993 10.202.885 9.017.373 9.460.321 14.695.022 15.784.893 17.687.140
Þingeyjarsveit 173.534.894 164.889.665 170.402.930 163.538.136 171.535.869 194.598.598 231.940.562 287.629.098 323.120.406
Svalbarðshreppur 22.674.437 22.087.216 20.055.111 23.520.538 24.577.132 29.350.712 24.942.584 24.743.682 28.844.508
Langanesbyggð 164.206.482 178.052.044 186.973.012 207.487.922 196.243.524 152.785.920 179.605.181 184.840.570 214.797.661
Seyðisfjörður 255.056.015 237.894.646 251.844.901 258.060.683 249.062.609 244.661.755 273.392.647 269.940.069 281.120.324
Fjarðabyggð 2.273.969.761 2.402.417.107 2.633.407.422 2.649.755.199 2.640.596.414 2.566.269.512 2.849.373.715 2.702.772.310 2.714.153.111
Vopnafjarðarhreppur 179.439.648 206.820.997 221.301.894 242.453.671 250.406.062 235.155.990 260.730.339 290.635.162 303.911.969
Fljótsdalshreppur 31.330.792 19.368.744 13.031.100 12.863.059 13.606.663 22.049.663 24.879.943 21.794.341 24.294.130
Borgarfjarðarhreppur 19.537.960 19.013.455 15.153.520 16.099.209 19.285.282 22.237.179 26.818.868 25.994.006 29.413.764
Breiðdalshreppur 50.228.923 45.828.005 45.652.981 49.537.878 55.043.940 66.167.889 64.257.925 66.243.370 65.509.314
Djúpavogshreppur 123.759.504 137.270.732 150.207.963 130.220.831 145.688.815 145.399.183 160.633.794 158.418.035 178.647.489
Fljótsdalshérað 1.217.040.844 1.131.048.964 1.153.706.071 1.194.961.048 1.231.444.968 1.221.630.683 1.333.882.660 1.411.249.028 1.533.849.839
Sveitarfélagið Hornafjörður 733.960.611 764.407.774 789.892.472 914.423.395 927.483.845 873.041.020 995.857.951 1.065.240.727 1.093.707.432
Vestmannaeyjar 1.713.009.783 2.002.646.790 2.393.188.323 2.450.496.828 2.376.165.925 2.111.942.473 2.350.065.080 2.229.380.158 2.141.853.490
Árborg 2.344.515.205 2.230.910.334 2.323.753.733 2.313.538.148 2.450.922.818 2.553.785.471 2.916.420.487 3.331.158.351 3.778.003.283
Mýrdalshreppur 119.635.825 111.597.168 109.018.261 119.808.164 129.169.103 131.692.765 175.256.552 221.360.633 287.863.678
Skaftárhreppur 118.750.741 101.695.403 111.764.164 113.122.976 118.549.587 130.300.190 157.944.110 197.965.013 222.648.226
Ásahreppur 45.263.971 41.050.175 44.836.778 46.013.187 51.416.398 65.112.443 76.367.425 94.945.741 118.856.749
Rangárþing eystra 397.538.835 400.123.674 420.618.546 430.017.407 420.565.479 437.208.343 527.736.377 572.313.673 660.378.436
Rangárþing ytra 416.991.191 415.611.335 387.998.180 396.739.299 426.222.169 426.539.417 462.177.099 530.453.417 609.584.862
Hrunamannahreppur 128.916.196 123.352.994 139.488.559 152.782.887 172.058.772 190.536.862 238.585.897 222.068.814 279.711.559
Hveragerði 636.262.280 605.881.684 608.358.728 623.752.831 615.378.995 652.934.295 781.913.298 882.086.544 1.017.134.740
Sveitarfélagið Ölfus 606.245.577 640.965.774 637.886.440 639.326.810 646.650.811 651.587.188 743.956.600 818.406.892 880.614.801
Grímsnes- og Grafningshreppur 90.518.457 81.596.247 81.256.106 90.210.818 89.477.276 90.146.460 112.309.539 144.610.958 166.590.912
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 107.449.874 127.706.651 119.663.253 148.019.181 159.828.143 135.075.597 164.498.860 214.079.122 292.180.109
Bláskógabyggð 254.548.448 210.426.803 204.277.145 215.187.894 234.492.597 230.788.373 282.551.978 322.721.127 380.692.657
Flóahreppur 108.843.958 108.141.392 136.012.237 139.053.502 142.515.744 147.291.818 185.556.952 278.282.051 275.163.597

1.a. Tekjuskattur einstaklinga á föstu verðlagi ársins 2017 – nettó (persónuafsláttur til útsvars frádreginn).
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reykjavík 44.605.051.152 42.268.427.884 42.945.783.823 43.892.464.168 45.894.733.871 46.831.401.656 52.054.123.682 57.967.118.693 63.772.944.760
Kópavogur 12.180.155.987 12.205.642.142 12.721.047.328 13.025.454.002 13.591.129.080 14.283.769.655 16.094.827.313 18.219.608.705 19.850.416.306
Seltjarnarnes 2.406.059.015 2.300.082.162 2.325.744.654 2.348.412.109 2.435.814.781 2.531.128.701 2.743.445.985 3.006.941.871 3.256.695.769
Garðabær 5.661.514.261 5.784.164.820 6.172.776.364 6.423.324.749 7.938.697.731 8.007.470.672 8.897.740.026 9.891.533.514 10.961.988.854
Hafnarfjörður 9.103.892.331 9.129.415.200 9.465.964.858 9.555.846.136 9.969.576.145 10.499.713.290 11.731.699.684 13.168.265.647 14.292.913.574
Sveitarfélagið Álftanes 969.275.242 926.353.286 964.521.786 997.403.810
Mosfellsbær 3.063.038.628 3.200.493.435 3.241.765.971 3.309.460.115 3.446.877.221 3.593.622.239 4.042.616.777 4.594.027.285 5.263.773.778
Kjósarhreppur 61.041.762 69.271.943 87.006.482 77.941.308 76.829.960 74.340.327 100.211.360 97.875.957 104.660.855
Reykjanesbær 3.769.588.453 3.523.780.057 3.582.586.482 3.659.708.419 3.833.134.818 4.065.854.970 4.824.463.777 6.058.061.915 7.109.079.788
Grindavík 800.230.014 851.574.209 853.693.315 949.015.643 1.023.822.043 1.086.574.642 1.296.274.080 1.334.552.872 1.350.575.567
Sandgerði 385.867.873 421.018.257 415.249.274 404.117.514 395.478.478 411.756.371 486.911.836 600.627.448 650.606.185
Sveitarfélagið Garður 354.817.923 326.798.526 341.513.748 329.318.583 343.462.345 362.685.204 425.578.122 526.018.435 620.031.692
Sveitarfélagið Vogar 309.779.010 317.934.601 269.818.208 254.527.239 267.351.812 275.655.957 335.358.679 410.456.324 467.999.923
Akranes 2.287.153.234 2.337.616.525 2.430.466.860 2.412.729.802 2.445.332.548 2.486.449.845 2.802.526.799 3.049.462.000 3.323.083.354
Skorradalshreppur 14.927.444 15.984.615 12.182.552 13.919.470 14.415.254 17.060.172 15.953.433 20.838.604 25.724.859
Hvalfjarðarsveit 171.065.313 176.182.548 192.781.022 184.605.516 195.140.636 205.354.918 234.345.491 266.455.171 311.463.512
Borgarbyggð 750.582.140 716.828.946 685.635.952 726.255.074 764.236.143 771.352.944 973.520.485 1.101.862.549 1.283.334.695
Grundarfjarðarbær 243.558.190 250.328.168 254.695.413 254.235.778 256.877.171 276.376.070 307.180.101 313.040.956 306.630.155
Helgafellssveit 5.599.170 8.489.230 4.356.943 5.600.343 3.098.373 6.207.862 5.540.302 6.778.477 11.995.890
Stykkishólmur 327.042.872 323.849.604 311.008.729 330.144.849 335.494.778 374.290.482 429.340.325 475.260.019 481.218.943
Eyja- og Miklaholtshreppur 23.081.037 22.492.540 25.133.260 25.380.954 22.356.100 25.827.038 26.384.614 27.974.888 25.896.669
Snæfellsbær 570.263.928 661.631.603 670.268.286 694.254.955 669.163.727 687.765.430 784.917.446 771.163.054 717.594.171
Dalabyggð 121.061.202 104.428.163 101.615.986 102.504.482 92.937.560 94.777.922 123.593.030 140.230.526 167.425.492
Bolungarvík 316.419.808 257.274.731 259.195.563 280.882.957 306.066.407 279.210.165 354.200.146 393.678.440 391.349.382
Ísafjarðarbær 1.208.282.755 1.256.688.467 1.220.725.951 1.245.301.098 1.243.331.330 1.251.015.661 1.450.766.219 1.516.903.747 1.558.888.263
Reykhólahreppur 38.890.066 40.203.428 40.877.977 45.775.207 50.905.320 52.091.547 57.285.911 74.116.309 91.529.253
Tálknafjarðarhreppur 66.885.774 90.013.483 84.599.027 86.641.120 90.395.817 90.236.013 95.661.417 106.287.147 106.767.517
Vesturbyggð 264.761.003 243.563.967 261.986.941 269.588.643 289.120.421 321.177.412 361.788.954 405.552.692 414.138.349
Súðavíkurhreppur 43.345.115 45.291.710 49.707.949 48.558.234 55.943.548 60.672.029 63.343.296 60.433.012 84.266.116
Árneshreppur 14.153.558 7.905.218 9.203.144 14.454.472 6.760.492 8.533.867 22.133.248 13.962.135 14.139.785
Kaldrananeshreppur 23.279.321 21.016.864 16.605.532 20.255.755 26.302.272 27.769.331 31.700.039 36.800.481 34.752.542
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 9.661.302 10.957.485 5.223.183
Strandabyggð 109.710.329 129.190.554 124.939.450 114.503.554 128.791.234 121.143.143 155.487.937 165.123.366 179.623.251
Sveitarfélagið Skagafjörður 1.136.898.592 1.169.307.164 1.179.792.118 1.240.476.091 1.200.576.297 1.121.168.528 1.301.094.818 1.415.070.900 1.482.781.127
Húnaþing vestra 185.203.395 175.115.825 191.243.200 187.352.726 225.202.647 227.989.998 266.849.769 311.932.328 371.220.047
Blönduós 228.460.805 224.433.177 217.993.324 206.064.904 223.542.042 229.945.551 272.763.015 285.786.461 316.605.943
Sveitarfélagið Skagaströnd 193.575.483 247.077.924 254.469.252 246.652.087 271.444.652 211.720.052 248.109.292 211.326.711 207.254.655
Skagabyggð 6.765.894 5.596.305 8.754.500 10.623.909 6.837.222 10.346.385 18.667.068 17.090.565 18.794.606
Húnavatnshreppur 41.137.668 36.846.796 40.406.862 49.644.478 58.050.798 52.100.211 53.426.048 80.729.105 84.376.783
Akrahreppur 12.414.835 12.130.893 17.605.630 16.685.274 19.019.078 15.287.042 21.740.765 29.698.782 35.031.215
Akureyri 5.267.087.811 5.473.858.169 5.828.585.817 5.891.924.982 6.196.203.796 6.111.307.237 6.772.934.509 7.481.968.015 7.854.594.067
Norðurþing 775.245.582 828.454.629 858.299.413 891.804.522 887.324.860 854.304.306 995.710.428 1.176.204.866 1.411.577.814
Fjallabyggð 723.721.151 784.498.493 771.678.987 777.582.126 774.259.498 813.970.364 920.412.730 873.891.351 820.807.877
Dalvíkurbyggð 507.082.894 571.824.995 590.210.756 582.122.406 622.066.060 633.638.213 669.997.495 714.131.178 725.012.806
Arnarneshreppur 37.203.923
Eyjafjarðarsveit 226.603.847 251.189.553 272.922.432 272.566.027 282.828.350 280.607.146 332.734.388 360.956.492 420.783.950
Hörgárbyggð 76.137.613
Hörgársveit 111.377.361 131.061.677 118.000.753 127.056.188 120.078.151 135.306.832 149.473.680 183.399.977
Svalbarðsstrandarhreppur 106.441.808 99.912.872 107.522.852 122.638.649 122.578.439 149.180.707 182.537.096 190.345.928 185.961.565
Grýtubakkahreppur 118.385.329 110.087.647 155.967.392 172.260.956 167.364.804 155.068.716 166.039.937 156.110.027 157.262.580
Skútustaðahreppur 92.495.052 94.356.629 90.252.601 98.873.551 120.848.914 129.005.083 152.794.205 188.511.217 229.258.594
Tjörneshreppur 2.926.372 2.845.274 4.552.244 5.859.381 5.607.183 6.424.524 12.149.118 14.048.217 16.164.476
Þingeyjarsveit 114.303.903 106.407.704 115.815.553 113.273.343 122.678.793 147.697.975 189.910.373 252.011.965 289.446.330
Svalbarðshreppur 15.609.692 15.124.594 13.436.229 17.559.496 19.654.568 24.453.241 21.001.669 21.328.211 26.172.051
Langanesbyggð 146.122.365 160.545.430 169.795.016 189.634.326 177.324.669 133.557.320 162.910.962 171.959.531 201.295.135
Seyðisfjörður 228.283.252 212.489.442 229.026.727 235.670.064 226.721.769 223.206.185 254.787.479 248.873.961 265.419.734
Fjarðabyggð 2.132.383.179 2.257.165.590 2.488.591.442 2.505.234.335 2.498.141.028 2.424.486.509 2.730.218.653 2.592.999.172 2.615.898.027
Vopnafjarðarhreppur 146.829.793 175.884.230 192.328.581 215.502.922 222.165.152 206.926.721 236.504.269 270.512.562 287.031.353
Fljótsdalshreppur 24.845.034 12.701.382 6.941.219 5.950.654 8.688.082 17.424.733 20.391.701 17.089.040 21.057.858
Borgarfjarðarhreppur 10.541.546 10.807.535 7.086.309 7.267.768 10.354.987 13.424.810 19.898.047 20.505.708 24.508.006
Breiðdalshreppur 39.079.131 34.470.015 37.247.781 39.773.174 45.623.593 58.394.568 56.985.066 59.786.770 59.314.100
Djúpavogshreppur 103.356.812 117.260.447 131.286.043 112.573.675 130.165.720 128.221.399 144.693.750 142.786.469 166.322.606
Fljótsdalshérað 1.090.528.417 1.000.501.166 1.028.922.351 1.067.138.977 1.104.626.644 1.092.470.088 1.224.066.628 1.315.879.164 1.449.297.626
Sveitarfélagið Hornafjörður 649.172.340 673.035.335 698.504.447 826.688.227 844.321.823 786.920.070 915.541.143 996.323.844 1.028.567.763
Vestmannaeyjar 1.557.112.359 1.842.074.828 2.240.831.623 2.309.715.153 2.236.515.279 1.966.319.131 2.219.643.355 2.105.971.509 2.032.119.857
Árborg 2.079.860.055 1.949.893.859 2.060.992.686 2.051.594.795 2.191.458.498 2.275.375.333 2.669.319.263 3.112.401.584 3.577.489.237
Mýrdalshreppur 95.146.415 89.561.821 88.021.950 96.843.869 106.782.069 107.139.973 151.821.389 201.537.836 271.317.947
Skaftárhreppur 89.348.460 71.859.779 85.758.557 87.456.068 93.750.936 105.401.379 134.157.503 178.776.435 205.574.138
Ásahreppur 35.208.946 30.884.768 34.230.299 35.884.794 42.258.546 54.584.315 66.556.319 86.394.764 112.468.259
Rangárþing eystra 310.289.314 308.593.446 331.170.396 344.933.898 340.722.809 354.671.745 453.819.394 508.956.683 602.103.407
Rangárþing ytra 350.113.425 345.187.684 321.925.107 330.124.519 356.095.209 358.818.549 403.384.604 475.823.480 559.654.492
Hrunamannahreppur 91.206.014 83.887.314 103.250.099 115.308.881 138.190.062 157.779.611 209.639.326 194.896.148 259.057.722
Hveragerði 551.138.434 516.049.650 518.600.984 533.487.522 522.906.058 558.599.039 699.620.482 807.722.014 945.685.071
Sveitarfélagið Ölfus 540.061.754 573.047.464 573.076.683 572.562.962 580.588.355 585.699.717 683.811.803 765.510.361 831.882.770
Grímsnes- og Grafningshreppur 73.701.078 64.360.565 65.363.810 72.930.351 73.533.674 74.295.700 95.263.877 130.332.738 154.301.976
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 79.830.819 98.555.799 91.641.742 122.445.202 133.931.608 111.054.620 143.590.821 194.142.326 273.102.765
Bláskógabyggð 209.788.306 163.260.438 162.298.912 171.737.389 189.112.735 186.364.155 243.479.321 286.522.827 346.141.403
Flóahreppur 74.010.551 71.695.986 99.869.983 102.180.150 108.722.717 113.443.550 155.800.654 252.810.037 252.366.877

1.b. Tekjuskattur lögaðila á föstu verðlagi ársins 2017.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reykjavík 25.972.959.524 26.876.048.265 25.027.086.858 26.863.755.940 35.803.264.046 36.438.484.730 39.188.633.785 50.857.441.507
Kópavogur 1.525.975.289 1.594.413.057 2.051.154.528 2.792.752.895 2.827.173.060 4.087.793.446 4.854.184.784 5.767.701.455
Seltjarnarnes 584.970.727 233.542.983 252.691.174 289.021.940 241.409.619 332.684.890 313.355.413 326.633.116
Garðabær 775.397.828 821.110.242 1.246.716.561 1.256.765.944 1.409.804.820 1.477.404.110 1.950.216.429 2.631.524.211
Hafnarfjörður 1.771.815.135 3.374.877.960 2.973.698.438 1.430.235.084 1.746.608.147 1.840.799.841 2.111.372.183 2.507.309.285
Sveitarfélagið Álftanes 86.388.144 89.971.698 61.813.302 63.434.616 0 0 0
Mosfellsbær 292.872.313 239.085.131 206.853.888 259.316.559 332.487.846 412.806.720 442.879.102 660.177.928
Kjósarhreppur 8.552.732 17.174.516 26.453.045 19.308.256 30.088.431 32.861.741 46.246.111 51.418.126
Reykjanesbær 559.746.894 446.973.841 466.252.132 709.948.240 501.320.505 884.739.848 1.049.510.788 1.124.813.445
Grindavík 138.417.751 63.462.969 74.733.923 87.959.434 362.439.290 535.696.332 1.029.255.071 892.486.758
Sandgerði 54.209.224 55.198.974 105.460.687 151.197.986 162.554.303 63.436.025 97.326.412 195.633.762
Sveitarfélagið Garður 62.807.855 43.249.178 25.942.475 28.266.564 22.581.368 29.098.225 174.071.548 178.537.296
Sveitarfélagið Vogar 28.468.888 24.683.260 15.394.121 26.701.750 25.540.058 31.897.337 48.011.845 68.134.771
Akranes 241.259.901 314.428.244 252.706.407 299.801.813 376.471.134 378.234.113 424.784.837 381.193.727
Skorradalshreppur 4.247.673 5.502.444 9.189.647 6.877.264 5.880.896 5.804.180 7.884.864 8.847.527
Hvalfjarðarsveit 25.516.307 1.566.671.465 2.227.980.959 1.350.862.587 744.932.293 2.123.755.053 1.978.116.294 646.648.536
Borgarbyggð 69.996.323 72.588.869 64.233.155 61.880.049 74.009.872 84.935.031 119.620.027 140.572.506
Grundarfjarðarbær 59.029.702 33.673.293 103.965.477 62.480.449 60.060.898 76.838.086 92.720.887 308.160.147
Helgafellssveit 0 0 0 0 18.476 951.024 1.080.200 874.059
Stykkishólmur 61.908.374 66.739.448 59.764.261 125.740.616 140.776.475 96.431.098 122.883.978 115.354.268
Eyja- og Miklaholtshreppur 41.464.270 12.420.430 16.656.044 13.437.743 26.773.276 5.466.118 3.702.376 5.500.825
Snæfellsbær 127.512.405 173.003.342 251.388.963 368.291.685 232.557.856 533.781.748 303.643.511 687.633.765
Dalabyggð 9.466.848 17.003.850 18.113.432 13.316.196 12.694.933 7.513.848 21.628.827 15.276.188
Bolungarvík 33.207.995 37.050.500 66.641.008 64.367.222 130.397.646 69.482.371 137.078.204 426.840.035
Ísafjarðarbær 129.763.980 274.407.420 148.726.949 153.633.131 332.822.133 310.805.678 193.808.529 210.158.971
Reykhólahreppur 16.015.862 10.509.989 4.224.321 6.488.891 10.329.676 4.323.491 4.798.093 21.164.595
Tálknafjarðarhreppur 6.534.541 5.131.132 15.983.529 13.029.528 5.492.418 10.426.337 11.722.151 12.340.510
Vesturbyggð 28.150.989 36.793.028 25.788.625 30.169.025 42.865.145 94.007.406 102.479.315 95.871.495
Súðavíkurhreppur 10.351.309 8.266.716 17.670.177 2.261.503 4.279.758 7.885.163 20.216.782 9.503.230
Árneshreppur 130.719 955.456 791.575 453.971 892.633 2.748.525 1.144.831 1.474.025
Kaldrananeshreppur 6.264.610 5.328.951 3.367.600 4.248.822 986.865 8.652.408 2.832.122 1.618.539
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 1.897.307 1.239.756 1.513.585
Strandabyggð 20.989.901 22.270.780 35.860.432 35.189.876 13.604.915 7.643.825 15.493.864 16.285.006
Sveitarfélagið Skagafjörður 408.885.651 592.688.606 567.818.231 843.054.779 647.355.429 668.380.318 712.475.750 613.321.066
Húnaþing vestra 27.312.205 14.083.553 57.929.354 38.027.988 44.690.266 45.259.815 29.534.039 37.822.088
Blönduós 5.701.905 13.650.352 8.541.501 29.998.458 21.718.148 24.650.032 11.414.747 34.345.616
Sveitarfélagið Skagaströnd 3.380.182 2.075.378 11.309.865 8.107.158 4.317.293 10.175.820 37.865.217 15.457.028
Skagabyggð 1.230.907 435.155 647.786 223.844 309.483 1.699.414 2.330.177 1.941.536
Húnavatnshreppur 2.822.569 1.293.439 4.713.273 4.600.708 19.395.968 5.872.101 7.197.771 14.769.698
Akrahreppur 246.769 2.113.181 2.262.336 3.249.746 3.438.206 4.129.765 4.274.070 4.138.534
Akureyri 1.356.141.612 1.618.023.082 2.285.078.113 2.836.074.421 2.553.157.847 3.581.797.234 3.334.763.306 2.468.721.796
Norðurþing 98.158.556 84.419.689 132.750.582 163.948.590 109.751.689 150.049.670 164.771.752 232.870.529
Fjallabyggð 32.901.471 43.844.491 114.269.128 500.886.238 283.661.053 442.256.748 658.383.374 576.176.957
Dalvíkurbyggð 44.267.471 42.316.405 48.311.244 55.705.158 46.585.061 47.324.916 65.378.737 95.121.282
Arnarneshreppur 333.396
Eyjafjarðarsveit 6.217.701 4.238.518 37.918.869 12.438.632 16.486.332 21.204.004 15.822.409 27.730.700
Hörgárbyggð 12.068.621
Hörgársveit 21.076.184 27.475.685 19.375.248 50.669.306 28.302.188 48.584.980 39.638.999
Svalbarðsstrandarhreppur 5.931.973 10.124.195 11.715.341 4.934.779 4.201.899 6.751.052 8.635.994 7.631.028
Grýtubakkahreppur 24.023.300 19.920.549 18.820.135 25.868.344 28.302.023 75.758.759 51.931.180 76.187.465
Skútustaðahreppur 9.251.479 15.943.313 33.205.871 40.072.009 45.946.395 50.408.880 73.861.815 112.517.825
Tjörneshreppur 1.093.567 475.312 0 226.799 0 0 367.539 353.163
Þingeyjarsveit 18.292.976 25.159.434 17.450.389 40.714.759 32.113.531 30.818.149 32.878.062 48.616.233
Svalbarðshreppur 4.039.123 7.532.424 5.981.511 2.392.471 10.442.167 8.592.970 8.249.757 15.879.962
Langanesbyggð 8.238.994 7.285.696 18.668.394 20.349.846 33.730.931 26.990.410 37.744.756 26.297.721
Seyðisfjörður 38.199.472 32.004.459 34.218.918 20.252.041 14.169.117 147.888.687 91.991.258 77.805.955
Fjarðabyggð 100.579.045 815.346.964 1.765.134.856 2.622.050.858 1.844.692.228 1.664.453.825 2.123.368.265 1.287.284.129
Vopnafjarðarhreppur 25.312.322 30.074.887 28.629.034 27.654.010 22.957.263 18.806.101 34.146.820 29.800.440
Fljótsdalshreppur 1.430.362 1.488.058 405.480 851.027 1.481.662 2.032.250 993.861 2.136.985
Borgarfjarðarhreppur 7.070.703 18.121.329 15.258.628 14.892.823 29.945.376 19.322.455 18.486.227 8.851.604
Breiðdalshreppur 1.713.281 353.800 1.911.929 4.004.323 8.178.578 39.270.259 11.423.500 17.207.637
Djúpavogshreppur 16.117.585 22.543.301 21.367.305 16.698.706 20.300.682 23.356.105 29.046.631 26.011.104
Fljótsdalshérað 184.110.423 83.837.088 88.672.602 73.754.604 106.995.763 102.227.607 116.387.839 175.126.899
Sveitarfélagið Hornafjörður 75.239.206 89.244.807 187.789.126 773.705.838 841.187.416 655.186.828 667.167.151 699.293.677
Vestmannaeyjar 138.664.665 170.869.694 1.508.961.833 2.508.005.047 2.022.192.657 1.096.357.568 1.511.441.435 1.207.623.439
Árborg 375.963.075 219.622.217 275.056.796 271.355.038 337.880.364 284.274.378 359.657.587 568.357.902
Mýrdalshreppur 7.439.800 9.923.292 41.857.358 44.515.439 56.545.076 64.398.147 106.946.717 159.512.063
Skaftárhreppur 5.530.427 17.686.843 4.702.752 7.538.837 11.421.880 42.736.338 39.128.662 54.116.565
Ásahreppur 2.030.442 3.404.779 1.065.246 3.553.671 3.230.517 5.403.497 4.267.719 3.178.376
Rangárþing eystra 32.152.171 76.158.603 34.201.643 48.523.404 40.298.277 46.514.405 63.188.211 105.773.686
Rangárþing ytra 49.931.198 34.866.353 60.118.019 103.905.495 135.268.337 103.083.625 113.204.828 120.410.274
Hrunamannahreppur 25.819.646 33.162.212 87.927.847 44.839.859 47.553.153 31.226.883 38.922.366 79.286.532
Hveragerði 116.558.559 34.967.304 49.155.574 43.837.879 58.287.131 69.248.935 95.645.864 112.645.981
Sveitarfélagið Ölfus 45.420.077 34.278.621 39.925.424 52.809.993 55.220.957 46.749.359 67.653.349 520.366.014
Grímsnes- og Grafningshreppur 12.958.286 11.648.406 4.053.396 7.558.639 14.188.519 15.173.022 26.029.505 56.099.028
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 10.520.833 14.872.720 11.056.668 9.556.702 31.374.553 23.073.120 29.995.123 23.438.147
Bláskógabyggð 50.829.180 48.561.803 65.814.248 75.844.699 104.602.718 129.223.613 143.134.350 194.935.554
Flóahreppur 76.669.888 5.544.437 6.213.833 12.431.103 10.706.615 20.180.820 17.526.343 16.224.590

1.c. Tryggingagjald á föstu verðlagi ársins 2017.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reykjavík 34.650.925.381 45.631.267.619 46.995.312.905 43.171.006.514 44.375.378.108 45.937.033.942 48.871.770.294 51.284.620.591
Kópavogur 3.881.633.417 4.881.211.451 5.029.057.272 4.546.606.419 4.659.378.627 4.872.755.475 5.779.661.577 6.379.178.582
Seltjarnarnes 225.137.366 310.790.840 307.046.547 260.103.909 235.241.903 256.277.629 280.151.472 302.045.470
Garðabær 1.233.513.069 2.044.328.535 2.168.951.684 2.208.229.764 2.381.376.594 2.573.135.275 2.728.863.080 2.945.942.392
Hafnarfjörður 2.530.554.715 3.414.312.663 3.587.667.092 3.328.357.436 3.557.033.387 3.608.013.497 3.858.044.273 4.211.516.426
Sveitarfélagið Álftanes 88.793.364 131.256.671 106.879.587 101.864.919 0 0 0
Mosfellsbær 542.535.261 700.761.728 702.622.511 651.130.279 715.410.056 883.168.447 945.966.834 1.035.520.970
Kjósarhreppur 6.909.539 11.619.770 11.419.020 12.267.154 14.466.676 16.374.670 18.993.170 20.466.205
Reykjanesbær 1.610.873.583 2.153.941.778 2.048.391.162 1.757.451.626 1.800.222.363 1.934.096.905 2.103.171.642 2.379.515.979
Grindavík 672.871.708 985.458.432 1.006.986.884 928.140.147 970.184.775 988.687.613 1.060.687.344 1.083.103.611
Sandgerði 308.605.397 217.039.699 279.638.525 263.278.623 253.336.819 299.116.260 307.453.755 321.698.180
Sveitarfélagið Garður 238.781.961 355.847.534 341.283.793 315.701.387 310.579.334 282.386.230 315.323.209 286.524.899
Sveitarfélagið Vogar 70.313.617 84.973.303 84.131.305 75.576.399 67.947.000 59.956.696 73.268.873 71.835.778
Akranes 429.395.284 586.706.014 622.803.716 581.692.145 578.259.732 597.747.888 631.307.236 646.156.682
Skorradalshreppur 3.444.093 2.192.674 1.505.483 1.594.380 1.494.947 1.546.517 2.195.650 2.121.774
Hvalfjarðarsveit 517.983.311 760.609.261 733.251.651 638.858.975 677.629.386 704.501.402 757.720.790 692.210.808
Borgarbyggð 301.923.224 405.888.777 411.435.471 374.832.696 392.477.308 436.528.936 497.308.673 527.201.705
Grundarfjarðarbær 148.013.778 200.407.243 224.488.775 185.449.571 163.858.920 165.432.512 165.912.898 160.342.424
Helgafellssveit 3.311.329 4.976.670 4.863.050 4.106.760 1.075.859 740.017 1.096.879 1.444.561
Stykkishólmur 125.927.648 182.534.108 185.695.419 176.675.697 171.861.038 175.464.409 199.144.817 217.051.035
Eyja- og Miklaholtshreppur 12.521.086 17.637.491 18.662.309 16.067.160 15.041.091 16.663.246 17.125.154 15.638.404
Snæfellsbær 330.043.198 487.098.725 496.237.981 452.560.141 434.075.746 448.039.724 469.065.266 466.906.476
Dalabyggð 45.724.953 61.212.949 58.156.517 48.331.796 49.404.833 52.358.353 54.464.515 58.751.969
Bolungarvík 144.093.048 214.262.124 200.878.427 189.645.589 193.208.662 157.338.142 174.821.164 183.102.474
Ísafjarðarbær 545.496.363 751.067.787 739.145.449 650.556.052 674.975.674 688.938.406 732.326.087 718.376.831
Reykhólahreppur 25.373.444 35.629.855 36.038.582 33.767.763 33.989.958 37.212.062 39.875.184 42.152.840
Tálknafjarðarhreppur 45.682.675 65.868.297 74.489.215 74.515.579 69.571.904 84.012.244 82.044.209 76.938.369
Vesturbyggð 113.795.779 157.062.807 158.654.531 145.516.703 148.515.905 159.453.840 173.196.791 199.132.791
Súðavíkurhreppur 18.193.904 27.091.063 19.841.821 15.650.413 17.297.822 18.873.229 20.452.940 20.240.970
Árneshreppur 1.749.722 3.244.711 5.378.548 4.820.826 4.214.396 4.012.895 5.268.029 3.677.276
Kaldrananeshreppur 15.307.179 21.869.399 21.922.130 19.596.424 17.265.785 19.591.015 20.722.044 21.039.588
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 3.499.523 4.749.382 4.704.323
Strandabyggð 47.640.791 68.007.722 73.289.807 68.976.370 69.835.843 61.626.128 66.776.655 66.386.497
Sveitarfélagið Skagafjörður 569.021.191 825.901.100 839.006.839 769.914.191 774.644.856 735.982.321 779.184.857 783.020.383
Húnaþing vestra 81.668.447 112.748.522 114.695.827 105.806.091 115.262.217 121.778.463 129.602.821 130.058.472
Blönduós 91.614.646 121.074.346 118.489.417 97.039.286 97.021.468 96.212.845 100.162.485 104.694.253
Sveitarfélagið Skagaströnd 44.976.383 60.144.727 66.843.350 58.596.660 57.009.629 55.304.685 61.474.461 50.948.571
Skagabyggð 1.186.918 1.614.893 1.503.146 1.268.303 1.422.797 1.713.983 1.940.493 1.788.391
Húnavatnshreppur 14.546.881 17.416.778 17.833.393 15.556.176 16.724.529 16.528.719 17.196.899 18.348.102
Akrahreppur 2.811.595 2.971.132 2.730.973 2.514.212 2.658.427 3.025.497 3.477.360 4.544.666
Akureyri 2.179.065.574 3.107.420.649 3.363.467.869 3.046.560.256 3.165.263.588 3.277.690.165 3.436.845.209 3.539.376.366
Norðurþing 268.104.423 372.341.213 390.952.911 363.281.302 362.906.889 381.748.021 408.718.160 447.966.609
Fjallabyggð 344.775.438 494.108.875 532.052.401 479.057.108 459.877.447 472.134.685 494.448.704 462.243.516
Dalvíkurbyggð 167.564.805 226.793.391 236.359.031 214.466.263 212.528.957 233.590.061 246.256.242 237.553.405
Arnarneshreppur 3.682.263
Eyjafjarðarsveit 43.308.336 55.004.533 57.140.717 56.229.779 55.949.024 59.680.991 62.193.481 64.245.136
Hörgárbyggð 16.844.600
Hörgársveit 38.519.300 36.537.823 31.530.367 33.626.124 32.980.235 36.588.576 39.106.833
Svalbarðsstrandarhreppur 15.323.379 22.190.047 22.410.937 19.895.475 20.986.277 21.453.568 22.762.468 22.490.996
Grýtubakkahreppur 53.208.158 65.956.181 72.726.948 227.121.788 222.354.221 210.439.762 216.984.144 193.959.460
Skútustaðahreppur 42.119.260 57.290.131 61.617.659 61.101.913 67.336.816 80.634.363 85.787.134 103.206.310
Tjörneshreppur 965.867 1.333.812 1.326.485 1.097.849 366.344 431.474 843.789 991.477
Þingeyjarsveit 57.126.895 76.163.517 73.855.241 68.115.764 66.873.733 67.008.546 73.627.413 75.038.941
Svalbarðshreppur 1.873.191 3.445.769 4.388.096 5.084.969 5.471.684 4.751.634 4.346.939 4.737.373
Langanesbyggð 51.575.141 70.604.991 70.782.004 57.301.848 57.234.917 55.099.566 61.197.274 60.315.631
Seyðisfjörður 81.663.715 105.324.405 103.180.338 83.186.799 80.175.942 82.870.012 92.580.975 93.146.334
Fjarðabyggð 957.994.928 1.395.904.747 1.557.139.484 1.443.918.811 1.406.139.297 1.370.563.253 1.488.637.266 1.371.938.961
Vopnafjarðarhreppur 45.381.082 65.361.308 64.829.997 61.053.541 68.533.945 72.549.930 79.944.290 78.985.185
Fljótsdalshreppur 5.240.660 5.878.879 4.811.774 4.082.802 3.582.756 3.487.453 6.477.261 6.070.912
Borgarfjarðarhreppur 12.936.156 20.967.359 19.899.752 17.376.075 18.083.235 18.561.141 19.014.807 16.972.055
Breiðdalshreppur 11.639.115 19.261.072 18.464.891 15.397.883 19.136.520 21.819.309 24.343.866 26.067.522
Djúpavogshreppur 25.895.806 42.838.829 43.463.639 40.242.933 42.604.577 46.593.978 61.072.960 63.033.642
Fljótsdalshérað 289.771.149 354.779.316 344.473.766 322.096.814 330.293.059 338.762.059 365.341.996 374.422.063
Sveitarfélagið Hornafjörður 348.422.390 483.878.261 501.199.046 490.871.553 476.018.134 480.505.726 523.929.322 549.720.911
Vestmannaeyjar 822.198.164 1.236.172.595 1.469.871.685 1.365.988.832 1.243.516.649 1.081.515.217 1.139.650.849 1.032.244.517
Árborg 634.094.725 814.633.988 823.547.011 738.905.927 755.900.360 798.436.839 858.719.110 925.748.007
Mýrdalshreppur 40.891.142 55.735.402 55.670.783 54.079.958 60.590.581 73.982.523 94.445.424 113.243.664
Skaftárhreppur 34.203.305 48.451.087 49.283.041 46.660.355 50.907.611 54.728.561 64.415.953 74.003.269
Ásahreppur 6.018.741 9.879.791 9.315.078 7.368.883 7.302.955 7.764.899 8.521.966 7.963.049
Rangárþing eystra 84.574.917 115.190.406 123.730.170 111.534.606 114.738.288 124.302.237 138.690.572 154.981.513
Rangárþing ytra 144.521.529 198.502.501 201.189.904 187.850.819 192.223.881 201.612.584 219.597.023 234.932.553
Hrunamannahreppur 63.826.738 87.086.898 93.963.825 89.218.064 93.579.262 99.584.436 106.850.183 105.015.129
Hveragerði 193.624.318 258.223.542 263.601.370 246.528.015 238.778.311 260.961.009 289.685.496 322.598.920
Sveitarfélagið Ölfus 201.945.179 305.696.544 310.667.388 286.693.265 284.735.532 306.956.461 304.892.336 314.479.615
Grímsnes- og Grafningshreppur 48.054.018 63.113.819 55.683.826 51.788.063 55.471.035 62.419.999 73.951.039 72.440.442
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 28.175.029 37.899.475 39.795.208 37.560.088 45.501.019 50.244.722 50.058.083 53.871.626
Bláskógabyggð 77.620.792 102.590.437 114.978.032 116.676.948 119.424.770 134.692.446 158.062.250 187.688.383
Flóahreppur 26.976.901 37.336.518 40.066.820 36.142.463 39.848.420 42.341.165 47.339.059 49.087.778

1.d. Eignarskattar (auðlegðarskattur og viðbótarauðlegðarskattur) á föstu verðlagi ársins 2017.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013
Reykjavík 2.229.584.112 2.393.105.500 2.886.447.408 2.973.251.148 3.054.360.829
Kópavogur 471.490.727 555.067.002 659.827.281 662.047.734 574.870.773
Seltjarnarnes 332.496.347 352.253.442 429.896.424 351.322.957 333.514.697
Garðabær 655.330.372 968.820.048 895.026.889 812.114.459 760.441.785
Hafnarfjörður 299.293.714 324.480.986 427.390.692 380.662.941 352.160.341
Sveitarfélagið Álftanes 15.889.798 15.697.389 16.398.402 22.765.544
Mosfellsbær 42.383.943 57.116.539 54.613.603 64.351.081 62.081.608
Kjósarhreppur 150.058 190.175 168.634.721 648.774 393.278
Reykjanesbær 58.791.216 67.752.925 68.012.227 64.084.354 64.086.654
Grindavík 44.049.258 43.587.852 41.839.520 37.703.603 34.667.457
Sandgerði 4.485.266 5.570.497 6.893.703 6.402.001 6.220.734
Sveitarfélagið Garður 13.464.300 8.180.078 8.515.633 6.967.409 6.198.450
Sveitarfélagið Vogar 4.957.178 5.692.544 5.709.270 5.088.887 4.766.630
Akranes 31.836.430 46.242.512 46.180.877 43.261.567 47.325.585
Skorradalshreppur 326.414 166.371 215.422 205.274 204.583
Hvalfjarðarsveit 567.370 660.721 1.047.021 1.274.149 2.962.314
Borgarbyggð 19.255.316 5.553.754 7.155.027 8.088.205 12.244.710
Grundarfjarðarbær 2.119.387 2.032.480 7.106.231 1.651.089 1.359.850
Helgafellssveit 5.899.019 3.656.741 8.223.794 6.893.542 6.617.225
Stykkishólmur 9.382.502 11.052.840 12.822.511 11.057.481 8.027.378
Eyja- og Miklaholtshreppur 7.650.281 14.129.644 14.094.874 15.277.247 15.245.112
Snæfellsbær 13.882.633 24.370.004 16.404.005 16.097.728 15.278.702
Dalabyggð 55.522.311 61.024.096 80.146.572 67.532.616 75.359.179
Bolungarvík 9.220.509 10.694.720 10.069.636 7.917.765 8.109.456
Ísafjarðarbær 39.376.175 40.908.735 35.318.172 29.839.881 28.115.100
Reykhólahreppur 0 0 0 0 0
Tálknafjarðarhreppur 0 0 0 0 0
Vesturbyggð 4.705.457 9.881.925 7.445.147 5.873.819 6.018.791
Súðavíkurhreppur 0 0 0 0 0
Árneshreppur 0 0 0 0 0
Kaldrananeshreppur 1.626.985 1.528.738 1.639.855 1.592.597 1.462.297
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 0 0 0
Strandabyggð 0 448.208 251.980 245.375 484.712
Sveitarfélagið Skagafjörður 26.841.227 30.489.854 38.641.006 35.972.280 30.707.738
Húnaþing vestra 2.606.511 2.771.831 3.677.271 4.019.668 4.772.584
Blönduós 349.790 967.853 1.265.460 1.572.276 1.566.365
Sveitarfélagið Skagaströnd 3.868.845 3.301.115 3.573.943 2.666.730 2.808.227
Skagabyggð 0 547.717 734.041 872.069 1.165.449
Húnavatnshreppur 2.949.197 3.392.471 4.741.924 4.125.807 4.116.760
Akrahreppur 7.595 320.868 862.723 878.796 1.165.433
Akureyri 128.305.447 136.820.828 176.502.292 264.427.417 312.988.403
Norðurþing 17.469.948 19.608.940 23.592.933 23.019.221 22.846.038
Fjallabyggð 14.069.297 17.790.384 20.246.896 18.527.799 19.164.106
Dalvíkurbyggð 787.702 2.166.075 1.812.086 2.436.256 2.713.863
Arnarneshreppur 0
Eyjafjarðarsveit 662.631 1.185.758 2.089.087 2.774.250 3.294.606
Hörgárbyggð 61.634
Hörgársveit 605.022 1.043.547 1.109.908 1.759.815
Svalbarðsstrandarhreppur 4.661.292 0 0 0 88.366
Grýtubakkahreppur 2.824.954 7.848.445 6.979.549 6.141.689 5.098.156
Skútustaðahreppur 0 0 0 0 30.927
Tjörneshreppur 0 0 0 40.921 199.053
Þingeyjarsveit 0 23.211 136.161 235.421 467.417
Svalbarðshreppur 0 0 0 0 83.454
Langanesbyggð 150.918 553.452 806.938 654.382 802.814
Seyðisfjörður 0 462.880 599.497 876.536 1.367.165
Fjarðabyggð 3.618.494 6.552.131 5.225.154 6.474.692 7.343.674
Vopnafjarðarhreppur 0 903.205 978.751 1.251.524 1.858.298
Fljótsdalshreppur 0 0 0 0 0
Borgarfjarðarhreppur 0 0 0 0 0
Breiðdalshreppur 0 0 0 0 0
Djúpavogshreppur 1.642.332 3.183.358 3.952.178 3.999.696 4.522.674
Fljótsdalshérað 7.384.935 7.579.036 7.567.808 9.148.696 28.471.172
Sveitarfélagið Hornafjörður 18.279.516 24.058.377 30.474.981 31.221.672 36.293.738
Vestmannaeyjar 74.503.480 86.150.128 98.750.365 104.372.357 71.331.900
Árborg 27.484.147 36.861.109 44.826.645 39.762.611 39.183.542
Mýrdalshreppur 3.256.094 2.766.069 363.376 321.022 837.122
Skaftárhreppur 745.099 611.467 680.368 1.196.629 3.212.022
Ásahreppur 3.900.557 7.839.863 10.254.506 2.879.190 3.480.926
Rangárþing eystra 15.049.718 21.715.573 21.609.084 21.927.619 21.448.255
Rangárþing ytra 19.150.948 19.681.874 24.657.524 21.307.836 25.053.737
Hrunamannahreppur 2.509.299 1.189.799 1.128.444 7.118.118 7.821.442
Hveragerði 2.921.521 4.176.219 4.713.410 5.495.404 5.378.797
Sveitarfélagið Ölfus 31.760.037 50.188.717 24.639.205 25.278.501 21.382.612
Grímsnes- og Grafningshreppur 3.340.125 3.756.407 4.756.869 4.830.632 6.038.054
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 466.821 1.466.445 6.989.365 10.497.539 9.077.824
Bláskógabyggð 11.789.451 15.315.015 17.568.568 16.014.105 17.344.411
Flóahreppur 5.579.504 7.886.316 8.112.267 8.519.681 7.566.192

2.a. Tekjuskattur einstaklinga á hvern íbúa, á verðlagi hvers árs – brúttó.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reykjavík 315.656 322.315 338.554 363.766 390.127 401.179 443.904 493.598 544.309
Kópavogur 340.004 356.633 379.571 403.281 428.859 451.194 496.421 549.778 586.138
Seltjarnarnes 450.595 455.399 489.151 519.822 556.608 582.303 631.605 696.334 757.404
Garðabær 449.899 473.451 510.903 539.834 562.313 567.592 623.047 686.709 743.563
Hafnarfjörður 298.761 316.741 337.825 353.687 377.523 396.663 435.478 484.627 521.483
Sveitarfélagið Álftanes 323.657 330.032 358.823 397.381
Mosfellsbær 307.765 333.339 347.763 363.906 386.304 408.197 448.944 502.999 562.682
Kjósarhreppur 277.223 325.920 396.626 363.473 403.124 367.449 493.135 484.562 519.429
Reykjanesbær 233.681 235.659 250.342 264.671 283.974 299.879 341.745 416.335 456.735
Grindavík 246.376 279.290 290.764 332.681 364.358 387.635 445.688 445.780 443.437
Sandgerði 196.581 231.300 240.086 244.852 263.352 271.947 322.566 396.215 402.356
Sveitarfélagið Garður 201.770 203.584 226.724 229.007 250.499 275.381 313.597 387.962 431.468
Sveitarfélagið Vogar 220.844 242.247 225.326 232.561 259.955 260.529 319.230 373.516 410.711
Akranes 292.729 318.595 337.499 355.150 370.762 381.299 426.057 457.382 491.722
Skorradalshreppur 236.929 253.872 232.437 249.840 274.150 309.661 285.627 429.044 465.882
Hvalfjarðarsveit 237.265 264.014 302.128 296.011 330.110 350.085 390.181 445.941 510.077
Borgarbyggð 188.082 203.232 207.779 228.638 247.021 250.237 303.792 330.950 377.576
Grundarfjarðarbær 237.347 261.991 275.847 291.603 302.102 341.286 361.208 372.295 381.945
Helgafellssveit 124.912 153.323 113.250 149.105 113.654 178.883 170.887 179.293 308.733
Stykkishólmur 261.103 279.739 277.540 302.258 314.143 359.157 402.047 446.296 435.403
Eyja- og Miklaholtshreppur 185.441 179.608 208.648 227.088 185.747 208.759 227.979 226.426 255.222
Snæfellsbær 287.984 350.188 361.763 386.872 390.075 417.879 478.588 481.226 467.842
Dalabyggð 175.483 170.865 175.970 185.554 186.206 187.601 225.064 252.859 293.886
Bolungarvík 289.771 249.997 282.548 319.764 343.632 312.317 399.570 451.629 451.776
Ísafjarðarbær 264.620 293.281 302.052 328.614 339.600 359.995 415.228 437.460 457.889
Reykhólahreppur 152.612 155.614 169.889 198.708 211.923 228.785 246.134 305.609 348.898
Tálknafjarðarhreppur 196.930 278.968 258.942 315.368 317.101 323.208 328.495 416.006 476.329
Vesturbyggð 263.535 249.401 289.188 303.240 319.587 356.596 380.878 424.488 426.394
Súðavíkurhreppur 191.235 215.854 249.798 274.316 336.167 322.915 329.865 356.487 482.028
Árneshreppur 275.455 182.268 203.316 293.217 163.549 191.845 426.396 276.824 338.768
Kaldrananeshreppur 208.899 200.371 178.400 220.791 289.526 288.925 308.344 390.641 363.133
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 117.951 138.879 101.313
Strandabyggð 210.183 243.885 246.272 235.827 269.881 267.293 350.754 375.535 408.341
Sveitarfélagið Skagafjörður 250.053 266.344 278.332 313.464 316.026 304.035 355.152 388.457 405.645
Húnaþing vestra 163.823 170.143 187.071 186.299 223.362 229.558 263.481 303.671 349.541
Blönduós 220.580 235.696 233.631 243.239 267.922 278.338 334.752 348.366 387.364
Sveitarfélagið Skagaströnd 315.148 418.289 437.904 468.269 530.612 436.736 520.594 448.444 459.700
Skagabyggð 108.564 96.690 126.253 155.999 127.904 162.414 227.611 195.401 223.702
Húnavatnshreppur 126.058 121.552 135.602 167.596 193.117 187.182 181.487 246.833 252.960
Akrahreppur 91.160 99.016 126.847 132.225 148.694 126.344 165.746 195.777 222.598
Akureyri 259.885 284.039 308.930 325.596 351.947 353.101 389.057 427.578 448.805
Norðurþing 230.938 264.398 284.551 311.268 321.023 320.481 373.951 436.949 501.565
Fjallabyggð 292.909 342.650 355.129 373.714 391.431 419.473 466.537 451.379 427.348
Dalvíkurbyggð 232.660 273.931 288.192 306.228 343.221 355.340 378.557 410.496 420.365
Arnarneshreppur 195.191
Eyjafjarðarsveit 202.182 235.162 264.398 271.205 296.950 299.453 347.492 373.569 440.137
Hörgárbyggð 184.977
Hörgársveit 193.491 227.666 222.589 256.115 250.332 272.912 309.543 357.537
Svalbarðsstrandarhreppur 243.540 229.422 264.390 322.046 307.283 406.238 456.940 457.142 446.512
Grýtubakkahreppur 302.245 301.057 431.915 474.816 466.633 455.977 475.730 462.781 479.775
Skútustaðahreppur 220.330 249.552 243.348 271.196 337.784 377.813 411.175 483.519 571.244
Tjörneshreppur 107.616 117.984 131.748 166.370 152.738 163.503 240.635 258.509 299.782
Þingeyjarsveit 142.393 143.511 153.903 160.292 174.839 201.721 243.573 307.875 353.137
Svalbarðshreppur 163.314 163.140 161.310 206.805 233.634 309.997 245.898 245.592 303.626
Langanesbyggð 251.442 280.189 315.668 363.444 349.562 273.508 338.253 359.659 443.797
Seyðisfjörður 276.712 276.263 321.440 341.860 343.236 349.724 404.495 403.113 432.493
Fjarðabyggð 374.523 424.404 489.905 516.610 531.429 521.798 579.923 565.905 578.587
Vopnafjarðarhreppur 207.095 248.265 282.457 324.540 339.562 321.627 373.742 439.359 471.181
Fljótsdalshreppur 180.530 178.424 138.878 147.899 158.450 308.230 320.500 289.399 299.928
Borgarfjarðarhreppur 107.029 116.332 91.630 111.926 138.202 157.745 191.932 205.985 253.567
Breiðdalshreppur 198.335 178.918 195.596 233.829 284.884 336.347 333.775 355.694 359.941
Djúpavogshreppur 212.048 254.048 286.503 253.335 300.275 294.067 367.760 341.370 395.238
Fljótsdalshérað 256.214 267.467 289.222 314.463 334.076 335.327 373.109 402.765 439.121
Sveitarfélagið Hornafjörður 270.328 300.437 317.819 382.684 398.913 382.963 447.506 482.140 500.095
Vestmannaeyjar 326.117 397.074 492.618 524.011 524.436 470.811 531.482 511.590 499.034
Árborg 230.213 234.163 253.127 266.590 291.756 307.712 349.934 398.886 445.993
Mýrdalshreppur 190.311 179.401 198.184 234.093 260.464 255.997 352.755 414.311 512.213
Skaftárhreppur 198.653 187.363 213.654 229.014 249.303 274.024 331.731 413.881 468.733
Ásahreppur 197.808 177.135 197.050 202.287 250.784 320.692 341.582 427.961 464.284
Rangárþing eystra 175.503 187.993 205.984 221.514 225.821 243.322 291.519 317.005 376.928
Rangárþing ytra 202.225 220.833 217.207 236.577 261.574 261.077 288.455 341.568 396.607
Hrunamannahreppur 126.458 128.341 149.594 177.031 204.452 230.723 290.312 270.395 361.852
Hveragerði 213.795 216.823 223.957 245.031 250.235 266.033 316.878 351.910 409.639
Sveitarfélagið Ölfus 236.147 269.214 284.000 297.085 317.064 324.961 381.308 411.136 439.209
Grímsnes- og Grafningshreppur 159.304 161.200 173.197 194.482 197.529 203.057 251.756 305.586 356.726
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 162.297 202.519 202.029 263.392 295.429 242.260 306.813 403.758 491.886
Bláskógabyggð 200.819 184.515 186.274 213.012 243.538 235.638 284.063 323.914 371.045
Flóahreppur 142.059 147.278 195.225 207.157 207.775 221.886 291.029 441.753 424.635

2.a. Tekjuskattur einstaklinga á hvern íbúa, á verðlagi hvers árs – nettó (persónuafsláttur til útsvars frádreginn).
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reykjavík 290.240 292.872 307.956 331.312 356.999 367.205 412.828 465.128 517.444
Kópavogur 316.075 329.643 352.380 374.355 399.090 420.256 468.299 524.397 563.196
Seltjarnarnes 425.078 429.068 459.009 488.326 525.037 549.190 600.896 669.236 731.842
Garðabær 425.176 445.573 482.435 510.564 533.140 536.785 594.787 660.434 719.763
Hafnarfjörður 273.954 288.847 309.232 323.570 346.452 364.830 406.618 459.022 497.959
Sveitarfélagið Álftanes 299.435 301.024 331.058 369.786
Mosfellsbær 283.550 306.790 319.824 335.222 357.665 376.415 419.971 476.129 538.053
Kjósarhreppur 242.260 288.292 353.245 317.731 349.146 319.752 448.232 443.202 475.731
Reykjanesbær 206.907 205.026 218.631 232.169 250.928 266.046 312.323 390.781 434.806
Grindavík 218.415 246.096 258.013 300.747 333.495 357.638 418.158 419.500 419.694
Sandgerði 171.128 201.858 210.362 216.764 233.035 243.257 297.737 374.247 380.917
Sveitarfélagið Garður 178.068 176.852 200.533 199.963 223.912 244.681 288.539 362.720 410.345
Sveitarfélagið Vogar 197.841 216.139 198.145 202.727 225.399 232.501 294.014 351.326 388.060
Akranes 269.198 292.645 312.880 328.251 343.861 352.818 400.123 433.766 471.292
Skorradalshreppur 203.715 214.840 182.224 208.059 235.602 279.600 248.601 386.347 443.532
Hvalfjarðarsveit 207.594 231.484 266.393 264.054 298.022 316.374 356.552 420.939 489.723
Borgarbyggð 155.946 165.924 168.173 187.704 205.236 207.417 265.769 297.693 349.017
Grundarfjarðarbær 204.820 227.030 240.479 253.625 264.428 301.277 329.754 342.158 352.854
Helgafellssveit 72.591 110.476 60.897 88.116 49.766 111.339 100.994 121.103 230.690
Stykkishólmur 228.982 243.144 241.059 267.227 281.068 324.920 374.709 419.586 412.003
Eyja- og Miklaholtshreppur 139.180 132.668 158.730 172.444 131.816 165.880 177.022 199.193 215.806
Snæfellsbær 258.355 318.712 331.670 358.454 362.018 386.615 451.662 455.658 441.596
Dalabyggð 131.892 123.367 126.663 134.009 130.197 133.867 175.600 203.235 248.775
Bolungarvík 254.799 217.454 248.862 283.360 310.602 279.376 370.755 427.916 431.002
Ísafjarðarbær 236.631 264.251 272.172 297.426 309.042 326.785 386.234 411.410 432.064
Reykhólahreppur 108.042 113.269 125.368 151.487 169.370 182.717 206.516 272.764 324.572
Tálknafjarðarhreppur 168.925 246.819 235.715 281.533 287.416 288.805 303.024 391.160 452.405
Vesturbyggð 228.835 213.572 250.976 265.690 286.233 321.707 348.841 393.390 402.076
Súðavíkurhreppur 159.043 183.827 220.733 239.280 291.157 285.508 299.993 322.732 453.044
Árneshreppur 224.689 129.624 150.895 249.295 116.631 153.056 395.997 249.445 307.387
Kaldrananeshreppur 164.622 153.848 133.564 174.675 245.033 251.396 273.452 351.076 327.854
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 76.687 93.580 44.533
Strandabyggð 174.166 208.501 212.620 199.014 231.626 227.578 317.596 347.437 383.810
Sveitarfélagið Skagafjörður 216.863 232.068 244.741 276.468 278.918 267.909 321.494 356.349 377.106
Húnaþing vestra 125.602 128.648 145.324 141.555 178.249 184.756 220.166 264.233 316.201
Blönduós 195.937 208.622 205.598 212.178 237.189 248.102 306.071 324.646 365.596
Sveitarfélagið Skagaströnd 289.018 390.309 409.357 438.904 499.760 404.124 491.206 424.649 432.682
Skagabyggð 51.598 43.285 71.086 91.615 63.696 100.356 182.172 154.069 186.085
Húnavatnshreppur 74.767 70.091 82.616 108.066 133.532 121.087 124.679 196.838 206.806
Akrahreppur 44.299 47.587 73.222 75.959 90.863 69.862 108.271 145.913 178.731
Akureyri 233.576 255.382 279.905 295.615 321.296 320.897 359.716 401.876 424.848
Norðurþing 200.949 232.133 251.905 277.325 288.629 287.764 342.835 409.119 476.402
Fjallabyggð 264.676 311.318 324.104 342.686 358.500 384.941 436.548 424.050 403.742
Dalvíkurbyggð 202.593 240.543 256.740 274.774 310.900 322.611 347.830 381.369 395.965
Arnarneshreppur 163.503
Eyjafjarðarsveit 169.654 200.918 227.017 237.098 260.359 259.976 311.500 342.688 414.565
Hörgárbyggð 143.404
Hörgársveit 150.436 186.238 181.212 209.127 204.190 230.556 263.690 319.512
Svalbarðsstrandarhreppur 209.088 198.341 229.184 282.018 275.832 366.423 425.982 427.026 412.332
Grýtubakkahreppur 272.454 267.825 398.135 441.401 433.104 417.572 440.708 429.682 446.769
Skútustaðahreppur 185.438 206.844 199.350 230.321 297.839 330.533 373.723 454.006 539.432
Tjörneshreppur 39.248 41.656 68.092 95.544 94.976 111.035 198.945 230.067 273.974
Þingeyjarsveit 93.792 92.611 104.602 111.025 125.041 153.104 199.435 269.751 316.335
Svalbarðshreppur 112.430 111.713 108.072 154.393 186.839 258.271 207.046 211.692 275.495
Langanesbyggð 223.751 252.640 286.666 332.171 315.863 239.086 306.812 334.595 415.899
Seyðisfjörður 247.666 246.760 292.316 312.198 312.448 319.055 376.968 371.654 408.338
Fjarðabyggð 351.204 398.744 462.964 488.433 502.760 492.969 555.672 542.921 557.642
Vopnafjarðarhreppur 169.459 211.129 245.477 288.465 301.266 283.017 339.015 408.939 445.010
Fljótsdalshreppur 143.159 117.005 73.976 68.420 101.173 243.578 262.683 226.919 259.974
Borgarfjarðarhreppur 57.747 66.125 42.849 50.527 74.206 95.232 142.402 162.494 211.276
Breiðdalshreppur 154.309 134.575 159.584 187.738 236.128 296.833 295.998 321.025 325.902
Djúpavogshreppur 177.090 217.015 250.412 219.003 268.280 259.325 331.266 307.686 367.970
Fljótsdalshérað 229.580 236.595 257.940 280.825 299.672 299.874 342.391 375.547 414.915
Sveitarfélagið Hornafjörður 239.099 264.524 281.049 345.967 363.145 345.186 411.414 450.947 470.310
Vestmannaeyjar 296.437 365.236 461.256 493.907 493.614 438.347 501.986 483.271 473.467
Árborg 204.226 204.666 224.504 236.406 260.870 274.165 320.285 372.691 422.322
Mýrdalshreppur 151.354 143.978 160.015 189.223 215.321 208.269 305.585 377.209 482.772
Skaftárhreppur 149.467 132.394 163.940 177.052 197.153 221.661 281.772 373.764 432.788
Ásahreppur 153.867 133.270 150.436 157.759 206.116 268.839 297.698 389.418 439.329
Rangárþing eystra 136.985 144.988 162.180 177.685 182.950 197.388 250.688 281.911 343.666
Rangárþing ytra 169.792 183.414 180.218 196.854 218.537 219.627 251.761 306.391 364.121
Hrunamannahreppur 89.467 87.279 110.730 133.609 164.207 191.057 255.089 237.309 335.133
Hveragerði 185.192 184.675 190.914 209.572 212.632 227.597 283.528 322.242 380.864
Sveitarfélagið Ölfus 210.367 240.687 255.145 266.061 284.672 292.101 350.482 384.563 414.904
Grímsnes- og Grafningshreppur 129.707 127.149 139.322 157.228 162.332 167.353 213.546 275.414 330.411
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 120.580 156.291 154.720 217.884 247.562 199.178 267.816 366.157 459.769
Bláskógabyggð 165.507 143.157 147.995 170.001 196.408 190.280 244.782 287.582 337.370
Flóahreppur 96.596 97.643 143.348 152.225 158.508 170.896 244.359 401.318 389.455

2.b. Tekjuskattur lögaðila á hvern íbúa, á verðlagi hvers árs.
Sveitarfélag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Reykjavík 171.992 189.514 182.639 206.362 283.428 290.768 316.293 415.298
Kópavogur 40.300 43.823 57.823 81.684 84.486 122.398 143.737 168.943
Seltjarnarnes 105.175 44.337 50.753 61.162 52.956 73.461 69.848 73.983
Garðabær 59.262 64.372 99.161 101.662 96.353 100.791 132.672 178.808
Hafnarfjörður 54.261 108.667 98.862 49.286 61.770 65.093 74.474 88.946
Sveitarfélagið Álftanes 27.160 29.754 21.592 23.934
Mosfellsbær 27.591 23.323 20.769 26.731 35.111 44.004 46.823 69.632
Kjósarhreppur 34.544 72.740 109.299 80.103 139.153 143.845 210.512 236.950
Reykjanesbær 31.267 26.467 28.957 45.835 33.398 58.916 69.144 73.841
Grindavík 38.448 18.665 22.987 28.368 120.148 179.440 337.895 285.504
Sandgerði 24.466 26.933 54.371 82.535 97.479 38.140 60.566 124.054
Sveitarfélagið Garður 32.078 23.819 15.503 17.467 14.982 19.978 120.107 125.289
Sveitarfélagið Vogar 18.503 17.077 11.505 21.644 21.913 27.380 42.837 59.351
Akranes 28.899 40.059 33.107 41.509 53.876 54.619 61.720 55.181
Skorradalshreppur 58.993 75.263 139.889 104.615 97.817 96.808 125.042 166.934
Hvalfjarðarsveit 31.513 2.094.838 3.133.175 1.966.408 1.157.798 3.329.782 3.062.903 1.039.628
Borgarbyggð 14.800 17.099 16.034 16.276 20.227 23.243 33.234 38.651
Grundarfjarðarbær 50.519 31.080 99.899 63.433 62.920 85.243 101.296 342.781
Helgafellssveit 0 0 0 0 302 17.358 20.039 15.892
Stykkishólmur 44.113 50.994 47.142 103.578 120.025 85.192 109.145 103.643
Eyja- og Miklaholtshreppur 254.455 74.555 107.052 92.914 160.654 35.728 25.280 39.861
Snæfellsbær 58.791 84.811 126.596 193.518 128.039 305.363 177.815 413.490
Dalabyggð 10.496 20.443 22.978 17.717 18.099 10.801 31.274 22.531
Bolungarvík 27.214 31.870 65.116 66.083 134.671 70.753 146.023 472.168
Ísafjarðarbær 25.863 58.722 33.747 37.343 84.190 82.623 52.510 58.007
Reykhólahreppur 45.281 30.135 13.185 21.854 34.976 15.433 17.603 79.268
Tálknafjarðarhreppur 16.795 14.319 45.322 43.087 17.772 33.960 37.789 46.219
Vesturbyggð 24.762 32.833 25.142 30.259 43.188 95.828 100.560 94.641
Súðavíkurhreppur 38.653 34.146 79.854 11.341 22.668 37.762 97.440 51.648
Árneshreppur 2.112 15.944 13.208 7.968 15.672 50.167 20.845 26.800
Kaldrananeshreppur 45.085 39.699 27.566 37.288 9.356 79.716 24.863 15.714
Bæjarhreppur (Strandasýslu) 17.664 12.418 15.136
Strandabyggð 33.911 36.579 62.106 62.244 24.901 14.614 32.207 34.872
Sveitarfélagið Skagafjörður 79.375 119.709 119.874 191.218 153.054 162.538 179.163 157.181
Húnaþing vestra 18.850 10.529 44.799 29.240 35.998 37.326 24.798 32.605
Blönduós 4.977 12.913 8.198 31.435 23.452 27.067 13.035 39.706
Sveitarfélagið Skagaströnd 5.136 3.336 18.516 14.681 8.089 19.767 76.291 31.609
Skagabyggð 9.553 3.425 5.353 1.964 2.934 16.775 23.142 17.812
Húnavatnshreppur 5.221 2.504 9.807 10.192 45.405 13.889 17.094 36.649
Akrahreppur 896 8.436 9.576 15.056 16.716 19.207 21.662 20.693
Akureyri 61.204 76.824 111.677 144.811 134.732 191.402 180.245 134.947
Norðurþing 25.893 24.073 39.650 51.885 36.332 51.437 57.736 82.432
Fjallabyggð 12.245 17.707 48.842 224.649 133.665 212.851 317.792 284.532
Dalvíkurbyggð 17.999 18.116 21.387 26.759 23.694 24.521 34.542 51.696
Arnarneshreppur 1.884
Eyjafjarðarsveit 4.737 3.450 32.099 11.011 15.445 19.992 15.075 26.793
Hörgárbyggð 29.222
Hörgársveit 28.971 39.733 30.281 84.874 48.978 84.251 71.165
Svalbarðsstrandarhreppur 11.859 20.453 25.413 11.549 9.623 16.876 20.510 17.422
Grýtubakkahreppur 56.266 49.321 48.892 67.458 74.535 207.613 140.276 213.410
Skútustaðahreppur 18.876 35.568 74.642 94.997 115.241 131.441 183.856 275.779
Tjörneshreppur 14.926 7.082 0 3.764 0 0 6.125 5.886
Þingeyjarsveit 15.276 22.285 16.040 40.613 33.311 32.511 35.138 52.959
Svalbarðshreppur 29.607 56.620 48.962 21.408 101.021 92.363 82.769 160.404
Langanesbyggð 12.839 11.668 32.076 36.276 61.147 49.171 72.343 52.075
Seyðisfjörður 42.176 37.824 44.448 27.303 19.872 215.134 138.512 118.246
Fjarðabyggð 16.858 146.585 334.185 520.251 377.818 344.419 439.806 274.299
Vopnafjarðarhreppur 29.730 36.740 37.187 37.672 31.682 26.176 49.813 45.847
Fljótsdalshreppur 8.388 13.950 4.398 9.958 17.559 28.911 13.029 28.878
Borgarfjarðarhreppur 39.419 112.835 93.898 105.370 218.390 139.494 134.639 71.384
Breiðdalshreppur 6.885 1.406 8.336 19.236 43.078 203.151 60.387 94.031
Djúpavogshreppur 28.104 42.459 41.476 33.061