Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


149. löggjafarþing 2018–2019.
Þingskjal 447  —  1. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, NTF, PállM).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
     1.      Við 01.10 Alþingi
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
3.731,8 84,8 3.816,6
b.     Rekstrartilfærslur
108,7 19,0 127,7
c.     Fjárfestingarframlög
700,0 -596,0 104,0
d.     Rekstrartekjur
-37,2 -0,1 -37,3
e.      Framlag úr ríkissjóði
4.503,3 -492,3 4.011,0
     2.      Við 01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
1.080,1 -7,8 1.072,3
b.     Rekstrartekjur
-103,2 -0,4 -103,6
c.      Framlag úr ríkissjóði
976,9 -8,2 968,7
02 Dómstólar
     3.      Við 02.10 Hæstiréttur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
196,1 0,5 196,6
b.      Framlag úr ríkissjóði
196,1 0,5 196,6
     4.      Við 02.20 Héraðsdómstólar
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.733,2 2,9 1.736,1
b.      Framlag úr ríkissjóði
1.732,0 2,9 1.734,9
     5.      Við 02.30 Landsréttur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
703,8 1,7 705,5
b.      Framlag úr ríkissjóði
703,8 1,7 705,5
     6.      Við 02.40 Dómstólasýslan
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
336,9 2,1 339,0
b.      Framlag úr ríkissjóði
336,9 2,1 339,0
03 Æðsta stjórnsýsla
     7.      Við 03.10 Embætti forseta Íslands
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
360,6 -2,2 358,4
b.      Framlag úr ríkissjóði
360,6 -2,2 358,4
     8.      Við 03.20 Ríkisstjórn
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
635,6 1,0 636,6
b.      Framlag úr ríkissjóði
635,6 1,0 636,6
     9.      Við 03.30 Forsætisráðuneyti
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.239,0 -11,1 1.227,9
b.     Rekstrartilfærslur
41,4 15,2 56,6
c.     Fjárfestingarframlög
200,0 -200,0 0,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.480,4 -195,9 1.284,5
04 Utanríkismál
     10.      Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
5.944,0 189,0 6.133,0
b.     Rekstrartekjur
-155,1 -6,7 -161,8
c.      Framlag úr ríkissjóði
5.870,9 182,3 6.053,2
     11.      Við 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
572,8 1.592,1 2.164,9
b.     Rekstrartilfærslur
1.605,3 -1.585,5 19,8
c.     Rekstrartekjur
-115,4 -0,4 -115,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
2.062,7 6,2 2.068,9
     12.      Við 04.40 Þróunarsamvinna
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.991,0 -13,6 1.977,4
b.     Rekstrartilfærslur
3.927,9 -45,1 3.882,8
c.     Rekstrartekjur
-144,3 -0,5 -144,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
5.774,6 -59,2 5.715,4
     13.      Við 04.50 Samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
1.785,3 182,4 1.967,7
b.      Framlag úr ríkissjóði
1.785,3 182,4 1.967,7
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
     14.      Við 05.10 Skattar og innheimta
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
8.388,0 163,8 8.551,8
b.     Rekstrartekjur
-1.064,2 -4,2 -1.068,4
c.      Framlag úr ríkissjóði
7.325,2 159,6 7.484,8
     15.      Við 05.20 Eignaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
5.391,2 19,1 5.410,3
b.     Fjárfestingarframlög
1.274,4 -4,4 1.270,0
c.     Rekstrartekjur
-5.869,1 -21,2 -5.890,3
d.      Framlag úr ríkissjóði
796,5 -6,5 790,0
     16.      Við 05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.605,1 -14,3 4.590,8
b.     Fjárfestingarframlög
85,5 175,5 261,0
c.     Rekstrartekjur
-2.324,9 -7,9 -2.332,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
2.365,7 153,3 2.519,0
     17.      Við 05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.610,0 -49,0 3.561,0
b.     Rekstrartilfærslur
938,5 -1,2 937,3
c.     Rekstrartekjur
-566,8 -2,1 -568,9
d.      Framlag úr ríkissjóði
3.981,7 -52,3 3.929,4
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
     18.      Við 06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.584,3 2,6 1.586,9
b.     Rekstrartekjur
-149,4 -0,3 -149,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.435,2 2,3 1.437,5
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
d.     Rekstrarframlög
88,9 -0,8 88,1
e.      Framlag úr ríkissjóði
88,9 -0,8 88,1
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
f.     Rekstrarframlög
1.885,8 -12,5 1.873,3
g.     Rekstrartekjur
-931,2 -2,3 -933,5
h.      Framlag úr ríkissjóði
954,6 -14,8 939,8
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
i.     Rekstrarframlög
337,9 -2,3 335,6
j.     Rekstrartekjur
-10,3 -0,1 -10,4
k.      Framlag úr ríkissjóði
327,6 -2,4 325,2
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
     19.      Við 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
120,1 0,2 120,3
b.     Fjármagnstilfærslur
5.460,0 55,4 5.515,4
c.      Framlag úr ríkissjóði
5.476,8 55,6 5.532,4
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
d.     Rekstrarframlög
123,3 -0,6 122,7
e.     Fjármagnstilfærslur
2.593,8 -0,9 2.592,9
f.      Framlag úr ríkissjóði
2.683,7 -1,5 2.682,2
     20.      Við 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.940,5 -123,0 1.817,5
b.     Rekstrartilfærslur
1.137,0 119,0 1.256,0
c.     Fjármagnstilfærslur
2.335,0 958,0 3.293,0
d.     Rekstrartekjur
-1.126,6 -2,8 -1.129,4
e.      Framlag úr ríkissjóði
4.285,9 951,2 5.237,1
08 Sveitarfélög og byggðamál
     21.      Við 08.10 Framlög til sveitarfélaga
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
20.567,4 131,0 20.698,4
b.      Framlag úr ríkissjóði
20.567,4 131,0 20.698,4
     22.      Við 08.20 Byggðamál
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
80,8 -40,8 40,0
b.     Rekstrartilfærslur
1.929,5 24,2 1.953,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.010,3 -16,6 1.993,7
09 Almanna- og réttaröryggi
     23.      Við 09.10 Löggæsla
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
16.636,8 59,1 16.695,9
b.     Rekstrartilfærslur
249,2 -1,5 247,7
c.     Fjárfestingarframlög
210,7 0,9 211,6
d.     Rekstrartekjur
-1.390,6 -5,4 -1.396,0
e.      Framlag úr ríkissjóði
15.706,1 53,1 15.759,2
     24.      Við 09.20 Landhelgi
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.728,6 87,2 4.815,8
b.     Rekstrartekjur
-488,9 -1,8 -490,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
6.258,2 85,4 6.343,6
     25.      Við 09.30 Ákæruvald og réttarvarsla
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
332,8 -2,3 330,5
b.     Rekstrartekjur
-19,0 -0,1 -19,1
c.      Framlag úr ríkissjóði
313,8 -2,4 311,4
    06 Dómsmálaráðuneyti
d.     Rekstrarframlög
1.339,8 -0,4 1.339,4
e.     Rekstrartekjur
-1,5 -0,1 -1,6
f.      Framlag úr ríkissjóði
1.338,3 -0,5 1.337,8
     26.      Við 09.40 Réttaraðstoð og bætur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.162,2 -48,6 2.113,6
b.     Rekstrartekjur
-447,7 -1,6 -449,3
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.816,9 -50,2 1.766,7
     27.      Við 09.50 Fullnustumál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.130,9 4,7 2.135,6
b.     Rekstrartekjur
-132,6 -0,5 -133,1
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.012,0 4,2 2.016,2
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
     28.      Við 10.10 Persónuvernd
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
293,3 -2,1 291,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
290,0 -2,1 287,9
     29.      Við 10.20 Trúmál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.164,4 49,1 3.213,5
b.     Rekstrartilfærslur
3.396,1 -21,4 3.374,7
c.     Rekstrartekjur
-141,4 -0,5 -141,9
d.      Framlag úr ríkissjóði
6.419,1 27,2 6.446,3
     30.      Við 10.30 Sýslumenn
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.988,0 56,2 3.044,2
b.     Rekstrartekjur
-89,3 -34,5 -123,8
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.898,7 21,7 2.920,4
     31.      Við 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
994,0 1,4 995,4
b.     Rekstrartilfærslur
97,4 3,1 100,5
c.     Rekstrartekjur
-112,4 -0,3 -112,7
d.      Framlag úr ríkissjóði
979,0 4,2 983,2
     32.      Við 10.50 Útlendingamál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.634,8 -16,4 3.618,4
b.      Framlag úr ríkissjóði
3.632,7 -16,4 3.616,3
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
     33.      Við 11.10 Samgöngur
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
11.869,9 -85,3 11.784,6
b.     Rekstrartilfærslur
3.534,9 -31,3 3.503,6
c.     Fjárfestingarframlög
24.950,3 -406,1 24.544,2
d.     Fjármagnstilfærslur
1.020,8 -9,2 1.011,6
e.     Rekstrartekjur
-1.670,6 -3,6 -1.674,2
f.      Framlag úr ríkissjóði
39.705,3 -535,5 39.169,8
     34.      Við 11.20 Fjarskipti
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
866,6 -13,3 853,3
b.     Fjármagnstilfærslur
495,0 -4,5 490,5
c.     Rekstrartekjur
-77,8 -0,3 -78,1
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.331,5 -18,1 1.313,4
     35.      Við 11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
748,8 43,2 792,0
b.     Rekstrartilfærslur
99,1 -17,1 82,0
c.     Rekstrartekjur
-64,4 -42,3 -106,7
d.      Framlag úr ríkissjóði
783,5 -16,2 767,3
12 Landbúnaður
     36.      Við 12.10 Stjórnun landbúnaðarmála
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.996,2 13,0 2.009,2
b.     Rekstrartilfærslur
14.382,1 -118,3 14.263,8
c.     Rekstrartekjur
-535,2 -2,1 -537,3
d.      Framlag úr ríkissjóði
15.843,1 -107,4 15.735,7
     37.      Við 12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
117,1 -25,2 91,9
b.     Rekstrartilfærslur
64,1 -0,5 63,6
c.      Framlag úr ríkissjóði
181,2 -25,7 155,5
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
     38.      Við 13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.107,6 -12,3 1.095,3
b.     Rekstrartilfærslur
166,8 50,2 217,0
c.     Rekstrartekjur
-112,3 -37,6 -149,9
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.162,1 0,3 1.162,4
     39.      Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.642,3 267,7 4.910,0
b.     Rekstrartilfærslur
181,5 -5,9 175,6
c.     Rekstrartekjur
-1.692,6 246,2 -1.446,4
d.      Framlag úr ríkissjóði
3.391,2 508,0 3.899,2
14 Ferðaþjónusta
     40.      Við 14.10 Ferðaþjónusta
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
770,2 -5,2 765,0
b.     Rekstrartilfærslur
969,2 1,8 971,0
c.     Fjármagnstilfærslur
595,4 -55,4 540,0
d.     Rekstrartekjur
-38,2 -0,1 -38,3
e.      Framlag úr ríkissjóði
2.296,6 -58,9 2.237,7
15 Orkumál
     41.      Við 15.10 Stjórnun og þróun orkumála
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
738,6 17,4 756,0
b.     Rekstrartilfærslur
3.415,6 -13,4 3.402,2
c.     Rekstrartekjur
-226,0 -0,6 -226,6
d.      Framlag úr ríkissjóði
3.928,2 3,4 3.931,6
16    Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála
     42.      Við 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
751,7 8,1 759,8
b.     Rekstrartekjur
-36,5 -0,2 -36,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
726,3 7,9 734,2
     43.      Við 16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.334,4 -45,6 1.288,8
b.     Rekstrartilfærslur
194,1 -0,6 193,5
c.     Rekstrartekjur
-166,5 -0,6 -167,1
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.362,0 -46,8 1.315,2
17 Umhverfismál
     44.      Við 17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.737,9 -16,4 3.721,5
b.     Rekstrartilfærslur
1.335,1 -87,9 1.247,2
c.     Fjárfestingarframlög
430,7 -3,9 426,8
d.     Rekstrartekjur
-1.633,7 -5,1 -1.638,8
e.      Framlag úr ríkissjóði
3.870,0 -113,3 3.756,7
     45.      Við 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.241,6 7,5 3.249,1
b.     Rekstrartilfærslur
182,3 0,4 182,7
c.     Rekstrartekjur
-1.611,2 -5,2 -1.616,4
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.812,7 2,7 1.815,4
     46.      Við 17.40 Varnir vegna náttúruvár
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Fjárfestingarframlög
14,8 -0,1 14,7
b.     Fjármagnstilfærslur
1.092,2 -9,8 1.082,4
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.107,0 -9,9 1.097,1
     47.      Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.964,2 24,8 3.989,0
b.     Rekstrartilfærslur
631,4 159,2 790,6
c.     Rekstrartekjur
-383,8 -1,6 -385,4
d.      Framlag úr ríkissjóði
4.211,8 182,4 4.394,2
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
     48.      Við 18.10 Safnamál
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.524,8 3,9 3.528,7
b.     Rekstrartilfærslur
287,4 23,4 310,8
c.     Fjármagnstilfærslur
286,6 -30,0 256,6
d.     Rekstrartekjur
-610,3 -2,2 -612,5
e.      Framlag úr ríkissjóði
3.536,1 -4,9 3.531,2
     49.      Við 18.20 Menningarstofnanir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.832,8 7,4 4.840,2
b.     Rekstrartilfærslur
315,3 -4,3 311,0
c.     Rekstrartekjur
-934,7 -2,2 -936,9
d.      Framlag úr ríkissjóði
4.243,8 0,9 4.244,7
     50.      Við 18.30 Menningarsjóðir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
61,5 -9,0 52,5
b.     Rekstrartilfærslur
3.600,5 564,7 4.165,2
c.      Framlag úr ríkissjóði
3.917,3 555,7 4.473,0
     51.      Við 18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
32,9 12,0 44,9
b.     Rekstrartilfærslur
1.176,7 1,3 1.178,0
c.     Fjármagnstilfærslur
19,3 10,0 29,3
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.228,9 23,3 1.252,2
19 Fjölmiðlun
     52.      Við 19.10 Fjölmiðlun
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.700,9 10,1 4.711,0
b.      Framlag úr ríkissjóði
4.700,9 10,1 4.711,0
20 Framhaldsskólastig
     53.      Við 20.10 Framhaldsskólar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
30.109,5 51,7 30.161,2
b.     Rekstrartilfærslur
703,9 16,4 720,3
c.     Rekstrartekjur
-1.297,0 -4,7 -1.301,7
d.      Framlag úr ríkissjóði
29.826,6 63,4 29.890,0
     54.      Við 20.20 Tónlistarfræðsla
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
555,5 1,0 556,5
b.      Framlag úr ríkissjóði
555,5 1,0 556,5
     55.      Við 20.40 Jöfnun námskostnaðar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
648,7 -77,5 571,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
648,7 -77,5 571,2
21 Háskólastig
     56.      Við 21.10 Háskólar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
32.667,0 9,0 32.676,0
b.     Rekstrartekjur
-7.826,6 -44,1 -7.870,7
c.      Framlag úr ríkissjóði
26.765,3 -35,1 26.730,2
     57.      Við 21.20 Rannsóknastarfsemi á háskólastigi
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.931,6 54,5 2.986,1
b.     Rekstrartilfærslur
737,3 -19,1 718,2
c.     Rekstrartekjur
-1.315,0 -4,6 -1.319,6
d.      Framlag úr ríkissjóði
2.353,9 30,8 2.384,7
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
e.     Rekstrarframlög
180,3 28,9 209,2
f.      Framlag úr ríkissjóði
180,3 28,9 209,2
22    Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
     58.      Við 22.10 Leikskóla- og grunnskólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
103,1 -14,7 88,4
b.     Rekstrartilfærslur
173,4 -14,5 158,9
c.      Framlag úr ríkissjóði
276,5 -29,2 247,3
     59.      Við 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
579,9 15,1 595,0
b.     Rekstrartilfærslur
1.401,5 77,8 1.479,3
c.     Rekstrartekjur
-94,0 -0,4 -94,4
d.      Framlag úr ríkissjóði
1.887,4 92,5 1.979,9
     60.      Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.018,1 -51,4 2.966,7
b.     Rekstrartekjur
-563,6 -1,5 -565,1
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.504,6 -52,9 2.451,7
23 Sjúkrahúsþjónusta
     61.      Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
79.909,3 242,2 80.151,5
b.     Fjárfestingarframlög
9.579,6 -2.500,0 7.079,6
c.     Rekstrartekjur
-6.728,9 -25,9 -6.754,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
83.070,7 -2.283,7 80.787,0
     62.      Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
9.629,6 223,3 9.852,9
b.     Rekstrartekjur
-1.315,5 -5,0 -1.320,5
c.      Framlag úr ríkissjóði
8.579,3 218,3 8.797,6
     63.      Við 23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
2.431,5 155,4 2.586,9
b.      Framlag úr ríkissjóði
2.431,5 155,4 2.586,9
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
     64.      Við 24.10 Heilsugæsla
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
26.624,9 235,2 26.860,1
b.      Framlag úr ríkissjóði
25.170,0 235,2 25.405,2
     65.      Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
17.749,2 -5,6 17.743,6
b.      Framlag úr ríkissjóði
17.760,9 -5,6 17.755,3
     66.      Við 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
420,1 1,1 421,2
b.     Rekstrartilfærslur
5.094,1 33,9 5.128,0
c.     Rekstrartekjur
-231,3 -0,9 -232,2
d.      Framlag úr ríkissjóði
5.282,9 34,1 5.317,0
     67.      Við 24.40 Sjúkraflutningar
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.918,8 -56,3 1.862,5
b.     Rekstrartilfærslur
863,1 3,2 866,3
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.781,9 -53,1 2.728,8
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
     68.      Við 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
41.971,7 -379,5 41.592,2
b.     Fjármagnstilfærslur
2.291,6 -300,0 1.991,6
c.     Rekstrartekjur
-2.599,1 -1,1 -2.600,2
d.      Framlag úr ríkissjóði
43.254,3 -680,6 42.573,7
     69.      Við 25.20 Endurhæfingarþjónusta
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
5.470,1 -29,3 5.440,8
b.     Rekstrartilfærslur
50,0 50,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
5.470,1 20,7 5.490,8
26 Lyf og lækningavörur
     70.      Við 26.10 Lyf
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
10.021,2 798,5 10.819,7
b.     Rekstrartilfærslur
9.051,2 616,9 9.668,1
c.      Framlag úr ríkissjóði
19.072,4 1.415,4 20.487,8
     71.      Við 26.30 Hjálpartæki
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
4.999,6 169,6 5.169,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
4.999,6 169,6 5.169,2
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
     72.      Við 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
47.623,8 -1.308,0 46.315,8
b.      Framlag úr ríkissjóði
47.623,8 -1.308,0 46.315,8
     73.      Við 27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
16.344,7 331,5 16.676,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
16.344,7 331,5 16.676,2
     74.      Við 27.30 Málefni fatlaðs fólks
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
294,3 0,2 294,5
b.      Framlag úr ríkissjóði
610,3 0,2 610,5
     75.      Við 27.40 Aðrar örorkugreiðslur (Önnur velferðarmál, lífeyristrygg.)
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
171,2 0,4 171,6
b.      Framlag úr ríkissjóði
171,2 0,4 171,6
28 Málefni aldraðra
     76.      Við 28.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, lífeyrir aldraðra
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
74.303,6 -876,2 73.427,4
b.      Framlag úr ríkissjóði
74.303,6 -876,2 73.427,4
     77.      Við 28.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, öldrun
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
6.870,8 -396,7 6.474,1
b.      Framlag úr ríkissjóði
6.870,8 -396,7 6.474,1
29 Fjölskyldumál
     78.      Við 29.20 Fæðingarorlof
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
138,7 0,3 139,0
b.     Rekstrartilfærslur
13.679,1 1,4 13.680,5
c.      Framlag úr ríkissjóði
13.817,8 1,7 13.819,5
     79.      Við 29.30 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
443,1 0,8 443,9
b.      Framlag úr ríkissjóði
443,1 0,8 443,9
     80.      Við 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn
    01 Forsætisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
78,8 -0,6 78,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
78,8 -0,6 78,2
    08 Velferðarráðuneyti
c.     Rekstrarframlög
3.690,8 227,6 3.918,4
d.     Rekstrartilfærslur
3.234,2 84,1 3.318,3
e.     Rekstrartekjur
-65,0 -0,3 -65,3
f.      Framlag úr ríkissjóði
7.085,0 311,4 7.396,4
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
g.     Rekstrartilfærslur
301,5 0,6 302,1
h.      Framlag úr ríkissjóði
301,5 0,6 302,1
     81.      Við 29.50 Bætur til eftirlifenda
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
520,7 1,0 521,7
b.      Framlag úr ríkissjóði
520,7 1,0 521,7
     82.      Við 29.60 Bætur vegna veikinda og slysa
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
1.887,4 3,6 1.891,0
b.      Framlag úr ríkissjóði
1.897,9 3,6 1.901,5
     83.      Við 29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
633,0 -2,9 630,1
b.      Framlag úr ríkissjóði
646,7 -2,9 643,8
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
     84.      Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.988,8 5,2 2.994,0
b.     Rekstrartilfærslur
19.755,3 547,3 20.302,6
c.     Rekstrartekjur
-1.134,7 -2,2 -1.136,9
d.      Framlag úr ríkissjóði
21.609,4 550,3 22.159,7
     85.      Við 30.20 Vinnumarkaður
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.284,4 2,8 1.287,2
b.     Rekstrartekjur
-513,0 -2,0 -515,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
861,9 0,8 862,7
31 Húsnæðisstuðningur
     86.      Við 31.10 Húsnæðisstuðningur
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
140,7 -1,0 139,7
b.     Rekstrartilfærslur
6.225,5 -56,0 6.169,5
c.     Fjármagnstilfærslur
3.736,8 -33,6 3.703,2
d.      Framlag úr ríkissjóði
10.769,1 -90,6 10.678,5
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
     87.      Við 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.947,3 -345,7 2.601,6
b.     Rekstrartekjur
-920,1 349,2 -570,9
c.      Framlag úr ríkissjóði
2.303,5 3,5 2.307,0
     88.      Við 32.20 Jafnréttismál
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
144,4 13,3 157,7
b.     Rekstrartekjur
-22,9 -0,1 -23,0
c.      Framlag úr ríkissjóði
230,8 13,2 244,0
     89.      Við 32.30 Stjórnsýsla velferðarmála
    08 Velferðarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
5.638,2 311,1 5.949,3
b.     Rekstrartilfærslur
410,1 37,4 447,5
c.     Rekstrartekjur
-835,6 -3,2 -838,8
d.      Framlag úr ríkissjóði
5.212,7 345,3 5.558,0
33    Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
     90.      Við 33.10 Fjármagnskostnaður
    19 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a.     Rekstrarframlög
46.625,2 1.000,0 47.625,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
51.287,0 -6.522,5 44.764,5
     91.      Við 33.30 Lífeyrisskuldbindingar
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
42.617,4 215,6 42.833,0
b.      Framlag úr ríkissjóði
22.052,4 215,6 22.268,0
34    Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
     92.      Við 34.10 Almennur varasjóður
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
7.353,9 16,2 7.370,1
b.     Rekstrartilfærslur
3.046,1 11,3 3.057,4
c.      Framlag úr ríkissjóði
10.060,0 27,5 10.087,5
     93.      Við 34.20 Sértækar fjárráðstafanir
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
173,0 -5,5 167,5
b.     Fjárfestingarframlög
308,0 -2,8 305,2
c.      Framlag úr ríkissjóði
481,0 -8,3 472,7